Kempen Global High Dividend Fund - Klasse Y

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld dividendrendement op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 70 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Joris Franssen, Luc Plouvier, Marius Bakker, Robert van den Barselaar, Reineke Davidsz, Roderick van Zuylen

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -3,8 % -7,6 %
3 maanden 9,4 % 0,8 %
Dit jaar 0,2 % -12,8 %
2019 20,3 % 30,0 %
2020 -9,9 % 6,3 %
2021 29,8 % 31,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,2 % -12,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,4 % 6,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,1 % 8,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 % 7,5 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 759,10 M 31-12-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 407,76 M 31-12-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
11.807.854 31-12-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 36,18 27-01-2023
Transactieprijs i
EUR 36,12 27-01-2023

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 69 1508
Dividendrendement i 4,41 % 2,18 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 57.240 M EUR 277.115 M
K/W-verhouding i 9,01 14,80
Active share i 94,21 %
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2022

Met een van de zwakste decembermaanden ooit sloten de aandelenmarkten 2022 af in lijn met de dalende trend die kenmerkend voor het volledige jaar was. Zorgen omtrent een verzwakkende economie bepaalden het beleggerssentiment. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schat in dat 2023 een moeilijker jaar voor de wereldeconomie wordt dan 2022. In de Europese Unie, de Verenigde Staten en China treedt een synchrone economische vertraging op. Het IMF denkt dat ongeveer een derde van de wereldeconomie in een recessie belandt. Technologiegerelateerde aandelen boekten een sterk negatief rendement. Begin 2022 leek het plaatje voor deze aandelen nog perfect. Door de verslechterende groeivooruitzichten zijn hun waarderingen echter fors gedaald. Dankzij onze gedisciplineerde, waardegedreven beleggingsaanpak ontsnapten we voor een groot deel aan de koersdaling van technologiegerelateerde aandelen. Beleggers hebben hun houding tegenover waardeaandelen duidelijk gewijzigd. Waardeaandelen presteerden over het algemeen aanzienlijk beter dan groeiaandelen. Tegen deze achtergrond versloeg KGHDF zowel de bredere markt als de stijlindex (Morningstar Developed Markets Dividend Yield > 3% Index).

De sterke performance van KGHDF in december was mede te danken aan de verkoop van de Global Depository Receipts (GDR’s) in PhosAgro. Onder normale marktomstandigheden volgden deze GDR’s vrij nauwkeurig de koersontwikkeling van de onderliggende aandelen op de beurs van Moskou. De handel in deze GDR’s werd na de Russische inval in Oekraïne echter stopgezet. Als gevolg van internationale sancties zag het ernaar uit dat de waarde van ons belang in PhosAgro volledig zou verdampen. Eind 2022 kregen wij echter de kans om onze positie te verkopen; dit leverde een aanzienlijke vermogenswinst op.

Vastgoed was de sector die de grootste bijdrage aan het absoluut rendement van KGHDF leverde (de koers van Sun Hung Kai Properties steeg in december met 10%). De sector communicatiediensten drukte het absoluut rendement van KGHDF het sterkst. Wat het relatief rendement betreft, profiteerde KGHDF ervan dat technologiegerelateerde aandelen, zoals Amazon, Apple en Tesla, in de portefeuille ontbraken. Ook de sterke aandelenselectie in de sectoren financiële dienstverlening, energie en industrie voegde waarde toe. De aandelenselectie in de sector niet-duurzame consumentengoederen (Sysco) drukte het relatief rendement van KGHDF licht.

Tot de aandelen die de meeste waarde toevoegden, behoorde Sumitomo Mitsui Financial Group (+16% in december). SMFG is een van de grootste Japanse bankgroepen; de activiteiten omvatten particuliere en zakelijke bankdiensten, investment banking, vermogensbeheer, effectenhandel en kredietverlening. De Japanse centrale bank kondigde in december aan te gedogen dat de rente op tienjarige staatsobligaties tot maximaal 0,5% oploopt. Het oude maximum was 0,25%. Deze beleidswijziging door de centrale bank maakt het voor banken veel aantrekkelijker om krediet te verstrekken. Als gevolg hiervan worden de winstramingen voor 2023 en 2024 aanzienlijk naar boven bijgesteld. Ondanks een rendement van 40% (in JPY) in het afgelopen jaar is het aandeel SMFG nog steeds niet duur. De koers is circa 9x de consensusraming van de winst over 2023. Het dividendrendement bedraagt 4,3%.

Het zwakst presterende aandeel in de portefeuille was Sysco (-15% in december). Deze in de VS gevestigde onderneming is de grootste distributeur van foodservices ter wereld en levert voedingsmiddelen en daaraan gerelateerde non-food-producten aan onder meer restaurants, scholen en ziekenhuizen. De onderneming bevindt zich in de herstelfase na de covid-19-crisis. In december kondigde de Chief Financial Officer (CFO) onverwacht zijn vertrek aan. Hoewel dit geen directe gevolgen voor de onderneming lijkt te hebben, reageerden beleggers teleurgesteld op het nieuws. We zijn nog steeds van mening dat Sysco het lange trackrecord van gestage winstgroei en dividendverhoging gestand kan doen. Het huidige dividendrendement van het aandeel Sysco bedraagt circa 2,6%.

In december zijn we ingestapt in Knorr-Bremse en Medtronic. Knorr-Bremse (KB) is wereldleider in remsystemen voor transportvoertuigen zoals treinen en bussen. De onderneming heeft een marktaandeel van 50% in remsystemen voor treinen, metrostellen en andere lichte railvoertuigen. Dankzij de strenge veiligheidsvoorschriften, het uitstekende productassortiment en de sterke klantrelaties kan KB dit marktaandeel waarschijnlijk nog jarenlang in stand houden. Grote ongevallen als gevolg van remsystemen die niet goed werken, veroorzaken menselijk leed, berokkenen grote schade aan de reputatie van de fabrikant van de voertuigen op het gebied van veiligheid en zetten de lokale transportautoriteiten onder druk. Klanten zijn dan ook meer geïnteresseerd in het beste product en minder in de laagste prijs. Naast de sterke marktpositie spreekt ook de forse omzetstroom uit servicewerkzaamheden (o.a. slijtage van remmen, periodiek onderhoud van remsystemen) ons aan. De sterke marktpositie en kasstromen stellen KB in staat om in onderzoek & ontwikkeling te blijven investeren en zo de technologische voorsprong te vergroten. In de afgelopen twee jaar is de koers van KB meer dan gehalveerd. Deze daling kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan China (covid-gerelateerde lockdowns en toenemende concurrentie van lokale spelers), Rusland (inval in Oekraïne) en kosteninflatie (dit leidde tot een sterke krimp van operationele marges). Uit het laatste kwartaalbericht bleek dat de onderneming op al deze terreinen vooruitgang boekt. De operationele marges lijken weer te verbeteren. Het kwalitatief hoogwaardige karakter van de activiteiten komt niet in de waardering van het aandeel tot uitdrukking. Op het moment dat wij in KB instapten, bedroeg de koers-winstverhouding ongeveer 14. Het dividendrendement is 3,5%.

Medtronic is een van de grootste ondernemingen ter wereld op het gebied van medische technologie. De activiteiten zijn in vier segmenten gestructureerd: hart- en vaatziekten (o.a. pacemakers, katheters en stents), chirurgie (o.a. chirurgische wondsluitingsmaterialen, gerobotiseerde chirurgische hulpmiddelen en inhalatieproducten), neurowetenschap (o.a. ruggenmergstimulatie, neurostimulatoren en implantaten) en diabetes (o.a. insulinepompen en monitoringsystemen). Gegeven het brede productaanbod en de vergrijzende bevolking zal Medtronic van de sterke sectorbrede groei profiteren. Het aandeel heeft de laatste jaren zwak gepresteerd: als gevolg van de covid-pandemie werden er minder chirurgische ingrepen uitgevoerd. Medtronic ondervindt ook hinder van verstoringen in toeleveringsketens en van stijgende inputkosten. Wij verwachten dat de onderneming op termijn zich volledig van deze tijdelijke tegenslagen herstelt. Het aandeel wordt verhandeld tegen een historisch lage koers van ongeveer 14x de winst terwijl 18x gebruikelijk is. Het dividendrendement bedraagt circa 3,5%. Zodra Medtronic de tijdelijke tegenslagen te boven is, zal het aandeel naar verwachting profiteren van de verbeterende winstcijfers en waarderingsratio’s.

Om de nieuwe posities te financieren, hebben we onze belangen in Principal Financial Group, Siemens, en Verizon Communications verkocht. Principal Financial Group (PFG), een in de VS gevestigde levensverzekeringsmaatschappij, heeft in de voorbije jaren haar bedrijfsmodel gewijzigd. De inkomstenstromen zullen geleidelijk verschuiven van sterk fluctuerende baten uit traditionele levensverzekeringsactiviteiten naar stabiele baten uit activiteiten op provisiebasis (zoals vermogensbeheer). PFG kan ook bogen op een sterke trackrecord op het gebied van kapitaalallocatie (aanzienlijke dividenduitkeringen en aandeleninkoop). De koers van het aandeel was in de laatste maanden sterk gestegen. Hoewel deze stijging volledig gerechtvaardigd was, zien we niet langer voldoende opwaarts koerspotentieel ten opzichte van onze raming van de reële waarde.

We zijn ook uit Siemens gestapt. In de eerste maanden van 2022 was het aandeel op grote schaal van de hand gedaan. Dit hield verband met de zorgen van beleggers omtrent de belangen van de onderneming in Rusland, de hoge energieprijzen die Siemens als Duitse onderneming zouden raken, de afnemende vraag en de problemen in toeleveringsketens. Deze zorgen bleken onterecht te zijn. Siemens ondervond inderdaad negatieve gevolgen van de situatie rond Rusland, maar veel niet aan Rusland gerelateerde bedrijfsonderdelen boekten sterke resultaten. Verder bleven de toeleveringsketens intact en bleef de vraag sterk. In de laatste maanden van 2022 zat de koers sterk in de lift. Onze positie in Siemens verkochten we toen de koers onze conservatieve raming van de reële waarde bereikte. We zien elders betere kansen, vooral omdat de koersen van meerdere conjunctuurgevoelige ondernemingen in 2022 terrein moesten prijsgeven. Om deze reden hebben we onze positie in Siemens verkocht.

Ook Verizon Communications maakt niet langer deel uit van onze portefeuille. Dit Amerikaanse telecombedrijf rapporteerde voor het derde kwartaal op rij tegenvallende resultaten. Doordat de onderneming enerzijds klanten verliest aan AT&T en T-Mobile US en anderzijds meer moet investeren in de uitrol van een 5G-netwerk, staat de vrije kasstroom onder druk. Voor ons was dit reden om de defensieve eigenschappen van de onderneming opnieuw onder de loep te nemen. Het aandeel is redelijk gewaardeerd, maar gegeven het risico van nieuwe tegenvallers besloten we onze relatief kleine positie in Verizon Communications te beëindigen.

We gaan voor KGHDF momenteel uit van een dividendrendement van circa 4,7%. Dit is gebaseerd op de consensusraming van dividenden die in de komende twaalf maanden worden uitgekeerd. KGHDF wordt nog altijd tegen een forse waarderingsdiscount ten opzichte van de markt verhandeld: de gemiddelde waardering van alle portefeuillenamen is aanzienlijk lager dan die van de bredere aandelenmarkt. Dit was in het verleden een voorbode van een goede relatieve performance op de middellange termijn. Daarnaast is de absolute waardering van de strategie zeer aantrekkelijk. Onze focus blijft gericht op aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een sterke kapitaaldiscipline die over de gehele cyclus bezien een positieve kasstroom genereren. Al met al biedt de huidige marktomgeving mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een goed gespreide portefeuille met een robuust winstgenererend vermogen op te bouwen. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -3,8 % -7,6 %
3 maanden 9,4 % 0,8 %
Dit jaar 0,2 % -12,8 %
2019 20,3 % 30,0 %
2020 -9,9 % 6,3 %
2021 29,8 % 31,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,2 % -12,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,4 % 6,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,1 % 8,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 % 7,5 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,37
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
04-11-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -29,47 % -33,53 %
Tracking error i 10,03 % 5,81 %
Information ratio i -0,13 -0,11
Beta i 0,96 0,91
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
PhosAgro GDR 0,45 % 16.444,89 %
Lukoil (US) 0,34 % 2.550,59 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 0,18 % 15,63 %
Sun Hung Kai Properties 0,14 % 9,97 %
Ferguson 0,10 % 5,11 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Sysco -0,30 % -14,61 %
Nexstar Media Group -0,18 % -10,92 %
Prudential Financial -0,18 % -11,18 %
Texas Instruments -0,18 % -11,67 %
Kinder Morgan -0,18 % -8,77 %

Geografische verdeling (31-12-2022)

26,2 %
Verenigde Staten
17,9 %
Verenigd Koninkrijk
7,9 %
Duitsland
7,2 %
Nederland
5,8 %
Frankrijk
5,8 %
Japan
3,8 %
Canada
3,6 %
Spanje
3,0 %
Singapore
1,9 %
Korea
1,6 %
Bermuda
1,6 %
Hong Kong
1,5 %
Taiwan
1,4 %
Noorwegen
1,3 %
Zuid-Afrika
1,1 %
Oostenrijk
1,0 %
Ierland
0,9 %
België
0,9 %
Zweden
0,6 %
Cash
0,0 %
Rusland
5,1 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2022)

2,3 %
Fresenius
2,2 %
Taylor Wimpey
2,2 %
BlackRock
2,2 %
Repsol
2,1 %
Sysco
2,1 %
Technip Energies
2,1 %
LyondellBasell Industries
2,1 %
Ferguson
2,0 %
Shell
2,0 %
National Grid
Totaal
21,2 %

Sectorverdeling (31-12-2022)

20,7 %
Financiële waarden
12,2 %
Energie
10,4 %
Telecommunicatie
10,1 %
Gezondheidszorg
8,5 %
Industriële waarden
8,2 %
Dagelijkse consumentengoederen
8,1 %
Duurzame consumentengoederen
6,7 %
Technologie
6,4 %
Nutsbedrijven
5,9 %
Basismaterialen
2,4 %
Onroerend Goed
0,6 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,500 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,60 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021/2022.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Y
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
20-07-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011755855
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Fundsettle.
Klasse Y van Kempen Global High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Fundsettle-platform. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Het Kempen Global High Dividend Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit houdt in dat het Fonds ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Het Fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.Â

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het raamwerk van het Global Compact van de VN, de Guidelines for Multinational Enterprises van de OESO, de Guiding Principles for Business and Human Rights van de VN en de Principles for Responsible Investment van de VN. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van productbetrokkenheid en ondernemingsgedrag.Â

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Fonds promoot ecologische kenmerken met betrekking tot:
• de mitigatie van klimaatverandering en de adaptatie aan klimaatverandering in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs;Â
• de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen; Â
• de transitie naar een circulaire economie.Â

Het Fonds promoot sociale kenmerken met betrekking tot:Â
• waardig werk;Â
• adequate levensstandaard en welzijn van eindgebruikers; Â
• overige sociale onderwerpen zoals gendergelijkheid en bredere diversiteitsaspecten.Â

De ecologische kenmerken die het Fonds promoot, zijn erop gericht om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Dit decarbonisatietraject omvat doelstellingen voor de korte termijn (2025), een ambitie voor de middellange termijn (2030) en een commitment voor de lange termijn (netto nul in 2050). Hoewel er geen index als referentiebenchmark is aangewezen, streeft het Fonds naar een CO2-intensiteit in 2025 die onder het reductietraject van 7% ligt. Dit traject gaat uit van een CO2-intensiteit die geringer is dan die van een relevante benchmark voor wereldwijde dividendaandelen in 2019 en vervolgens met 7% per jaar daalt.

Beleggingsstrategie

Het Fonds biedt een gediversifieerde portefeuille van ondernemingen wereldwijd die een aantrekkelijk verwacht dividendrendement bieden. Hierbij worden strikte uitsluitings- en duurzaamheidscriteria toegepast. Ons ESG-beleid, zoals beschreven in het document ‘ESG-beleid & -proces’, is gericht op de bevordering van ecologische en/of sociale kenmerken. Dit ESG-beleid wordt in het beleggingsproces van onze strategie geïmplementeerd onder vier pijlers: Uitsluiting, ESG-integratie, Actief aandeelhouderschap en Positieve impact.Â

Voor en na de selectie van een belegging passen wij adequate (ESG) due diligence-maatregelen toe. Dit kan helpen om het risicogecorrigeerde langetermijnrendement voor beleggers te verhogen, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds. Wij beoordelen iedere onderneming afzonderlijk en kijken hierbij zowel naar de materiële risico’s in een bepaalde sector als naar de specifieke risicopositie, -praktijken en -informatie op ondernemingsniveau. Dit omvat:Â
- een beoordeling van bestuurspraktijken. Portefeuilleondernemingen krijgen een rating op basis van extern onderzoek en interne analyse;Â
- de betrokkenheid van de onderneming bij controverses in het verleden en ESG-kansen in de toekomst.Â
Op basis van een fundamentele ESG-analyse vormen wij ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen wij daar een score aan toe op een schaal van 1 tot 5.

Aandeel beleggingen

Informatie over het aandeel van beleggingen met ecologische of sociale kenmerken is opgenomen in Bijlage II van dit product.Â

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De beleggingen worden elk kwartaal gescreend op naleving van de ESG-criteria van Kempen. Dit screeningproces stelt Kempen in staat om de ESG-prestatie van alle ondernemingen waarin het Fonds heeft belegd, te monitoren en de dialoog te stimuleren over mogelijk controversiële kwesties die worden gesignaleerd. Bovendien bespreken ESG-specialisten en portefeuillebeheerders elk kwartaal de uitkomsten van de screening in speciale sessies, waarin wordt beoordeeld of ESG-risico’s en -kansen voldoende tot uitdrukking komen in het Kempen besluitvormingsproces voor beleggingen.

Methodologieën

Indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten worden op zowel ondernemings- als portefeuilleniveau gemonitord.Â

Kempen ESG-score dient als input in het gehele beleggingsproces (uitsluiting, integratie in waarderingsmodellen, engagement). De scores zijn gebaseerd op 21 ESG-risicofactoren, die op basis van materialiteit per sector zijn geselecteerd.Â

CO2-intensiteit is de belangrijkste parameter voor de uitstoot van koolstof en wordt berekend op basis van de omzet (gewogen gemiddelde CO2-intensiteit); dit gebruiken wij voor ons commitment, onze ambitie en onze doelstellingen.Â

Afstemming op EU-taxonomie wordt gemeten aan de hand van de omzet. Hiervoor gebruiken wij feitelijke gegevens van portefeuilleondernemingen in combinatie met schattingen door een externe partij voor afstemming op de EU-taxonomie.Â

Engagementmijlpalen
worden gebruikt om het succes van engagement te meten. Alle contacten in het kader van engagement worden vastgelegd en geclassificeerd: Mijlpaal 1 (onderneming wordt geïnformeerd), Mijlpaal 2 (onderneming erkent kwestie), Mijlpaal 3 (onderneming committeert zich aan verbetering) en Mijlpaal 4 (bewijs van verbetering).

Databronnen en -verwerking

Externe dataleveranciers omvatten (maar zijn niet beperkt tot):Â
- Institutional Shareholder Services (ISS) voor data over stemmingen, bestuur, CO2 en Duurzame Ontwikkelingsdoelen;Â
- MSCI ESG Research voor ESG-ratings van ondernemingen en data over productbetrokkenheid, indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten en beoordeling van de mate waarin de beleggingen in ecologisch duurzame economische activiteiten conform de EU-taxonomie plaatsvinden (gemeten naar omzet);
- Sustainalytics: voor ESG-risicoratings en data over productbetrokkenheid.Â
Zowel interne als externe data worden in meerdere systemen voor data-analyse (onder andere FactSet, PowerBI en Tableau) en interne compliance (onder andere ThinkFolio) verzameld en verwerkt.

Fund carbon emission targets

Morningstar sustainability rating

Methodologische en databeperkingen

Door externe partijen verstrekte ESG-data zijn verre van perfect. Daarom voeren wij een strikt due diligence-onderzoek uit naar de data die wij in onze ESG-processen gebruiken, met als doel te voorkomen dat databeperkingen een negatief effect op de ecologische en sociale kenmerken hebben. Om de kwaliteit van de data te waarborgen, voeren wij regelmatig overleg met portefeuilleondernemingen en externe dataleveranciers. Beperkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verschillen tussen de door ondernemingen openbaar gemaakte data en de door dataleveranciers verstrekte data, inconsistenties tussen dataleveranciers, vooringenomenheid op basis van marktkapitalisatie en modelleringsscenario’s.

Due diligence

Voordat het Fonds in een onderneming belegt, voeren de portefeuillebeheerders een due diligence-onderzoek uit naar potentiële ESG-risico’s en indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten en kansen, alsook naar eventuele controverses in het verleden. ESG due diligence is in de verschillende fasen van het beleggingsproces (screening van beleggingsuniversum, fundamenteel onderzoek en portefeuillebeheer) geïntegreerd. ESG-specialisten bespreken elk kwartaal de implementatie van het ESG-proces met de portefeuillebeheerders.Â
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas S.A., Netherlands Branch.

Formele documentatie overig

Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.