Kempen Global High Dividend Fund N.V. - Class Y

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund N.V. (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,5 % 0,6 %
3 maanden 3,9 % 3,8 %
Dit jaar 9,8 % 7,5 %
2014 13,1 % 19,5 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,6 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,2 % 9,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,6 % 13,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,2 % 6,9 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.311,00 M 31-12-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
17.313.297 31-12-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 32,97 17-01-2018
Transactieprijs i
EUR 32,92 17-01-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 92 1651
Dividendrendement i 4,54 % 2,24 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 44.736 M EUR 113.253 M
K/W-verhouding i 13,48 20,10
Active share i 92,69 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2017

De wereldwijde aandelenmarkten sloten een goed 2017 af met een positief maandrendement voor december. KGHDF scoorde op een sterke aandelenmarkt bovengemiddeld. Dat was niet alleen in december het geval, maar ook in het jaar als geheel. KGHDF presteerde in 2017 duidelijk beter dan de MSCI World Index, terwijl dividendaandelen dit jaar achterbleven bij de markt.

De aandelenselectie vormde het gehele jaar en ook in december de voornaamste stuwende kracht voor de outperformance van KGHDF. De sectorallocatie leverde deze maand een licht positieve bijdrage, maar drukte de performance op 12-maands basis. Onze aandelenselectie droeg met name positief bij in de sectoren basismaterialen en telecomdiensten. Fortescue Metals, Rio Tinto en Novolipetsk Steel profiteerden alle drie van een opleving van de ijzerertsprijzen en een sterker momentum in de Chinese economie. In de telecomsector presteerde het Afrikaanse MTN Group goed, al was er weinig bedrijfsspecifiek nieuws. Oliedienstverlener John Wood Group liet deze maand de zwakste performance optekenen. De onderneming gaf aan dat de eindvraag voor oliediensten ondanks het herstel van de olieprijzen nog steeds vrij ingetogen is. Wij verwachten echter dat aanhoudend sterke olieprijzen de vraag naar oliediensten de komende jaren gaan stuwen en het resultaatsprofiel van ondernemingen als John Wood Group helpen verbeteren.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2017

In december vond de laatste driemaandelijkse portefeuilleherschikking van 2017 plaats. We verkochten 14 namen en voegden negen nieuwe ondernemingen toe. Verkocht zijn Atlantia, ABB, Philips Lighting, FNF group, Life Storage, GM, Qualcomm, Abbvie, Telus, Primax Electronics, HSBC, BAT, Imperial Tobacco, HollyFrontier en Exelon. Deze ondernemingen werden verkocht uit waarderingsoogpunt of omdat het dividendrendement onder onze drempelwaarde was gezakt. Het grote aantal verkopen dit kwartaal was nodig omdat de stijgende markten het verwachte rendement van een aantal van onze namen aanzienlijk gedrukt hebben. Na dit kwartaal bevat onze portefeuille niet langer tabaksgerelateerde ondernemingen.

Het afgelopen kwartaal hebben we de volgende ondernemingen aangekocht:
H&M Group: De grote Scandinavische modeketen. Naar onze overtuiging biedt H&M nog steeds een aantrekkelijk waardepropositie en gaan de marges vanaf de huidige zwakke niveaus weer opveren.
Omnicom & Publicis: We kochten twee reclamebureaus. De zorgen in de markt over de terugval bij reclamebureaus vinden wij overtrokken. Wij menen dat er aantrekkelijke instapniveaus zijn ontstaan in een sector die in het verleden altijd uitstekende rendementskarakteristieken heeft geboden.
Simon Property Group: Een vastgoedmaatschappij met kwalitatief hoogwaardige winkelcentra (‘shopping malls’) in de Verenigde Staten. Naar onze overtuiging blijven winkelcentra van hoge kwaliteit goed presteren ondanks de opkomst van e-commerce.
China Mobile: De dominante Chinese telecomaanbieder. China Mobile heeft een nettokaspositie op de balans, handelt tegen een aantrekkelijke koers/winstverhouding en gaat naar verwachting van een sterke datagroei profiteren die steun zal bieden aan de winstgevendheid.
Merck: Een aantrekkelijk gewaardeerde farmaceutische onderneming.
Lloyds Banking Group: een goed geleide en zeer aantrekkelijk gewaardeerde Britse bankengroep. De resultaten worden door steeds minder restvorderingen gedrukt, zodat de kwaliteit van het resultaat de komende tijd weer kan verbeteren.
Tapestry: Modeconglomeraat met diverse luxe merken in portefeuille, zoals Coach en Kate Spade. Tapestry heeft zichzelf geherpositioneerd aan de bovenkant van de markt en wij verwachten dat de marges hiervan op termijn gaan profiteren.
Exxon Mobil: Oliemaatschappij van topklasse binnen de sector, aantrekkelijk gewaardeerd op basis van het genormaliseerde winstgenererend vermogen. Exxon Mobil zal profiteren van herstellende olieprijzen.

De aandelenmarkt als geheel is duur. Het wordt steeds moeilijker om beleggingen te vinden die zowel vermogensbehoud als een aantrekkelijk rendement kunnen bieden. Het marktsentiment is extreem positief, zoals blijkt uit de recordniveaus op de aandelenmarkten en het speculatieve gedrag in cryptomunten. Deze omgeving maakt het moeilijk om verstandige beleggingen te vinden.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

KGHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 4,8%. De waardering van onze portefeuille ligt aanzienlijk onder de marktwaardering. We zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,5 % 0,6 %
3 maanden 3,9 % 3,8 %
Dit jaar 9,8 % 7,5 %
2014 13,1 % 19,5 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,6 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,2 % 9,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,6 % 13,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,2 % 6,9 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,35
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
02-11-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,46 % -42,78 %
Tracking error i 3,49 % 3,81 %
Information ratio i 0,48 0,08
Beta i 0,89 0,89
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
MTN Group 0,19 % 15,61 %
Dixons Carphone 0,16 % 26,36 %
Rio Tinto 0,14 % 11,75 %
Resona 0,13 % 11,45 %
Fortescue Metals Group 0,10 % 8,67 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hennes & Mauritz -B- -0,15 % -12,73 %
Wood Group -0,13 % -10,84 %
Nokia -0,08 % -7,47 %
Centrica -0,07 % -5,92 %
Enel -0,07 % -5,96 %

Geografische verdeling (31-12-2017)

19,7 %
Verenigde Staten
13,5 %
Verenigd Koninkrijk
7,5 %
Japan
6,8 %
Canada
6,4 %
Nederland
5,5 %
Hong Kong
3,5 %
Zwitserland
3,5 %
Frankrijk
3,3 %
Rusland
3,2 %
Taiwan
2,7 %
Republiek Korea
2,5 %
Australie
2,3 %
Noorwegen
2,3 %
Portugal
2,3 %
Duitsland
2,3 %
Italie
2,3 %
Zweden
2,2 %
Luxemburg
8,3 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2017)

2,2 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,6 %
LyondellBasell Industries
1,5 %
Verizon Communications
1,5 %
SK Telecom (US)
1,4 %
MTN Group
1,3 %
Rio Tinto
1,3 %
Resona
1,3 %
Valero Energy
1,3 %
Itochu
1,3 %
Potash Corp of Saskatchewan
Totaal
14,6 %

Sectorverdeling (31-12-2017)

32,2 %
Financiële waarden
14,5 %
Telecommunicatie
10,5 %
Olie & gas
8,4 %
Basismaterialen
8,0 %
Consumentendiensten
7,1 %
Nutsbedrijven
6,4 %
Technologie
6,2 %
Gezondheidszorg
3,7 %
Consumentengoederen
2,5 %
Industriële waarden
0,7 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,50 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,60%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Y
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
20-07-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011755855
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Fundsettle.
Klasse Y van Kempen Global High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Fundsettle-platform. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.