Kempen Global High Dividend Fund NV - Class Y

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund N.V. (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -9,2 % -7,6 %
3 maanden -10,2 % -5,9 %
Dit jaar -11,7 % -7,0 %
2017 9,8 % 7,5 %
2018 -4,9 % -4,1 %
2019 20,3 % 30,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,8 % 8,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,5 % 6,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,4 % 6,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,0 % 7,0 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.144,25 M 29-02-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 472,73 M 29-02-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
16.119.062 29-02-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 23,13 03-04-2020
Transactieprijs i
EUR 23,09 03-04-2020
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 95 1643
Dividendrendement i 5,66 % 2,51 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 35.967 M EUR 178.739 M
K/W-verhouding i 10,23 15,92
Active share i 94,78 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 29-02-2020

In de eerste drie weken van de maand februari zetten de wereldwijde aandelenmarkten hun opmars nog voort. Weliswaar zette het coronavirus bepaalde delen van de Aziatische economie al ‘op slot’, maar toch noteerden de wereldwijde aandelenmarkten nog nieuwe hoogtepunten. Toen het virus Europa bereikte en zich nog verder ging verspreiden, kelderden de markten echter. Gevreesd wordt dat het coronavirus een aanzienlijke negatieve impact op ondernemingen en economieën kan hebben. De laatste week van februari was voor veel markten de slechtste week sinds de crisis van 2008. Diverse ondernemingen hebben al gewaarschuwd dat hun activiteiten op de korte termijn door de corona-uitbraak getroffen worden.

KGHDF bleef achter bij de bredere aandelenmarkten tijdens de opwaartse beweging in de eerste weken van februari, maar viel in de laatste week iets minder sterk terug toen de financiële markten een forse correctie ondergingen. Een kenmerkende performancekarakteristiek van de dividendstrategie is dat deze in het verleden een geringere terugval liet zien te midden van onzekere en dalende aandelenmarkten. De portefeuille heeft een meer defensief karakter en een aantrekkelijkere waardering dan de bredere aandelenmarkten. Maar tijdens paniekverkopen wordt vaak geen onderscheid gemaakt, dan verkopen aandelenbeleggers lukraak vrijwel alles. Het meest opvallende fenomeen was dat de ‘kwaliteitszeepbel’ in februari nog extremer werd. Al enige tijd zien we een enorm waarderingsverschil in de markten, dat inmiddels ongekende niveaus heeft bereikt. We moeten terug naar de IT-zeepbel aan het begin van deze eeuw om waarderingsdispersies van een soortgelijke omvang te vinden. In het bijzonder is de waardering van groei- en ‘low vol’-aandelen (met een lage volatiliteit) verder toegenomen ten opzichte van waardeaandelen (waarop de dividendstrategie zich met haar beleggingen richt). Tot dusverre dit jaar leverde deze waarderingsdispersie forse tegenwind op voor de strategie. Kijkend naar de toekomst zien we enorme kansen als de markt zich meer op aantrekkelijk gewaardeerde aandelen gaat richten.

Zowel de aandelenselectie als de sectorallocatie leverde een negatieve bijdrage. De underperformance was vooral het gevolg van de hierboven beschreven tegenwind voor de waardestijl. De meeste ondernemingen rapporteerden resultaten die conform de verwachtingen waren. Veel aandelen waren zwak zonder dat hier specifiek nieuws aan ten grondslag lag. De performance werd met name gedrukt door een nadelige aandelenselectie binnen communicatiediensten, duurzame consumentengoederen en industrie. Binnen industrie was easyJet een van de zwakkere broeders. Luchtvaartmaatschappijen gaan gebukt onder alle reisbeperkingen die overheden en ondernemingen uitvaardigen. De aandelenselectie binnen gezondheidszorg droeg positief bij, dankzij de sterke performance van Gilead. Deze onderneming loopt met het expirimentele antivirale geneesmiddel remdesivir voorop in de zoektocht naar een behandeling tegen het coronavirus. Wat de sectorallocatie betreft, droeg de overweging van de energiesector negatief bij aan de performance. De olieprijs was deze maand erg zwak omdat het coronavirus naar verwachting negatieve gevolgen heeft voor de verwachte groei van de olievraag.

Portefeuille-ontwikkelingen per 29-02-2020

De handelsactiviteit bleef in februari beperkt. In maart wordt de driemaandelijkse portefeuilleherweging doorgevoerd. De volatiliteit kan kansen bieden en daarom houden we de situatie nauwgezet in de gaten. We houden echter vast aan ons consistente en gedisciplineerde beleggingsproces.

De Kempen Global Dividend-strategie volgt een gedisciplineerde waarderingsaanpak. We beoordelen ondernemingen op basis van hun winstgenererend vermogen op de lange termijn en eisen dat de koers bij aankoop een veiligheidsmarge biedt. Al bijna 20 jaar hanteren we dit duidelijke beleggingsraamwerk, waarbij een aandeel een dividendrendement van minimaal 3% moet bieden om hoge portefeuille-inkomsten te waarborgen en bescherming tegen overgewaardeerde ondernemingen te leveren. Deze aanpak, waarmee de strategie een uitstekend lang trackrecord heeft opgebouwd, zal naar onze overtuiging in de toekomst ook zijn vruchten blijven afwerpen.

Zoals we dit jaar al meerdere malen opmerkten, bieden de grote waarderingsverschillen unieke kansen. De Kempen Global Dividend-strategie biedt een buitengewoon grote waarderingsdiscount ten opzichte van de markt. Dit was in het verleden een voorbode voor een goede relatieve performance op de middellange termijn. Daarnaast is de absolute waardering van de Kempen Global Dividend-strategie ook aanlokkelijk. Al met al biedt de huidige omgeving uitstekende mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een breedgespreide portefeuille met een degelijk winstgenererend vermogen aan te schaffen.

KGHDF biedt momenteel een verwacht dividendrendement van rond 5,7%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -9,2 % -7,6 %
3 maanden -10,2 % -5,9 %
Dit jaar -11,7 % -7,0 %
2017 9,8 % 7,5 %
2018 -4,9 % -4,1 %
2019 20,3 % 30,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,8 % 8,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,5 % 6,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,4 % 6,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,0 % 7,0 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,41
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-02-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 29-02-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,72 % -42,78 %
Tracking error i 5,44 % 4,32 %
Information ratio i -0,65 -0,22
Beta i 0,92 0,90
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Gilead Sciences 0,14 % 10,72 %
Power Financial 0,11 % 8,69 %
Cardinal Health 0,03 % 2,75 %
Sun Hung Kai Properties 0,02 % 1,90 %
JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund C 0,01 % 1,03 %

Top 5 laagste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
WPP -0,28 % -22,13 %
PPL -0,27 % -16,29 %
EasyJet -0,24 % -19,67 %
Power Corp of Canada -0,24 % -17,06 %
Hennes & Mauritz -B- -0,24 % -17,86 %

Geografische verdeling (29-02-2020)

19,3 %
Verenigde Staten
13,0 %
Verenigd Koninkrijk
6,3 %
Japan
5,9 %
Frankrijk
5,6 %
Hong Kong
5,5 %
Nederland
4,5 %
Duitsland
4,1 %
Korea
2,9 %
Canada
2,7 %
Taiwan
2,6 %
Portugal
2,4 %
Spanje
2,4 %
Australië
2,4 %
Zweden
2,3 %
Noorwegen
2,0 %
Singapore
2,6 %
Overig
1,7 %
Cash
11,6 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (29-02-2020)

1,8 %
Gilead Sciences
1,8 %
Samsung Electronics Pref
1,6 %
Tapestry
1,6 %
CNOOC
1,5 %
EDP - Energias de Portugal
1,5 %
PPL
1,4 %
John Wood
1,4 %
Public Storage
1,4 %
Enel
1,4 %
National Grid
Totaal
15,3 %

Sectorverdeling (29-02-2020)

30,0 %
Financiële waarden
12,3 %
Olie & gas
10,6 %
Telecommunicatie
9,8 %
Nutsbedrijven
7,3 %
Consumentendiensten
7,3 %
Consumentengoederen
7,2 %
Basismaterialen
5,7 %
Industriële waarden
4,3 %
Gezondheidszorg
3,8 %
Technologie
1,8 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,50 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,60%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018/2019.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 2 maart 2020 van 0,20%/0,15% naar 0,25%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Y
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
20-07-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011755855
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Fundsettle.
Klasse Y van Kempen Global High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Fundsettle-platform. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds past het duidelijke en transparante raamwerk toe dat Kempen voor de uitsluiting van beleggingen heeft ontwikkeld. Op grond van dit raamwerk sluit het fonds momenteel ondernemingen uit die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens en tabak. Verder worden ondernemingen vermeden die structureel de ESG-criteria schenden en geen bereidheid tot verbetering tonen. In totaal zijn 177 ondernemingen uitgesloten uit het wereldwijde aandelenuniversum van het fonds.

Â

2. ESG-integratie

ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Doel is materiële ESG-kwesties in onze fundamentele analyse mee te nemen. Dit houdt in dat portefeuillemanagers een diepgaande analyse van ESG-gegevens en materiële ESG-risico’s uitvoeren en de uitkomsten daarvan verwerken in de aannames die ze hanteren voor hun waarderingen. De grafiek aan de rechterkant laat bijvoorbeeld zien dat de ESG-impact onderdeel uitmaakt van ons Earnings Power Value (EPV) waarderingsmodel.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Ons fonds ziet engagement als een instrument om onze invloed als aandeelhouder aan te wenden. We willen zo de ondernemingen waarin we beleggen, stimuleren om hun beleid en praktijken voor specifieke ESG-kwesties te verbeteren. Succesvol engagement vermindert het ESG-risico en helpt waarde te ontsluiten in het belang van onze klanten. In 2018 hebben we met meer dan 200 ondernemingen contact gehad en hebben we op 104 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uitgebracht.

Â

We sturen de meeste bedrijven waarin we beleggen, een welkomstbrief waarin we onze belangrijkste beleggingsprincipes uiteenzetten. Verder leggen we in deze brief uit waarom we hebben besloten om een belang in de onderneming te nemen en wat onze verwachtingen voor de lange termijn zijn op ESG- en andere gebieden.

Â

Ons fonds gelooft ook in de kracht van collectief engagement. Door met andere beleggers en fondsmanagers samen te werken kunnen we de effectiviteit van onze engagementactiviteiten vergroten. Zo hebben we in 2018 deelgenomen aan de CIO Exchange Collaboration on Energy Transition.

Â

Bij ons engagement focussen wij ons op klimaatverandering, energie-efficiëntie en corporate governance. Recente engagementactiviteiten zijn:Â

  • Shell: we hebben met het senior management met succes overleg gevoerd over de bepaling van CO2-doelstellingen. Shell heeft aangekondigd dat de CO2-doelstellingen op scope 1, 2 en 3 aan de beloning worden gekoppeld. De engagement factsheet kunt u hier vinden.

  • Severstal: we monitoren de initiatieven van Severstal op het vlak van gezondheid & veiligheid en stimuleren de onderneming om hiervoor best practices vast te stellen en zo een voorbeeldfunctie voor andere Russische staalfabrikanten te vervullen. Een tastbaar resultaat van ons engagement is dat Severstal werkt aan de herziening van het arbeidsbeleid en -proces. De engagement factseet kun u hier vinden.

  • China Mobile: samen met een andere belegger zijn we een dialoog met China Mobile aangegaan. Ons uiteindelijk doel is de kapitaalallocatie van de onderneming te verbeteren, omdat de balans heel inefficiënt is. Om dit doel te bereiken, is het naar onze mening van cruciaal belang dat het bestuur onafhankelijker wordt.Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
ESG-integratie in het EPV-waarderingsmodel
ESG-integratie in het EPV-waarderingsmodel
Bron NL
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.