Kempen Global High Dividend Fund N.V. - Class X

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund N.V. (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,5 % 0,7 %
3 maanden 2,4 % 5,5 %
Dit jaar 3,0 % 9,0 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
2017 9,9 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,0 % 13,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,7 % 12,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,3 % 12,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,0 % 7,3 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.137,91 M 30-09-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 324,16 M 30-09-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
10.029.321 30-09-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 31,56 15-11-2018
Transactieprijs i
EUR 31,63 15-11-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 97 1639
Dividendrendement i 4,90 % 2,28 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 44.749 M EUR 146.119 M
K/W-verhouding i 10,73 18,05
Active share i 93,83 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

September was opnieuw een positieve maand voor de wereldwijde aandelenmarkten, die mede daardoor ook op YTD-basis een goede performance hebben geboekt. KGHDF versloeg de MSCI World Index, maar bleef op YTD-basis nog wel achter bij de benchmark.

Onze outperformance van deze maand was te danken aan een positieve aandelenselectie, terwijl sectorallocatie eveneens licht positief bijdroeg. Met name binnen niet-duurzame consumentengoederen vielen onze fondskeuzes gunstig uit. Hier boekte H&M een koerswinst van 37% (in euro) na de bekendmaking van een beter dan verwachte autonome omzetgroei. Tot september had het aandeel H&M zwak gepresteerd. Ook binnen financiële dienstverlening en energie voegde de aandelenselectie waarde toe. Binnen financiële dienstverlening presteerden Axa en MS&AD Insurance goed. De energiesector profiteerde van de voortgaande stijging van de olieprijs naar een 3-jaars hoogtepunt in september. Vooral onze energienamen uit de opkomende markten stegen sterk in koers, zoals Lukoil en CNOOC. De best presterende sector was energie en de zwakst presterende sector was vastgoed. Op YTD-basis gaat de sector informatietechnologie wereldwijd nog steeds aan kop.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

Eind september hebben we onze driemaandelijkse portefeuilleherweging doorgevoerd. We hebben vier posities geheel verkocht en daarvoor in de plaats vijf nieuwe namen toegevoegd. Merck en Cisco zijn verkocht. Na een goede koersperformance was het dividendrendement onder onze drempel van 3% uitgekomen. Ook namen we afscheid van Itochu en New York Community Bancorp. Bij Itochu was de waardering niet meer aantrekkelijk na een goede performance. NY Community Bancorp is verkocht omdat we Huntington Bancshares een aantrekkelijker alternatief vonden. Nieuw toegevoegd zijn: Copa Holdings (Latijns-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij), BASF (Duitse chemieonderneming met een brede activiteitenspreiding) preferente aandelen Samsung Electronics (conglomeraat in consumentenelektronica) en Babcock International (een Britse onderneming die ondersteunende dienstverlening biedt aan overheidsinstellingen zoals het Britse ministerie van Defensie).

De underperformance tot dusverre dit jaar is betreurenswaardig. Daar tekenen we bij aan dat de waarderingsverschillen tussen waarde en groei inmiddels recordniveaus naderen. Alhoewel de koers/winstverhouding een simplistische tool is om iets over de toekomstige performance te zeggen, heeft deze op geaggregeerd niveau wel degelijk voorspellende waarde. Onze portefeuille heeft momenteel een koers/winstverhouding van 12x (op basis van de gerealiseerde winst) en biedt voor KGHDF als geheel een dividendrendement van 5,1%. Daarmee vormt KGHDF naar onze overtuiging zowel absoluut als relatief een aantrekkelijke belegging. Dit kan niet van de markt als geheel gezegd worden. De MSCI World Index, onze benchmark, heeft momenteel een historische koers/winstverhouding van 18x en biedt een dividendrendement van 2,5%. De benchmark als geheel kent weliswaar een iets hogere winstgroei, maar dat biedt geen tegenwicht aan het grote verschil in waardering. Een koers/winstverhouding van 12x betekent voor beleggers in KGHDF een prospectief winstrendement (w/k) van 8% (tegen 5,4% voor de benchmark). De markt heeft een hoge mate van disruptie ingeprijsd. We vinden de kans op disruptie reëel, maar denken dat dit in een langzamer tempo zal plaatsvinden dan mensen nu verwachten. In een breedgespreide portefeuille van bijna 100 ondernemingen zullen er altijd individuele namen zijn die tegenvallers of juist meevallers opleveren. Naar onze overtuiging zal het waardegerichte proces van bottom-up stock picking uiteindelijk echter meer winnaars dan verliezers opleveren. We blijven onze portefeuillenamen selecteren op basis van intrinsieke waarde plus een veiligheidsmarge.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,5 % 0,7 %
3 maanden 2,4 % 5,5 %
Dit jaar 3,0 % 9,0 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
2017 9,9 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,0 % 13,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,7 % 12,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,3 % 12,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,0 % 7,3 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deelsis berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,38
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
31-07-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,77 % -42,78 %
Tracking error i 4,18 % 4,00 %
Information ratio i -0,08 -0,07
Beta i 0,87 0,89
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hennes & Mauritz -B- 0,36 % 37,15 %
CNOOC 0,17 % 14,62 %
Mediobanca 0,13 % 7,28 %
Lukoil (US) 0,13 % 11,31 %
L Brands 0,13 % 14,56 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
WPP -0,14 % -11,61 %
Triton -0,14 % -11,75 %
LyondellBasell Industries -0,12 % -8,16 %
Publicis Group -0,07 % -6,92 %
AGL Energy -0,07% -6,04 %

Geografische verdeling (30-09-2018)

18,3 %
Verenigde Staten
14,1 %
Verenigd Koninkrijk
7,1 %
Nederland
5,4 %
Hong Kong
4,6 %
Japan
4,5 %
Duitsland
4,0 %
Canada
3,5 %
Australië
3,5 %
Korea
3,4 %
Frankrijk
3,2 %
Rusland
3,1 %
Taiwan
2,3 %
Finland
2,3 %
Noorwegen
2,3 %
Zwitserland
2,3 %
Portugal
2,1 %
Bermuda
2,6 %
Cash
11,3 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2018)

1,5 %
Gilead Sciences
1,5 %
LyondellBasell Industries
1,5 %
Exxon Mobil
1,4 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,3 %
Hennes & Mauritz -B-
1,3 %
CNOOC
1,2 %
Lukoil (US)
1,2 %
Centrica
1,2 %
Telefonica Brasil (US)
1,2 %
SK Telecom (US)
Totaal
13,2 %

Sectorverdeling (30-09-2018)

29,9 %
Financiële waarden
12,2 %
Telecommunicatie
10,6 %
Olie & gas
8,3 %
Nutsbedrijven
8,1 %
Consumentendiensten
7,6 %
Basismaterialen
7,0 %
Consumentengoederen
5,5 %
Technologie
5,1 %
Gezondheidszorg
2,9 %
Industriële waarden
2,8 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,40 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,50 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,50 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.
De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Prestatievergoeding

Slide to see more
Mogelijke prestatievergoeding
0 % - 0,20 %
Huidige prestatievergoeding
0 % per september 2018
De hoogte van de prestatievergoeding wordt maandelijks vastgesteld, is afhankelijk van de performance van de aandelenklasse t.o.v. de benchmark en bedraagt maximaal 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 1 januari 2018 van 0,30%/0,15% naar 0,25%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
X
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-05-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011755848
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Vestima.
Klasse X van Kempen Global High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Vestima-platform. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.