Kempen Global High Dividend Fund N.V. - Class X

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund N.V. (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,9 % -0,1 %
3 maanden 5,6 % 7,2 %
Dit jaar 0,5 % 3,3 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
2017 9,9 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,4 % 8,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,0 % 6,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,5 % 12,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,0 % 6,9 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.206,32 M 30-06-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 331,15 M 30-06-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
10.370.833 30-06-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 32,08 16-07-2018
Transactieprijs i
EUR 32,03 16-07-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 96 1643
Dividendrendement i 4,94 % 2,35 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 43.711 M EUR 127.396 M
K/W-verhouding i 11,21 17,78
Active share i 92,80 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2018

De wereldwijde aandelenmarkten maakten in juni per saldo pas op de plaats. Zorgen over dreigende handelsoorlogen bleven het sentiment drukken en joegen de markten op en neer. KGHDF bleef deze maand achter bij de markt en staat ook op YTD-basis op underperformance ten opzichte van de index. We hebben deze maand onze driemaandelijkse portefeuilleherschikking doorgevoerd.

De underperformance van deze maand kon geheel aan de aandelenselectie toegeschreven worden. Onze fondskeuze werkte nadelig uit binnen de sectoren telecomdiensten en basismaterialen. Op aandelenniveau werd de grootste negatieve bijdrage geleverd door Triton International, MTN Group en Cardinal Health. Zorgen over dreigende handelsoorlogen drukten de aandelenkoers van de internationale zeecontainerverhuurder Triton International, terwijl de Afrikaanse telecommaatschappij MTN Group last had van het algemene zwakke sentiment voor aandelen uit opkomende markten. De Amerikaanse geneesmiddelendistributeur Cardinal Health reageerde negatief op de overname van Pillpack door Amazon. Vrees voor disruptie op de gezondheidszorgmarkt drukte de waarderingen in de gehele sector. Wij denken dat deze vrees overtrokken is omdat de brutomarge voor distributeurs in de gezondheidszorg al laag is. Ons best presterende aandeel deze maand was L Brands, dat opveerde dankzij een wat positiever sentiment.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2018

We hebben dit kwartaal onze driemaandelijkse portefeuilleherschikking doorgevoerd. We verkochten zeven ondernemingen en voegden zes nieuwe beleggingen toe. We namen afscheid van Valero Energy en PBF Energy omdat het dividendrendement tot onder 3% was gezakt. Spark New Zealand, Kennedy Wilson, Tate & Lyle en AstraZeneca zijn uit waarderingsoogpunt verkocht. Tot slot deden we Mizuho Group van de hand omdat we een aantrekkelijker alternatief hadden gevonden.

In het onderstaande overzicht worden de aangekochte ondernemingen toegelicht:
- Gilead: Deze aantrekkelijk gewaardeerde Amerikaanse farmaceutische onderneming heeft een sterke positie in HIV-geneesmiddelen, terwijl de oncologiedivisie kan profiteren van een recente overname in het segment immunotherapie. Gilead biedt een hoge free cash flow yield (de vrije kasstroom per aandeel als percentage van de koers). Bovendien vinden we dat beleggers zich onterecht zorgen maken maken over de kapitaalallocatie bij deze onderneming.
- Pepsico: Een grote Amerikaanse speler in de sector dagelijkse consumentengoederen. Pepsico domineert het snacksegment en vormt daarnaast een sterke marktuitdager in het drankensegment. De waardering van PepsiCo is aantrekkelijker geworden nu de sector in het algemeen een derating heeft ondergaan.
- Cardinal Health: Deze Amerikaanse distributeur van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen opereert samen met twee andere distributeurs op een oligopolistische markt. De zorgen van beleggers over mogelijke marktdisruptie en een zwakke uitvoering van de strategie hebben tot een aanzienlijke derating geleid. Inmiddels biedt Cardinal Health een dubbelcijferige free cash flow yield (vrije kasstroom per aandeel als percentage van de koers). Naar onze overtuiging vormt distributie een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg en worden op de huidige lage margeniveaus geen nieuwe toetreders naar deze markt gelokt.
- Técnicas Reunidas: Dit multidisciplinaire ingenieursbureau (ontwerp, aanbesteding en bouw) is vooral actief in het downstream-segment (raffinage & verkoop) van de olie & gassector. De terugval op de olie & gasmarkt heeft de marges gedrukt, maar wij rekenen op een omslag nu de olieprijs weer herstelt.
- Banco Do Brasil: Deze Braziliaanse bank is tegen een midden-enkelcijferige koers/winstverhouding aangekocht. Onzekerheid rond Brazilië heeft tot een forse derating van het aandeel geleid ondanks uitstekende operationele resultaten.
- Invesco: Deze grote Amerikaanse vermogensbeheerder voert zowel passieve als actieve strategieën. Bezorgdheid over tariefdruk creëerde een aantrekkelijke instapkoers.

Na een periode met beperkte koersschommelingen zijn we blij met meer volatiliteit: volatiele markten bieden meer kansen om individuele aandelen te selecteren. Naar onze overtuiging bieden de Europese en opkomende markten een goed verwacht aandelenrendement. Dat kan echter niet van Amerikaanse aandelen gezegd worden na de nieuwe rally in de VS. Ondanks de rugwind van belastinghervormingen blijft het moeilijk om hier aantrekkelijk gewaardeerde ideeën te vinden.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

KGHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,2%. De waardering van onze portefeuille ligt aanzienlijk onder de marktwaardering. We zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,9 % -0,1 %
3 maanden 5,6 % 7,2 %
Dit jaar 0,5 % 3,3 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
2017 9,9 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,4 % 8,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,0 % 6,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,5 % 12,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,0 % 6,9 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,38
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-05-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-06-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,77 % -42,78 %
Tracking error i 3,88 % 3,93 %
Information ratio i 0,31 0,01
Beta i 0,88 0,89
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-06-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
L Brands 0,09 % 8,74 %
Caltex Australia 0,09 % 7,98 %
Centrica 0,09 % 7,18 %
Verizon Communications 0,08 % 5,52 %
CubeSmart 0,08 % 6,59 %

Top 5 laagste bijdrage (30-06-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Triton -0,15 % -11,90 %
MTN Group -0,14 % -12,96 %
Cardinal Health -0,12 % -10,05 %
Fortescue Metals Group -0,10 % -8,62 %
Proximus -0,10 % -15,73 %

Geografische verdeling (30-06-2018)

21,1 %
Verenigde Staten
13,6 %
Verenigd Koninkrijk
7,3 %
Nederland
5,7 %
Japan
5,3 %
Hong Kong
4,1 %
Canada
3,6 %
Australië
3,5 %
Frankrijk
3,4 %
Duitsland
3,1 %
Rusland
3,0 %
Taiwan
2,6 %
Korea
2,4 %
Portugal
2,4 %
Zwitserland
2,3 %
Zweden
2,3 %
Noorwegen
2,3 %
Italië
2,2 %
Bermuda
0,6 %
Cash
9,2 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-06-2018)

1,6 %
Verizon Communications
1,5 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,5 %
SK Telecom (US)
1,5 %
LyondellBasell Industries
1,2 %
Caltex Australia
1,2 %
Lukoil (US)
1,2 %
Roche Holding
1,2 %
Exxon Mobil
1,2 %
PPL
1,2 %
BT Group
Totaal
13,4 %

Sectorverdeling (30-06-2018)

31,4 %
Financiële waarden
13,4 %
Telecommunicatie
10,3 %
Olie & gas
8,6 %
Nutsbedrijven
7,7 %
Consumentendiensten
7,0 %
Consumentengoederen
6,4 %
Basismaterialen
5,9 %
Gezondheidszorg
5,3 %
Technologie
3,5 %
Industriële waarden
0,6 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,40 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,50 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,50 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.
De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Prestatievergoeding

Slide to see more
Mogelijke prestatievergoeding
0 % - 0,20 %
Huidige prestatievergoeding
0,124% per juni 2018
De hoogte van de prestatievergoeding wordt maandelijks vastgesteld, is afhankelijk van de performance van de aandelenklasse t.o.v. de benchmark en bedraagt maximaal 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 1 januari 2018 van 0,30%/0,15% naar 0,25%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
X
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-05-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011755848
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Vestima.
Klasse X van Kempen Global High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Vestima-platform. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geengarantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.