Kempen Global High Dividend Fund N.V. - Class X

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund N.V. (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,1 % -0,9 %
3 maanden -0,9 % -3,1 %
Dit jaar 2,1 % 1,4 %
2014 13,1 % 19,5 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,2 % 11,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,2 % 12,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 % 6,6 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.347,88 M 31-07-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
12.011.855 31-07-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 30,26 18-08-2017
Transactieprijs i
EUR 30,34 18-08-2017
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 100 1654
Dividendrendement i 4,50 % 2,35 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 38.964 M EUR 103.111 M
K/W-verhouding i 14,37 19,58
Active share i 91,83 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-07-2017

De aandelenmarkten wereldwijd eindigden juli in de min, maar KGHDF sloot de maand met een positief rendement af. De Amerikaanse dollar moest opnieuw aanzienlijk terrein prijsgeven tegenover de euro, omdat beleggers optimistischer worden over de groeivooruitzichten in Europa en genoeg beginnen te krijgen van de politieke instabiliteit in de Verenigde Staten. Sinds het begin van het jaar staat KGHDF nu in de plus ten opzichte van de MSCI World Index.

Zowel de sectorallocatie als de aandelenselectie viel in juli gunstig uit. De aandelenselectie was positief in de sector basismaterialen en wij profiteerden het meest van onze overweging in de telecomsector, die in de afgelopen maand goed presteerde. De grootste individuele bijdragen waren afkomstig van Telenor en Fortescue Metals Group; beide aandelen zijn recentelijk aan de portefeuille toegevoegd. De Scandinavische telecomgigant Telenor had de wind in de zeilen na sterke kwartaalcijfers, die gesteund werden door de verbeterde resultaten in de opkomende markten. Het Australische ijzerertsbedrijf Fortescue Metals Group profiteerde van de stijging van de ijzerertsprijs, terwijl de kasstroomgeneratie onverminderd sterk bleef en de kosten tot recordlaagte zijn gedaald. Het zwakst presterende aandeel in de portefeuille was L Brands, eigenaar van onder meer het merk Victoria´s Secret. De koers van het aandeel werd gedrukt door de lagere onderliggende omzet. De retailsector is momenteel uit de gratie door de zwakke winkelomzet en de vrees dat Amazon de markt volledig gaat domineren. De trend naar e-commerce zet waarschijnlijk verder door, maar specifieke merkenwinkels moeten zelfs op een markt waar de penetratie van e-commerce hoog is, in staat zijn het hoofd boven water te houden.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2017

De marktvolatiliteit bleef beperkt, met weinig echte uitschieters. Het gunstige marktklimaat trekt beleggers aan. Lage volatiliteit op de beurzen doet het lijken alsof rendement kan worden behaald zonder risico. Het is vaak binnen markten dat beleggers in de fout gaan. Zij nemen onbewust meer risico en zitten vaak met overgewaardeerde en/of illiquide beleggingen op het moment dat de cyclus omslaat. Wij zijn actief binnen dezelfde kapitaalmarkten als alle andere beleggers en hebben dus ook te maken met gestegen waarderingen. Naar onze mening zijn er echter nog steeds veilige beleggingen met voldoende rendementsperspectief, namelijk binnen sectoren waar de risicoperceptie hoog is. Momenteel is dit het geval bij cyclische of grondstofgerelateerde ondernemingen. Daarbinnen zoeken we naar ondernemingen met een duurzaam lage kostenbasis en sterke balans teneinde het langetermijnrisico te verminderen.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

KGHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 4,8%. We zijn onverminderd optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2017.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,1 % -0,9 %
3 maanden -0,9 % -3,1 %
Dit jaar 2,1 % 1,4 %
2014 13,1 % 19,5 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,2 % 11,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,2 % 12,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 % 6,6 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,35
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-05-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,46 % -42,78 %
Tracking error i 3,80 % 3,86 %
Information ratio i -0,28 0,04
Beta i 0,88 0,89
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Telenor 0,19 % 16,48 %
Fortescue Metals Group 0,14 % 10,72 %
Nationale Nederlanden Group 0,12 % 10,19 %
Statoil 0,11 % 9,23 %
Qualicorp 0,10 % 17,22 %

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
L Brands -0,19 % -16,72 %
Resona -0,12 % -9,60 %
GlaxoSmithKline -0,10 % -9,08 %
Seagate Technology -0,10 % -17,72 %
Pearson -0,09 % -6,76 %

Geografische verdeling (31-07-2017)

22,1 %
Verenigde Staten
13,3 %
Verenigd Koninkrijk
6,7 %
Nederland
6,3 %
Canada
5,8 %
Japan
4,4 %
Zwitserland
4,0 %
Hong Kong
3,9 %
Noorwegen
3,6 %
Italie
3,1 %
Taiwan
3,0 %
Duitsland
3,0 %
Rusland
2,5 %
Australie
2,4 %
Portugal
2,4 %
Frankrijk
2,2 %
Republiek Korea
11,3 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-07-2017)

1,6 %
Lyondellbasel
1,4 %
Fortescue Metals Group
1,4 %
Telenor
1,3 %
Rio Tinto
1,3 %
Nationale Nederlanden Group
1,3 %
HSBC
1,3 %
Statoil
1,3 %
BT Group
1,3 %
Sun Life Financial
1,2 %
Yara International
Totaal
13,4 %

Sectorverdeling (31-07-2017)

32,0 %
Financiële waarden
12,6 %
Telecommunicatie
10,1 %
Olie & gas
9,5 %
Basismaterialen
8,6 %
Nutsbedrijven
6,8 %
Technologie
6,2 %
Consumentengoederen
5,5 %
Gezondheidszorg
4,7 %
Industriële waarden
2,1 %
Consumentendiensten
1,9 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,40 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,50 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,52 %

Prestatievergoeding

Slide to see more
Mogelijke prestatievergoeding
0 % - 0,20 %
Huidige prestatievergoeding
0 % per juli 2017
De hoogte van de prestatievergoeding wordt maandelijks vastgesteld, is afhankelijk van de performance van de aandelenklasse t.o.v. de benchmark en bedraagt maximaal 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
X
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-05-2016
Vestigingsland
Nederland
Geregistreerd voor aanbieding in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011755848
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Vestima.
Klasse X van Kempen Global High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Vestima-platform. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.