Kempen Global High Dividend Fund N.V. - Class X

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund N.V. (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,7 % 2,8 %
3 maanden 3,7 % 1,1 %
Dit jaar 5,8 % 3,5 %
2014 13,1 % 19,5 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,6 % 10,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,0 % 12,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,0 % 6,7 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.369,42 M 30-09-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
11.722.580 30-09-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 31,98 20-10-2017
Transactieprijs i
EUR 31,90 20-10-2017
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 102 1652
Dividendrendement i 4,41 % 2,34 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 40.420 M EUR 105.284 M
K/W-verhouding i 13,95 19,71
Active share i 91,77 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2017

De aandelenmarkten wereldwijd hebben in september een duidelijk positief rendement geboekt. KGHDF wist de brede markt te verslaan. Op YTD-basis presteert KGHDF duidelijk beter dan de MSCI World Index. Dit ondanks de slechte presentaties van dividendaandelen in het algemeen.

De aandelenselectie voegde deze maand waarde toe, terwijl de sectorallocatie slechts een kleine positieve bijdrage aan de performance leverde. De aandelenselectie droeg met name positief bij in de sectoren vastgoed, energie en duurzame consumentengoederen. Energie was deze maand de best presterende sector, gestuwd door hogere olieprijzen en de nasleep van orkaan Harvey. Nu de voorraden dalen, verbetert de vraag/aanbodsituatie voor olie. De raffinagemarges waren bovendien hoger dan gemiddeld: een deel van de productiecapaciteit is vanwege orkaan Harvey stilgelegd. We hebben er vertrouwen in dat de oliemarkt op weg is naar een nieuw evenwicht nu kostenbesparingen de exploratiebudgetten hebben gedrukt. Een lagere exploratieactiviteit leidt naar verwachting tot een beperkte groei van het aanbod.

De grootste positieve bijdrage aan de performance kwam deze maand van John Wood Group, AbbVie en HollyFrontier. Naar verwachting gaat oliedienstverlener John Wood Group profiteren van zijn ‘asset light’-strategie, hogere olieprijzen en mogelijke synergievoordelen na de recente overname van AMEC Foster Wheeler. De farmaceutische onderneming AbbVie ontving gunstige gerechtelijke uitspraken voor haar portefeuille gepatenteerde geneesmiddelen. Voorts bleef de Amerikaanse raffinage-onderneming Hollyfrontier profiteren van verbeterende marktomstandigheden. Fortescue Metals Group leverde deze maand de grootste negatieve bijdrage. De aandelenkoers werd gedrukt door lagere ijzerertsprijzen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2017

We hebben deze maand de driemaandelijkse herschikking van de portefeuille in gang gezet. Volgende maand zullen we de aanpassingen toelichten.

De marktvolatiliteit blijft gematigd: de indices laten weinig grote bewegingen zien. Deze relatieve rust trekt beleggers aan: de markten lijken rendement zonder de gebruikelijke volatiliteit te bieden. Onder dergelijke marktomstandigheden gaan beleggers echter vaak de fout in. Zij aanvaarden zonder het te realiseren steeds meer risico’s, maar zodra de cyclus omslaat, blijven zij met overgewaardeerde en/of illiquide beleggingen zitten. Het Fonds opereert ook op deze markten en wij worden dus ook met hoge multiples geconfronteerd. Naar onze overtuiging zijn er nog steeds veilige beleggingen die voldoende verwacht rendement bieden: zij dienen zichzelf aan in segmenten waar de risico’s hoog worden geacht. Momenteel is dat het geval in de cyclische en grondstofgerelateerde segmenten. Daar zoeken wij ondernemingen die met een bestendig lage kostenbasis en een sterke balans de risico’s op de lange termijn weten te beperken.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

KGHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 4,7%. We zijn onverminderd optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2017.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,7 % 2,8 %
3 maanden 3,7 % 1,1 %
Dit jaar 5,8 % 3,5 %
2014 13,1 % 19,5 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,7 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,6 % 10,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,0 % 12,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,0 % 6,7 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,35
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
02-08-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,46 % -42,78 %
Tracking error i 3,63 % 3,84 %
Information ratio i 0,14 0,08
Beta i 0,88 0,90
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Wood Group 0,25 % 25,91 %
AbbVie 0,22 % 18,68 %
Hollyfrontier 0,20 % 15,53 %
LyondellBasell Industries 0,18 % 11,05 %
Valero Energy 0,15 % 13,61 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Fortescue Metals Group -0,16 % -11,36 %
MTN Group -0,09 % -6,83 %
Triton -0,06 % -8,91 %
Rio Tinto -0,04 % -2,93 %
Severstal -0,04 % -4,90 %

Geografische verdeling (30-09-2017)

22,1 %
Verenigde Staten
13,1 %
Verenigd Koninkrijk
6,8 %
Nederland
6,5 %
Canada
5,8 %
Japan
4,4 %
Zwitserland
4,1 %
Noorwegen
4,1 %
Hong Kong
3,7 %
Italie
3,3 %
Duitsland
3,2 %
Rusland
3,1 %
Taiwan
2,6 %
Portugal
2,3 %
Frankrijk
2,3 %
Australie
12,6 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2017)

1,8 %
LyondellBasell Industries
1,5 %
Hollyfrontier
1,4 %
Telenor
1,4 %
Yara International
1,3 %
Nationale Nederlanden Group
1,3 %
AbbVie
1,3 %
Statoil
1,3 %
Galp Energia
1,3 %
Rio Tinto
1,3 %
ABN AMRO Holding
Totaal
14,0 %

Sectorverdeling (30-09-2017)

31,9 %
Financiële waarden
12,2 %
Telecommunicatie
11,2 %
Olie & gas
9,7 %
Basismaterialen
8,7 %
Nutsbedrijven
6,7 %
Technologie
6,2 %
Consumentengoederen
5,7 %
Gezondheidszorg
4,8 %
Industriële waarden
1,9 %
Consumentendiensten
1,0 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,40 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,50 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,52 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2015/2016.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Prestatievergoeding

Slide to see more
Mogelijke prestatievergoeding
0 % - 0,20 %
Huidige prestatievergoeding
0,004 % per september 2017
De hoogte van de prestatievergoeding wordt maandelijks vastgesteld, is afhankelijk van de performance van de aandelenklasse t.o.v. de benchmark en bedraagt maximaal 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
X
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-05-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011755848
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Vestima.
Klasse X van Kempen Global High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Vestima-platform. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (Het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.