Kempen Global High Dividend Fund N.V. - Class N

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund N.V. (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,1 % 1,8 %
3 maanden -0,0 % 4,7 %
Dit jaar 1,3 % 8,2 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,5 % 10,7 %
2017 9,7 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 9,2 % 15,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,2 % 10,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,5 % 13,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,9 % 7,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.131,19 M 31-08-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 295,41 M 31-08-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
9.327.498 31-08-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 31,65 18-09-2018
Transactieprijs i
EUR 31,60 18-09-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 96 1642
Dividendrendement i 4,89 % 2,28 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 45.468 M EUR 146.647 M
K/W-verhouding i 10,85 17,94
Active share i 92,95 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-08-2018

Dankzij een voortgezette rally in technologieaandelen was augustus per saldo een goede maand voor de wereldwijde aandelenmarkten. De techologiesector stuwde met name de performance van Noord-Amerika. De overige regio’s bleven sterk achter. Spanningen in opkomende markten en vrees voor mogelijke uitstralingseffecten naar andere regio’s resulteerden deze maand in een negatief rendement op de Europese en Aziatische markten. Onder deze omstandigheden bleef KGHDF op maand- en YTD-basis achter bij de benchmark.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-08-2018

Een periode van underperformance is niet plezierig, maar daar tekenen we bij aan dat de waarderingsverschillen tussen value en groei aandelen inmiddels recordniveaus naderen. Alhoewel de koers/winstverhouding een simplistische tool is om iets over de toekomstige performance te zeggen, heeft deze op geaggregeerd niveau wel degelijk voorspellende waarde. Onze portefeuille heeft momenteel een koers/winstverhouding van 11,8x (op basis van de gerealiseerde winst) en biedt voor KGHDF als geheel een dividendrendement van 5,1%. Daarmee vormt KGHDF naar onze overtuiging zowel absoluut als relatief een aantrekkelijke belegging. Dit kan niet van de markt als geheel gezegd worden. De MSCI World Index, onze benchmark, heeft momenteel een historische koers/winstverhouding van 18,5x en biedt een dividendrendement van 2,6%. De benchmark als geheel kent weliswaar een iets hogere winstgroei, maar dat biedt geen tegenwicht aan het grote verschil in waardering. Een koers/winstverhouding van 11,8x betekent voor beleggers in KGHDF een prospectief winstrendement (w/k) van 8,5% (tegen 5,4% voor de benchmark). De markt heeft een hoge mate van disruptie ingeprijsd. We vinden de kans op disruptie reëel, maar denken dat dit in een langzamer tempo zal plaatsvinden dan mensen nu verwachten. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar onze jongste Dividend Letter die te vinden is op https://www.kempen.com/en/news-and-knowledge/dividend-letter/dividend-letter-2018-july .

In een breedgespreide portefeuille van bijna 100 ondernemingen zullen er altijd individuele namen zijn die tegenvallers of juist meevallers opleveren. Naar onze overtuiging zal het waardegerichte proces van bottom-up stock picking uiteindelijk meer winnaars dan verliezers opleveren. We blijven onze portefeuillenamen selecteren op basis van intrinsieke waarde plus een veiligheidsmarge.

De relatieve underperformance van deze maand werd veroorzaakt door een nadelige sectorallocatie en aandelenselectie. Technologie was in augustus de best presterende sector. Hierin zijn wij van nature onderwogen omdat technologie-ondernemingen niet genoeg dividend uitkeren. De financiële sector droeg eveneens negatief bij. Deze sector werd gedrukt door vrees voor uitstralingseffecten van de Turkse crisis.

De aandelenselectie werkte in augustus nadelig uit. De top-3 van ondernemingen met de grootste negatieve bijdrage werd deze maand gevormd door MTN, H&M en L Brands. MTN Group is als telecomaanbieder actief in de opkomende markten. De onderneming daalde aanzienlijk in koers na het nieuws dat MTN in zijn grootste markt Nigeria mogelijk een boete krijgt. We vinden deze puur politiek getinte beschuldigingen ongegrond. Wel kan het nadelig voor de kasstroom zijn als MTN ook op de langere termijn moeilijk kapitaal kan repatriëren. Het Zweedse kledingconcern H&M presteerde zwak zonder dat daar specifiek nieuws aan ten grondslag lag. Het sentiment rond deze onderneming blijft gedrukt. Het Amerikaanse winkelconcern L Brands maakte tegenvallende resultaten bekend. L Brands is bekend van twee grote merken: Victoria’s Secret en Bath & Body Works. Bath & Body Works blijft groeien, maar de markt maakt zich zorgen over de lage omzetgroei bij modemerk Victoria’s Secret. Wij denken dat de kernconcepten stand zullen houden en wijzen erop dat het aandeel inmiddels op een zeer aantrekkelijke koers/winstverhouding wordt verhandeld. De grootste positieve bijdrage kwam deze maand van Cisco Systems en John Wood Group die allebei beter dan verwachte resultaten bekendmaakten.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,1 % 1,8 %
3 maanden -0,0 % 4,7 %
Dit jaar 1,3 % 8,2 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,5 % 10,7 %
2017 9,7 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 9,2 % 15,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,2 % 10,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,5 % 13,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,9 % 7,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,38
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
31-07-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,77 % -42,78 %
Tracking error i 4,20 % 4,00 %
Information ratio i -0,09 -0,10
Beta i 0,86 0,89
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Cisco 0,15 % 13,59 %
Wood Group 0,14 % 11,49 %
Triton 0,11 % 9,42 %
Verizon Communications 0,09 % 5,88 %
China Mobile 0,09 % 7,40 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
MTN Group -0,36 % -28,96 %
Hennes & Mauritz -B- -0,15 % -12,89 %
L Brands -0,14 % -14,30 %
Vodafone Group -0,14 % -12,33 %
Fortescue Metals Group -0,13 % -11,33 %

Geografische verdeling (31-08-2018)

21,4 %
Verenigde Staten
13,1 %
Verenigd Koninkrijk
7,4 %
Nederland
5,6 %
Japan
5,4 %
Hong Kong
4,1 %
Canada
3,5 %
Duitsland
3,4 %
Frankrijk
3,3 %
Taiwan
3,2 %
Rusland
3,2 %
Australië
2,7 %
Korea
2,5 %
Zwitserland
2,4 %
Portugal
2,3 %
Bermuda
2,3 %
Zweden
2,2 %
Italië
2,2 %
Noorwegen
0,7 %
Cash
9,0 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2018)

1,7 %
Verizon Communications
1,6 %
SK Telecom (US)
1,5 %
LyondellBasell Industries
1,4 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing (US)
1,3 %
Roche Holding
1,3 %
Simon Property Group
1,3 %
Nordea Bank AB
1,3 %
Gilead Sciences
1,3 %
Galp Energia
Totaal
14,0 %

Sectorverdeling (31-08-2018)

32,1 %
Financiële waarden
13,0 %
Telecommunicatie
10,3 %
Olie & gas
8,2 %
Nutsbedrijven
7,1 %
Consumentengoederen
6,9 %
Consumentendiensten
6,3 %
Gezondheidszorg
6,2 %
Basismaterialen
5,7 %
Technologie
3,4 %
Industriële waarden
0,7 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,73 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,73 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 1 januari 2018 van 0,30%/0,15% naar 0,25%/0,15%
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
24-10-2007
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0006089229
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.