Kempen Global High Dividend Fund N.V. - Class N

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund N.V. (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,1 % -0,2 %
3 maanden 6,2 % 6,1 %
Dit jaar 8,1 % 6,8 %
2014 13,1 % 19,5 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,5 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,8 % 9,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,3 % 13,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,1 % 6,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.346,02 M 30-11-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
13.401.442 30-11-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 32,31 15-12-2017
Transactieprijs i
EUR 32,26 15-12-2017
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 98 1652
Dividendrendement i 4,46 % 2,27 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 43.089 M EUR 113.617 M
K/W-verhouding i 13,62 20,04
Active share i 92,16 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-11-2017

De wereldwijde aandelenmarkten maakten in november per saldo pas op de plaats. KGHDF versloeg de benchmark en heeft ook op YTD-basis duidelijk beter gescoord dan de MSCI World Index. Voorts doet KGHDF het duidelijk beter dan het hoogdividenduniversum. De dividendstijl blijft dit jaar achter bij de bredere markt.

De positieve relatieve performance was vooral aan de aandelenselectie te danken en dan met name aan de fondskeuze binnen de sector technologie. Qualcomm was hier de grote uitblinker: het ontving een overnamebod van Broadcom. Onze aandelenkeuze binnen energie en vastgoed droeg ook positief bij. Het best presterende aandeel in de portefeuille was L Brands. Deze producent van dameskleding en schoonheidsproducten meldde een positieve autonome resultaatsontwikkeling en steeg in november meer dan 30% in koers.

KGHDF is op grond van ons bottom-up proces aanzienlijk onderwogen in Noord-Amerika en overwogen in Europa en de opkomende markten. De Amerikaanse markt deed het beter dan de overige regio’s: de regio-allocatie droeg hierdoor negatief bij aan de performance. Dit werd echter meer dan goedgemaakt door een gunstige aandelenselectie.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-11-2017

In december wordt de driemaandelijkse herschikking van de portefeuille afgerond, de vierde en laatste van 2017.

De marktvolatiliteit blijft gematigd: de indices laten weinig grote bewegingen zien. Deze relatieve rust trekt beleggers aan: de markten lijken rendement zonder de gebruikelijke volatiliteit te bieden. Onder dergelijke marktomstandigheden gaan beleggers echter vaak de fout in. Zij aanvaarden zonder het te realiseren steeds meer risico’s, maar zodra de cyclus omslaat, blijven zij met overgewaardeerde en/of illiquide beleggingen zitten. KGHDF opereert ook op deze markten en wij worden dus ook met hoge multiples geconfronteerd. Naar onze overtuiging zijn er nog steeds veilige beleggingen die voldoende verwacht rendement bieden: zij dienen zichzelf aan in segmenten waar de risico’s hoog worden geacht. Momenteel is dat het geval in de cyclische en grondstofgerelateerde segmenten. Daar zoeken wij ondernemingen die met een bestendig lage kostenbasis en een sterke balans de risico’s op de lange termijn weten te beperken.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

Met name de Amerikaanse markt is vrij duur: de prospectieve koers/winstverhouding (12 maanden vooruit) ligt bijvoorbeeld duidelijk boven het 10-jaars gemiddelde.

KGHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 4,7%. We zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,1 % -0,2 %
3 maanden 6,2 % 6,1 %
Dit jaar 8,1 % 6,8 %
2014 13,1 % 19,5 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,5 % 10,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,8 % 9,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,3 % 13,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,1 % 6,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,35
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
02-11-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-11-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,46 % -42,78 %
Tracking error i 3,52 % 3,82 %
Information ratio i 0,27 0,05
Beta i 0,89 0,89
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-11-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
L Brands 0,33 % 28,86 %
Qualcomm 0,31 % 28,12 %
Life Storage 0,10 % 8,55 %
Hollyfrontier 0,09 % 8,95 %
Valero Energy 0,08 % 6,94 %

Top 5 laagste bijdrage (30-11-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Centrica -0,16 % -15,19 %
Lite-On Technology -0,10 % -14,92 %
Philippine Long Distance Telecom (US) -0,09 % -13,75 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing (US) -0,09 % -8,63 %
Telefonica Brasil (US) -0,09 % -7,63 %

Geografische verdeling (30-11-2017)

23,4 %
Verenigde Staten
12,2 %
Verenigd Koninkrijk
6,9 %
Canada
6,9 %
Japan
6,7 %
Nederland
5,3 %
Hong Kong
4,4 %
Zwitserland
3,6 %
Italie
3,6 %
Taiwan
3,2 %
Rusland
2,9 %
Republiek Korea
2,3 %
Duitsland
2,3 %
Frankrijk
2,3 %
Noorwegen
2,3 %
Portugal
2,1 %
Australie
9,6 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-11-2017)

1,6 %
SK Telecom (US)
1,5 %
LyondellBasell Industries
1,5 %
L Brands
1,4 %
Qualcomm
1,3 %
Public Services Enterprise Group
1,2 %
Cisco
1,2 %
Valero Energy
1,2 %
Life Storage
1,2 %
Exelon
1,2 %
AbbVie
Totaal
13,4 %

Sectorverdeling (30-11-2017)

31,4 %
Financiële waarden
14,1 %
Telecommunicatie
10,2 %
Olie & gas
8,0 %
Nutsbedrijven
7,9 %
Technologie
7,5 %
Basismaterialen
5,7 %
Gezondheidszorg
5,1 %
Industriële waarden
4,8 %
Consumentengoederen
4,7 %
Consumentendiensten
0,7 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,73 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,78 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2015/2016.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM(www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
24-10-2007
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0006089229
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.