Kempen Global High Dividend Fund N.V. - Class N

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund N.V. (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -6,8 % -8,5 %
3 maanden -7,6 % -12,0 %
Dit jaar -5,0 % -4,1 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,5 % 10,7 %
2017 9,7 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -5,0 % -4,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,7 % 4,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,1 % 8,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 % 5,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.027,49 M 31-12-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 270,68 M 31-12-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
9.223.512 31-12-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 31,06 23-01-2019
Transactieprijs i
EUR 31,12 23-01-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 100 1633
Dividendrendement i 5,37 % 2,67 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 40.736 M EUR 121.273 M
K/W-verhouding i 9,71 15,04
Active share i 93,09 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in hetverleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

Het jaar 2018 werd met een stormachtige slotmaand afgesloten. Het was de zwakste maand voor wereldwijde aandelen sinds februari 2009. KGHDF versloeg deze maand de markt. Over het gehele jaar is KGHDF licht achtergebleven bij de benchmark.

Diverse redenen werden genoemd voor de correctie gedurende deze maand, zoals het voortslepende handelsconflict tussen de VS en China, krappere monetaire condities en zorgen over een zwakkere economische groei in 2019.

Bovendien kreeg de olieprijs weer klappen te verduren, ondanks het feit dat de OPEC en Rusland productieverlagingen aankondigden. Er is nog steeds vrees voor overaanbod, terwijl de vraag mogelijk stagneert als gevolg van een tragere economische groei. Desalniettemin leverde onze aandelenselectie binnen de energiesector een positieve bijdrage (maar droeg de sectorallocatie negatief bij). Per saldo presteerde KGHDF relatief goed onder de zwakke marktomstandigheden. De aandelenselectie voegde in de meeste sectoren waarde toe en met name binnen informatietechnologie en communicatiediensten. KGHDF profiteerde van een positief sectorallocatie-effect: onze overweging in de defensieve nutssector was met name succesvol.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2018

In december vond onze vierde driemaandelijkse portefeuilleherschikking plaats. We verkochten drie namen: Babcock International, Sun Life Financial en Two Harbors. Dienstverlener Babcock International loopt het risico van een nadelige herziening van contracten met de Britse overheid. Two Harbors is verkocht omdat de steeds vlakkere rentecurve geen goed nieuws is voor de onderneming, terwijl dat nog niet in de waardering tot uitdrukking komt. We stapten uit Sun Life omdat het risico groeit dat de winstgevendheid van de vermogensbeheerdivisie onder druk komt.

We hebben zes nieuwe namen toegevoegd: BP, Valeo, easyJet, SKF, Fidelity National Financial en Valero. BP is een aantrekkelijk gewaardeerde grote olie- en gasmaatschappij. Valeo is een toeleverancier aan de auto-industrie. Het aandeel Valeo lag er uitermate zwak bij en dat leverde een aantrekkelijk instapmoment op. Sybank is een Deense bank met een bovengemiddeld dividendrendement. Een heleboel zorgen zijn al in de koers verdisconteerd. easyJet is een internationaal opererende lowbudgetluchtvaartmaatschappij. Ook hier bood koerszwakte een aantrekkelijk instapmoment. SKF is een Zweedse industriële onderneming die onderliggend goed presteert, ook al staat de aandelenkoers onder druk. Fidelity National Financial is een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in verzekeringen voor vastgoedtransacties (zgn. ‘title insurance’). Valero is een van de grootste Amerikaanse raffinaderijen. De zwakke aandelenkoers bood ons een aantrekkelijke instapkans.

De volatiele en negatieve financiële markten van de afgelopen maanden bieden ons mogelijkheden om ondernemingen tegen aantrekkelijkere waarderingen toe te voegen. Alhoewel de hogere volatiliteit het gemakkelijker voor ons maakt om aandelen te selecteren, vinden we de waarderingen op de wereldwijde aandelenmarkt per saldo nog steeds hoog. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple, maar als de marges of de omzet hoog zijn, dan biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In ons beleggingsproces investeren we er veel tijd in om inzicht in de winstgevendheid gedurende een gehele cyclus te krijgen. Die bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.
KGHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,6%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -6,8 % -8,5 %
3 maanden -7,6 % -12,0 %
Dit jaar -5,0 % -4,1 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,5 % 10,7 %
2017 9,7 % 7,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -5,0 % -4,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,7 % 4,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,1 % 8,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 % 5,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,38
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-11-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -7,62 % -42,78 %
Tracking error i 4,39 % 4,06 %
Information ratio i 0,50 0,04
Beta i 0,79 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hyundai Motor 0,11 % 14,19 %
Enel 0,06 % 5,32 %
AGL Energy 0,06 % 4,63 %
Novatek Microelectronics 0,05 % 8,42 %
Hyundai Motor 0,04 % 10,83 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hennes & Mauritz -B- -0,29 % -23,49 %
L Brands -0,27 % -23,13 %
Wood Group -0,24 % -20,99 %
Exxon Mobil -0,23 % -15,04 %
Cardinal Health -0,22 % -18,66 %

Geografische verdeling (31-12-2018)

18,0 %
Verenigde Staten
14,8 %
Verenigd Koninkrijk
6,9 %
Nederland
5,2 %
Hong Kong
4,7 %
Duitsland
4,6 %
Frankrijk
4,6 %
Japan
3,6 %
Korea
3,6 %
Australië
3,1 %
Taiwan
3,1 %
Rusland
2,9 %
Canada
2,4 %
Portugal
2,3 %
Noorwegen
2,3 %
Zwitserland
2,2 %
Zweden
2,1 %
Bermuda
1,0 %
Cash
12,7 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2018)

1,5 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,4 %
LyondellBasell Industries
1,4 %
Gilead Sciences
1,3 %
Exxon Mobil
1,3 %
Enel
1,3 %
AGL Energy
1,3 %
Nokia
1,3 %
Telenor
1,2 %
Rio Tinto
1,2 %
China Mobile
Totaal
13,3 %

Sectorverdeling (31-12-2018)

27,1 %
Financiële waarden
12,2 %
Telecommunicatie
11,7 %
Olie & gas
9,1 %
Consumentendiensten
8,9 %
Basismaterialen
8,5 %
Consumentengoederen
8,2 %
Nutsbedrijven
5,6 %
Technologie
5,5 %
Gezondheidszorg
2,1 %
Industriële waarden
1,1 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,73 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,73 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017/2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 14 januari 2019 van 0,25%/0,15% naar 0,20%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
24-10-2007
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0006089229
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.