Kempen Global High Dividend Fund N.V. - Class N

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund N.V. (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,4 % -2,1 %
3 maanden -1,0 % -0,0 %
Dit jaar -2,5 % -0,6 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,5 % 10,7 %
2017 9,7 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,2 % 5,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,9 % 12,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 % 6,8 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.258,28 M 28-02-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
12.261.950 28-02-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 30,97 19-03-2018
Transactieprijs i
EUR 30,93 19-03-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 94 1648
Dividendrendement i 4,69 % 2,26 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 41.817 M EUR 117.900 M
K/W-verhouding i 11,99 18,45
Active share i 93,04 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 28-02-2018

In februari kwam er op de wereldwijde aandelenmarkten een einde aan een lange periode met een lage volatiliteit. KGHDF bleef licht achter bij de wereldwijde aandelenmarkten die deze maand in koers daalden. De sectorallocatie droeg negatief bij, maar dit werd vrijwel geheel goedgemaakt door een gunstige aandelenselectie. KGHDF blijft tot dusverre in 2018 achter bij de benchmark.

Technologieaandelen bleven met name in de Verenigde Staten goed presteren. We zijn onderwogen in deze sector, die van oudsher gekenmerkt wordt door een laag dividendrendement en een hoge waardering. Dit resulteerde in een negatief allocatie-effect.

Twee aandelen uit de technologiesector voegden de meeste waarde toe. Nokia, de Finse producent van telecomapparatuur, was deze maand de uitblinker in de portefeuille. Nokia maakte beter dan verwachte resultaten bekend en het aandeel profiteerde daarnaast van de verwachte transitie van 4G naar 5G. Cisco rapporteerde eveneens meevallende cijfers. Publicis Group, een van ’s werelds grootste reclamebureaus, maakte eveneens goede resultaten bekend. Tegen het einde van de maand rapporteerde een ander reclamebureau (WPP), echter slechter dan verwachte cijfers. Er is nog steeds veel discussie over deze sector, maar naar onze overtuiging blijft het bedrijfsmodel relevant en bieden de huidige waarderingen een veiligheidsmarge. De grootste negatieve bijdrage kwam deze maand van Triton International, een van ‘s werelds grootste verhuurders van zeecontainer. De koers van Triton werd gedrukt door vrees voor groeiende concurrentie en hogere rentes.

De aandelenmarkt als geheel is duur – en de Amerikaanse aandelenmarkt is daar een extreem voorbeeld van. Het wordt steeds moeilijker om in de VS beleggingen te vinden die zowel vermogensbehoud als een aantrekkelijk rendement kunnen bieden. Het marktsentiment verandert echter snel. Volatiliteit maakt het voor ons gemakkelijker om nieuwe ideeën te vinden. Volatiliteit wordt van oudsher als een risicomaatstaf gezien, maar voor ons is permanent verlies van kapitaal pas een risico. Vanuit dit perspectief worden aandelen niet risicovoller, maar juist minder risicovol als de koers daalt terwijl de fundamenten niet verslechteren.

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2018

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

KGHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5%. De waardering van onze portefeuille ligt aanzienlijk onder de marktwaardering. We zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,4 % -2,1 %
3 maanden -1,0 % -0,0 %
Dit jaar -2,5 % -0,6 %
2015 7,4 % 10,4 %
2016 16,5 % 10,7 %
2017 9,7 % 7,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,2 % 5,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,9 % 12,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 % 6,8 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,36
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 28-02-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,46 % -42,78 %
Tracking error i 3,48 % 3,81 %
Information ratio i 0,27 0,02
Beta i 0,88 0,89
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Nokia 0,28 % 23,88 %
Publicis Group 0,14 % 11,42 %
Cisco 0,13 % 10,11 %
Tapestry 0,12 % 10,55 %
WPP 0,10 % 7,96 %

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Triton -0,15 % -24,53 %
Verizon Communications -0,15 % -9,82 %
SK Telecom (US) -0,14 % -9,63 %
LyondellBasell Industries -0,13 % -7,79 %
Exxon Mobil -0,13 % -10,49 %

Geografische verdeling (28-02-2018)

18,5 %
Verenigde Staten
13,9 %
Verenigd Koninkrijk
6,4 %
Nederland
6,3 %
Japan
5,5 %
Hong Kong
5,5 %
Canada
3,7 %
Frankrijk
3,6 %
Duitsland
3,6 %
Rusland
3,5 %
Zwitserland
3,5 %
Taiwan
2,5 %
Noorwegen
2,5 %
Korea
2,4 %
Australië
2,3 %
Italië
2,3 %
Portugal
2,0 %
Zweden
2,0 %
Luxemburg
1,4 %
Finland
1,3 %
Zuid-Afrika
1,3 %
Brazilië
1,0 %
Cash
0,7 %
Ierland
0,7 %
Israël
0,6 %
België
0,6 %
Filipijnen
0,6 %
Nieuw Zeeland
0,5 %
Bermuda
Totaal
99 %

Top 10 belangen (28-02-2018)

2,0 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,5 %
LyondellBasell Industries
1,4 %
Nokia
1,4 %
Lukoil (US)
1,4 %
Verizon Communications
1,4 %
Cisco
1,3 %
SK Telecom (US)
1,3 %
MTN Group
1,3 %
Rio Tinto
1,3 %
Valero Energy
Totaal
14,5 %

Sectorverdeling (28-02-2018)

32,0 %
Financiële waarden
13,9 %
Telecommunicatie
10,6 %
Olie & gas
8,4 %
Basismaterialen
7,5 %
Nutsbedrijven
7,2 %
Consumentendiensten
7,1 %
Technologie
6,1 %
Gezondheidszorg
3,7 %
Consumentengoederen
2,6 %
Industriële waarden
1,1 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,73 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,73 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 1 januari 2018 van 0,30%/0,15% naar 0,25%/0,15%
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
24-10-2007
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0006089229
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.