Kempen Global High Dividend Fund N.V. - Class N

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund N.V. (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier

Rendement per 30-04-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2019

Slide to see more
3,7 %
  Fonds Benchmark
1 maand 3,5 %
3 maanden 6,9 % 10,6 %
Dit jaar 14,8 % 18,8 %
2016 16,5 % 10,7 %
2017 9,7 % 7,5 %
2018 -5,0 % -4,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,9 % 14,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,6 % 12,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,4 % 12,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,2 % 7,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.135,48 M 30-04-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 297,53 M 30-04-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
8.943.545 30-04-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 31,18 24-05-2019
Transactieprijs i
EUR 31,25 24-05-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 98 1636
Dividendrendement i 4,75 % 2,35 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 44.601 M EUR 151.256 M
K/W-verhouding i 11,44 16,25
Active share i 93,19 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-04-2019

De wereldwijde aandelenmarkten zetten hun opmars in april voort. Zij hebben dit jaar al grotere koersstijgingen laten zien dan we normaal over een gemiddeld aandelenjaar zouden verwachten. KGHDF bleef deze maand achter bij de sterke aandelenmarkt, wat voor een defensievere, meer waardegerichte strategie echter niet ongebruikelijk is. KGHDF wist het hoogdividenduniverum (aandelen uit de MSCI World Index met een dividendrendement van minstens 3%) op maand- en YTD-basis wel te verslaan.

Aan de positieve marktstemming lagen dezelfde redenen ten grondslag als in voorgaande maanden. De markt werd nog steeds gedragen door het minder steile pad van mogelijke renteverhogingen dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft aangekondigd. Ook boden de eerstekwartaalresultaten steun.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2019

In april bleef de handelsactiviteit beperkt nadat in maart vond de driemaandelijkse portefeuilleherweging had plaatsgevonden.

In april liep de performance van de defensievere en offensievere sectoren duidelijk uiteen. Communicatiediensten, nutsvoorzieningen en gezondheidszorg bleven achter. Informatietechnologie, financiële dienstverlening en duurzame consumentengoederen presteerden daarentegen heel goed. De sectorallocatie leverde per saldo een neutrale bijdrage dankzij de overweging van de goed presterende sector financiële dienstverlening en de onderweging van de achterblijvende sector gezondheidszorg. In die laatste sector zitten niet veel aantrekkelijk gewaardeerde aandelen meer na de sterke sectorperformance van de afgelopen jaren. De licht negatieve bijdrage van de aandelenselectie kwam vooral op het conto van de sectoren communicatiediensten en informatietechnologie. Binnen informatietechnologie was Nokia de zwakke broeder na tegenvallende eerstekwartaalresultaten. De onderneming hield wel vast aan de prognose voor heel 2019.

De aandelenselectie binnen industrie en gezondheidszorg droeg positief bij aan de relatieve performance. Uitblinkers in de industriesector waren Siemens (geen nieuws) en SKF (goede resultaten). Binnen gezondheidszorg scoorde het Braziliaanse Qualicorp goed (geen nieuws). WPP en Valeo droegen eveneens positief bij. Reclamebureau WPP publiceerde resultaten die aan de verwachtingen voldeden en handhaafde de prognose voor heel 2019. Het aandeel WPP is heel goedkoop: beleggers leken met een nieuwe winstwaarschuwing rekening te houden. Autocomponentenleverancier Valeo presteerde heel goed na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een vertrouwensvolle prognose voor 2019.

Naar onze overtuiging zijn de waarderingen op de wereldwijde aandelenmarkten per saldo aan de hoge kant. Op de Europese en opkomende markten zien we in bepaalde segmenten nog wel aantrekkelijk gewaardeerde beleggingsmogelijkheden. De Noord-Amerikaanse markt is vrij duur. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple. Wanneer marges en/of omzet echter hoog zijn, biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In ons beleggingsproces steken we veel tijd in nader inzicht in de winstgevendheid gedurende een gehele cyclus. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen.

We trachten ondernemingen te vinden met een houdbaar dividend en een aandelenkoers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Dit raamwerk helpt ons om beter te analyseren waar we voor betalen en geeft inzicht of een aandeel een veiligheidsmarge biedt. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

KGHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,0%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,5 % 3,7 %
3 maanden 6,9 % 10,6 %
Dit jaar 14,8 % 18,8 %
2016 16,5 % 10,7 %
2017 9,7 % 7,5 %
2018 -5,0 % -4,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,9 % 14,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,6 % 12,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,4 % 12,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,2 % 7,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,40
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-02-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -7,62 % -42,78 %
Tracking error i 4,38 % 4,06 %
Information ratio i -0,14 -0,04
Beta i 0,81 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Valeo 0,28 % 25,22 %
WPP 0,20 % 18,24 %
Prudential Financial 0,17 % 15,27 %
MTN Group 0,17 % 17,56 %
Invesco 0,16 % 13,99 %

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Nokia -0,08 % -7,78 %
L Brands -0,08 % -6,86 %
China Mobile -0,07 % -6,33 %
Sino Land Company -0,06 % -8,86 %
Lukoil (US) -0,06 % -5,20 %

Geografische verdeling (30-04-2019)

20,7 %
Verenigde Staten
13,0 %
Verenigd Koninkrijk
6,2 %
Nederland
5,0 %
Duitsland
4,8 %
Frankrijk
4,6 %
Hong Kong
4,3 %
Japan
3,5 %
Korea
3,1 %
Taiwan
3,0 %
Rusland
2,9 %
Australië
2,9 %
Canada
2,4 %
Zweden
2,4 %
Bermuda
2,3 %
Zwitserland
2,2 %
Portugal
2,2 %
Noorwegen
2,5 %
Overig
2,2 %
Cash
9,7 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-04-2019)

1,5 %
LyondellBasell Industries
1,5 %
Gilead Sciences
1,4 %
Valeo
1,3 %
WPP
1,3 %
Prudential Financial
1,3 %
Invesco
1,3 %
KeyCorp
1,3 %
BASF
1,2 %
Citizens
1,2 %
Siemens
Totaal
13,2 %

Sectorverdeling (30-04-2019)

29,2 %
Financiële waarden
12,1 %
Olie & gas
11,0 %
Telecommunicatie
8,5 %
Consumentendiensten
8,5 %
Basismaterialen
8,5 %
Consumentengoederen
6,9 %
Nutsbedrijven
5,6 %
Gezondheidszorg
5,3 %
Technologie
2,4 %
Industriële waarden
2,2 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,73 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,73 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017/2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 14 januari 2019 van 0,25%/0,15% naar 0,20%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
24-10-2007
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0006089229
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.