Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V.

Profiel

Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (KESVCF) is primair opgezet voor lange termijn beleggers en biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die open staan voor betrokken aandeelhouderschap en milieu, maatschappelijke en governance criteria in hun strategie integreren. KESVCF streeft ernaar beleggingen te selecteren waarbij de focus ligt op de lange termijn en duurzame groei.

Beleggingen in het KESVCF worden gescreened door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan milieu, maatschappelijke en governance (ESG) criteria voldoen. KESVCF zal alleen beleggen in ondernemingen met een ESG-rating van ten minste BB of een vergelijkbare rating. De eerste handelsdag van Kempen European Sustainable Value Creation Fund heeft plaatsgevonden op 14 november 2017.

Beheerteam

Richard Klijnstra, Mark Oud, Martijn Kleinbussink

Rendement per 30-11-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,5 % -0,9 %
3 maanden -5,8 % -5,6 %
Dit jaar -5,1 % -5,3 %
2017 1,4 % 0,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -4,2 % -4,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i -3,6 % -4,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 192,48 M 30-11-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 192,48 M 30-11-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.999.999 30-11-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 93,30 14-12-2018
Transactieprijs i
EUR 93,63 14-12-2018

Beleggingskarakteristieken per 30-11-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 33 442
Dividendrendement i 3,31 % 3,70 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 48.815 M EUR 64.684 M
K/W-verhouding i 15,36 13,56
Active share i 83,96 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-11-2018

Het fonds heeft in november een rendement behaald van -0,5% in vergelijking met een rendement voor de MSCI Europe Index van -0,9%. Voor lopend jaar 2018 heeft het fonds een rendement behaald van -5,1% in vergelijking met een rendement voor de MSCI Europe Index van -5,3%.

De sectoren basismaterialen en dagelijkse consumentengoederen en het niet investeren in olie-en-gas hadden een positieve bijdrage. De industriesector droeg negatief bij aan het resultaat.

De portefeuille is ongewijzigd gebleven in november. Vodafone Group, Roche Holding en Beazly hadden de grootste bijdrage aan de performance. Covestro, EssilorLuxottica en Rotork droegen het meest negatief bij.

Vodafone Group, verschaffer van telecommunicatie, rapporteerde beter dan verwachte cijfers. Management gaf aan dat het ergste achter de rug is in Spanje en Italië waardoor netwerkleiderschap in Europa de komende jaren de groei gaat brengen.

Rotork, actief in elektrische actuatoren en gas- en vloeistofsystemen, stelde teleur met zwakker dan verwachtte kwartaalcijfers. Een dalende olieprijs heeft gezorgd voor een vertraging in de orders. Hierdoor daalde het orderboek licht jaar-over-jaar. Rotork heeft de outlook voor het jaar niet aangepast en verwacht dat de orders in het laatste kwartaal zullen binnenkomen.

Welke bedrijven zoeken we?
Wij zoeken structureel groeiende en winstgevende bedrijven die op de lange termijn aandeelhouderswaarde creëren en een duidelijk maatschappelijk bestaansrecht hebben.

De beste resultaten worden behaald als de belangen voor alle stakeholders hetzelfde zijn. Daarvoor is het nodig dat de producten en diensten, maar ook de bedrijfsvoering, in lijn zijn met de wensen en eisen die de samenleving hieraan stelt (license to operate).

Daarnaast dienen de bedrijven voldoende groeimogelijkheden te hebben om investeringen te doen tegen een aantrekkelijk rendement (innovatie en expansie).

Om deze winstgroei op de lange termijn te realiseren moeten bedrijven ten opzichte van bestaande en nieuwe concurrentie verdedigbare voordelen genieten (sterke strategische positie).

Rol management
Van het management verwachten we, naast een goede bedrijfsaansturing, dat een langetermijnstrategie wordt gevolgd. Hierin horen de risico's en kansen met betrekking tot ESG duidelijk te zijn geïntegreerd, gesteund door verstandige investeringsplannen die inspelen op langetermijntrends en passen bij de strategische positie en de groeimogelijkheden van het bedrijf.

Kwaliteit en waardering
De geselecteerde bedrijven zijn in onze ogen strategisch en operationeel van bovengemiddelde kwaliteit en zijn in staat op de lange termijn waarde voor alle stakeholders te creëren. Afhankelijk van de absolute waardering van hun aandelen zijn ze mogelijk interessant om langjarig in de portefeuille op te nemen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,5 % -0,9 %
3 maanden -5,8 % -5,6 %
Dit jaar -5,1 % -5,3 %
2017 1,4 % 0,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -4,2 % -4,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i -3,6 % -4,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-11-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vodafone Group 0,42 % 17,33 %
Roche Holding 0,26 % 6,48 %
Beazley 0,16 % 5,89 %
Unilever 0,14 % 3,95 %
Siemens Healthineers 0,12 % 4,50 %

Top 5 laagste bijdrage (30-11-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Rotork -0,30 % -12,61 %
Essilor -0,28 % -7,12 %
Covestro -0,26 % -10,96 %
ASSA Abloy -0,25 % -6,83 %
Valeo -0,24 % -11,51 %

Geografische verdeling (30-11-2018)

26,5 %
Verenigd Koninkrijk
18,7 %
Nederland
15,0 %
Frankrijk
14,2 %
Duitsland
5,2 %
Zweden
4,3 %
Zwitserland
3,9 %
Noorwegen
3,6 %
Ierland
1,9 %
Spanje
1,5 %
Denemarken
3,0 %
Overig
2,2 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-11-2018)

4,3 %
Roche Holding
4,3 %
AstraZeneca
3,9 %
Marine Harvest
3,9 %
Nationale Nederlanden Group
3,7 %
SAP
3,7 %
Unilever
3,7 %
Essilor
3,6 %
Kerry Group
3,6 %
Reckitt Benckiser
3,5 %
Heineken Holding
Totaal
38,1 %

Sectorverdeling (30-11-2018)

17,7 %
Gezondheidszorg
13,3 %
Industr. Goederen & Diensten
13,1 %
Verzekeringen
11,1 %
Voeding & Drank
8,4 %
Technologie
6,9 %
Pers. & Huish. Goederen
5,2 %
Chemie
5,1 %
Autos & Onderdelen
4,9 %
Banken
3,7 %
Grond- & Hulpstoffen
3,6 %
Detailhandel
2,8 %
Telecommunicatie
1,9 %
Nutsbedrijven
2,2 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,50 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,60 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,35 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,30%/0,10% naar 0,35%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Net Total Return Index
Beleggingsstrategie
Sustainable Value Creation
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
13-11-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012512958
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.