Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V.

Profiel

Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (KESVCF) is primair opgezet voor lange termijn beleggers en biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die open staan voor betrokken aandeelhouderschap en milieu, maatschappelijke en governance criteria in hun strategie integreren. KESVCF streeft ernaar beleggingen te selecteren waarbij de focus ligt op de lange termijn en duurzame groei.

Beleggingen in het KESVCF worden gescreened door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan milieu, maatschappelijke en governance (ESG) criteria voldoen. KESVCF zal alleen beleggen in ondernemingen met een ESG-rating van ten minste BB of een vergelijkbare rating. De eerste handelsdag van Kempen European Sustainable Value Creation Fund heeft plaatsgevonden op 14 november 2017.

Beheerteam

Richard Klijnstra, Mark Oud, Martijn Kleinbussink

Rendement per 31-01-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,7 % 6,2 %
3 maanden -1,8 % -0,5 %
Dit jaar 4,7 % 6,2 %
2017 1,4 % 0,9 %
2018 -10,5 % -10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -7,2 % -6,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i -4,1 % -3,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 190,14 M 31-01-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 190,14 M 31-01-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.001.456 31-01-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 98,04 22-02-2019
Transactieprijs i
EUR 95,33 01-02-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 33 439
Dividendrendement i 3,37 % 3,70 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 48.515 M EUR 64.134 M
K/W-verhouding i 15,07 13,46
Active share i 84,01 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-01-2019

Het fonds heeft in januari een rendement behaald van 4,7% in vergelijking met een rendement voor de MSCI Europe Index van 6,2%. Aandelenmarkten herstelden sterk in het nieuwe jaar na de zeer zwakke maand december. Het fonds bleef duidelijk achter in deze herstelrally.

De sectoren financials, cyclische consumentengoederen, technologie en industrie leverden de grootste positieve bijdrage. Communicatie droeg negatief bij aan het resultaat.

Er hebben in januari geen grote wijzigingen in de portefeuille plaatsgevonden. Lloyds Banking Group, BE Semiconductor Industries en Roche hadden de grootste bijdrage aan de performance. Siemens Healthineers, Vodafone en AstraZeneca droegen het meest negatief bij.

Lloyds zag een sterke rebound, vooral gedreven door de lage waardering. BE Semiconductor Industries profiteerde van een breder herstel in de semiconductor sector, terwijl de vooruitzichten onzeker blijven.

Siemens Healthineers publiceerde resultaten in lijn met de verwachtingen, maar de markt had duidelijk op meer gerekend. Vodafone rapporteerde ook cijfers. De omzet in Europa liet stabilisatie zien, terwijl Afrika zwak was. Voor een herstel van de koers is een duidelijker herstel van de omzet nodig.

Welke bedrijven zoeken we?
Wij zoeken structureel groeiende en winstgevende bedrijven die op de lange termijn aandeelhouderswaarde creëren en een duidelijk maatschappelijk bestaansrecht hebben.

De beste resultaten worden behaald als de belangen voor alle stakeholders hetzelfde zijn. Daarvoor is het nodig dat de producten en diensten, maar ook de bedrijfsvoering, in lijn zijn met de wensen en eisen die de samenleving hieraan stelt (license to operate).

Daarnaast dienen de bedrijven voldoende groeimogelijkheden te hebben om investeringen te doen tegen een aantrekkelijk rendement (innovatie en expansie).

Om deze winstgroei op de lange termijn te realiseren moeten bedrijven ten opzichte van bestaande en nieuwe concurrentie verdedigbare voordelen genieten (sterke strategische positie).

Rol management
Van het management verwachten we, naast een goede bedrijfsaansturing, dat een langetermijnstrategie wordt gevolgd. Hierin horen de risico's en kansen met betrekking tot ESG duidelijk te zijn geïntegreerd, gesteund door verstandige investeringsplannen die inspelen op langetermijntrends en passen bij de strategische positie en de groeimogelijkheden van het bedrijf.

Kwaliteit en waardering
De geselecteerde bedrijven zijn in onze ogen strategisch en operationeel van bovengemiddelde kwaliteit en zijn in staat op de lange termijn waarde voor alle stakeholders te creëren. Afhankelijk van de absolute waardering van hun aandelen zijn ze mogelijk interessant om langjarig in de portefeuille op te nemen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-01-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,7 % 6,2 %
3 maanden -1,8 % -0,5 %
Dit jaar 4,7 % 6,2 %
2017 1,4 % 0,9 %
2018 -10,5 % -10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -7,2 % -6,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i -4,1 % -3,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-01-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BE Semiconductor Industries 0,48 % 22,52 %
Lloyds TSB 0,47 % 14,91 %
Roche Holding 0,31 % 7,20 %
Rotork 0,28 % 14,18 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,28 % 8,28 %

Top 5 laagste bijdrage (31-01-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vodafone Group -0,17 % -6,84 %
Siemens Healthineers -0,16 % -5,87 %
AstraZeneca -0,13 % -3,17 %
Unilever -0,06 % -1,55 %
Svenska Handelsbanken -0,04 % -2,38 %

Geografische verdeling (31-01-2019)

27,3 %
Verenigd Koninkrijk
20,1 %
Nederland
16,5 %
Frankrijk
15,3 %
Duitsland
5,7 %
Zweden
4,6 %
Zwitserland
3,9 %
Noorwegen
3,6 %
Ierland
1,9 %
Denemarken
1,9 %
Spanje
3,4 %
Overig
Totaal
104 %

Top 10 belangen (31-01-2019)

4,6 %
Roche Holding
4,2 %
SAP
4,2 %
AstraZeneca
4,1 %
Nationale Nederlanden Group
3,9 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
3,9 %
Marine Harvest
3,9 %
Essilor
3,8 %
Reckitt Benckiser
3,8 %
Unilever
3,7 %
ASSA Abloy
Totaal
40,1 %

Sectorverdeling (31-01-2019)

18,3 %
Gezondheidszorg
14,5 %
Industr. Goederen & Diensten
13,7 %
Verzekeringen
11,3 %
Voeding & Drank
9,8 %
Technologie
7,7 %
Pers. & Huish. Goederen
5,7 %
Chemie
5,7 %
Autos & Onderdelen
5,5 %
Banken
3,9 %
Grond- & Hulpstoffen
3,6 %
Detailhandel
2,5 %
Telecommunicatie
2,0 %
Nutsbedrijven
Totaal
104 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,50 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,60 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017/2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,35 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,30%/0,10% naar 0,35%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Net Total Return Index
Beleggingsstrategie
Sustainable Value Creation
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
13-11-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012512958
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.