Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V.

Profiel

Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (KESVCF) is primair opgezet voor lange termijn beleggers en biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die open staan voor betrokken aandeelhouderschap en milieu, maatschappelijke en governance criteria in hun strategie integreren. KESVCF streeft ernaar beleggingen te selecteren waarbij de focus ligt op de lange termijn en duurzame groei.

Beleggingen in het KESVCF worden gescreened door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan milieu, maatschappelijke en governance (ESG) criteria voldoen. KESVCF zal alleen beleggen in ondernemingen met een ESG-rating van ten minste BB of een vergelijkbare rating. De eerste handelsdag van Kempen European Sustainable Value Creation Fund heeft plaatsgevonden op 14 november 2017.

Beheerteam

Richard Klijnstra, Mark Oud, Martijn Kleinbussink

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % 0,5 %
3 maanden 1,7 % 1,3 %
Dit jaar 0,5 % 0,8 %
2017 1,4 % 0,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,9 % 1,7 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 203,64 M 30-09-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 203,64 M 30-09-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.998.170 30-09-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 96,30 19-10-2018
Transactieprijs i
EUR 98,80 10-10-2018

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 33 446
Dividendrendement i 3,08 % 3,44 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 49.067 M EUR 64.265 M
K/W-verhouding i 16,24 14,62
Active share i 84,62 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

Het fonds heeft in september een rendement behaald van -0,15% in vergelijking met een rendement voor de MSCI Europe Index van 0,53%. Voor het lopende jaar 2018 heeft het fonds een rendement behaald van 0,97% in vergelijking met een rendement voor de MSCI Europe Index van 0,84%.

De sectoren duurzame goederen en gezondheidszorg droegen het meest positief bij aan de performance, terwijl de sector basismaterialen het meest negatief bijdroeg. Sectorallocatie had een grote impact op de negatieve relatieve performance. De strategie heeft geen exposure naar energie, terwijl die sector een sterke performance liet zien.

De portefeuille is ongewijzigd gebleven in september. Reckitt Benckiser Group, Marine Harvest en Ferguson waren in het bijzonder in trek. Aan de andere kant van het spectrum zagen wij Kion Group, ASML en Heineken het diepste wegzakken.

ING Group kwam negatief in het nieuws met een settlement met het Openbaar Ministerie van € 775 miljoen. Bij ING Nederland zijn ernstige tekortkomingen geconstateerd op meerdere fronten. Ze hebben onvoldoende hun best gedaan en hadden meer aandacht moeten besteden aan het kennen van hun klant en het monitoren van transacties. Het gaat over de periode 2010-2016. Sinds eind 2016 zijn rigoureuze maatregelen genomen, waaronder het afscheid nemen van duizenden klanten. Wij nemen dit serieus op en zijn als betrokken aandeelhouder in contact met het bedrijf om in te kunnen schatten wat deze structurele tekortkoming zegt over de kwaliteit van de operaties. Te denken valt dan aan bedrijfsprocessen, maar ook aan de digitale capaciteiten waarop ING zwaar inzet. Dat met het vertrek van de CFO op het niveau van het bestuur verantwoordelijkheid is genomen na publieke druk, is verstandig.

Duurzame waardecreatie komt in vele vormen. Een bedrijf dat consistent een belangrijk probleem oplost. Zorgvuldig opgebouwd over tientallen jaren. De maatschappij vertrouwt op hun degelijkheid, integriteit en vakkundigheid. Het probleem dat zij oplossen bestond 50 jaar geleden, en bestaat over 50 jaar nog steeds.

Deze bedrijven komen niet in het nieuws. Hebben niet elke zomer een nieuw product. Geen beroemdheid die hun product aanbeveelt. De focus ligt op elke dag hetzelfde doen. Het verbeteren van de expertise, oplossingen en service. Om op deze manier een winstgevend en zinvol bedrijf te creëren.

Ferguson is opgericht in 1953 met US$ 165.000 startkapitaal in Colmar Manor. Een kleine buitenwijk van Washington met ongeveer 1.400 inwoners. Spoel door naar 2018 en Ferguson is de grootste distributeur van loodgieteronderdelen. Hun expertise is inmiddels uitgebreid naar warmte- en waterelementen en airconditioning.

Mensen door heel de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk vertrouwen dagelijks op Ferguson. Ook al weten zij dit wellicht niet altijd. Men denkt niet altijd na over het doorspoelen van je toilet, het koelen van je huis of het drinken van kraanwater.

In 65 jaar is Ferguson uitgegroeid tot een distributeur met meer dan 1.400 locaties en 24.000 medewerkers. Door zich te blijven ontwikkelen, consistent en betrouwbaar te zijn, is Ferguson uitgegroeid tot de industrieleider.

Ferguson onderneemt elke dag kleine stappen om de propositie te verbeteren. Het bedrijf heeft een e-commerce platform uitgerold, investeert in de nieuwste digitale technologie en bouwt nieuwe distributiecentra. Onze behoeftes aan toegang tot water zullen niet verdwijnen. Ferguson is er om ons hierbij te helpen en dit op een winstgevende en betrouwbare manier te doen. Daarom vinden wij Ferguson een goed voorbeeld van duurzame waardecreatie.

Welke bedrijven zoeken we?
Wij zoeken structureel groeiende en winstgevende bedrijven die op de lange termijn aandeelhouderswaarde creëren en een duidelijk maatschappelijk bestaansrecht hebben.

De beste resultaten worden behaald als de belangen voor alle stakeholders hetzelfde zijn. Daarvoor is het nodig dat de producten en diensten, maar ook de bedrijfsvoering, in lijn zijn met de wensen en eisen die de samenleving hieraan stelt (license to operate).

Daarnaast dienen de bedrijven voldoende groeimogelijkheden te hebben om investeringen te doen tegen een aantrekkelijk rendement (innovatie en expansie).

Om deze winstgroei op de lange termijn te realiseren moeten bedrijven ten opzichte van bestaande en nieuwe concurrentie verdedigbare voordelen genieten (sterke strategische positie).

Rol management
Van het management verwachten we, naast een goede bedrijfsaansturing, dat een langetermijnstrategie wordt gevolgd. Hierin horen de risico's en kansen met betrekking tot ESG duidelijk te zijn geïntegreerd, gesteund door verstandige investeringsplannen die inspelen op langetermijntrends en passen bij de strategische positie en de groeimogelijkheden van het bedrijf.

Kwaliteit en waardering
De geselecteerde bedrijven zijn in onze ogen strategisch en operationeel van bovengemiddelde kwaliteit en zijn in staat op de lange termijn waarde voor alle stakeholders te creëren. Afhankelijk van de absolute waardering van hun aandelen zijn ze mogelijk interessant om langjarig in de portefeuille op te nemen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % 0,5 %
3 maanden 1,7 % 1,3 %
Dit jaar 0,5 % 0,8 %
2017 1,4 % 0,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,9 % 1,7 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (30-09-2018)

25,9 %
Verenigd Koninkrijk
17,9 %
Nederland
16,1 %
Frankrijk
14,9 %
Duitsland
5,2 %
Zweden
3,7 %
Zwitserland
3,6 %
Ierland
3,5 %
Noorwegen
1,8 %
Spanje
1,4 %
Denemarken
3,7 %
Overig
2,1 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2018)

4,1 %
SAP
3,9 %
Essilor
3,9 %
AstraZeneca
3,7 %
Nationale Nederlanden Group
3,7 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
3,7 %
Ferguson
3,7 %
Roche Holding
3,7 %
Reckitt Benckiser
3,6 %
Kerry Group
3,5 %
Marine Harvest
Totaal
37,6 %

Sectorverdeling (30-09-2018)

16,2 %
Gezondheidszorg
14,3 %
Industr. Goederen & Diensten
12,7 %
Verzekeringen
10,3 %
Voeding & Drank
8,6 %
Technologie
7,4 %
Pers. & Huish. Goederen
5,8 %
Chemie
5,7 %
Autos & Onderdelen
5,1 %
Banken
3,9 %
Grond- & Hulpstoffen
3,6 %
Detailhandel
2,6 %
Telecommunicatie
1,7 %
Nutsbedrijven
2,1 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,50 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,60 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,35 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,30%/0,10% naar 0,35%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Net Total Return Index
Beleggingsstrategie
Sustainable Value Creation
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
13-11-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012512958
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.