Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V.

Profiel

Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (KESVCF) is primair opgezet voor lange termijn beleggers en biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die open staan voor betrokken aandeelhouderschap en milieu, maatschappelijke en governance criteria in hun strategie integreren. KESVCF streeft ernaar beleggingen te selecteren waarbij de focus ligt op de lange termijn en duurzame groei.

Beleggingen in het KESVCF worden gescreened door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan milieu, maatschappelijke en governance (ESG) criteria voldoen. KESVCF zal alleen beleggen in ondernemingen met een ESG-rating van ten minste BB of een vergelijkbare rating. De eerste handelsdag van Kempen European Sustainable Value Creation Fund heeft plaatsgevonden op 14 november 2017.

Beheerteam

Richard Klijnstra, Erwin Dut, Mark Oud, Martijn Kleinbussink

Rendement per 31-05-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,7 % 0,1 %
3 maanden 3,2 % 2,6 %
Dit jaar -0,3 % 0,2 %
2017 1,4 % 0,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,0 % 1,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 200,68 M 31-05-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 200,68 M 31-05-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.986.456 31-05-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 100,82 22-06-2018
Transactieprijs i
EUR 102,39 08-06-2018

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 32 443
Dividendrendement i 2,99 % 3,39 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 46.811 M EUR 63.885 M
K/W-verhouding i 16,65 14,99
Active share i 85,68 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-05-2018

Het fonds heeft in mei een rendement behaald van 0,7% in vergelijking met een rendement voor de MSCI Europe Index van 0,1%. Voor het lopende jaar 2018 heeft het fonds een rendement behaald van -0,3% in vergelijking met een rendement voor de MSCI Europe Index van 0,2%.

De sectoren gezondheidszorg, industriële waarden en technologie droegen het meest positief bij aan de performance, terwijl de financiële - en telecommunicatiesector negatief bijdroegen. Sectorallocatie had deze maand een neutraal effect.

De top-3 performers voor mei waren: AstraZeneca, Kerry Group en SAP. AstraZeneca was sterk door positieve testresultaten van een aantal pipeline-medicijnen op het gebied van oncologie. Ondanks relatief zwakke resultaten en onrust op het gebied van regelgeving in de VS, presteerde het aandeel AstraZeneca goed. Kerry profiteert van hernieuwde interesse in de sector van voedselingrediënten, gedreven door een aantal aangekondigde overnames. Marktleider IFF kocht Frutarom en Givaudan deed een bod op Naturex. Beide overnamedoelen richten zich sterk op organische ingrediënten, een segment waar sterke groei is en waar ook Kerry zich steeds meer op richt.

Bij SAP was er weinig specifiek nieuws. Het succes van de transitie naar het cloudplatform en het verdienmodel dat draait naar abonnementen, wordt wel steeds zichtbaarder.

ING Groep, Vodafone en NN Group waren de grootste negatieve uitschieters. De financiële sector als geheel was zwak, waarbij banken relatief het sterkst achterbleven. De oorzaak hiervan lag in de politieke onzekerheid in Italië en de dalende rente. ING rapporteerde sterke operationele resultaten, maar de kapitaalspositie was zwakker dan verwacht. Vodafone kondigde de langverwachte overname aan van activiteiten van Liberty Global, de kabelreus van John Malone. Vodafone neemt de Duitse en Centraal-Europese activiteiten over. De markt was opgelucht dat de scope van de acquisitie tot deze regio’s beperkt bleef, omdat binnen deze regio’s de synergiepotentie het sterkst is. De overnameprijs was aan de onderkant van de verwachtingen. De acquisitie viel samen met de aankondiging van het vertrek van de CEO. Hij draagt na 10 jaar het stokje over aan de CFO.

We hebben de positie in Novartis volledig verkocht. Het bedrijf is gedowngrade op de UN Global Compact lijst van ‘Watchlist’ naar ‘Fail’ door aanhoudende issues met betrekking tot corruptie en omkoping. Onze engagement op dit onderwerp heeft voor ons geen aanleiding gegeven om de positie aan te houden.

We hebben de posities in Croda, Siemens Healthineers en Covestro vergroot.

Welke bedrijven zoeken we?
Wij zoeken structureel groeiende en winstgevende bedrijven die op de lange termijn aandeelhouderswaarde creëren en een duidelijk maatschappelijk bestaansrecht hebben.

De beste resultaten worden behaald als de belangen voor alle stakeholders hetzelfde zijn. Daarvoor is het nodig dat de producten en diensten, maar ook de bedrijfsvoering, in lijn zijn met de wensen en eisen die de samenleving hieraan stelt (license to operate).

Daarnaast dienen de bedrijven voldoende groeimogelijkheden te hebben om investeringen te doen tegen een aantrekkelijk rendement (innovatie en expansie).

Om deze winstgroei op de lange termijn te realiseren moeten bedrijven ten opzichte van bestaande en nieuwe concurrentie verdedigbare voordelen genieten (sterke strategische positie).

Rol management
Van het management verwachten we, naast een goede bedrijfsaansturing, dat een langetermijnstrategie wordt gevolgd. Hierin horen de risico's en kansen met betrekking tot ESG duidelijk te zijn geïntegreerd, gesteund door verstandige investeringsplannen die inspelen op langetermijntrends en passen bij de strategische positie en de groeimogelijkheden van het bedrijf.

Kwaliteit en waardering
De geselecteerde bedrijven zijn in onze ogen strategisch en operationeel van bovengemiddelde kwaliteit en zijn in staat op de lange termijn waarde voor alle stakeholders te creëren. Afhankelijk van de absolute waardering van hun aandelen zijn ze mogelijk interessant om langjarig in de portefeuille op te nemen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,7 % 0,1 %
3 maanden 3,2 % 2,6 %
Dit jaar -0,3 % 0,2 %
2017 1,4 % 0,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,0 % 1,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (31-05-2018)

26,0 %
Verenigd Koninkrijk
17,8 %
Frankrijk
16,5 %
Nederland
15,5 %
Duitsland
6,6 %
Zweden
3,7 %
Ierland
3,3 %
Zwitserland
3,1 %
Noorwegen
1,3 %
Spanje
3,9 %
NoMatchingBucket
2,5 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-05-2018)

4,2 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
4,0 %
AstraZeneca
3,9 %
Ferguson
3,9 %
Essilor
3,8 %
SAP
3,8 %
ASSA Abloy
3,7 %
Kerry Group
3,7 %
Valeo
3,6 %
Nationale Nederlanden Group
3,6 %
Heineken Holding
Totaal
38,0 %

Sectorverdeling (31-05-2018)

15,3 %
Industr. Goederen & Diensten
14,0 %
Gezondheidszorg
12,7 %
Verzekeringen
10,1 %
Voeding & Drank
7,3 %
Pers. & Huish. Goederen
6,9 %
Autos & Onderdelen
6,5 %
Technologie
6,2 %
Banken
5,7 %
Chemie
3,9 %
Grond- & Hulpstoffen
3,7 %
Detailhandel
3,1 %
Telecommunicatie
2,2 %
Nutsbedrijven
2,5 %
Cash
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,50 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,60 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,35 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,30%/0,10% naar 0,35%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Net Total Return Index
Beleggingsstrategie
Sustainable Value Creation
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
13-11-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012512958
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Value Creation Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.