Kempen European Sustainable Equity Fund NV

Profiel

Kempen European Sustainable Equity Fund NV (KESEF) is primair opgezet voor lange termijn beleggers en biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die open staan voor betrokken aandeelhouderschap en milieu, maatschappelijke en governance criteria in hun strategie integreren. KESVCF streeft ernaar beleggingen te selecteren waarbij de focus ligt op de lange termijn en duurzame groei.

Beleggingen in het KESEF worden gescreened door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan milieu, maatschappelijke en governance (ESG) criteria voldoen. KESEF zal alleen beleggen in ondernemingen met een ESG-rating van ten minste BB of een vergelijkbare rating. Op 28 juni 2021 is de naam van dit fonds gewijzigd van Kempen European Sustainable Value Creation Fund NV in Kempen European Sustainable Equity Fund NV.

  

Kempen Capital Management N.V. zal op 16 december 2022 dit fonds te laten fuseren met het gelijkwaardige Luxemburgse fonds.

Klik hier voor meer informatie. 

Beheerteam

Ivo Kuiper, Herman Kleeven, Richard Klijnstra, Mark Oud, Martijn Kleinbussink, Raoul Martin

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,3 % 6,2 %
3 maanden -8,4 % -5,3 %
Dit jaar -18,7 % -12,2 %
2019 29,9 % 26,0 %
2020 5,1 % -3,3 %
2021 32,3 % 25,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -15,6 % -9,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,3 % 3,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,0 % 3,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 335,67 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 335,67 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.676.775 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 126,16 29-11-2022
Transactieprijs i
EUR 126,03 29-11-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 32 429
Dividendrendement i 2,59 % 3,39 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 70.277 M EUR 85.814 M
K/W-verhouding i 18,79
Active share i 83,47 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-10-2022

Het fonds heeft in oktober een netto rendement behaald van 7,3% in vergelijking met een rendement voor de MSCI Europe Index van 6,2%. Hiermee komt het netto rendement voor het jaar op -18,7% tegen een rendement van de MSCI Europe Index van -12,2%.

Het fonds presteert beter dan de benchmark sinds de oprichting (6,0% versus 3,9% voor de MSCI Europe Index) en op een 3-jaarsbasis (5,3% versus 3,6% voor de MSCI Europe Index). In november viert het fonds zijn 5-jarig trackrecord.

De sectoren technologie, consumentengoederen en gezondheidszorg droegen het meest positief bij, terwijl industrie de grootste negatieve bijdrage had. Het allocatie-effect was negatief voor de maand, terwijl het selectie-effect positief was.

EssilorLuxottica, SAP en Allianz droegen het meest positief bij aan het resultaat. EssilorLuxottica, de grootste producent en distributeur ter wereld van lenzen, frames en zonnebrillen rapporteerde derdekwartaalcijfers. Het bedrijf bleek beter dan verwacht bestand tegen het lastige economische klimaat, zowel de omzet als de winst verraste positief. Een sterke groei in APAC en een sterk zonneseizoen droegen bij aan de positieve resultaten.

Roche, Reckitt Benckiser en Kerry Group droegen het meest negatief bij aan het resultaat. Kerry Group houdt zich bezig met de productie en distributie van voedsel en waren. Het bedrijf wist een groei van 6,6% te realiseren in het derde kwartaal door een combinatie van prijsverhogingen en volumestijging. Dit was echter niet genoeg om de kosten inflatie te compenseren, waardoor de outlook voor de netto winst naar beneden werd bijgesteld.

Er hebben geen wijzigingen in de portefeuille plaats gevonden.


***

Welke bedrijven zoeken we?
Wij zoeken structureel groeiende en winstgevende bedrijven die op de lange termijn aandeelhouderswaarde creëren en een duidelijk maatschappelijk bestaansrecht hebben.

De beste resultaten worden behaald als de belangen voor alle stakeholders hetzelfde zijn. Daarvoor is het nodig dat de producten en diensten, maar ook de bedrijfsvoering, in lijn zijn met de wensen en eisen die de samenleving hieraan stelt (license to operate). Daarnaast dienen de bedrijven voldoende groeimogelijkheden te hebben om investeringen te doen tegen een aantrekkelijk rendement (innovatie en expansie). Om deze winstgroei op de lange termijn te realiseren moeten bedrijven ten opzichte van bestaande en nieuwe concurrentie verdedigbare voordelen genieten (sterke strategische positie).

Rol management
Van het management verwachten we, naast een goede bedrijfsaansturing, dat een langetermijnstrategie wordt gevolgd. Hierin horen de risico's en kansen met betrekking tot ESG duidelijk te zijn geïntegreerd, gesteund door verstandige investeringsplannen die inspelen op langetermijntrends en passen bij de strategische positie en de groeimogelijkheden van het bedrijf.

Kwaliteit en waardering
De geselecteerde bedrijven zijn in onze ogen strategisch en operationeel van bovengemiddelde kwaliteit en zijn in staat op de lange termijn waarde voor alle stakeholders te creëren. Afhankelijk van de absolute waardering van hun aandelen zijn ze mogelijk interessant om langjarig in de portefeuille op te nemen.

Er hebben geen wijzigingen in de portefeuille plaats gevonden.

 

ESG

ESG MSCI ratings

De portefeuille is duidelijk overwogen in de leiders (AAA/AA) en belegt niet in de achterblijvers (B/CCC).

Bron: MSCI

 

KCM versus Sustainalytics ESG risico ratings

De portefeuille belegt niet in bedrijven met een hoog (high) of ernstig (severe) risico volgens de KCM risico rating.

Bron: Sustainalytics. KESVCF* volgens de KCM ESG risico rating, KESVC** en MSCI Europe volgens de Sustainalytics ESG risico rating

 

SDG Solutions Exposure

De SDG Solutions Assessment identificeert de bijdrage of obstructie van een product of dienst aan het behalen van elk van 15 duurzaamheidsdoelen. Een bedrijf heeft een score tussen -10 (significante obstructie) en +10 (significante contributie). De SDG Solutions score voor de portfefeuille is 3.21 versus 0.65 voor de benchmark.

Bron: ISS

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,3 % 6,2 %
3 maanden -8,4 % -5,3 %
Dit jaar -18,7 % -12,2 %
2019 29,9 % 26,0 %
2020 5,1 % -3,3 %
2021 32,3 % 25,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -15,6 % -9,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,3 % 3,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,0 % 3,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 1,72
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
28-02-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -18,85 % -18,85 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-10-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
EssilorLuxottica 0,73 % 14,25 %
SAP 0,67 % 16,10 %
Allianz 0,45 % 12,60 %
Beazley 0,42 % 13,21 %
Mowi 0,38 % 16,33 %

Top 5 laagste bijdrage (31-10-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Kerry -0,11 % -3,17 %
Reckitt Benckiser -0,02 % -1,11 %
Roche Holding 0,01 % 0,30 %
Unilever PLC 0,06 % 2,19 %
London Stock Exchange Group 0,07 % 1,41 %

Geografische verdeling (31-10-2022)

28,8 %
Verenigd Koninkrijk
15,8 %
Duitsland
13,1 %
Nederland
10,7 %
Denemarken
10,1 %
Zwitserland
9,7 %
Frankrijk
4,3 %
Zweden
3,9 %
Ierland
2,6 %
Noorwegen
1,1 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2022)

4,9 %
EssilorLuxottica
4,8 %
SAP
4,8 %
Novo Nordisk
4,3 %
ASML
4,3 %
Roche Holding
4,3 %
Assa Abloy
4,3 %
AstraZeneca
4,2 %
Nationale Nederlanden Group
4,2 %
Siemens Healthineers
3,9 %
Allianz
Totaal
44,0 %

Sectorverdeling (31-10-2022)

21,2 %
Gezondheidszorg
13,1 %
Industr. Goederen & Diensten
11,4 %
Technologie
11,4 %
Verzekeringen
7,8 %
Voeding & Drank
7,7 %
Chemie
4,9 %
Grond- & Hulpstoffen
4,9 %
Autos & Onderdelen
4,8 %
Pers. & Huish. Goederen
3,9 %
Detailhandel
3,3 %
Financiele Dienstverlening
2,4 %
Telecommunicatie
2,3 %
Reizen & Vrije Tijd
1,1 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen European Sustainable Equity Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds ecologische- en/of sociale kenmerken promoot. Het fonds neemt negatieve duurzaamheidsimpact mee in de beleggingsbeslissingen. Hoewel het Fonds geen doelstelling heeft om volledig in duurzame economische activiteiten te beleggen zal het fonds voor minimaal het benchmark niveau beleggen in duurzame economische activiteiten. Het fonds weegt negatieve duurzaamheidsimpact mee in de beleggingsbeslissingen.

Het Fonds promoot ecologsiche kenmerken gerelateerd aan:
• mitigatie van klimaatverandering en adaptatie van klimaatverandering in lijn het Klimaatakkoord van Parijs;
• bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen;
• de transitie naar een circulaire economie.

Het Fonds promoot sociale kenmerken gerelateerd aan:
• fatsoenijke arbeidsomstandigheden;
• Adequate levensstandaard en welzijn voor ‘eindgebruikers’;
• andere sociale onderwerpen zoals gendergelijkheid en bredere diversiteitsonderwerpen.

De ecologische kenmerken die het Fonds promoot dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Deze CO2-emissie vermindering bevat korte termijn (2025) doelen, een ambitie op de middellange termijn (2030) en een lange termijn emmissieneutrale doelstelling in 2050. Hoewel er geen benchmark is toegewezen volgt het fonds een CO2 emissie reductie pad dat onder de EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB) ligt. Dit pad gaat uit van een CO2 intensiteit die 50% onder de relevante benchmark ligt in 2019 en vervolgens 7% per jaar daalt.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

De duurzame beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd via de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de vier relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie, actief aandeelhouderschap en positieve impact.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en verkennen we toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we een score (1-5) toe. Bij de selectie van beleggingen passen we een adequate due diligence-procedure toe waarin ook ESG-gerelateerde risico’s worden meegenomen. Dit kan immers bijdragen aan een verhoging van de voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen ten behoeve van beleggers, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds.

Exclusion

Het Fonds sluit, via de toepassing van strikte uitsluitingscriteria, minstens 20% van het beleggingsuniversum uit. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact raamwerk, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering. Voorts worden ondernemingen met een lage ESG-rating uitgesloten.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,500 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,60 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Net Total Return Index
Beleggingsstrategie
Sustainable Equity
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
13-11-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012512958
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.