Kempen European Sustainable Equity Fund NV

Profiel

Kempen European Sustainable Equity Fund NV (KESEF) is primair opgezet voor lange termijn beleggers en biedt de mogelijkheid te beleggen in een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde aandelen van ondernemingen die open staan voor betrokken aandeelhouderschap en milieu, maatschappelijke en governance criteria in hun strategie integreren. KESVCF streeft ernaar beleggingen te selecteren waarbij de focus ligt op de lange termijn en duurzame groei.

Beleggingen in het KESEF worden gescreened door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan milieu, maatschappelijke en governance (ESG) criteria voldoen. KESEF zal alleen beleggen in ondernemingen met een ESG-rating van ten minste BB of een vergelijkbare rating. Op 28 juni 2021 is de naam van dit fonds gewijzigd van Kempen European Sustainable Value Creation Fund NV in Kempen European Sustainable Equity Fund NV.

Beheerteam

Richard Klijnstra, Mark Oud, Martijn Kleinbussink, Ivo Kuiper, Raoul Martin

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,4 % 5,5 %
3 maanden 10,3 % 7,7 %
Dit jaar 32,3 % 25,1 %
2018 -10,5 % -10,6 %
2019 29,9 % 26,0 %
2020 5,1 % -3,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 32,3 % 25,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 21,8 % 15,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,7 % 8,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 604,02 M 31-12-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 604,02 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.870.152 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 147,61 24-01-2022
Transactieprijs i
EUR 147,39 24-01-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 33 432
Dividendrendement i 1,66 % 2,41 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 75.226 M EUR 91.284 M
K/W-verhouding i 22,98
Active share i 83,20 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2021

Het fonds heeft in december een netto rendement behaald van 5,4% in vergelijking met een rendement voor de MSCI Europe Index van 5,5%. Hiermee komt het netto rendement voor het jaar op 32,3% tegen een rendement van de MSCI Europe Index van 25,1%.

De sectoren cyclische consumentengoederen, financiële waarden en communicatie droegen het meest positief bij, terwijl informatietechnologie de grootste negatieve bijdrage had. Het allocatie-effect was positief voor de maand, het selectie-effect negatief voor de maand.

Ferguson, SAP en Assa Abloy droegen het meest positief bij aan het resultaat. Ferguson, een distributeur van sanitair en verwarmingsproducten, rapporteerde sterke kwartaalcijfers gedreven door inflatie, volumegroei en een groeiend marktaandeel. Dit terwijl het management de kosten onder controle wist te houden wat zorgde voor bruto- en nettomargeverbetering. Het bedrijf is goed gepositioneerd in de groeiende Amerikaanse doe-het-zelf-markt. Een groeiende markt als gevolg van het verouderen van huizen en het thuiswerken na COVID.

BE Semiconductors, IMCD en ASML droegen het meest negatief bij aan het resultaat. BE Semiconductors had te leiden onder zware regen in Malaysia, die hun belangrijkste productiefaciliteit tijdelijk onbruikbaar maakte. Het bedrijf moest het afronden van 60 systemen tijdelijk stil leggen, wat leidde tot 4-6 miljoen euro aan kosten en een vertraging van 25 miljoen euro aan omzet. Het bedrijf verlaagde zijn outlook als gevolg hiervan.

Er waren in de maand geen grote wijzigingen in de portefeuille.


***

Welke bedrijven zoeken we?
Wij zoeken structureel groeiende en winstgevende bedrijven die op de lange termijn aandeelhouderswaarde creëren en een duidelijk maatschappelijk bestaansrecht hebben.

De beste resultaten worden behaald als de belangen voor alle stakeholders hetzelfde zijn. Daarvoor is het nodig dat de producten en diensten, maar ook de bedrijfsvoering, in lijn zijn met de wensen en eisen die de samenleving hieraan stelt (license to operate). Daarnaast dienen de bedrijven voldoende groeimogelijkheden te hebben om investeringen te doen tegen een aantrekkelijk rendement (innovatie en expansie). Om deze winstgroei op de lange termijn te realiseren moeten bedrijven ten opzichte van bestaande en nieuwe concurrentie verdedigbare voordelen genieten (sterke strategische positie).

Rol management
Van het management verwachten we, naast een goede bedrijfsaansturing, dat een langetermijnstrategie wordt gevolgd. Hierin horen de risico's en kansen met betrekking tot ESG duidelijk te zijn geïntegreerd, gesteund door verstandige investeringsplannen die inspelen op langetermijntrends en passen bij de strategische positie en de groeimogelijkheden van het bedrijf.

Kwaliteit en waardering
De geselecteerde bedrijven zijn in onze ogen strategisch en operationeel van bovengemiddelde kwaliteit en zijn in staat op de lange termijn waarde voor alle stakeholders te creëren. Afhankelijk van de absolute waardering van hun aandelen zijn ze mogelijk interessant om langjarig in de portefeuille op te nemen.

 

ESG

 

 

ESG MSCI ratings

De portefeuille is duidelijk overwogen in de leiders (AAA/AA) en belegt niet in de achterblijvers (B/CCC).

Bron: MSCI

 

KCM versus Sustainalytics ESG risico ratings

De portefeuille belegt niet in bedrijven met een hoog (high) of ernstig (severe) risico volgens de KCM risico rating.

Bron: Sustainalytics. KESVCF* volgens de KCM ESG risico rating, KESVC** en MSCI Europe volgens de Sustainalytics ESG risico rating

 

SDG Solutions Exposure

De SDG Solutions Assessment identificeert de bijdrage of obstructie van een product of dienst aan het behalen van elk van 15 duurzaamheidsdoelen. Een bedrijf heeft een score tussen -10 (significante obstructie) en +10 (significante contributie). De SDG Solutions score voor de portfefeuille is 2.7 versus 0.6 voor de benchmark.

Bron: ISS

 

 

 

 

 

 

 

 

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,4 % 5,5 %
3 maanden 10,3 % 7,7 %
Dit jaar 32,3 % 25,1 %
2018 -10,5 % -10,6 %
2019 29,9 % 26,0 %
2020 5,1 % -3,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 32,3 % 25,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 21,8 % 15,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,7 % 8,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -18,85 % -18,85 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Ferguson 0,51 % 15,83 %
SAP 0,44 % 10,36 %
ASSA Abloy 0,34 % 7,96 %
Cie Generale des Etablissements Michelin 0,32 % 10,46 %
Beazley 0,28 % 18,01 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BE Semiconductor Industries -0,35 % -10,41 %
IMCD -0,02 % -0,71 %
Kion 0,06 % 1,13 %
ASML 0,06 % 1,01 %
Sanofi 0,06 % 5,63 %

Geografische verdeling (31-12-2021)

22,5 %
Verenigd Koninkrijk
18,0 %
Duitsland
13,4 %
Nederland
11,3 %
Frankrijk
9,4 %
Zwitserland
8,7 %
Denemarken
4,4 %
Zweden
3,9 %
Noorwegen
2,9 %
Ierland
1,1 %
Spanje
0,7 %
Cash
3,6 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2021)

4,6 %
EssilorLuxottica
4,6 %
Croda
4,5 %
SAP
4,4 %
ASML
4,4 %
Novo Nordisk
4,4 %
Assa Abloy
4,2 %
Kion
4,1 %
Siemens Healthineers
3,9 %
Mowi
3,8 %
AstraZeneca
Totaal
43,0 %

Sectorverdeling (31-12-2021)

22,3 %
Gezondheidszorg
14,2 %
Industr. Goederen & Diensten
11,9 %
Technologie
8,7 %
Verzekeringen
8,3 %
Chemie
6,9 %
Voeding & Drank
5,6 %
Autos & Onderdelen
4,6 %
Grond- & Hulpstoffen
4,4 %
Pers. & Huish. Goederen
3,6 %
Constructie & Materialen
2,9 %
Detailhandel
2,1 %
Telecommunicatie
2,0 %
Financiele Dienstverlening
1,6 %
Reizen & Vrije Tijd
0,7 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,500 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,60 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Benchmark i
MSCI Europe Net Total Return Index
Beleggingsstrategie
Sustainable Equity
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
13-11-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012512958
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord  Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder de klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE HET FONDS VERANTWOORD BELEGT

De Sustainable Equity-fondsen van Kempen hebben als beleggingsdoelstelling om langetermijnbeleggers beleggingsmogelijkheden te bieden in een gespreide portefeuille van beursgenoteerde ondernemingen die openstaan voor de belangen van stakeholders en bereid zijn om ESG-criteria (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) in hun strategie te integreren. Bij de selectie van beleggingen ligt de nadruk op duurzame groei voor de lange termijn.

Â

Onze beleggingsportefeuilles dienen het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Paris Aligned Benchmark[2]. We treffen diverse maatregelen om deze doelstellingen te halen. Allereerst sluiten we ondernemingen uit die betrokken zijn bij de winning van fossiele brandstoffen, of aanzienlijke inkomsten genereren uit elektriciteitsopwekking op basis van fossiele brandstoffen, gezien de nadelige gevolgen hiervan voor klimaatverandering. In de tweede plaats spitsen we onze engagementinspanningen toe op de ondernemingen met de grootste CO2e-intensiteit in onze portefeuille. Deze inspanningen zijn gericht op betere informatieverschaffing en beleid dat bijdraagt aan vermindering van de CO2e-intensiteit. Ons klimaatbeleid weegt ook mee in ons stembeleid. Ten derde zijn de risico’s en kansen rond klimaatverandering ingebed in ons beleggingsproces.

Â

De integratie van het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van onze strategie steunt op de volgende pijlers: uitsluiting en vermijding, integratie, actief aandeelhouderschap en positieve impact.

Â

[2]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

1. Uitsluiting

In lijn met het algemene beleid van Kempen beleggen de fondsen niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een ‘Fail-score’ op de criteria van de UN Global Compact worden eveneens uitgesloten.

Â

We stellen de ESG-score (1-5) van een onderneming vast. Ondernemingen met score 1 worden uitgesloten. Voor ondernemingen met score 2 geldt uitsluiting op 'comply or explain'-basis.

Â

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

Â

De fondsen sluiten ook ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.Â

Â

CRITERIA

KEMPEN

Â

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDS-

CRITERIA

Bedrijfsgedrag

x     Mensenrechten

x     Arbeidsrechten

x     Milieu

x     Anti-corruptie

Productbetrokkenheid

x     Controversiële

       wapens

x     Tabak

x     Steenkool

x     Teerzand

x     Pornografie

x     Alcohol

x     Dierwelzijn & GMO

x     Gokken

x     Productie van

       kernenergie

x     CO2E-intensieve

       energieopwekking

x     (On)conventionele

       olie- & gaswinning

x     Wapens

Â

V

V

V

V

Â

V

Â

V

V

V

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

Â

V

V

V

V

V

Â

V

Â

V

Â

V

Â

Â

Â

2. ESG-integratie

In ons beleggingsproces wordt het ESG-profiel van een onderneming geanalyseerd. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij de materiële risico’s binnen een bepaalde sector worden afgewogen tegen de risicoblootstelling, strategie, beheerpraktijken en informatieverschaffing van de onderneming.

Â

Bij een lagere ESG-score is een hoger rendement vereist als inputvariabele voor ons waarderingsmodel. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

ESG-kansen worden ook beoordeeld. Zij kunnen in ons waarderingsmodel een inputvariabele vormen voor de groeivoet van de onderneming op de lange termijn.

Â

Op het gebied van klimaatverandering geven we de voorkeur aan beleggingen in ondernemingen die risico’s en kansen van klimaatverandering in hun organisatie inbedden en de weg weten in te slaan naar een economie met een lage CO2e-uitstoot.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent ieder kwartaal de portefeuilles van de Fondsen en bespreekt de bevindingen met de portefeuillemanagers.Â

Â

3. Actief aandeelhouderschap: engagement

De fondsen willen met alle ondernemingen in de portefeuille een continue dialoog voeren om ieder bedrijf heel goed te leren kennen, het aandeelhoudersrendement te verbeteren en het streven naar duurzaamheid bij de onderneming te bevorderen.

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen. Op het gebied van klimaatverandering volgen we een generieke benadering die zich toespitst op bedrijven en sectoren met de hoogste CO2e-intensiteit.

Â

Onze engagementinspanningen waren de afgelopen 3 jaar vooral gericht op kwesties zoals beloningsbeleid, milieudoelstellingen, duurzaamheid van de waardeketen, privacy- en gegevensbescherming, witwas- en omkooppraktijken en ESG-integratie.

Â

De engagement factsheet voor NN Groupvindt u hier.

De engagement factsheet voor Siemens Healthineers vindt u hier.

De engagement factsheet voor Nike vindt u hier.

De engagement factsheet voor Beazley vindt u hier.

De engagement factsheet voor Alphabet vindt u hier.

De engagement factsheet voor Novo Nordisk vindt u hier.

Â

3. Actief aandeelhouderschap: uitoefening van stemrecht

Uitoefening van ons stemrecht vormt ook een essentieel onderdeel van onze verantwoorde beleggingsfilosofie. ISS verstrekt stemadviezen op basis van ons stem- en governancebeleid. De agendapunten worden voor iedere onderneming nader geanalyseerd.

Â

In veel gevallen informeren wij de onderneming vooraf hoe we van plan zijn te stemmen. Indien wij overwegen om tegen een voorstel te stemmen, dan vragen wij het bestuur om het ondernemingsstandpunt toe te lichten. Na zorgvuldige analyse nemen we een standpunt in en brengen we dienovereenkomstig onze stem uit.

Â

4. Impact

In de eerste plaats heeft het fonds een positieve impact omdat het kapitaal toewijst aan ondernemingen die aan de transitie naar een duurzamere economie bijdragen. Voorts vertaalt onze benadering zich in een duidelijke voorkeur voor ondernemingen die een voortrekkersrol op ESG-gebied vervullen en ondernemingen die een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG's). Het management wordt aangemoedigd om het ESG-profiel te verbeteren: het wordt hiervoor beloond in de vorm van toegang tot de kapitaalmarkt tegen lagere kapitaalkosten.

Â

Ten tweede hebben we impact omdat we ons als actief aandeelhouder opstellen en samen met de onderneming werken aan strategische en operationele verbeteringen rond ESG-specifieke kwesties. We verwachten dat het management van een onderneming de belangen van de verschillende stakeholders goed afweegt. Waardecreatie draait niet alleen om financieel rendement. Tevens van belang zijn aspecten zoals groei van de werkgelegenheid, cultuur, diversiteit, efficiënt gebruik van hulpbronnen, CO2e-uitstoot, onderzoek & ontwikkeling en klanttevredenheid.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron nl
disclaimer nl
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.