European Property Fundamental Index Fund - terminated

Profiel

Kempen European Property Fundamental Index® Fund is op 28 maart 2017 aan het einde van de dag beëindigd. De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) is verzocht om Kempen European Property Fundamental Index® Fund in het register van geregistreerde beleggingsinstellingen door te halen. Meer informatie hierover is terug te vinden onder de sectie Documenten/Overig.

Kempen European Property Fundamental Index® Fund (KEPFIF) heeft als doelstelling op de lange termijn aantrekkelijke beleggingsresultaten te behalen. KEPFIF beoogt het resultaat van de index te weerspiegelen en daarbij de belegger tevens voldoende liquiditeit te bieden. De index is de GPR European Property Fundamental Index®. De samenstelling van deze index is gebaseerd op fundamentele (financiële) factoren in plaats van op basis van marktkapitalisatie.

De fundamentele (financiële) factoren zijn meer representatief voor de economische kracht van ondernemingen. Voor beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen zijn dit huurinkomsten, EBITDA en brutodividenden.

Beheerteam

Hans Kamminga, Kim Lubbers, Emma Weeder

Rendement per 31-05-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,7 % -1,5 %
3 maanden -2,3 % -2,0 %
Dit jaar -2,3 % -2,0 %
2014 19,8 % 20,4 %
2015 12,3 % 12,6 %
2016 -3,0 % -2,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,1 % 7,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,3 % 9,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,1 % 7,1 %
Naamswijziging per 1 september 2011. Vóór 1 september 2011: Kempen European Property Smart Index Fund en was de benchmark GPR Smart Real Estate Index. Voor 1 juni 2010: Kempen Real Estate Securities Index Sampling Fund. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 79,95 M 28-03-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.144 31-05-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 25.427,95 28-03-2017

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Dividendrendement i 3,78 % 3,78 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 8.448 M EUR 8.445 M
K/W-verhouding i 10,55 10,55
Active share i 0,05 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is beheerder van Kempen European Property Fundamental Index® Fund (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Kempen European Property Fundamental Index® Fund is op 28 maart 2017 aan het einde van de dag beëindigd. De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) is verzocht om Kempen European Property Fundamental Index® Fund in het register van geregistreerde beleggingsinstellingen door te halen.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Marktontwikkelingen per 28-02-2017

De afgelopen maand presteerden vastgoedaandelen voor het eerst weer beter dan de algemene markt. Deze omslag kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan het resultatenseizoen en een groeiend besef in de markt dat politieke onzekerheid niet langer een reden is een heel hoge risicopremie te eisen. In het VK blijkt in ieder geval uit de resultaten dat er een extreme mate van Brexit-vrees in de koersen van Londense kantoorvastgoedaandelen was ingeprijsd. De huur- en beleggingsmarkten wijzen vooralsnog op een beperkte correctie qua huur- en waardeontwikkeling. Zo verkocht British Land het Londense kantoor Leadenhall aan een Aziatische belegger voor GBP 1,2 miljard (27% boven de boekwaarde) op historisch hoge waarderingen. Aandelen uit het Britse winkelvastgoedsegment presteerden eveneens goed. Resultaten wijzen op een stabiele huur- en waardeontwikkeling. Bovendien nam het Australische Westfield een belang in de Britse REIT’s INTU en Hammerson. De laatste keer dat Westfield iets dergelijks deed (in 2009) volgde echter geen overname. Na jaren van schuldafbouw voelen diverse Europese REIT’s – zoals Gecina, Citycon, Great Portland en Derwent London – zich inmiddels comfortabel genoeg om een speciaal dividend uit te keren.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is beheerder van Kempen European Property Fundamental Index® Fund (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Kempen European Property Fundamental Index® Fund is op 28 maart 2017 aan het einde van de dag beëindigd. De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) is verzocht om Kempen European Property Fundamental Index® Fund in het register van geregistreerde beleggingsinstellingen door te halen.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Rendement per 31-05-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,7 % -1,5 %
3 maanden -2,3 % -2,0 %
Dit jaar -2,3 % -2,0 %
2014 19,8 % 20,4 %
2015 12,3 % 12,6 %
2016 -3,0 % -2,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,1 % 7,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,3 % 9,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,1 % 7,1 %
Naamswijziging per 1 september 2011. Vóór 1 september 2011: Kempen European Property Smart Index Fund en was de benchmark GPR Smart Real Estate Index. Voor 1 juni 2010: Kempen Real Estate Securities Index Sampling Fund. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -14,12 % -70,97 %
Tracking error i 0,26 % 0,46 %
Information ratio i -1,69 -0,04
Beta i 1,00 1,00
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is beheerder van Kempen European Property Fundamental Index® Fund (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Kempen European Property Fundamental Index® Fund is op 28 maart 2017 aan het einde van de dag beëindigd. De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) is verzocht om Kempen European Property Fundamental Index® Fund in het register van geregistreerde beleggingsinstellingen door te halen.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Geografische verdeling (31-05-2017)

100,0 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-05-2017)

34,6 %
Detailhandel
31,3 %
Gediversifieerd
17,0 %
Woningen
14,0 %
Kantoren
3,1 %
Industriële waarden
0,0 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is beheerder van Kempen European Property Fundamental Index® Fund (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Kempen European Property Fundamental Index® Fund is op 28 maart 2017 aan het einde van de dag beëindigd. De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) is verzocht om Kempen European Property Fundamental Index® Fund in het register van geregistreerde beleggingsinstellingen door te halen.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,45 %
Service fee i
0,15 %
Verwachte lopende kosten i
0,6 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,30 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is beheerder van Kempen European Property Fundamental Index® Fund (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Kempen European Property Fundamental Index® Fund is op 28 maart 2017 aan het einde van de dag beëindigd. De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) is verzocht om Kempen European Property Fundamental Index® Fund in het register van geregistreerde beleggingsinstellingen door te halen.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
GPR European Property Fundamental Index®
Referentie-index i
GPR 250 Europe
Beleggingsstrategie
Fundamentele strategieën
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
19-06-2003
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen European Property Fundamental Index Fund B.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg en aan te houden bedrag € 1.000.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Iedere woensdag en indien dit geen werkdag is, de eerste daaropvolgende werkdag.
ISIN i
NL0009538404
Bijzonderheden
Orders dienen voor 10:00 uur Amsterdamse tijd op de werkdag voor de handelsdag door de transfer agent te zijn ontvangen om op de handelsdag te kunnen worden uitgevoerd.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is beheerder van Kempen European Property Fundamental Index® Fund (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Kempen European Property Fundamental Index® Fund is op 28 maart 2017 aan het einde van de dag beëindigd. De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) is verzocht om Kempen European Property Fundamental Index® Fund in het register van geregistreerde beleggingsinstellingen door te halen.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is beheerder van Kempen European Property Fundamental Index® Fund (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Kempen European Property Fundamental Index® Fund is op 28 maart 2017 aan het einde van de dag beëindigd. De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) is verzocht om Kempen European Property Fundamental Index® Fund in het register van geregistreerde beleggingsinstellingen door te halen.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is beheerder van Kempen European Property Fundamental Index® Fund (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Kempen European Property Fundamental Index® Fund is op 28 maart 2017 aan het einde van de dag beëindigd. De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) is verzocht om Kempen European Property Fundamental Index® Fund in het register van geregistreerde beleggingsinstellingen door te halen.

‘Fundamental Index®’ en/of ‘Research Affiliates Fundamental Index®’ en/of ‘RAFI’ en/of alle andere RA handelsmerken, handelsnamen, gepatenteerd of concepten waarvan het patent is aangevraagd, zijn het exclusieve eigendom van Research Affiliates, LLC.