Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -3,2 % -3,0 %
3 maanden -2,4 % -1,3 %
Dit jaar 0,6 % 0,3 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,8 % 6,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,3 % 3,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,5 % 10,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,9 % 8,1 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 359,04 M 30-09-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 359,04 M 30-09-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
21.047.340 30-09-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 16,66 19-10-2018
Transactieprijs i
EUR 16,73 19-10-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 31 107
Dividendrendement i 2,99 % 3,28 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 7.704 M EUR 8.525 M
K/W-verhouding i 4,40 7,64
Active share i 53,47 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

Europese vastgoedaandelen boekten in september een negatief rendement van 3%. KEPF hield min of meer gelijke tred met de benchmark: KEPF bleef 17 basispunten achter bij de index. Binnen de diverse beleggingsclusters bleven de performanceverschillen beperkt. De Nederlandse winkelvastgoedmaatschappij Vastned gingopnieuw gebukt onder zwakke winkelverkopen en de Nederlandse discussie over nieuwe wetgeving voor fiscale beleggingsinstellingen (FBI). Onze positie in het Finse Kojamo droeg positief bij aan het relatieve rendement.

Europese vastgoedaandelen waren in september in mineur, maar hier lag weinig nieuws aan ten grondslag. De Nederlandse winkelvastgoedmaatschappij Eurocommercial maakte slechter dan verwachte resultaten bekend. Dit kwam voor ons echter niet als een verrassing gezien het huidige detailhandelsklimaat. Eurocommercial had echter ook positief nieuws te melden: op de agenda voor de volgende jaarvergadering komt een voorstel te staan voor de intrekking van de prioriteitsaandelen (een beschermingsconstructie). Dit is een goede stap van Eurocommercial om de corporate governance-structuur te verbeteren. De Nederlandse regering was in september nog steeds van plan om de dividendbelasting te schrappen. Dat zou betekenen dat Nederlandse fiscale beleggingsinstellingen (FBI) in 2020 vennootschapsbelasting gaan betalen. Vastgoedmaatschappijen met activiteiten in Nederland stuurden een open brief aan de Nederlandse regering waarin zij aangaven dat dit een ongelijk concurrentieveld voor hen zou scheppen en een ongunstig klimaat voor REIT’s ten opzichte van andere landen. We hadden de nettovermogenswaardes (NAV’s) van Nederlandse vastgoedaandelen een paar maanden geleden al neerwaarts bijgesteld vanwege de mogelijke wijzigingen in de REIT-structuur waardoor Nederlandse REIT’s vennootschapsbelasting moeten gaan betalen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 6 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen, en dan met name aan vastgoedmaatschappijen met een sterke balans en een managementteam dat bewezen heeft dat het de nettovermogenswaarde kan laten groeien. We mijden vastgoedontwikkelaars die met hun beleggingsportefeuille geen stabiele inkomstenstroom weten te genereren.

We hebben de afgelopen maand de ondernemingsscore van één vastgoedmaatschappij gewijzigd. De managementscore van het Britse Unite Group (studentenhuisvesting) is verhoogd van ‘3’ naar ‘4’ (score 1-5). Unite heeft onlangs vastgoedobjecten afgestoten, waarmee de onderneming in onze ogen opnieuw blijk geeft van een goede kapitaalallocatiediscipline. Unite zet haar strategie voort om de kwaliteit van de portefeuille studentenhuisvesting te verbeteren. Daarbij krijgt kwaliteit meer prioriteit dan groter worden. Unite heeft haar platform de afgelopen jaren geïnstitutionaliseerd om meerwaarde voor aandeelhouders te creëren.

In de portefeuille is in het VK de weging van Assura verkleind ten gunste van Unite Group nu de managementscore van deze laatste maatschappij is verhoogd. In het cluster kantoorvastgoed Europa hebben we uit waarderingsoogpunt de weging van WDP verkleind en de verkoopopbrengst herbelegd in NSI.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -3,2 % -3,0 %
3 maanden -2,4 % -1,3 %
Dit jaar 0,6 % 0,3 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,8 % 6,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,3 % 3,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,5 % 10,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,9 % 8,1 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,62
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -12,65 % -74,77 %
Tracking error i 1,85 % 4,65 %
Information ratio i 0,63 -0,48
Beta i 1,01 1,05
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Assura 0,02 % 0,24 %
Fabege 0,01 % 3,30 %
Kojamo OYJ 0,01 % 0,17 %
Nieuwe Steen Investments 0,01 % 0,42 %
Warehouses De Pauw 0,00 % 0,57 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Deutsche Wohnen -0,49 % -5,10 %
Unibail-Rodamco-Westfield -0,38 % -4,31 %
Gecina -0,24 % -2,77 %
Vonovia SE -0,23 % -4,77 %
ADO Properties -0,22 % -6,75 %

Geografische verdeling (30-09-2018)

26,5 %
Verenigd Koninkrijk
23,2 %
Duitsland
17,0 %
Nederland
12,7 %
Noord-Europa
9,4 %
Frankrijk
5,2 %
Zwitserland
2,8 %
Ierland
2,6 %
Spanje
0,5 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (30-09-2018)

9,6 %
Unibail-Rodamco-Westfield
9,2 %
Deutsche Wohnen
8,4 %
Gecina
7,0 %
Land Securities
4,7 %
Vonovia SE
4,4 %
PSP Swiss Property
4,2 %
Derwent London
4,1 %
Tritax Big Box REIT
3,9 %
British Land
3,9 %
Alstria Office REIT
Totaal
59,4 %

Sectorverdeling (30-09-2018)

31,5 %
Woningen
31,3 %
Kantoren
24,5 %
Detailhandel
9,1 %
Industriële waarden
3,6 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,83 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,91 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
De service fee is per 1 oktober 2018 verlaagd met 0,05%. De verwachte lopende kosten in boekjaar 2018/2019 zijn daarmee ook met 0,05% verlaagd.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
De swingfactor is per 1 januari 2018 aangepast van 0,35%/0,35% naar 0,40%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.