Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,4 % 3,5 %
3 maanden -2,7 % -3,3 %
Dit jaar -2,7 % -3,3 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,1 % 0,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,3 % 10,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,9 % 8,2 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 341,98 M 31-03-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
20.730.843 31-03-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 16,81 20-04-2018
Transactieprijs i
EUR 16,78 20-04-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 29 103
Dividendrendement i 3,46 % 3,69 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 6.818 M EUR 7.326 M
K/W-verhouding i 8,32 8,23
Active share i 55,37 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2018

Europese vastgoedaandelen boekten in maart een positief rendement. KEPF bleef achter bij de benchmark. Deze underperformance was volledig toe te schrijven aan de onderwogen positie in de Britse winkelvastgoedmaatschappij Hammerson, dat 26% in koers steeg nadat Klépierre (een Franse winkelvastgoed-REIT) een bod op Hammerson uitbracht. We zijn al twee jaar onderwogen in Hammerson, wat duidelijk positief aan onze performance heeft bijgedragen over deze volledige periode.

Maart was een goede maand voor Europese vastgoedaandelen: zij profiteerden van dalende obligatierentes en fusie- en overname-activiteit. De Franse winkelverhuurder Klépierre bracht een opportunistisch bod uit op de Britse sectorgenoot Hammerson en wakkerde daarmee de consolidatiegolf in de worstelende winkelvastgoedsector aan. In Oostenrijk ontving CA Immobilien (gespecialiseerd in de verhuur van kantoorvastgoed in Duitsland en Centraal Europa) een overnamebod van Starwood Capital. Op het Europese vasteland maakten diverse Duitse en Spaanse ondernemingen hun resultaten over 2017 bekend. De Duitse woningvastgoedmaatschappijen doen het nog steeds uitstekend: ook in diverse regio’s buiten Berlijn is nu een huurgroei van 3-4% zichtbaar. Het momentum is momenteel het krachtigst in voormalige Oost-Duitse steden zoals Leipzig en Dresden. Onze Spaanse portefeuillenaam Hispania Activos maakte uitstekende resultaten bekend. De Iberische hotelmarkt blijft profiteren van aanhoudende groei van het toerisme, de opleving van de Spaanse economie en instroom van buitenlands kapitaal.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2018

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 6 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen, en dan met name aan vastgoedmaatschappijen met een sterke balans en een managementteam dat bewezen heeft dat het de nettovermogenswaarde kan laten groeien. We mijden vastgoedontwikkelaars die met hun beleggingsportefeuille geen stabiele inkomstenstroom weten te genereren.

In het cluster winkelvastgoed Europa hebben we de ramingen voor de vermogenswaarde verlaagd voor winkelvastgoedportefeuilles van lagere kwaliteit. Ook voor Mercialys is de schatting voor de nettovermogenswaarde teruggebracht. We hebben dit aandeel verkocht en de verkoopopbrengst herbelegd in het kwalitatief hoogwaardigere Eurocommercial Properties. In het cluster kantoorvastgoed Europa is largecap Aroundtown Holdings aan de FTSE EPRA benchmark toegevoegd met een weging van 1,6%. Wij hebben een negatieve visie op deze onderneming die met veel vreemd vermogen gefinancierd is en veel financial engineering toepast. In het cluster VK hebben we op waarderingsgronden een deel van onze positie in Safestore naar Tritax Big Box gedraaid. Tot slot namen we winst op het goed presterende Fabege in in Zweden ten gunste van achterblijver Entra.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,4 % 3,5 %
3 maanden -2,7 % -3,3 %
Dit jaar -2,7 % -3,3 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,1 % 0,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,3 % 10,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,9 % 8,2 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,62
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-03-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -12,65 % -74,77 %
Tracking error i 1,63 % 4,70 %
Information ratio i 0,91 -0,49
Beta i 1,01 1,05
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-03-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Deutsche Wohnen 1,07 % 11,61 %
Derwent London 0,42 % 9,01 %
Vonovia SE 0,31 % 7,19 %
ADO Properties 0,28 % 6,77 %
Hispania Activos Inmobiliarios 0,27 % 8,41 %

Top 5 laagste bijdrage (31-03-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Mercialys -0,07 % -2,80 %
Fabege -0,07 % -1,40 %
Entra ASA -0,05 % -3,27 %
Mobimo -0,03 % -3,87 %
Unibail Rodamco -0,03 % -0,33 %

Geografische verdeling (31-03-2018)

28,5 %
Verenigd Koninkrijk
24,1 %
Duitsland
14,8 %
Nederland
10,2 %
Frankrijk
8,5 %
Noord-Europa
5,5 %
Zwitserland
3,4 %
België
3,4 %
Spanje
1,7 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-03-2018)

9,8 %
Deutsche Wohnen
9,1 %
Unibail Rodamco
8,3 %
Land Securities
7,6 %
Gecina
4,7 %
Derwent London
4,7 %
ADO Properties
4,6 %
PSP Swiss Property
4,6 %
Vonovia SE
4,0 %
Fabege
3,4 %
Warehouses De Pauw
Totaal
60,7 %

Sectorverdeling (31-03-2018)

30,9 %
Woningen
29,0 %
Kantoren
21,5 %
Detailhandel
11,2 %
Industriële waarden
7,4 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
0,88 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,91 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
De swingfactor is per 1 januari 2018 aangepast van 0,35%/0,35% naar 0,40%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.