Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Robert Stenger, Mihail Tonchev

Rendement per 30-09-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,7 % -1,7 %
3 maanden 2,2 % 1,5 %
Dit jaar -16,9 % -20,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
2018 -8,7 % -8,5 %
2019 32,8 % 28,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -8,8 % -13,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % -0,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 0,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,3 % 6,9 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 167,26 M 30-09-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 167,26 M 30-09-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
10.514.812 30-09-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 15,67 27-10-2020
Transactieprijs i
EUR 15,64 27-10-2020
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 32 104
Dividendrendement i 3,87 % 4,35 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 6.301 M EUR 9.265 M
K/W-verhouding i 16,36
Active share i 58,17 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2020

KEPF boekte een licht negatief rendement in september en hield daarmee gelijke tred met de benchmark. De outperformance van het cluster Verenigd Koninkrijk was vooral te danken aan onze onderwogen positie in Unite Group, specialist in studentenhuisvesting. Studentenhuisvesting behoorde de afgelopen maanden tot de hardst getroffen subsectoren als gevolg van teruglopende aantallen internationale studenten die nog naar het Verenigd Koninkrijk kunnen of willen reizen. Na een periode van underperformance zien we echter wel weer waarde ontstaan in deze subsector. Het aanbod van speciale studentenaccommodaties (zgn. PBSA’s) is gedaald nu diverse niet-institutionele ontwikkelaars de benodigde financiering niet rond krijgen. Gevestigde exploitanten van studentenhuisvesting zoals Unite Group kunnen hiervan profiteren en gaan ons wellicht verrassen met een behoorlijke bezettingsgraad en huurgroei, zelfs in deze uitdagende tijden. De huidige waardering biedt in onze ogen een aantrekkelijk instapmoment.

De maand september was een licht negatieve maand voor Europese vastgoedaandelen. De sector boekte een rendement van -2%. Van cluster tot cluster liep de performance opnieuw nogal uiteen. Het cluster Scandinavië presteerde heel sterk (+20%). Na diverse maanden met aanhoudende koerszwakte haastten beleggers zich weer terug naar deze markt. Bedrijfsspecifiek nieuws bood daarbij steun, zoals de aandeleninkoopprogramma’s die zijn aangekondigd door Fabege (gespecialiseerd in Stockholms kantoorvastgoed) en Hufvudstaden (gespecialiseerd in kantoren en winkels op A-locaties in Stockholm en Gothenborg). Fabege wil maximaal 10% van het uitstaande aandelenkapitaal inkopen en Hufvudstaden 2%. Het management gaf met dit besluit het signaal af het aandeel als ‘deep value’ te beschouwen en vervolgens sprongen er ook meer beleggers op de trein. Verder kondigde Kungsleden hervatting van de dividenduitkering aan (een stap die wij al hadden voorzien). Na dit bericht won het aandeel 24%.

De subsector winkelcentra bleef onder druk liggen en boekte een negatief rendement van 13%. De Britse winkelvastgoedmaatschappij Hammerson was genoodzaakt om een claimemissie van GBP 552 miljoen aan te kondigen om weer wat financiële flexibiliteit te krijgen. Verder kondigde Unibail-Rodamco-Westfield (URW) een RESET-plan van € 9 miljard aan om de langetermijnstrategie flexibeler te kunnen uitvoeren en de balans te versterken. Dit nieuws kwam niet als verrassing. De balans van URW torst in onze ogen een te grote schuldenlast. Het plan voorziet in EUR 4 miljard aan vastgoedverkopen per ultimo 2021, een aandelenemissie van EUR 3,5 miljard, EUR 1 miljard aan besparingen via verlaging van de dividend over de komende twee jaar en EUR 0,8 miljard aan lagere investeringsuitgaven. In onze ogen blijft URW overbeleend.

De afgelopen maand maakte private equity-firma KKR de aankoop bekend van een belang van circa 5% in de Britse kantoorvastgoedmaatschappij Great Portland. KKR voorziet een herstel op de kantorenmarkt in Londen. Onze overwogen posities in Londens kantoorvastgoed presteerden in relatieve zin goed nu andere goed geïnformeerde beleggers ook selectief waarde zien ontstaan in de Londense kantoorvastgoedspelers. Dit vertaalde zich in een goede performance van kantoornamen in het VK en op het Europese vasteland. In toenemende mate wordt gedacht dat de waarderingen van kantoren op bodemniveaus zijn aanbeland en daarom inmiddels aantrekkelijk gewaardeerd zijn.

De Duitse woningverhuurder Vonovia trok EUR 1 miljard aan nieuw aandelenkapitaal aan om aflopende schulden te kunnen aflossen en toekomstige groeimogelijkheden te kunnen financieren. Het is opvallend dat enerzijds winkelvastgoedmaatschappijen voor duidelijk defensieve redenen aandelenkapitaal aantrekken en anderzijds bijvoorbeeld Vonovia om duidelijk offensieve redenen een aandelenemissie doet. De structurele trends komen hierin duidelijk tot uitdrukking. In onze modellen lopen onze aannames voor deze clusters ook sterk uiteen: 1,0 tot 1,5% verschil in langetermijngroei van de netto operationele inkomsten (NOI) en ook aanzienlijke verschillen in de COVID-gerelateerde kortetermijndruk op de NOI en het daaropvolgende herstelpad.

De ontwikkelingen in de afgelopen maand kunnen in onze ogen worden geïnterpreteerd als een tweede golf van de COVID-pandemie. Het aantal besmettingen nam in diverse landen weer versneld toe (onder meer in Nederland). Diverse Europese landen scherpten hun preventieve maatregelen opnieuw aan. De economische bedrijvigheid wordt hierdoor opnieuw aan banden gelegd, maar het lijkt er wel op dat de clusterisolatiemethode die veel overheden toepassen de economie minder zal lamleggen dan de complete lockdowns die we eerder dit jaar moest ondergaan. Dat gezegd hebbende blijft de duur van de pandemie een verlammende factor voor de dienstensector, de entertainment- en experiencegerelateerde sectoren (denk aan bioscopen), het toerisme en de hotelsector. In al deze sectoren verdwijnen nog steeds banen voor vast en tijdelijk personeel.

Kempens vastgoedbeleggingsaanpak kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van het aantal beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie ook drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 6 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

De ESG-criteria (milieu, sociale kwesties en governance) zijn van groot belang in ons beleggingsproces. September was een wat stillere maand voor het team op het engagementfront. We spraken met Alstria, dat de voorzitter van de Raad van commissarissen wil herbenoemen. Na een al zeer lange zittingstermijn beschouwen wij deze persoon niet langer als onafhankelijk. Voorts bespraken wij het “Green Dividend”-voorstel van Alstria. Deze onderneming wordt als ‘thought leader’ op het gebied van de milieuvoetafdruk van kantoorvastgoed wordt gezien. Verder is onze dialoog voortgezet met Tritax Big Box REIT in het VK over de voordelen van een intern beheerteam.

September was een enigszins volatiele maand waarin diverse wijzigingen in de portefeuille zijn doorgevoerd. In het VK is de positie in Segro gedeeltelijk verkocht ten gunste van Derwent London en Tritax Big Box. In Scandinavië is het belang vergroot in Entra en verkleind in Hufvudstaden. We zijn gestart met de opbouw van een positie in Pandox. Deze vastgoedmaatschappij richt zich op het hotelsegment en lag daardoor onder druk. Het managementteam van Pandox achten wij zeer capabel en ervaren. Zij kunnen het beste van de huidige situatie maken. Voorts heeft Pandox een solide balans en biedt de flexibiliteit van een in-house operationeel platform een duidelijk concurrentievoordeel in deze onzekere tijden voor hotels. In het cluster woningvastgoed is de positie in LEG verkleind ten gunste van Grand City Properties. In het cluster winkelvastgoed hebben we onze belangen in URW en Klépierre gedeeltelijk verkocht ten gunste van Deutsche Euroshop. Tot slot is onze positie in kantoorvastgoed-REIT Gecina aanzienlijk verkleind ten gunste van WDP. Deze logistiekvastgoedspecialist profiteert momenteel van veel rugwind, maar de aandelenkoers is in onze ogen achtergebleven. We blijven onze aandacht richten op finetuning van onze modellen en continue toetsing van onze veronderstellingen om de waardetaxaties voor ons universum verder te verfijnen.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,7 % -1,7 %
3 maanden 2,2 % 1,5 %
Dit jaar -16,9 % -20,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
2018 -8,7 % -8,5 %
2019 32,8 % 28,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -8,8 % -13,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % -0,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 0,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,3 % 6,9 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,68
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-02-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,53 % -74,77 %
Tracking error i 2,89 % 4,53 %
Information ratio i 0,98 -0,36
Beta i 0,92 1,03
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Fabege AB 0,92 % 15,96 %
Kungsleden 0,61 % 22,07 %
Hufvudstaden 0,39 % 14,22 %
Tag Immobilien 0,20 % 2,80 %
Warehouses De Pauw SCA 0,17 % 4,43 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Kojamo OYJ -0,68 % -9,66 %
Hibernia Reit -0,54 % -16,36 %
Klepierre -0,53 % -13,56 %
Land Securities -0,32 % -11,00 %
Derwent London -0,26 % -9,81 %

Geografische verdeling (30-09-2020)

28,1 %
Duitsland
24,9 %
Verenigd Koninkrijk
20,0 %
Noord-Europa
7,5 %
België
7,1 %
Zwitserland
6,9 %
Frankrijk
2,8 %
Ierland
1,5 %
Spanje
0,8 %
Overig
0,4 %
Nederland
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (30-09-2020)

9,0 %
Vonovia SE
7,0 %
Tag Immobilien
6,8 %
Fabege
6,5 %
Kojamo OYJ
5,6 %
Grand City Properties
4,5 %
PSP Swiss Property
4,5 %
Warehouses De Pauw
3,9 %
Klepierre
3,8 %
Alstria Office REIT
3,8 %
Great Portland Estates
Totaal
55,5 %

Sectorverdeling (30-09-2020)

37,5 %
Woningen
30,2 %
Kantoren
19,0 %
Industriële waarden
11,0 %
Detailhandel
2,3 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
0,88 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,83 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018/2019.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
De swingfactor is per 14 januari 2019 aangepast van 0,40%/0,20% naar 0,40%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in beursgenoteerde aandelen van vastgoedmaatschappijen beleggen, zoals het Global Property Fund en het European Property Fund.

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het European Property Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die de juiste balans tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen bestaat uit de volgende stappen:

 • We implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedmaatschappij die we analyseren;

 • We monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedmaatschappijen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog;

 • We benchmarken vastgoedmaatschappijen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • We gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • We maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • We bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om wat meer te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur hiernaast laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedmaatschappijen die dit het hardste nodig hebben.

Â

Actief aandeelhouderschap

De vastgoedfondsen zijn actieve beleggers en gaan ook een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • Vermindering van de CO2-intensiteit;

 • Beperking van het energie- en waterverbruik;

 • Betere afvalrecycling;

 • Betere arbeidsomstandigheden en naleving van mensenrechten;

 • Betere governancestructuren;

 • Betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • Koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn.

Â

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Â

Â

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
ESG integration
Bron NL
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.