Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 30-11-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,5 % -0,9 %
3 maanden -7,3 % -6,9 %
Dit jaar -3,6 % -3,7 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,8 % 0,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,5 % -0,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,5 % 8,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,6 % 7,8 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 377,32 M 30-11-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 377,32 M 30-11-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
23.085.588 30-11-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 16,22 14-12-2018
Transactieprijs i
EUR 16,18 14-12-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-11-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 30 108
Dividendrendement i 2,87 % 3,44 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 7.249 M EUR 8.114 M
K/W-verhouding i 4,25 7,37
Active share i 52,68 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-11-2018

Europese vastgoedaandelen boekten in november een negatief rendement (-1%). KEPF bleef achter bij de benchmark. De meeste clusters droegen negatief bij aan de relatieve performance. In het cluster kantoorvastgoed Europa bleef Gecina opnieuw achter met een negatief rendement. De onderliggende fundamentals blijven echter goed voor de Parijse kantorenmarkt en in het bijzonder voor de portefeuille van Gecina. De performance van het aandeel valt dus niet door de resultaatsontwikkeling te verklaren. In het VK ging het overnamebod van Brookfield op Intu Properties niet door en dat was positief voor de relatieve performance. Het aandeel Intu (onderwogen in de portefeuille) daalde 42% in koers. De negatieve bijdrage van vorige maand is per saldo weer goedgemaakt.

Ondanks alle turbulentie op de aandelenmarkten kwamen Europese vastgoedaandelen per saldo niet veel van hun plaats. Het consortium dat Intu Properties wilde overnemen, trok het bod uiteindelijk weer in vanwege onzekerheid over het Britse winkelklimaat, sluiting van winkels en hoge huren. Het aandeel daalde vervolgens 40% in koers. Er valt niets nieuws te vertellen over de moeilijke marktsituatie voor Britse winkelruimte. Wel vormt het afketsen van deze transactie opnieuw een bevestiging dat de beleggingsmarkten nog geen bodem hebben gevonden. KEPF heeft geen posities in Britse winkelvastgoednamen. In het cluster woningvastgoed Duitsland prijkte ADO Properties onverwacht op de lijst van zwakst presterende aandelen. Robuuste derdekwartaalcijfers werden overschaduwd door een uitgestelde uitgifte van obligaties en een verlaging van de creditrating. De onderneming wil meer spreiding in haar financieringsbronnen aanbrengen om na een recente afwaardering en mislukte obligatie-emissies de kredietstatus te kunnen verbeteren. Het Britse Grainger (opgenomen in de portefeuille) nam tegen een fikse prijs van APG een belang over in een portefeuille vrijesectorhuurwoningen. Deze transactie werd gefinancierd met een claimemissie tegen een forse discount. Het aandeel leverde hierop 6% in. We denken dat de marktreactie overtrokken is. Er zijn maar weinig transactiemogelijkheden in dit segment en Grainger kan synergievoordelen uitnutten nu de onderneming 100% eigenaar van de portefeuille is geworden.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-11-2018

Kempens vastgoedbeleggingsaanpak kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnolgie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van het aantal beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit en het risico van iedere vastgoedbelegging. Dit leidt niet alleen tot betere beleggingsbeslissingen, maar uiteindelijk ook tot een hoger beleggingsrendement en een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie ook drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 6 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

Gedurende de maand hebben we onze aannames voor capital expenditures van kantoren in het VK en Europa opgeschroefd en onze taxaties voor de nettovermogenswaarde verlaagd. Nu de huurtermijnen voor kantoorvastgoed steeds korter worden en huurders steeds hogere eisen aan kantoorruimtes stellen, lopen de investeringsuitgaven op.

In het cluster VK hebben we de posities in Grainger en Segro vergroot ten koste van Safestore, Tritax en British Land. In het cluster Scandinavië is de weging verkleind van Wihlborgs en is de verkoopopbrengst herbelegd in Fabege.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,5 % -0,9 %
3 maanden -7,3 % -6,9 %
Dit jaar -3,6 % -3,7 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,8 % 0,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,5 % -0,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,5 % 8,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,6 % 7,8 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,62
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-11-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,91 % -74,77 %
Tracking error i 1,88 % 4,63 %
Information ratio i 0,46 -0,48
Beta i 1,01 1,05
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-11-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Deutsche Wohnen 0,45 % 4,66 %
Vonovia SE 0,27 % 5,82 %
Adler Real Estate 0,17 % 5,51 %
Hufvudstaden 0,07 % 2,03 %
Mobimo 0,07 % 4,63 %

Top 5 laagste bijdrage (30-11-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Unibail-Rodamco-Westfield -0,51 % -5,25 %
Gecina -0,38 % -4,82 %
Land Securities -0,23 % -3,54 %
ADO Properties -0,20 % -8,02 %
Grainger Trust -0,19 % -6,57 %

Geografische verdeling (30-11-2018)

26,1 %
Verenigd Koninkrijk
23,4 %
Duitsland
16,1 %
Nederland
13,1 %
Noord-Europa
8,3 %
Frankrijk
5,6 %
Zwitserland
2,8 %
België
2,8 %
Ierland
1,3 %
Spanje
0,5 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (30-11-2018)

10,0 %
Deutsche Wohnen
9,3 %
Unibail-Rodamco-Westfield
7,8 %
Gecina
6,7 %
Land Securities
4,8 %
Vonovia SE
4,3 %
Derwent London
3,6 %
Segro
3,5 %
Kojamo OYJ
3,4 %
Vastned Retail
3,3 %
Hufvudstaden
Totaal
56,8 %

Sectorverdeling (30-11-2018)

31,4 %
Woningen
29,3 %
Kantoren
22,5 %
Detailhandel
13,1 %
Industriële waarden
3,7 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,83 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,91 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
De service fee is per 1 oktober 2018 verlaagd met 0,05%. De verwachte lopende kosten in boekjaar 2018/2019 zijn daarmee ook met 0,05% verlaagd.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
De swingfactor is per 1 januari 2018 aangepast van 0,35%/0,35% naar 0,40%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.