Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,2 % 1,1 %
3 maanden 0,9 % 1,1 %
Dit jaar 5,8 % 6,1 %
2014 24,7 % 25,0 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,4 % 8,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,9 % 11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,8 % 8,2 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 161,11 M 30-09-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
9.804.688 30-09-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 16,52 20-10-2017
Transactieprijs i
EUR 16,46 20-10-2017
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Neutral

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 30 104
Dividendrendement i 3,41 % 3,66 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 5.872 M EUR 7.079 M
K/W-verhouding i 8,01 8,47
Active share i 56,43 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2017

Europese vastgoedaandelen boekten in september een positief rendement en KEPF versloeg de benchmark. De positionering in het Verenigd Koninkrijk droeg met name aan deze outperformance bij en dan vooral onze overwogen posities in woningvastgoedmaatschappij Grainger (+10%) en opslagspecialist Safestore (+11%): zij maakten goede resultaten en interessante aanvullende overnames bekend. Daarentegen werd de performance gedrukt door de defensieve positionering in het cluster Scandinavië en dan met name door Hufvudstaden (-3%).

Na de stroom halfjaarberichten in augustus was het in september relatief rustig, ondanks verkiezingen in Duitsland en een referendum in Catalonië. De Britse vastgoedmaatschappij UK Retail (aanzienlijk onderwogen in de portefeuille) wees beleggers op de eerste barstjes op de beleggingsmarkt. Dit terwijl de onderneming het op het operationele vlak ook al moeilijk heeft. Britse winkelcentra tonen ondertussen (aanzienlijk onderwogen in de portefeuille) de eerste barstjes op waardering. Een belang in winkelcentrum Bluewater, een van de grootste Britse shopping malls, werd verkocht tegen een prijs die 8% onder eerdere waarderingen lag. Wij handhaven een selectieve positionering in onze Britse portefeuille via specifieke namen in Londens kantoorvastgoed en via niches zoals opslag, studentenwoningen en woningvastgoed. De Britse woningvastgoedmaatschappij Grainger maakte goede resultaten bekend en blijft profiteren van overheidsmaatregelen om particulier verhuur van woningen te stimuleren. Op het Europese vasteland leidde de aanhoudende stroom van beleggerskapitaal naar logistiek vastgoed en Spaans vastgoed tot een verdere terugval van de aanvangsrendementen. Wij hebben onze posities in deze segmenten echter gereduceerd aangezien de huurgroei in Spanje tot dusverre tegenvalt en we alleen bij specifieke logistieke spelers huurgroei zien.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2017

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 6 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen, en dan met name aan vastgoedmaatschappijen met een sterke balans en een managementteam dat bewezen heeft dat het de nettovermogenswaarde kan laten groeien. We mijden vastgoedontwikkelaars die met hun beleggingsportefeuille geen stabiele inkomstenstroom weten te genereren.

In het cluster Scandinavië hebben we de portefeuilleweging van Castellum verkleind en de verkoopopbrengst herbelegd in Fabege. Deze switch werd ingegeven door waarderingsoverwegingen. De vastgoedportefeuille van Fabege is hoofdzakelijk in Stockholm gesitueerd en bestaat uit kantoren, woningen en vastgoed voor gemengd gebruik.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,2 % 1,1 %
3 maanden 0,9 % 1,1 %
Dit jaar 5,8 % 6,1 %
2014 24,7 % 25,0 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,4 % 8,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 11,9 % 11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,8 % 8,2 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,54
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
30-01-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -12,65 % -74,77 %
Tracking error i 1,57 % 4,75 %
Information ratio i 1,10 -0,52
Beta i 1,01 1,05
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Grainger Trust 0,31 % 9,96 %
Safestore 0,29 % 10,48 %
Derwent London 0,25 % 5,70 %
Gecina 0,22 % 4,85 %
Great Portland Estates 0,20 % 5,69 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Unibail Rodamco -0,32 % -3,61 %
BUWOG-Gemeinnuetzige Schnung -0,13 % -1,87 %
Klepierre -0,12 % -1,93 %
Hufvudstaden -0,12 % -3,49 %
Hispania Activos Inmobiliarios -0,07 % -2,45 %

Geografische verdeling (30-09-2017)

28,5 %
Verenigd Koninkrijk
17,4 %
Duitsland
14,4 %
Frankrijk
9,7 %
Nederland
9,1 %
Noord-Europa
6,2 %
Oostenrijk
5,6 %
Zwitserland
5,1 %
Spanje
1,9 %
Overig
1,5 %
Ierland
0,8 %
Italië
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (30-09-2017)

8,0 %
Unibail Rodamco
7,3 %
Land Securities
7,2 %
Leg Immobilien
6,1 %
BUWOG-Gemeinnuetzige Schnung
6,1 %
Klepierre
4,6 %
Gecina
4,6 %
Derwent London
4,5 %
PSP Swiss Property
4,1 %
Fabege
3,6 %
Great Portland Estates
Totaal
55,9 %

Sectorverdeling (30-09-2017)

28,8 %
Detailhandel
27,5 %
Woningen
24,7 %
Kantoren
11,1 %
Industriële waarden
8,0 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
0,88 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,89 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2015/2016.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,35 %
Swing factor neerwaarts i
0,35 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Neutral

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.