Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 31-05-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,5 %
3 maanden 7,9 % 8,5 %
Dit jaar 1,5 % 1,4 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,2 % 6,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,3 % 3,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,9 % 9,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 % 8,4 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 355,39 M 31-05-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 355,39 M 31-05-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
20.653.011 31-05-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 17,58 18-06-2018
Transactieprijs i
EUR 17,54 18-06-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 28 103
Dividendrendement i 3,52 % 3,72 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 6.960 M EUR 7.582 M
K/W-verhouding i 7,79 8,38
Active share i 55,84 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-05-2018

Europese vastgoedaandelen hebben in mei een positief rendement geboekt. KEPF bleef achter bij de benchmark. De underperformance was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overwogen positie in het Britse Land Securities (-6%). Deze vastgoedmaatschappij heeft een mix van Londense kantoren en winkelvastgoed in portefeuille. Uit de resultaten van Land Securities bleek dat de winkelportefeuille het momenteel moeilijk heeft. KEPF is onderwogen in Brits winkelvastgoed. Land Securities komt op waardering als aantrekkelijk uit onze screening.

De jaarresultaten van Land Securities over het boekjaar 2017/18 lieten zien dat de aanhoudende druk op Britse winkelcentra ook tot druk op de waardering van winkelvastgoed heeft geleid. Het belang in Bluewater Shopping Centre is in verband hiermee met 11% afgewaardeerd. Momenteel vinden er weinig transacties in Britse winkelcentra plaats, waardoor veel beleggers maar moeten gissen tegen welke rendementsvoet er momenteel wordt gewaardeerd. Wij passen momenteel een nominaal aanvangsrendement van 5,0% toe op Britse winkelcentra van de hoogste kwaliteit, uitgaande van onze actuele prognoses voor de huurgroei. Op basis hiervan zou het aanvangsrendement met 50-100 basispunten kunnen verslechteren en zouden de waarderingen met 20% kunnen dalen. Land Securities kan dit opvangen met een lage schuldhefboom op de balans en een kantoorportefeuille met lange huurcontracten die nog steeds goed presteert. De Britse vastgoedmaatschappijen Hammerson en Intu Properties leggen zich daarentegen volledig toe op winkelvastgoed en hebben een veel grotere schuldhefboom. Aanzienlijke afwaarderingen op Britse winkelcentra zouden hun loan-to-value verder opdrijven. KEPF is onderwogen in Brits winkelvastgoed.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-05-2018

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 6 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen, en dan met name aan vastgoedmaatschappijen met een sterke balans en een managementteam dat bewezen heeft dat het de nettovermogenswaarde kan laten groeien. We mijden vastgoedontwikkelaars die met hun beleggingsportefeuille geen stabiele inkomstenstroom weten te genereren.

In het cluster Scandinavië hebben we de weging van Fabege gereduceerd ten gunste van Castellum. In het VK maakten we een gedeeltelijke draai uit Unite in Tritax. In het cluster kantoorvastgoed Europa hebben we de positie in Hispania verkleind en de verkoopopbrengst herbelegd in Alstria. Al deze wijzigingen werden door waarderingsoverwegingen ingegeven. Onze visie op deze beleggingscases is niet gewijzigd.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,5 %
3 maanden 7,9 % 8,5 %
Dit jaar 1,5 % 1,4 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,2 % 6,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,3 % 3,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,9 % 9,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 % 8,4 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,62
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -12,65 % -74,77 %
Tracking error i 1,64 % 4,68 %
Information ratio i 0,70 -0,49
Beta i 1,01 1,05
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Deutsche Wohnen 0,24 % 2,53 %
Gecina 0,24 % 3,06 %
Fabege 0,18 % 5,22 %
Grand City Properties 0,16 % 5,00 %
Entra ASA 0,14 % 6,63 %

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Land Securities -0,50 % -5,95 %
Assura -0,17 % -5,07 %
Inmobiliaria Colonial SOCIMI -0,10 % -5,90 %
Derwent London -0,09 % -2,05 %
ADO Properties -0,07 % -1,54 %

Geografische verdeling (31-05-2018)

28,1 %
Verenigd Koninkrijk
24,4 %
Duitsland
18,4 %
Nederland
9,0 %
Noord-Europa
8,5 %
Frankrijk
5,3 %
Zwitserland
2,3 %
Spanje
2,3 %
België
1,2 %
Ierland
0,6 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-05-2018)

9,6 %
Deutsche Wohnen
9,2 %
Unibail Rodamco
8,0 %
LAND SECURITIES NEW
7,9 %
Gecina
4,4 %
PSP Swiss Property
4,4 %
Vonovia SE
4,4 %
ADO Properties
4,3 %
Derwent London
3,6 %
Tritax Big Box REIT
3,5 %
Big Yellow
Totaal
59,4 %

Sectorverdeling (31-05-2018)

30,5 %
Woningen
29,8 %
Kantoren
21,6 %
Detailhandel
9,9 %
Industriële waarden
8,2 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
0,88 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,91 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
De swingfactor is per 1 januari 2018 aangepast van 0,35%/0,35% naar 0,40%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.