Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Robert Stenger, Mihail Tonchev

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,5 % 0,5 %
3 maanden 12,1 % 9,6 %
Dit jaar 11,5 % 9,0 %
2018 -8,7 % -8,5 %
2019 32,8 % 28,5 %
2020 -8,0 % -10,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 26,2 % 23,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,4 % 4,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,0 % 5,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,2 % 7,7 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 248,08 M 30-06-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 248,08 M 30-06-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
13.095.001 30-06-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 20,29 28-07-2021
Transactieprijs i
EUR 20,26 28-07-2021
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 32 107
Dividendrendement i 2,70 % 2,69 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 7.828 M EUR 9.211 M
K/W-verhouding i 22,10
Active share i 52,17 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2021

Het Fonds boekte in juni een positief rendement en versloeg de benchmark. Het cluster woningvastgoed Europa boekte een outperformance, deze keer dankzij de overwogen posities in TAG Immobilien en Kojamo. Nu Vonovia een claimemissie van EUR 8 miljard voorbereidt voor de overname van Deutsche Wohnen, zoeken beleggers alternatieven op de Europese woningvastgoedmarkt. Het management van zowel TAG als Kojamo is van goede kwaliteit en beide ondernemingen hebben hun eigen unieke beleggingsproposities en vormen goede alternatieven. Het feit dat we niet in ADLER belegd waren, voegde in de afgelopen maand relatieve waarde toe. Deze onderneming realiseerde immers een underperformance na speculatie in de markt over de mogelijke betrokkenheid bij fraude. Enkele uren later werd bekend dat ADLER ten onrechte in verband met frauduleus gedrag was gebracht, maar de koers van het aandeel herstelde zich daarna niet volledig. Het cluster VK bleef in juni ook achter, hoofdzakelijk door de overwogen positie in Workspace Group. Workspace richt zich op flexibele kantoorruimte op aantrekkelijke locaties in en rond Londen. Als gevolg van het flexibele karakter van het bedrijfsmodel maakte de onderneming, zoals verwacht, zwakke resultaten bekend. Niettemin vinden we dat het aandeel thuishoort in onze portefeuille: de resultaten waren in overeenstemming met onze verwachtingen, de balans is robuust en de kantoorpanden en locaties scoren goed in onze ranglijsten.

Juni was wereldwijd voor vastgoedaandelen opnieuw een positieve maand. De index sloot de maand 1% hoger af in lokale valuta. De verschillen tussen clusters zijn iets kleiner geworden, waarbij twee clusters een geringe outperformance en twee clusters een geringe underperformance noteerden. Dit ligt ook in de lijn der verwachting, want de geleidelijke normalisatie zowel in de reële economie als op de financiële markten is nu het centrale thema. Juni is altijd een rustigere maand wat bedrijfsnieuws betreft, maar beleggers zullen hun aandacht vermoedelijk snel verleggen naar het nieuwe cijferseizoen dat begin juli van start gaat. We verwachten dat ondernemingen een nadere indicatie geven van het tempo waarin zij de door de pandemie verloren omzet terugwinnen en, nog belangrijker, van de vooruitzichten voor volgend jaar. Meerdere ondernemingen hebben immers ervoor gekozen om de kat uit de boom te kijken en dus niet met in eerste instantie onnauwkeurige prognoses naar buiten te komen.

Belangrijk vanuit macro-economisch perspectief is dat in de meeste economieën wereldwijd het vaccinatietempo omhooggaat. Het is wel zaak om alert te blijven op de deltavariant van het coronavirus: dit kan immers in meerdere economieën leiden tot vertraging van de groei die op basis van de geplande heropening wordt verwacht. In het Verenigd Koninkrijk is dit reeds het geval. Het land behoorde, samen met de VS, tot de koplopers qua vaccineren maar is door de snelle verspreiding van de deltavariant inmiddels in problemen gekomen. De situatie is nog steeds gunstig voor de vastgoedmarkten: veel institutionele beleggers zijn ruim bij kas en zijn niet langer uitsluitend op zoek naar veilige beleggingen, maar beginnen ook risicovollere beleggingen weer aan hun portefeuille toe te voegen (zowel Core Plus (groei en inkomen) als Value-Add (groei) op de directe vastgoedmarkt). Dit stelt ons in staat om binnen beursgenoteerde vastgoedaandelen kansen te benutten die voortvloeien uit verschillen tussen fundamentals en kasstromen. Wat de fundamentals betreft, wordt voor vastgoedobjecten die moeilijke tijden doormaakten, zoals bioscopen, sportscholen, nevenkantoren en fysieke winkels, inmiddels weer huur geïnd. De grootste verrassing in de afgelopen maand was waarschijnlijk dat bij diverse ketens het winkelbezoek sinds de heropening hoger was dan verwacht. Dit is op de korte termijn een positieve ontwikkeling voor de huuropbrengsten maar we zijn nog steeds ervan overtuigd dat op de lange termijn, afgezien van objecten op diverse heel veerkrachtige locaties, de huurgroei in veel gevallen minimaal zal zijn terwijl investeringen onverminderd noodzakelijk blijven.

De waarderingen van logistiek vastgoed op het Europees vasteland verbeterden in juni verder. Dream Industrial REIT maakte bekend dat een portefeuille van 31 logistieke vastgoedobjecten (in totaal 827.000 m2 verspreid over zes Europese landen) werd overgenomen van Clarion Partners Europe. De portefeuille is op EUR 882 miljoen gewaardeerd, wat zich vertaalt in een kapitalisatievoet van 4,2%. De portefeuille is volledig verhuurd maar biedt perspectief voor verdere waardecreatie via de aangrenzende percelen van verschillende objecten. Per saldo vormt de transactie een nieuw, duidelijk positief signaal voor het logistieke segment. Het getuigt van de kracht van niet alleen de logistieke sector, maar ook de beleggingsmarkt voor logistiek vastgoed.

De beleggingsstrategie van Kempen voor vastgoed kenmerkt zich door een evenwichtige combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten. Deze kwantitatieve gegevens worden in onze data-infrastructuur omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds beter oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. De portefeuillebeheerders kennen aan iedere onderneming die zij volgen, een score voor deze drie parameters toe. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit vijf clusters die zijn gedefinieerd als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valutapositie. Voorbeelden zijn het Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dit levert een gediversifieerde portefeuille op, waarin de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark worden geneutraliseerd. Het Fonds wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

De ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur) nemen al sinds 2011 een heel belangrijke plaats in ons beleggingsproces in. Wat engagementactiviteiten betreft was juni een vrij rustige maand voor het team; voor de komende maanden zijn er diverse afspraken gepland. Wel hebben we met enkele Noord-Europese ondernemingen gesproken over de toepassing van prestatiebeloning voor bestuurders. In deze contreien staan nu basissalaris en zachte doelstellingen centraal in de beloningscultuur.

In juni hebben we diverse wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd. In Noord-Europa namen we, na een sterke koersperformance, afscheid van Catena (logistiek vastgoed) en belegden we de opbrengst in Pandox (hotelvastgoed). Doordat het aandeel Pandox aanzienlijk achterbleef, ontstond er in de loop van de maand een duidelijke waarderingskloof. In het cluster woningvastgoed Europa namen we winst op drie posities, namelijk TAG Immobilien, Kojamo en Deutsche Wohnen. De vrijgekomen gelden zijn in LEG Immobilien herbelegd. LEG profiteert van de gunstige situatie in de deelstaat Noordrijn-Westfalen waar de huren en vastgoedwaarden gemiddeld minder sterk zijn gestegen dan in de zes grootste steden van Duitsland. Een inhaalslag wordt dan ook verwacht. LEG heeft bovendien het voortouw genomen in de discussie over de milieuvoetafdruk van woningportefeuilles en heeft cijfermatig onderbouwd hoe deze voetafdruk kan worden verminderd. Dit initiatief stellen we zeer op prijs. In het cluster gediversifieerd vastgoed Europa verkleinden we onze positie in Shurgard (self-storage). De verkoopopbrengst hebben we herbelegd in kantoorvastgoedspecialisten NSI en Colonial, die zonder aanwijsbare reden zijn achtergebleven.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,5 % 0,5 %
3 maanden 12,1 % 9,6 %
Dit jaar 11,5 % 9,0 %
2018 -8,7 % -8,5 %
2019 32,8 % 28,5 %
2020 -8,0 % -10,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 26,2 % 23,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,4 % 4,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,0 % 5,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,2 % 7,7 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,60
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
26-02-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-06-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,53 % -74,77 %
Tracking error i 3,07 % 4,49 %
Information ratio i 0,79 -0,34
Beta i 0,91 1,02
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-06-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vonovia SE 0,60 % 6,61 %
Warehouses De Pauw SCA 0,21 % 3,20 %
Alstria Office REIT 0,20 % 4,63 %
Kojamo OYJ 0,17 % 2,82 %
Tag Immobilien 0,16 % 3,47 %

Top 5 laagste bijdrage (30-06-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Merlin Properties Socimi -0,32 % -7,90 %
Workspace -0,26 % -7,80 %
Inmobiliaria Colonial -0,22 % -6,71 %
Derwent London -0,16 % -3,79 %
Unite Group -0,14 % -5,74 %

Geografische verdeling (30-06-2021)

23,7 %
Duitsland
23,6 %
Verenigd Koninkrijk
18,0 %
Noord-Europa
9,4 %
Overig
7,4 %
België
6,1 %
Spanje
5,5 %
Zwitserland
2,7 %
Ierland
2,1 %
Nederland
1,5 %
Frankrijk
0,4 %
Nederland
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (30-06-2021)

8,8 %
Vonovia SE
6,3 %
Warehouses De Pauw
5,9 %
Fabege
5,1 %
Deutsche Wohnen
4,3 %
Kojamo OYJ
4,2 %
Alstria Office REIT
4,0 %
Castellum
3,9 %
Derwent London
3,9 %
PSP Swiss Property
3,5 %
Tritax Big Box REIT
Totaal
50,0 %

Sectorverdeling (30-06-2021)

33,3 %
Kantoren
32,8 %
Woningen
24,5 %
Industriële waarden
5,0 %
Overig
4,4 %
Detailhandel
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,630 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
0,88 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,83 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019/2020.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

 • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles
 • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord
 • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in beursgenoteerde aandelen van vastgoedmaatschappijen beleggen, zoals het Global Property Fund[2] en het European Property Fund.

Â

Onze beleggingsportefeuilles dienen het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark[3].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”) dat in Luxemburg is gevestigd.

[3]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het European Property Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die de juiste balans tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen bestaat uit de volgende stappen:

 • We implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedmaatschappij die we analyseren;

 • We monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedmaatschappijen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog. Ons beleggingsproces beloont ondernemingen die klimaatrisico’s en –kansen in hun organisatie inbedden en de weg weten in te slaan naar een economie met een lage CO2e-uitstoot;

 • We benchmarken vastgoedmaatschappijen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • We gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • We maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • We bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om wat meer te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur hiernaast laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedmaatschappijen die dit het hardste nodig hebben.

Â

Actief aandeelhouderschap

De vastgoedfondsen zijn actieve beleggers en gaan ook een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • Vermindering van de CO2-intensiteit;

 • Beperking van het energie- en waterverbruik;

 • Betere afvalrecycling;

 • Betere arbeidsomstandigheden en naleving van mensenrechten;

 • Betere governancestructuren;

 • Betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • Koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn.

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG integration
Bron nl
disclaimer nl
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.