Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,7 % 4,2 %
3 maanden 7,2 % 6,0 %
Dit jaar 13,4 % 12,4 %
2014 24,7 % 25,0 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,8 % 7,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 12,1 % 10,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 % 8,5 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 401,00 M 31-12-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
22.763.531 31-12-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 17,62 18-01-2018
Transactieprijs i
EUR 17,69 18-01-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Neutral

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 28 102
Dividendrendement i 3,11 % 3,47 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 6.529 M EUR 7.705 M
K/W-verhouding i 8,39 8,56
Active share i 56,01 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2017

Terwijl Europese vastgoedaandelen in december 4,2% wonnen, versloeg KEPF de benchmark. Deze outperformance werd vooral in de clusters kantoorvastgoed Europa, woningvastgoed Europa en het VK geboekt: daar voegde onze aandelenselectie over een breed front waarde toe. Voorts profiteerde KEPF van het overnamebod op portefeuillenaam Buwog tegen een biedingspremie van 18%.

Het jaar 2017 had een enerverend einde. De Duitse woningvastgoedmaatschappij Vonovia bracht een overnamebod in contanten uit op Buwog. Na deze overname beschikt Vononia over een portefeuille met voornamelijk Duits woningvastgoed en een zeer grote marktkapitalisatie van EUR 35 miljard. Vonovia wil geheel in contanten EUR 5,2 miljard ofwel EUR 29,05 per aandeel betalen, wat op dat moment een biedingspremie van 18% was. KEPF heeft een positie in Buwog, dus de aandeelhouders van KEPF profiteren ook van de geboden premie. Na de fusie die INTU en Hammerson eind november in het winkelvastgoedsegment aankondigden, maakte Unibail Rodamco in december de overname van Westfield bekend. Hiermee wordt opnieuw een zeer grote winkelvastgoedportefeuille (USD 70 miljard) van hoge kwaliteit gevormd. We zien de voordelen van meer schaalgrootte in het huidige moeilijke winkellandschap, maar zetten wel onze vraagtekens bij de hoge leverage die de overnemende ondernemingen aan beide transactie overhouden. We vragen ons af of hun balans nu nog wel waardedalingen bij winkelcentra kan opvangen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2017

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 6 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen, en dan met name aan vastgoedmaatschappijen met een sterke balans en een managementteam dat bewezen heeft dat het de nettovermogenswaarde kan laten groeien. We mijden vastgoedontwikkelaars die met hun beleggingsportefeuille geen stabiele inkomstenstroom weten te genereren.

In het cluster kantoorvastgoed Europa werd de positie in NSI uit waarderingsoogpunt verkleind ten gunste van Warehouses de Pauw.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,7 % 4,2 %
3 maanden 7,2 % 6,0 %
Dit jaar 13,4 % 12,4 %
2014 24,7 % 25,0 %
2015 21,5 % 18,0 %
2016 -3,8 % -5,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,8 % 7,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 12,1 % 10,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 % 8,5 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,54
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
30-01-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -12,65 % -12,90 %
Tracking error i 1,70 % 1,84 %
Information ratio i 1,14 2,02
Beta i 1,01 1,00
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BUWOG-Gemeinnuetzige Schnung 1,09 % 19,04 %
Gecina 0,75 % 9,84 %
Land Securities 0,60 % 7,08 %
Derwent London 0,51 % 11,35 %
Leg Immobilien 0,38 % 6,70 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Unibail Rodamco -0,20 % -2,30 %
ADO Properties -0,09 % -2,54 %
Deutsche Wohnen -0,06 % -1,83 %
Tritax Big Box REIT -0,00 % 0,44 %
Merlin Properties Socimi -0,00 % -0,30 %

Geografische verdeling (31-12-2017)

28,1 %
Verenigd Koninkrijk
18,1 %
Duitsland
12,8 %
Frankrijk
12,6 %
Nederland
8,8 %
Noord-Europa
6,5 %
Oostenrijk
5,6 %
Zwitserland
3,0 %
Spanje
2,3 %
België
1,3 %
Ierland
1,2 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-12-2017)

8,9 %
Unibail Rodamco
8,7 %
Land Securities
7,9 %
Gecina
6,5 %
BUWOG-Gemeinnuetzige Schnung
5,6 %
Leg Immobilien
4,6 %
Derwent London
4,5 %
Fabege
4,5 %
PSP Swiss Property
3,6 %
Vonovia SE
3,3 %
Big Yellow
Totaal
58,1 %

Sectorverdeling (31-12-2017)

32,5 %
Woningen
30,5 %
Kantoren
24,1 %
Detailhandel
8,7 %
Industriële waarden
4,2 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
0,88 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,91 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Neutral

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.