Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Robert Stenger, Mihail Tonchev

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,8 % 3,5 %
3 maanden -0,6 % -0,5 %
Dit jaar -0,6 % -0,5 %
2018 -8,7 % -8,5 %
2019 32,8 % 28,5 %
2020 -8,0 % -10,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 17,6 % 20,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,4 % 2,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,1 % 2,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,7 % 7,3 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 157,00 M 31-03-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 157,00 M 31-03-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
9.292.841 31-03-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 17,78 16-04-2021
Transactieprijs i
EUR 17,84 16-04-2021
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 30 105
Dividendrendement i 2,85 % 3,12 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 6.914 M EUR 8.902 M
K/W-verhouding i 20,56
Active share i 57,22 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-03-2021

Het Fonds boekte een positief rendement in maart maar bleef achter bij de benchmark. Deze underperformance kon vooral worden toegeschreven aan de clusters commercieel vastgoed Europa en Verenigd Koninkrijk, waar het Fonds onderwogen is in winkelvastgoedmaatschappijen. Deze aandelen profiteerden met een sterke koersperformance duidelijk van het verbeterende sentiment rond heropening van de economie. De onderliggende fundamentals zijn echter niet gewijzigd. In onze ogen gaat winkelvastgoed onverminderd gebukt onder een te hoge financiële schuldgraad en grote operationele uitdagingen. In het cluster commercieel vastgoed Europa ging het aandeel Warehouses de Pauw (verhuur van logistiek vastgoed) bovendien gebukt onder tijdelijke verkoopdruk ten gunste van CTP, de logistiek specialist in Centraal- en Oost-Europa die in maart een beursnotering kreeg. Daarentegen presteerde het cluster woningvastgoed Europa bovengemiddeld in maart, dankzij onze overwogen positie in Kojamo en onderwogen positie in LEG. Kojamo bleef in februari achter toen de onderneming meldde dat de Finse verhuurmarkt tijdelijk onder druk staat. Inmiddels lijken beleggers weer verder vooruit te kijken naar het moment dat de dynamiek op de verhuurmarkt weer normaliseert. LEG rapporteerde resultaten die in lijn met de verwachtingen waren, maar waaruit wel bleek dat de groei steeds meer van buiten de thuismarkt Noordrijn-Westfalen gaat komen. Niet alle beleggers kunnen dit waarderen.

Maart was een goede maand voor Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen. Bemoedigend nieuws uit de VS en het VK over vaccins en heropening van de economie trok Europa waarschijnlijk ook omhoog. Van cluster tot cluster zagen we echter nog steeds grote performanceverschillen, bijvoorbeeld tussen winkelvastgoed en logistiek vastgoed. Wij verwachten dat de aandelenmarkt in reactie op een geleidelijke normalisatie en heropening van de maatschappij de fundamentals weer meer gaat inprijzen en dat de volatiliteit vanaf een hoog niveau weer wat gaat dalen.

In maart werden ook de laatste jaarresultaten gepresenteerd. Het aantal verrassingen bleef beperkt. Beleggers waren het afgelopen jaar tijdens de pandemie al nauwgezet door de managementteams op de hoogte gehouden. Wel toonden diverse ondernemingen wat meer vertrouwen in de stabiliteit van hun bedrijfsmodel. Zij hielden vast aan hun prognoses (onder andere binnen logistiek vastgoed, gereguleerd woningvastgoed, kantoorvastgoed). Andere ondernemingen wilden niet teveel in detail treden. Hun toekomst wordt nog steeds overschaduwd door veel onzekerheden (onder meer binnen winkelvastgoed en het vrijesectorsegment binnen woningvastgoed). Er is een groeiende consensus dat de bedrijvigheid in de tweede helft van 2021 sterk aantrekt in reactie op een bredere heropening van de economie. Wereldwijd staat er USD 2,9 biljoen aan opgespaard geld klaar dat zonder pandemie al zou zijn uitgegeven. Nu het vaccinatieproces in de VS en het VK bewonderenswaardig snel vooruitgang boekt, voorzien wij een sterke fundamentele performance voor deze markten en een voortrekkersrol in het wereldwijde herstel van de ontwikkelde markten. Voor diverse bedrijfsmodellen die in de gevarenzone verkeren, komt de broodnodige reddingsboei van herfinanciering in zicht. De onvermijdelijke structurele trends worden hierdoor echter alleen maar uitgesteld. Deze zijn inmiddels welbekend: e-commerce heeft een enorme groeiversnelling laten zien, thuiswerken heeft een duidelijk impact gehad op de bredere vraag naar kantoorvastgoed en zal invloed blijven uitoefenen. Er moet meer geïnvesteerd worden in de herinrichting van het kantoor van de toekomst. Ondertussen worden theaters en bioscopen bedreigd door streamingplatforms, terwijl datacenters wel blijven floreren dankzij de onverzadigbare vraag naar data.

Op het Europese continent haalde CTP met een emissie meer dan EUR 948 miljard op (inclusief overinschrijving) om de ontwikkelpijplijn te financieren. Dit betreft strategisch gevestigde locaties in vooral Tsjechië en Roemenië. Het succes van de emissie onderstreept de aanhoudende belangstelling voor logistiek vastgoed op minder traditionele locaties. Dit kan deels verklaard worden door de aanleg van de “nieuwe zijderoute” via omvangrijke Chinese strategische investeringen in havens rond Europa (onder meer in Griekenland). Via deze route zou een goedkoper alternatief kunnen ontstaan voor goederenvervoer naar sterk groeiende consumentenmarkten op mogelijk slechts één dag afstand van sommige gevestigde, maar ook dure grote havens zoals Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. Veel beleggers zijn daarom begonnen om een logistieke portefeuille op te bouwen in van oudsher goedkopere, maar strategisch toch belangrijke locaties, zoals Bulgarije, de westelijke Balkan, Roemenië en het achterland van Tsjechië.

Kempens vastgoedbeleggingsaanpak kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van het aantal beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie ook drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 5 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

De ESG-criteria (milieu, sociale kwesties en governance) zijn van groot belang in ons beleggingsproces. Maart was een drukke maand op het ESG-front. We spraken ons in een belangrijk Zweeds financieel dagblad uit over de bestuurswisselingen bij Castellum. Voorts hielden we engagementgesprekken gericht op bewustwording met Fabege (vastgoedspecialist in Stockholm). We drongen aan op eerdere wisseling van accountant dan lokaal vereist is (iedere 20 jaar). Ook uitten we onze bezorgdheid over nieuwe bestuursbenoemingen bij Fabege.

In maart zijn diverse wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd. In het VK hebben we onze posities verder vergroot in Tritax Big Box (logistiek vastgoed) en Big Yellow (self storage). We verkochten een deel van onze positie in Great Portland Estates (kantoorvastgoed in Londen). In het cluster woningvastgoed Europa is de positie vergroot in Deutsche Wohnen, toen dit aandeel na de bekendmaking van de jaarcijfers zwak presteerde. Deze aankopen werden gefinancierd uit de gedeeltelijke verkoop van Grand City Properties. In Scandinavië is de volledige positie in Pandox van de hand gedaan. Dit aandeel presteerde goed na de bekendmaking van sterke jaarcijfers. Later in de maand verkochten we een deel van onze positie in Wihlborgs (kantoorvastgoed). Toegevoegd aan de portefeuille is Fastighets AB Balder, dat zich richt op commercieel en woningvastgoed in Scandinavië. Tot slot hebben we in het cluster commercieel vastgoed Europa een deel van onze overwogen positie verkocht in Gecina (kantoorvastgoed Parijs). De verkoopopbrengst is herbelegd in NSI (kantoorvastgoed Nederland). Gecina bezit een kwalitatief hoogwaardige portefeuille van kantoorpanden die vooral in het zakendistrict staan, maar bezit ook panden in Parijse wijken die het zwaar hebben, zoals La Défense. Nu onze modellen geactualiseerd zijn met de jaarresultaten, zien we dat NSI aantrekkelijker gewaardeerd is.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,8 % 3,5 %
3 maanden -0,6 % -0,5 %
Dit jaar -0,6 % -0,5 %
2018 -8,7 % -8,5 %
2019 32,8 % 28,5 %
2020 -8,0 % -10,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 17,6 % 20,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,4 % 2,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,1 % 2,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,7 % 7,3 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,60
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
26-02-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-03-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,53 % -74,77 %
Tracking error i 2,99 % 4,50 %
Information ratio i 0,62 -0,37
Beta i 0,90 1,02
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-03-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vonovia SE 0,50 % 5,61 %
Kojamo OYJ 0,44 % 7,47 %
Segro 0,25 % 6,83 %
PSP Swiss Property 0,23 % 5,58 %
Workspace 0,22 % 6,58 %

Top 5 laagste bijdrage (31-03-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hibernia Reit -0,06 % -1,96 %
Shurgard Self Storage Europe -0,04 % -1,40 %
Warehouses De Pauw SCA -0,03 % -0,56 %
Castellum -0,01 % -0,76 %
Derwent London -0,01 % -0,79 %

Geografische verdeling (31-03-2021)

27,1 %
Verenigd Koninkrijk
24,9 %
Duitsland
20,5 %
Noord-Europa
9,8 %
België
6,4 %
Zwitserland
4,5 %
Spanje
3,6 %
Frankrijk
3,0 %
Ierland
1,0 %
Nederland
0,4 %
Nederland
-0,7 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-03-2021)

9,2 %
Vonovia SE
6,5 %
Kojamo OYJ
6,4 %
Warehouses De Pauw
6,2 %
Tag Immobilien
6,0 %
Fabege
4,7 %
Tritax Big Box REIT
4,5 %
Merlin Properties Socimi
4,4 %
Alstria Office REIT
4,4 %
Deutsche Wohnen
4,3 %
PSP Swiss Property
Totaal
56,7 %

Sectorverdeling (31-03-2021)

34,2 %
Woningen
31,0 %
Industriële waarden
29,8 %
Kantoren
4,2 %
Detailhandel
0,8 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,630 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
0,88 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,83 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019/2020.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

 • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles
 • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord
 • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in beursgenoteerde aandelen van vastgoedmaatschappijen beleggen, zoals het Global Property Fund[2] en het European Property Fund.

Â

Onze beleggingsportefeuilles dienen het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark[3].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”) dat in Luxemburg is gevestigd.

[3]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het European Property Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die de juiste balans tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen bestaat uit de volgende stappen:

 • We implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedmaatschappij die we analyseren;

 • We monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedmaatschappijen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog. Ons beleggingsproces beloont ondernemingen die klimaatrisico’s en –kansen in hun organisatie inbedden en de weg weten in te slaan naar een economie met een lage CO2e-uitstoot;

 • We benchmarken vastgoedmaatschappijen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • We gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • We maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • We bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om wat meer te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur hiernaast laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedmaatschappijen die dit het hardste nodig hebben.

Â

Actief aandeelhouderschap

De vastgoedfondsen zijn actieve beleggers en gaan ook een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • Vermindering van de CO2-intensiteit;

 • Beperking van het energie- en waterverbruik;

 • Betere afvalrecycling;

 • Betere arbeidsomstandigheden en naleving van mensenrechten;

 • Betere governancestructuren;

 • Betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • Koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn.

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
ESG integration
Bron NL
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.