Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Robert Stenger, Mihail Tonchev

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,9 % 2,0 %
3 maanden 9,3 % 8,1 %
Dit jaar 22,9 % 17,9 %
2018 -8,7 % -8,5 %
2019 32,8 % 28,5 %
2020 -8,0 % -10,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 22,9 % 17,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 14,5 % 10,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,2 % 6,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,5 % 7,9 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. Van 2014 tot en met 30 september 2021 was de benchmark de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 170,32 M 31-12-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 170,32 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
8.151.560 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 20,42 17-01-2022
Transactieprijs i
EUR 20,49 17-01-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 31 106
Dividendrendement i 2,63 % 2,68 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 6.708 M EUR 8.606 M
K/W-verhouding i 21,06
Active share i 58,08 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2021

KEPF boekte in december een positief rendement maar bleef achter bij de benchmark. In het cluster Noord-Europa profiteerden we van de overwogen positie in hotelvastgoedspecialist Pandox die in december een positief rendement van 13% opleverde, na een verlies van 14% in november. Het rendement van het hele cluster over december was echter negatief, vooral doordat in december de koersen van ondernemingen met een hogere schuldenlast, zoals Sagax, SBB, Nyfosa en Balder, na hun sterke performance vanaf het begin van het jaar pas op de plaats maakten. In het cluster gediversifieerd vastgoed Europa was het rendement negatief door onze onderwogen positie in winkelvastgoedgiganten Unibail-Rodamco-Westfield en Klepierre. Beide ondernemingen waren gedurende het grootste deel van het jaar achtergebleven en lieten in december een licht herstel zien.

Over heel 2021 behaalde KEPF een indrukwekkend rendement van 23% (voor aftrek van vergoedingen). Dit was 5% beter dan de benchmark. De clusters gediversifieerd vastgoed Europa en woningvastgoed Europa realiseerden een sterk relatief rendement in 2021. In deze clusters pakte de aandelenselectie goed uit, mede dankzij fusie- en overnameactiviteit (KEPF had een grote overwogen positie in Alstria en Deutsche Wohnen toen deze ondernemingen werden overgenomen). De meeste waarde ging verloren door de underperformance van het cluster Noord-Europa. Dit kwam hoofdzakelijk doordat we onderwogen waren in enkele ondernemingen met veel vreemd vermogen op de balans die naar onze mening overgewaardeerd waren in verhouding tot de intrinsieke waarde van hun vastgoed. Wij houden vast aan ons fundamenteel waarderingsproces en denken dat komend jaar fundamentele factoren op de Noord-Europese vastgoedmarkt het sentiment en daarmee de koersontwikkeling bepalen.

Voor de Europese vastgoedmarkten was december een licht positieve maand. De index behaalde een rendement van bijna 2% in lokale valuta. De Europese vastgoedmarkten haperden: het cluster woningvastgoed Europa bleef gelijk en de stijging van het cluster gediversifieerd vastgoed Europa bleef steken op 3%. Het cluster Verenigd Koninkrijk won 4% maar het cluster Noord- Europa verloor 2%. Toen meerdere centrale banken net buiten de eurozone (in het bijzonder Norges Bank in Noorwegen en Bank of England in het Verenigd Koninkrijk) de rente verhoogden, lieten beleggers duidelijk zien hoe snel ze vastgoedaandelen die op basis van een duurzaam gunstige kostenvoet van hun vreemd vermogen en een agressieve groeistrategie een aanzienlijk agio noteren, de rug kunnen toekeren. Nergens kwam dit zo duidelijk aan het licht als in Zweden, waar aandelen van ondernemingen met een zware schuldenlast een schok kregen toen het ontnuchterende besef doordrong dat het verruimende monetaire beleid waarschijnlijk geen eeuwig leven was beschoren. Deze reactie was gebaseerd op het optreden van centrale banken in buurlanden. Het is voor beleggers dan ook niet moeilijk om zich voor te stellen hoe sommige aandelen zullen reageren als de Zweedse Riskbank de indicatie van haar toekomstige rentebeleid aanscherpt.

Met een indexrendement van bijna 17% in lokale valuta gaat 2021 de boeken in als een van de beste jaren ooit voor REIT’s in Europa. Het rendement werd licht gedrukt door het cluster woningvastgoed Europa dat over heel 2021 een negatief rendement (-4%) realiseerde. Voor een deel hield dit verband met de bedrijfsspecifieke problemen bij Adler Group (deze onderneming hadden we op grond van onacceptabele bestuurlijke en andere praktijken uitgesloten van ons beleggingsuniversum). Het aandeel verloor 62% in 2021 doordat kwesties met betrekking tot agressieve verslaglegging en informatieverschaffing over kasstromen de kop bleven opsteken. Dit toont opnieuw duidelijk aan dat het bij beleggen niet alleen gaat om het traceren van winnaars, maar ook om het vermijden van verliezers. Vonovia nam Deutsche Wohnen over en voltooide een claimemissie van EUR 8 miljard. Dit drukte de koersperformance van Vonovia en de hele sector sterk.

Het cluster gediversifieerd vastgoed Europa sloot het jaar 12% in de plus af, mede door een eindejaarsrally in winkelvastgoed. Dankzij onze sterke aandelenselectie plukten we de vruchten dat we op het juiste moment overwogen posities hadden in Warehouses de Pauw (logistiek vastgoed), Shurgard (self storage) en uiteraard het Duitse Alstria (kantoren) dat een overnamebod ontving van haar strategische aandeelhouder Brookfield.

De beleggingsstrategie van Kempen voor vastgoed kenmerkt zich door een evenwichtige combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten. Deze kwantitatieve gegevens worden in onze data-infrastructuur omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds beter oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. De portefeuillebeheerders kennen aan iedere onderneming die zij volgen, een score voor deze drie parameters toe. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 5 clusters die zijn gedefinieerd als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valutapositie. Voorbeelden zijn het Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dit levert een gediversifieerde portefeuille op, waarin de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark worden geneutraliseerd. KGPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

De ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur) nemen een heel belangrijke plaats in ons beleggingsproces in. In december namen we deel aan het wereldwijde onderzoek van het Urban Land Institute (ULI) naar diversiteit, eigen vermogen en inclusie (DEI) onder vastgoedbeheerders. Voor de integratie van maatschappelijke initiatieven in onze beleggingsmodellen willen we nieuwe wegen inslaan. We zullen ook aan het DEI-webinar van ULI deelnemen.

In december hebben we diverse wijzigingen in de portefeuille aangebracht, ondanks het feit dat de liquiditeit in de aanloop naar en tijdens de feestdagen doorgaans afneemt. In het cluster gediversifieerd vastgoed Europa verkleinden we onze positie in WDP verder. De opbrengst is herbelegd in de Spaanse kantoorvastgoedspecialist Colonial. Dit aandeel werd verhandeld tegen een aanzienlijke discount ten opzichte van de intrinsieke waarde volgens de berekening van KCM. De kantoorcomplexen zijn heel gunstig gelegen in de centrale zakenwijken van Madrid, Barcelona en Parijs. Colonial heeft een van de hoogste KCM-vastgoedscores. Gegeven de voortgaande polarisatie tussen kantoorcomplexen van hoge en lage kwaliteit verwachten we dat Colonial aan de goede kant van de streep blijft. In het cluster woningvastgoed Europa namen we winst op onze overwogen positie in het Finse Kojamo en herbelegden we de opbrengst in het Duitse TAG. Na de aankondiging van een strategische heroriëntatie, die door de markt als positief wordt gezien, realiseerde Kojamo een aanzienlijke outperformance. In het Verenigd Koninkrijk verkleinden we onze positie in Tritax Big Box (logistiek vastgoed) en herbelegden we de opbrengst in Grainger (woningvastgoed). De aandelenkoersen in het subsegment woningvastgoed in het Verenigd Koninkrijk waren verhoudingsgewijs wat zwakker ondanks de verbeterende operationele kengetallen. We verwachten dat het positieve momentum in 2022 aanhoudt en denken dan ook dat het moment gunstig is om bestaande posities te vergroten.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,9 % 2,0 %
3 maanden 9,3 % 8,1 %
Dit jaar 22,9 % 17,9 %
2018 -8,7 % -8,5 %
2019 32,8 % 28,5 %
2020 -8,0 % -10,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 22,9 % 17,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 14,5 % 10,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,2 % 6,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,5 % 7,9 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. Van 2014 tot en met 30 september 2021 was de benchmark de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,53 % -74,77 %
Tracking error i 3,08 % 4,46 %
Information ratio i 1,28 -0,31
Beta i 0,92 1,02
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Grainger 0,38 % 7,69 %
Safestore 0,34 % 7,26 %
Pandox AB 0,34 % 11,31 %
Unite Group 0,28 % 6,05 %
PSP Swiss Property 0,25 % 5,85 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Merlin Properties Socimi -0,16 % -2,74 %
Aedifica -0,12 % -2,81 %
Vonovia SE -0,12 % -1,05 %
Wihlborgs Fastigheter AB -0,09 % -7,55 %
Catena -0,04 % -1,53 %

Geografische verdeling (31-12-2021)

32,0 %
Verenigd Koninkrijk
21,0 %
Noord-Europa
16,4 %
Duitsland
9,2 %
Spanje
6,9 %
België
6,2 %
Zwitserland
3,0 %
Ierland
2,7 %
Frankrijk
2,5 %
Nederland
0,2 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-12-2021)

9,1 %
Vonovia SE
5,9 %
Grainger
5,7 %
Merlin Properties Socimi
5,5 %
Fabege
4,8 %
Unite Group
4,8 %
Safestore
4,5 %
PSP Swiss Property
4,4 %
Aedifica
4,4 %
Derwent London
3,4 %
Inmobiliaria Colonial SOCIMI
Totaal
52,5 %

Sectorverdeling (31-12-2021)

33,6 %
Kantoren
27,7 %
Woningen
19,2 %
Industriële waarden
13,8 %
Overig
5,7 %
Detailhandel
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,630 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
0,88 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,88 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,35 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Benchmark i
FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Daily Capped Index in euro
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

 • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles
 • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord
 • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in beursgenoteerde aandelen van vastgoedmaatschappijen beleggen, zoals het Global Property Fund[2] en het European Property Fund.

Â

Onze beleggingsportefeuilles dienen het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark[3].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”) dat in Luxemburg is gevestigd.

[3]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het European Property Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die de juiste balans tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen bestaat uit de volgende stappen:

 • We implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedmaatschappij die we analyseren;

 • We monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedmaatschappijen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog. Ons beleggingsproces beloont ondernemingen die klimaatrisico’s en –kansen in hun organisatie inbedden en de weg weten in te slaan naar een economie met een lage CO2e-uitstoot;

 • We benchmarken vastgoedmaatschappijen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • We gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • We maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • We bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om wat meer te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur hiernaast laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedmaatschappijen die dit het hardste nodig hebben.

Â

Actief aandeelhouderschap

De vastgoedfondsen zijn actieve beleggers en gaan ook een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • Vermindering van de CO2-intensiteit;

 • Beperking van het energie- en waterverbruik;

 • Betere afvalrecycling;

 • Betere arbeidsomstandigheden en naleving van mensenrechten;

 • Betere governancestructuren;

 • Betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • Koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn.

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG integration
Bron nl
disclaimer nl
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.