Kempen European High Dividend Fund N.V. - Class Y

Profiel

Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) biedt een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 2,75% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. KEHDF belegt in ondernemingen die genoteerd zijn of activiteiten ontplooien in geografisch Europa inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KEHDF is op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en netto dividenden, te realiseren dan de MSCI Europe Total Return Index (op herbeleggingsbasis).

KEHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KEHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,9 % -2,2 %
3 maanden 0,2 % 0,1 %
Dit jaar 0,3 % 0,3 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 10,9 % 10,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,4 % 4,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,8 % 4,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,6 % 7,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,6 % 1,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 620,18 M 31-08-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 448,67 M 31-08-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
63.417.855 31-08-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 7,10 18-09-2018
Transactieprijs i
EUR 7,09 18-09-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 54 446
Dividendrendement i 4,79 % 3,44 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 39.273 M EUR 64.265 M
K/W-verhouding i 11,69 14,62
Active share i 83,53 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-08-2018

Augustus was een zwakke maand voor Europese aandelen, die achterbleven bij het wereldwijde universum. Spanningen in opkomende markten en vrees voor mogelijke uitstralingseffecten naar andere regio’s resulteerden deze maand in een negatief rendement voor Europese aandelen. KEHDF versloeg de benchmark in augustus en loopt op YTD-basis in de pas met onze referentie-index.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-08-2018

Het fondsrendement kreeg in augustus een impuls van een gunstige aandelenselectie. Deze plus werd echter deels tenietgedaan door een negatieve bijdrage van de sectorallocatie. De sector financiële dienstverlening droeg met name negatief bij. We zijn overwogen in de financiële sector, die deze maand gebukt ging onder de crisis in Turkije en vrees voor uitstralingseffecten naar andere regio’s. De telecomsector bleef ook achter bij de brede benchmark. Onze overwogen positie in deze sector droeg eveneens negatief bij.

Onze aandelenselectie werkte in augustus positief uit. De top-3 van ondernemingen met de grootste positieve bijdrage werd deze maand gevormd door John Wood Group, Aggreko en WPP. Oliedienstverlener John Wood Group maakte beter dan verwachte resultaten bekend. Het herstel van de olieprijs leidt tot een grotere vraag naar oliedienstverlening. Aggreko, leverancier van tijdelijke stroomvoorzieningen, profiteerde eveneens van de hogere olieprijs. Hogere investeringen in olie en gas stuwen de vraag naar tijdelijke stroomvoorzieningen. Tot slot werd er goed gepresteerd door WPP, het grootste reclamebureau ter wereld. Deze onderneming bracht in augustus echter geen nieuws uit. De twee slechtst presterende portefeuillenamen van augustus waren Hennes & Mauritz en Vodafone Group. Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz presteerde zwak zonder dat daar specifiek nieuws aan ten grondslag lag. Het sentiment rond deze onderneming blijft gedrukt. Vodafone ging als wereldwijd opererende telecomspeler gebukt onder de breedgedragen zwakke stemming in de telecomsector.

Onze portefeuille heeft momenteel een koers/winstverhouding van 12,6x (op basis van de gerealiseerde winst) en biedt voor KEHDF als geheel een dividendrendement van 5,5%. Daarmee vormt KEHDF naar onze overtuiging zowel absoluut als relatief een aantrekkelijke belegging. Een koers/winstverhouding van 12,6x betekent voor beleggers in KEHDF een prospectief winstrendement (w/k) van 8%. En wij verwachten dat deze winststroom blijft groeien, waardoor het rendement verder zal toenemen. De markt heeft een hoge mate van disruptie ingeprijsd. We vinden de kans op disruptie reëel, maar denken dat dit in een langzamer tempo zal plaatsvinden dan mensen nu verwachten. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar onze jongste Dividend Letter die te vinden is op https://www.kempen.com/en/news-and-knowledge/dividend-letter/dividend-letter-2018-july .

In een breedgespreide portefeuille van bijna 50 ondernemingen zullen er altijd individuele namen zijn die tegenvallers of juist meevallers opleveren. Naar onze overtuiging zal het waardegerichte proces van bottom-up stock picking uiteindelijk meer winnaars dan verliezers opleveren. We blijven onze portefeuillenamen selecteren op basis van intrinsieke waarde plus een veiligheidsmarge.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,9 % -2,2 %
3 maanden 0,2 % 0,1 %
Dit jaar 0,3 % 0,3 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 10,9 % 10,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,4 % 4,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,8 % 4,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,6 % 7,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,6 % 1,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,08
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
31-07-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,05 % -56,33 %
Tracking error i 2,72 % 2,95 %
Information ratio i 0,10 0,08
Beta i 0,86 0,93
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Wood Group 0,24 % 11,47 %
Aggreko 0,17 % 12,45 %
WPP 0,14 % 6,89 %
Admiral 0,10 % 4,64 %
Tate & Lyle 0,09 % 7,05 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hennes & Mauritz -B- -0,27 % -12,89 %
Vodafone Group -0,25 % -12,35 %
Mediobanca -0,22 % -9,77 %
Enel -0,21 % -10,69 %
Rio Tinto -0,21 % -10,96 %

Geografische verdeling (31-08-2018)

26,6 %
Verenigd Koninkrijk
11,6 %
Nederland
10,0 %
Duitsland
9,2 %
Frankrijk
8,3 %
Zweden
4,7 %
Rusland
4,4 %
Zwitserland
4,2 %
Portugal
3,9 %
Italië
3,9 %
Noorwegen
3,4 %
België
0,9 %
Cash
8,8 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2018)

2,5 %
National Grid
2,4 %
John Wood Group
2,3 %
Nordea Bank AB
2,2 %
Roche Holding
2,2 %
Galp Energia
2,2 %
Lukoil (US)
2,1 %
Svenska Handelsbanken
2,1 %
Admiral
2,1 %
Allianz
2,1 %
Nationale Nederlanden Group
Totaal
22,3 %

Sectorverdeling (31-08-2018)

28,0 %
Financiële waarden
11,9 %
Olie & gas
9,7 %
Nutsbedrijven
9,7 %
Telecommunicatie
8,6 %
Consumentengoederen
8,2 %
Basismaterialen
7,9 %
Consumentendiensten
6,7 %
Industriële waarden
6,4 %
Gezondheidszorg
1,9 %
Technologie
0,9 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,50 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,60%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,66 %
De service fee is per 30 september 2017 verlaagd met 0,05%. De verwachte lopende kosten zijn daarmee ook met 0,05% verlaagd.
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 1 januari 2018 van 0,30%/0,30% to 0,40%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Y
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
20-07-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011843172
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Fundsettle.
Klasse Y van Kempen European High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Fundsettle-platform. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.