Kempen European High Dividend Fund N.V. - Class Y

Profiel

Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) biedt een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 2,75% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. KEHDF belegt in ondernemingen die genoteerd zijn of activiteiten ontplooien in geografisch Europa inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KEHDF is op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en netto dividenden, te realiseren dan de MSCI Europe Total Return Index (op herbeleggingsbasis).

KEHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KEHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,9 % 0,5 %
3 maanden 3,1 % 1,3 %
Dit jaar 2,2 % 0,8 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 10,9 % 10,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,5 % 1,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,8 % 6,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,3 % 6,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 630,11 M 30-09-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 456,72 M 30-09-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
63.374.372 30-09-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 6,87 15-11-2018
Transactieprijs i
EUR 6,86 15-11-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 55 444
Dividendrendement i 4,75 % 3,44 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 39.740 M EUR 65.670 M
K/W-verhouding i 11,86 14,73
Active share i 83,93 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

Na een zwakke augustusmaand deden Europese aandelen het weer beter in september. De maand kende nog wel een zwakke start, maar de tweede helft van september telde vrijwel geen negatieve dagen. Alleen op de laatste dag van de maand waren de markten weer in mineur. Toen laaide de bezorgdheid over de begrotingsperikelen in Italië weer op. KEHDF versloeg de benchmark deze maand en heeft ook op YTD-basis beter gepresteerd dan de index.

Onze outperformance was deze maand te danken aan een positieve aandelenselectie en sectorallocatie. Met name binnen niet-duurzame consumentengoederen vielen onze fondskeuzes gunstig uit. Hier boekte H&M een koerswinst van 37% (in euro) na de bekendmaking van een beter dan verwachte autonome omzetgroei. Tot september had het aandeel H&M zwak gepresteerd. De aandelenselectie binnen de sector industrie droeg eveneens positief bij. In deze sector werd onder meer goed gepresteerd door Aggreko (geen nieuws) en Boskalis (uitbreiding belang grootste aandeelhouder).

Op sectorniveau voegde de overweging van de sectoren financiële dienstverlening en energie waarde toe, samen met de onderweging van informatietechnologie en dagelijkse consumentengoederen. Energie was met afstand de best presterende sector deze maand, en inmiddels ook op YTD-basis. Informatietechnologie was de zwakste sector in september.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

Eind september hebben we de driemaandelijkse portefeuilleherweging doorgevoerd. We hebben geen posities verkocht, maar wel één nieuwe naam toegevoegd: Babcock International. Het Britse Babcock biedt ondersteunende dienstverlening aan overheidsinstellingen zoals het Britse ministerie van Defensie. Het aandeel is aantrekkelijk gewaardeerd.

Onze portefeuille heeft momenteel een koers/winstverhouding van 13x (op basis van de gerealiseerde winst) en biedt voor KEHDF als geheel een dividendrendement van 5,2%. Daarmee vormt het Fonds naar onze overtuiging zowel absoluut als relatief een aantrekkelijke belegging. Een koers/winstverhouding van 13x betekent voor beleggers in KEHDF een prospectief winstrendement (w/k) van bijna 8%. En wij verwachten dat deze winststroom blijft groeien, waardoor het rendement verder zal toenemen. In een breedgespreide portefeuille van bijna 50 ondernemingen zullen er altijd individuele namen zijn die tegenvallers of juist meevallers opleveren. Naar onze overtuiging zal het waardegerichte proces van bottom-up stock picking uiteindelijk echter meer winnaars dan verliezers opleveren. We blijven onze portefeuillenamen selecteren op basis van intrinsieke waarde plus een veiligheidsmarge.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,9 % 0,5 %
3 maanden 3,1 % 1,3 %
Dit jaar 2,2 % 0,8 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 10,9 % 10,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,5 % 1,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,8 % 6,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,3 % 6,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,08
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
31-07-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -11,05 % -56,33 %
Tracking error i 2,81 % 2,96 %
Information ratio i 0,19 0,10
Beta i 0,86 0,93
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hennes & Mauritz -B- 0,66 % 37,14 %
Mediobanca 0,23 % 7,27 %
Lukoil (US) 0,23 % 11,31 %
Boskalis Westminster 0,21 % 9,89 %
Equinor 0,19 % 9,75 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
WPP -0,24 % -11,61 %
AIB Group -0,14 % -8,97 %
Publicis Group -0,13 % -6,92 %
EDP - Energias de Portugal -0,11 % -5,56 %
Tecnicas Reunidas -0,11 % -9,21 %

Geografische verdeling (30-09-2018)

27,6 %
Verenigd Koninkrijk
11,1 %
Nederland
9,8 %
Duitsland
9,2 %
Frankrijk
6,2 %
Zweden
4,7 %
Rusland
4,0 %
Finland
4,0 %
Noorwegen
4,0 %
Zwitserland
4,0 %
Portugal
3,5 %
België
3,1 %
Italië
2,1 %
Cash
6,6 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2018)

2,2 %
Hennes & Mauritz -B-
2,2 %
Lukoil (US)
2,1 %
Centrica
2,1 %
Royal Dutch Shell
2,1 %
Equinor
2,1 %
National Grid
2,1 %
Admiral
2,1 %
Muenchener Rueckversicherungs
2,0 %
John Wood Group
2,0 %
Svenska Handelsbanken
Totaal
20,9 %

Sectorverdeling (30-09-2018)

25,8 %
Financiële waarden
11,6 %
Olie & gas
9,9 %
Telecommunicatie
9,4 %
Nutsbedrijven
8,4 %
Consumentendiensten
8,4 %
Consumentengoederen
8,4 %
Basismaterialen
8,0 %
Industriële waarden
6,1 %
Gezondheidszorg
2,1 %
Overig
2,0 %
Technologie
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,50 %
Service fee i
0,15 %
Verwachte lopende kosten i
0,65%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,66 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%
De service fee is per 1 oktober 2018 verhoogd met 0,05%. De verwachte lopende kosten over boekjaar 2018/2019 zijn daarmee ook met 0,05% verhoogd.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 1 januari 2018 van 0,30%/0,30% to 0,40%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Y
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
20-07-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011843172
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Fundsettle.
Klasse Y van Kempen European High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Fundsettle-platform. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.