Kempen European High Dividend Fund N.V. - Class Y

Profiel

Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) biedt een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 2,75% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. KEHDF belegt in ondernemingen die genoteerd zijn of activiteiten ontplooien in geografisch Europa inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KEHDF is op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en netto dividenden, te realiseren dan de MSCI Europe Total Return Index (op herbeleggingsbasis).

KEHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KEHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,0 % -0,7 %
3 maanden 3,4 % 4,0 %
Dit jaar -0,8 % -0,5 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 10,9 % 10,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,6 % 2,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 2,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,2 % 8,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,5 % 1,3 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 667,03 M 30-06-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 492,24 M 30-06-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
69.591.399 30-06-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 7,13 18-07-2018
Transactieprijs i
EUR 7,12 18-07-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 54 447
Dividendrendement i 4,81 % 3,44 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 40.046 M EUR 64.096 M
K/W-verhouding i 12,19 14,97
Active share i 83,52 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2018

De Europese aandelenmarkten boekten in juni een klein verlies. KEHDF bleef deze maand licht achter bij de markt, maar loopt op YTD-basis min of meer in de pas met de benchmark. We hebben de afgelopen maand onze driemaandelijkse portefeuilleherschikking doorgevoerd.

De underperformance kon zowel aan de sectorallocatie als aan de aandelenselectie toegeschreven worden. Wat de sectorallocatie betreft, drukte de positionering in niet-duurzame consumentengoederen de performance. We zijn onderwogen in deze sector, die beter presteerde dan de markt als geheel. Op aandelenniveau waren Proximus, John Wood Group en Renault de zwakst presterende namen. De Belgische telecomspeler Proximus bleef achter toen de Belgische overheid bekendmaakte dat zij een nieuwe toetreder op de telecommarkt wil toelaten. Oliedienstverlener John Wood daalde in koers na een sterke rally in de voorgaande maanden. De Franse autoproducent Renault ging gebukt onder vrees voor hogere invoerheffingen en een escalerende handelsoorlog. Centrica was deze maand het best presterende aandeel. Er was geen specifiek nieuws over dit Britse nutsbedrijf.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2018

We hebben gedurende deze maand onze driemaandelijkse portefeuilleherschikking doorgevoerd. Drie ondernemingen zijn verkocht en we hebben twee nieuwe namen aan de portefeuille toegevoegd. TGS Nopec is verkocht omdat dit aandeel niet langer het minimaal vereiste dividendrendement bood. Uniper en AstraZeneca werden op waarderingsgronden van de hand gedaan.

We hebben twee ondernemingen toegevoegd: Técnicas Reunidas en BASF. Técnicas Reunidas is als multidisciplinair ingenieursbureau vooral actief in het downstream-segment (raffinage & verkoop) van de olie & gassector. De terugval op de olie & en gasmarkt heeft de marges gedrukt, maar wij rekenen op een omslag nu de olieprijs weer herstelt. BASF is een aantrekkelijk gewaardeerde chemieonderneming die profiteert van stijgende olie- en gasprijzen. Onzekerheid rond dreigende handelsoorlogen creëerde een aantrekkelijke instapkoers.

Na een periode met beperkte koersschommelingen zijn we blij met meer volatiliteit: volatiele markten bieden meer kansen om individuele aandelen te selecteren. Naar onze overtuiging zijn de Europese markten aantrekkelijk gewaardeerd, zeker in vergelijking met Noord-Amerika. Veel Europese ondernemingen presteren goed op grond van betere economische fundamentals, maar in de huidige waardering zit nog geen groei verdisconteerd. Het tegenovergestelde zien we in de Verenigde Staten: daar worden piekmultiples betaald voor een hoge winstgevendheid.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

KEHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,2%. De waardering van onze portefeuille ligt aanzienlijk onder de marktwaardering. We zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,0 % -0,7 %
3 maanden 3,4 % 4,0 %
Dit jaar -0,8 % -0,5 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 10,9 % 10,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,6 % 2,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 2,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,2 % 8,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,5 % 1,3 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,08
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-05-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-06-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -14,02 % -56,33 %
Tracking error i 2,74 % 2,97 %
Information ratio i 0,05 0,07
Beta i 0,87 0,93
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-06-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Centrica 0,15 % 7,18 %
Boskalis Westminster 0,11 % 5,53 %
BT Group 0,10 % 5,30 %
Roche Holding 0,07 % 3,34 %
Galp Energia 0,06 % 2,77 %

Top 5 laagste bijdrage (30-06-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Proximus -0,31 % -15,73 %
Wood Group -0,16 % -7,14 %
Arcadis -0,15 % -10,72 %
Renault -0,15 % -7,73 %
BMW -0,09 % -9,06 %

Geografische verdeling (30-06-2018)

26,9 %
Verenigd Koninkrijk
11,3 %
Nederland
9,8 %
Duitsland
9,0 %
Frankrijk
8,1 %
Zweden
4,6 %
Rusland
4,1 %
Zwitserland
4,1 %
Portugal
4,0 %
Noorwegen
4,0 %
Italië
3,3 %
België
2,4 %
Cash
8,4 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-06-2018)

2,5 %
National Grid
2,2 %
Lukoil (US)
2,1 %
Roche Holding
2,1 %
BT Group
2,1 %
Novo Nordisk
2,1 %
Centrica
2,1 %
Unilever
2,1 %
Royal Dutch Shell
2,1 %
Galp Energia
2,1 %
Lloyds TSB
Totaal
21,4 %

Sectorverdeling (30-06-2018)

26,9 %
Financiële waarden
11,3 %
Olie & gas
10,0 %
Telecommunicatie
9,9 %
Nutsbedrijven
8,3 %
Basismaterialen
8,3 %
Consumentengoederen
8,2 %
Consumentendiensten
6,7 %
Industriële waarden
6,2 %
Gezondheidszorg
2,4 %
Overig
1,9 %
Technologie
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,50 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,60%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,66 %
De service fee is per 30 september 2017 verlaagd met 0,05%. De verwachte lopende kosten zijn daarmee ook met 0,05% verlaagd.
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 1 januari 2018 van 0,30%/0,30% to 0,40%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Y
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
20-07-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011843172
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Fundsettle.
Klasse Y van Kempen European High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Fundsettle-platform. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.