Kempen European High Dividend Fund N.V. - Class Y

Profiel

Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) biedt een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 2,75% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. KEHDF belegt in ondernemingen die genoteerd zijn of activiteiten ontplooien in geografisch Europa inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KEHDF is op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en netto dividenden, te realiseren dan de MSCI Europe Total Return Index (op herbeleggingsbasis).

KEHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KEHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier

Rendement per 30-04-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,9 % 3,8 %
3 maanden 8,4 % 10,3 %
Dit jaar 14,6 % 17,1 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 10,9 % 10,3 %
2018 -7,8 % -10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,5 % 4,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,1 % 7,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,0 % 5,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,8 % 1,6 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 606,70 M 30-04-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 437,24 M 30-04-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
60.161.281 30-04-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 6,72 24-05-2019
Transactieprijs i
EUR 6,74 24-05-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 53 440
Dividendrendement i 4,73 % 3,44 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 41.434 M EUR 69.636 M
K/W-verhouding i 11,64 14,19
Active share i 82,15 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-04-2019

De Europese aandelenmarkten zetten hun opmars in april voort. Zij hebben dit jaar al grotere koersstijgingen laten zien dan we normaal over een gemiddeld aandelenjaar zouden verwachten. KEHDF presteerde deze maand iets beter dan de bredere aandelenmarkt. Tot dusverre in 2019 blijft KEHDF weliswaar achter bij de zeer sterke indexperformance, maar dat is voor een defensievere, meer waardegerichte strategie niet ongebruikelijk.

Aan de positieve marktstemming lagen dezelfde redenen ten grondslag als in voorgaande maanden. De markt werd nog steeds gedragen door het minder steile pad van mogelijke renteverhogingen dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft aangekondigd. Ook boden de eerstekwartaalresultaten steun.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2019

In april bleef de handelsactiviteit beperkt nadat in maart de driemaandelijkse portefeuilleherweging had plaatsgevonden.

In april liep de performance van de defensievere en offensievere sectoren duidelijk uiteen. Communicatiediensten, nutsvoorzieningen en gezondheidszorg sloten de maand af met een negatief rendement. Informatietechnologie, industrie en duurzame consumentengoederen presteerden daarentegen heel goed. Per saldo profiteerde KEHDF van een positief allocatie-effect dankzij de overweging in de goed presterende sector financiële dienstverlening en de onderweging in de achterblijvende sector gezondheidszorg. In die laatste sector zitten niet veel aantrekkelijk gewaardeerde aandelen meer na de sterke performance van de afgelopen jaren. De licht negatieve bijdrage van de aandelenselectie kwam vooral op het conto van de sectoren financiële dienstverlening en informatietechnologie. Binnen informatietechnologie was Nokia de zwakke broeder na tegenvallende eerstekwartaalresultaten. De onderneming hield wel vast aan de prognose voor heel 2019.

De aandelenselectie binnen industrie, duurzame consumentengoederen en communicatiediensten droeg positief bij aan de relatieve performance. In de sector communicatiediensten veerde WPP sterk op. Dit reclamebureau publiceerde resultaten die aan de verwachtingen voldeden en handhaafde de prognose voor heel 2019. Het aandeel WPP is heel goedkoop: beleggers leken met een nieuwe winstwaarschuwing rekening te houden. In de sector duurzame consumentengoederen presteerde Valeo heel goed na de bekendmaking van beter dan verwachte kwartaalresultaten en een vertrouwensvolle prognose voor 2019. Uitblinkers in de industriesector waren Siemens (geen nieuws) en SKF (goede resultaten).

Naar onze overtuiging zijn de waarderingen op de wereldwijde aandelenmarkten per saldo aan de hoge kant. Op de Europese markten zien we in bepaalde segmenten nog wel aantrekkelijk gewaardeerde beleggingsmogelijkheden. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple. Wanneer marges en/of omzet echter hoog zijn, biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In ons beleggingsproces steken we veel tijd in nader inzicht in de winstgevendheid gedurende een gehele cyclus. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen.

We trachten ondernemingen te vinden met een houdbaar dividend en een aandelenkoers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Dit raamwerk helpt ons om beter te analyseren waar we voor betalen en geeft inzicht of een aandeel een veiligheidsmarge biedt. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

KEHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,2%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,9 % 3,8 %
3 maanden 8,4 % 10,3 %
Dit jaar 14,6 % 17,1 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 10,9 % 10,3 %
2018 -7,8 % -10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,5 % 4,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,1 % 7,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,0 % 5,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,8 % 1,6 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 20 juli 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse Y, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van 2 april 2018 (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,09
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-02-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,85 % -56,33 %
Tracking error i 2,73 % 2,96 %
Information ratio i 0,16 0,09
Beta i 0,89 0,93
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Valeo 0,48 % 25,22 %
Arcadis 0,36 % 24,63 %
WPP 0,36 % 18,24 %
Siemens 0,22 % 11,26 %
SKF AB-B Shares 0,22 % 11,27 %

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Nokia -0,17 % -7,78 %
Lukoil (US) -0,10 % -5,20 %
Roche Holding -0,09 % -4,13 %
Orange -0,07 % -3,69 %
EDP - Energias de Portugal -0,07 % -3,59 %

Geografische verdeling (30-04-2019)

23,1 %
Verenigd Koninkrijk
13,8 %
Frankrijk
10,3 %
Nederland
8,6 %
Duitsland
6,2 %
Zwitserland
6,2 %
Zweden
4,3 %
Rusland
4,2 %
Portugal
3,8 %
Noorwegen
3,2 %
Italië
3,1 %
België
3,0 %
Finland
2,8 %
Cash
7,3 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-04-2019)

2,4 %
Valeo
2,4 %
ING Groep
2,3 %
Galp Energia
2,3 %
WPP
2,2 %
Siemens
2,2 %
Hennes & Mauritz -B-
2,1 %
BASF
2,1 %
SKF AB-B Shares
2,1 %
ABN AMRO Holding
2,1 %
AIB Group
Totaal
22,1 %

Sectorverdeling (30-04-2019)

27,8 %
Financiële waarden
13,1 %
Olie & gas
12,8 %
Consumentengoederen
9,3 %
Consumentendiensten
8,7 %
Basismaterialen
8,7 %
Telecommunicatie
6,9 %
Nutsbedrijven
4,0 %
Gezondheidszorg
3,9 %
Industriële waarden
2,8 %
Overig
2,0 %
Technologie
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,50 %
Service fee i
0,15 %
Verwachte lopende kosten i
0,65%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017/2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%
De service fee is per 1 oktober 2018 verhoogd met 0,05%. De verwachte lopende kosten over boekjaar 2018/2019 zijn daarmee ook met 0,05% verhoogd.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 14 januari 2019 van 0,40%/0,15% to 0,30%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Y
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
20-07-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011843172
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Fundsettle.
Klasse Y van Kempen European High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Fundsettle-platform. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.