Kempen European High Dividend Fund N.V. - Class X

Profiel

Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) biedt een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 2,75% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. KEHDF belegt in ondernemingen die genoteerd zijn of activiteiten ontplooien in geografisch Europa inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KEHDF is op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en netto dividenden, te realiseren dan de MSCI Europe Total Return Index (op herbeleggingsbasis).

KEHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KEHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-07-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,1 % 3,1 %
3 maanden 1,1 % 2,5 %
Dit jaar 2,3 % 2,6 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 11,0 % 10,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,4 % 6,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,9 % 8,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,5 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 7 september 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 633,16 M 31-07-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 72,35 M 31-07-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
10.016.395 31-07-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 7,03 16-08-2018
Transactieprijs i
EUR 7,01 16-08-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 54 447
Dividendrendement i 4,68 % 3,34 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 41.018 M EUR 66.505 M
K/W-verhouding i 12,34 14,89
Active share i 83,42 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-07-2018

De Europese aandelenmarkten boekten in juli winst. Ondanks alle zorgen over een dreigende handelsoorlog maakten ondernemingen over het algemeen goede kwartaalresultaten bekend en kon de markt als geheel toch winst boeken. KEHDF hield deze maand gelijke tred met de markt en blijft op YTD-basis licht achter bij de index.

Onze performance werd gedrukt door een negatief allocatie-effect, maar dat werd meer dan goedgemaakt door een gunstige aandelenselectie. De onderwogen allocatie aan de goed presterende sector gezondheidszorg drukte de performance in juli het meest. Op aandelenniveau was de Italiaanse bank MedioBanca de uitblinker in de portefeuille. Het aandeel profiteerde van goede resultaten en afnemende zorgen over Italië. Een andere bank, Svenska Handelsbanken, maakte eveneens goede resultaten bekend. Publicis was deze maand het zwakst presterende aandeel in de portefeuille. Dit reclamebureau meldde stabiele tot licht stijgende marges, maar ook een lichte daling van de omzet. Beleggers vrezen dat de lage groei op marktdisruptie duidt. Het medialandschap verandert momenteel sterk, maar wij zijn ervan overtuigd dat reclamebureaus met al hun creativiteit nodig blijven om het complexe geheel van mediakanalen te bewerken.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2018

Waardegerichte strategieën hebben tot dusverre dit jaar moeite gehad om de markt bij te houden. Ten opzichte van de markt zijn waardeaandelen dit jaar aantrekkelijker geworden. Onze portefeuille heeft een koers/winstverhouding van slechts 12,6x op basis van de winst over de afgelopen 12 maanden, terwijl de k/w voor de MSCI Europe Index bijna 16x bedraagt. We weten niet wanneer deze situatie zal omslaan, maar we weten wel wat we kopen. Op de lange termijn vormt het aandelenrendement een weerspiegeling van de winstontwikkeling van een onderneming. Naar onze overtuiging gaat onze huidige portefeuille vanaf het huidige koersniveau een uitstekend langetermijnrendement bieden. Op portefeuilleniveau rekenen we op winstgroei, maar zelfs als die uitblijft kunnen we nog een tevredenstellend langetermijnrendement tegemoetzien.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

KEHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,1%. We blijven optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,1 % 3,1 %
3 maanden 1,1 % 2,5 %
Dit jaar 2,3 % 2,6 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 11,0 % 10,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,4 % 6,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,9 % 8,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,5 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 7 september 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,08
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-05-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -14,02 % -56,33 %
Tracking error i 2,70 % 2,96 %
Information ratio i 0,14 0,08
Beta i 0,88 0,93
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Mediobanca 0,23 % 11,58 %
Svenska Handelsbanken 0,22 % 10,80 %
Roche Holding 0,22 % 10,30 %
Nordea Bank AB 0,21 % 10,05 %
SKF AB-B Shares 0,20 % 10,12 %

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Publicis Group -0,15 % -7,26 %
Centrica -0,13 % -6,45 %
Nokia -0,11 % -5,76 %
National Grid -0,10 % -3,83 %
Telenor -0,09 % -4,82 %

Geografische verdeling (31-07-2018)

26,5 %
Verenigd Koninkrijk
11,8 %
Nederland
10,1 %
Duitsland
9,0 %
Frankrijk
8,5 %
Zweden
4,7 %
Rusland
4,4 %
Zwitserland
4,2 %
Italië
4,2 %
Portugal
3,9 %
Noorwegen
3,5 %
België
0,9 %
Cash
8,5 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-07-2018)

2,4 %
National Grid
2,2 %
Mediobanca
2,2 %
Roche Holding
2,2 %
Svenska Handelsbanken
2,2 %
Nordea Bank AB
2,2 %
Lukoil (US)
2,2 %
Galp Energia
2,2 %
BT Group
2,1 %
Baloise
2,1 %
Allianz
Totaal
22,0 %

Sectorverdeling (31-07-2018)

28,1 %
Financiële waarden
11,5 %
Olie & gas
10,0 %
Telecommunicatie
9,7 %
Nutsbedrijven
8,5 %
Basismaterialen
8,3 %
Consumentengoederen
8,0 %
Consumentendiensten
6,8 %
Industriële waarden
6,4 %
Gezondheidszorg
1,8 %
Technologie
0,9 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,40 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,50 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,56 %
De service fee is per 30 september 2017 verlaagd met 0,05%. De verwachte lopende kosten zijn daarmee ook met 0,05% verlaagd.
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Prestatievergoeding

Slide to see more
Mogelijke prestatievergoeding
0 % - 0,20 %
Huidige prestatievergoeding
0,0% per juli 2018
De hoogte van de prestatievergoeding wordt maandelijks vastgesteld, is afhankelijk van de performance van de aandelenklasse t.o.v. de benchmark en bedraagt maximaal 0,20%.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 1 januari 2018 van 0,30%/0,30% to 0,40%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
X
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
06-09-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011843164
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Vestima.
Klasse X van Kempen European High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Vestima-platform. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.