Kempen European High Dividend Fund N.V. - Class X

Profiel

Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) biedt een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 2,75% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. KEHDF belegt in ondernemingen die genoteerd zijn of activiteiten ontplooien in geografisch Europa inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KEHDF is op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en netto dividenden, te realiseren dan de MSCI Europe Total Return Index (op herbeleggingsbasis).

KEHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KEHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,5 % -2,0 %
3 maanden -4,0 % -4,3 %
Dit jaar -4,0 % -4,3 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 11,0 % 10,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,7 % 0,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,2 % 7,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,4 % 1,1 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 7 september 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 668,20 M 31-03-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
10.682.954 31-03-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 7,20 20-04-2018
Transactieprijs i
EUR 7,19 20-04-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 56 445
Dividendrendement i 4,58 % 3,35 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 37.671 M EUR 60.084 M
K/W-verhouding i 12,57 14,53
Active share i 83,48 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2018

In maart boekten de Europese aandelenmarkten een negatief rendement. KEHDF bleef deze maand achter bij de markt, maar heeft op YTD-basis nog steeds beter gepresteerd dan de benchmark. De negatieve bijdrage van de aandelenselectie deze maand kon niet worden goedgemaakt door de positieve bijdrage van de sectorallocatie. We hebben in maart onze driemaandelijkse portefeuilleherweging doorgevoerd.

De markt ging in maart gebukt onder een opstapeling van zorgen. Vrees voor een escalerende handelsoorlog tussen China en de VS wakkerde de volatiliteit op de aandelenmarkten aan. Het datalek bij Facebook leidde tot een aanzienlijke correctie onder technologiegerelateerde aandelen.

De grootste negatieve bijdrage kwam deze maand van Boskalis en WPP. Het Nederlandse Boskalis, actief in de baggersector en in oliedienstverlening, gaf een tegenvallende prognose af. Naar onze overtuiging gaat het gedrukte winstklimaat voor Boskalis weer verbeteren nu er weer meer geïnvesteerd wordt op de wereldwijde grondstofmarkten. WPP, het grootste reclamebureau ter wereld, rapporteerde zwakker dan verwachte cijfers. WPP gaat gebukt onder lagere bestedingen door grote klanten en ondervindt meer concurrentie van technologieondernemingen. We achten het onwaarschijnlijk dat de groei terugkeert naar de niveaus uit het verleden, maar het bedrijfsmodel lijkt nog steeds veerkrachtig. De huidige waardering biedt voldoende veiligheidsmarge.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2018

Tijdens de driemaandelijkse portefeuilleherweging hebben we drie namen verkocht en drie nieuwe namen aan de portefeuille toegevoegd. Eén aandeel bood niet langer het minimaal vereiste dividendrendement: Edenred. Twee aandelen zijn van de hand gedaan omdat het risico/rendementsprofiel niet langer aantrekkelijk was: HSBC en Novartis.

De drie nieuwe namen worden hieronder toegelicht:

- BMW: Deze autoproducent biedt een hoog rendement op het geïnvesteerd vermogen tegen een midden-enkelcijferige koers/winstverhouding. De sector ondergaat veranderingen, maar dat is ook al in ruime mate ingeprijsd.
- Tate & Lyle: Deze producent van speciale voedingsingrediënten is aantrekkelijk gewaardeerd na een aanzienlijke derating.
- Siemens: Verbeterde bedrijfsvoering en desinvesteringen hebben tot meer focus geleid. Aantrekkelijk instapmoment na koerscorrectie in kapitaalgoederensector.

Na een periode met beperkte koersschommelingen zijn we blij met meer volatiliteit: volatiele markten bieden meer kansen om individuele aandelen te selecteren. De recente terugval op de aandelenmarkten moet afgezet worden tegen de goede aandelenrendementen in 2017. Naar onze overtuiging zijn de Europese markten aantrekkelijk gewaardeerd, zeker in vergelijking met Noord-Amerika.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

KEHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,2%. De waardering van onze portefeuille ligt aanzienlijk onder de marktwaardering. We zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,5 % -2,0 %
3 maanden -4,0 % -4,3 %
Dit jaar -4,0 % -4,3 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
2017 11,0 % 10,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,7 % 0,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,2 % 7,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,4 % 1,1 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 7 september 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,08
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-03-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -14,94 % -56,33 %
Tracking error i 2,61 % 2,97 %
Information ratio i 0,22 0,09
Beta i 0,86 0,93
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-03-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
EDP - Energias de Portugal 0,25 % 12,04 %
National Grid 0,22 % 9,38 %
Renault 0,22 % 10,02 %
GlaxoSmithKline 0,17 % 7,59 %
Unilever 0,14 % 6,72 %

Top 5 laagste bijdrage (31-03-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Boskalis Westminster -0,49 % -23,28 %
WPP -0,39 % -18,01 %
AXA -0,36 % -16,51 %
Arcadis -0,26 % -19,14 %
Wood Group -0,21 % -11,07 %

Geografische verdeling (31-03-2018)

27,7 %
Verenigd Koninkrijk
11,4 %
Nederland
10,0 %
Frankrijk
9,3 %
Duitsland
7,4 %
Zweden
5,4 %
Noorwegen
4,5 %
Rusland
4,0 %
Italië
4,0 %
Portugal
4,0 %
Zwitserland
3,5 %
België
2,0 %
Cash
2,0 %
Finland
1,5 %
Ierland
1,2 %
Denemarken
Totaal
98 %

Top 10 belangen (31-03-2018)

2,6 %
National Grid
2,1 %
Statoil
2,1 %
Unilever
2,1 %
Renault
2,1 %
ABN AMRO Holding
2,0 %
Telenor
2,0 %
Centrica
2,0 %
GlaxoSmithKline
2,0 %
Enel
2,0 %
EDP - Energias de Portugal
Totaal
21,1 %

Sectorverdeling (31-03-2018)

26,2 %
Financiële waarden
11,3 %
Olie & gas
11,2 %
Nutsbedrijven
10,1 %
Telecommunicatie
8,3 %
Consumentendiensten
8,0 %
Consumentengoederen
7,5 %
Industriële waarden
7,2 %
Gezondheidszorg
6,3 %
Basismaterialen
2,0 %
Technologie
2,0 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,40 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,50 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,56 %
De service fee is per 30 september 2017 verlaagd met 0,05%. De verwachte lopende kosten zijn daarmee ook met 0,05% verlaagd.
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Prestatievergoeding

Slide to see more
Mogelijke prestatievergoeding
0 % - 0,20 %
Huidige prestatievergoeding
0,03% per maart 2018
De hoogte van de prestatievergoeding wordt maandelijks vastgesteld, is afhankelijk van de performance van de aandelenklasse t.o.v. de benchmark en bedraagt maximaal 0,20%.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 1 januari 2018 van 0,30%/0,30% to 0,40%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
X
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
06-09-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011843164
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Vestima.
Klasse X van Kempen European High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Vestima-platform. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.