Kempen European High Dividend Fund N.V. - Class X

Profiel

Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) biedt een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 2,75% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. KEHDF belegt in ondernemingen die genoteerd zijn of activiteiten ontplooien in geografisch Europa inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KEHDF is op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en netto dividenden, te realiseren dan de MSCI Europe Total Return Index (op herbeleggingsbasis).

KEHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KEHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,8 %
3 maanden 0,3 % 0,6 %
Dit jaar 11,0 % 10,3 %
2014 3,2 % 6,8 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,2 % 7,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,5 % 9,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 7 september 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 736,33 M 31-12-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
11.202.613 31-12-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 7,49 18-01-2018
Transactieprijs i
EUR 7,52 18-01-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 53 446
Dividendrendement i 4,29 % 3,14 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 44.440 M EUR 65.690 M
K/W-verhouding i 14,20 18,02
Active share i 80,95 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2017

De Europese aandelenmarkten sloten een goed 2017 af met een positief maandrendement voor december. KEHDF bleef deze maand achter bij de benchmark, maar scoorde wel beter dan de markt als geheel. Dividendaandelen bleven in 2017 als groep achter bij de brede markt.

Onze aandelenselectie en sectorallocatie leverden in december allebei een negatieve bijdrage. De overweging van de nutssector drukte de performance: deze sector bleef achter bij de markt als geheel. Het best en slechtst presterende aandeel waren allebei afkomstig uit de sector duurzame consumentengoederen. De Britse winkelketen Dixons Carphone maakte beter dan verwachte resultaten bekend, waarna de aandelenkoers opveerde. Daarentegen rapporteerde de Scandinavische modeketen H&M een zwakker dan verwachte identieke omzetontwikkeling, waarop de aandelenkoers daalde. Oliedienstverlener John Wood Group liet deze maand eveneens een zwakke performance zien. De onderneming gaf aan dat de eindvraag voor oliediensten ondanks het herstel van de olieprijzen nog steeds vrij ingetogen is. Wij verwachten echter dat aanhoudend sterke olieprijzen de vraag naar oliediensten de komende jaren gaan stuwen en het resultaatsprofiel van ondernemingen als John Wood Group helpen verbeteren.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2017

In december vond de laatste driemaandelijkse portefeuilleherschikking van 2017 plaats. We verkochten acht namen en voegden zes nieuwe ondernemingen toe. Verkocht zijn Imperial, Beazley, BAT, Atlantia, Philips Lighting, ABB, Yara en Pearson. Na dit kwartaal bevat onze portefeuille niet langer tabaksgerelateerde ondernemingen. We hebben voorts drie Russische namen toegevoegd die al in de portefeuille van de wereldwijde dividendstrategie waren opgenomen.

Het afgelopen kwartaal hebben we de volgende ondernemingen aangekocht:
H&M Group: De grote Scandinavische modeketen. Naar onze overtuiging biedt H&M nog steeds een aantrekkelijk waardepropositie en gaan de marges vanaf de huidige zwakke niveaus weer opveren.
Publicis: Een Frans reclamebureau. De zorgen in de markt over de terugval bij reclamebureaus vinden wij overtrokken. Wij menen dat er een aantrekkelijk instapniveau is ontstaan in een sector die in het verleden altijd uitstekende rendementskarakteristieken heeft geboden.
Lloyds Banking Group: Een goed geleide en zeer aantrekkelijk gewaardeerde Britse bankengroep. De resultaten worden door steeds minder restvorderingen gedrukt, zodat de kwaliteit van het resultaat de komende tijd weer kan verbeteren.
Lukoil: Geïntegreerde lagekostenproducent van olie die van het verwachte herstel van de olieprijzen gaat profiteren.
Novolipetsk Steel: Eén van de laagstekostenproducenten van staal in de wereld met een goed dividendtrackrecord: in het verleden heeft Novolipetsk steeds vrijwel de gehele winst als dividend uitgekeerd.
Phosagro: Wereldwijd opererende lagekostenproducent van fosfaten. Aantrekkelijke koers/winstverhouding op het huidige resultaatsdieptepunt. We verwachten dat de resultaten gaan herstellen nu er een herschikking op de wereldwijde markt voor fosfaten plaatsvindt.

De aandelenmarkt als geheel is duur. Het wordt steeds moeilijker om beleggingen te vinden die zowel vermogensbehoud als een aantrekkelijk rendement kunnen bieden. Het marktsentiment is extreem positief, zoals blijkt uit de recordniveaus op de aandelenmarkten en het speculatieve gedrag in cryptomunten. Deze omgeving maakt het moeilijk om verstandige beleggingen te vinden.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

KEHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 4,7%. De waardering van onze portefeuille ligt ligt aanzienlijk onder de marktwaardering. We zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,8 %
3 maanden 0,3 % 0,6 %
Dit jaar 11,0 % 10,3 %
2014 3,2 % 6,8 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,5 % 2,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,2 % 7,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,5 % 9,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 7 september 2016, de oprichtingsdatum van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen European High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,08
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
02-11-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -14,94 % -56,33 %
Tracking error i 2,34 % 2,94 %
Information ratio i 0,10 0,09
Beta i 0,89 0,93
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Dixons Carphone 0,37 % 26,22 %
Rio Tinto 0,23 % 11,71 %
ABN AMRO Holding 0,16 % 7,91 %
AstraZeneca 0,13 % 6,36 %
Statoil 0,11 % 5,70 %

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hennes & Mauritz -B- -0,26 % -12,73 %
Wood Group -0,22 % -10,84 %
Nokia -0,14 % -7,51 %
Centrica -0,12 % -5,89 %
Enel -0,12 % -5,97 %

Geografische verdeling (31-12-2017)

28,9 %
Verenigd Koninkrijk
11,5 %
Nederland
10,6 %
Frankrijk
7,1 %
Zweden
6,0 %
Zwitserland
5,2 %
Duitsland
5,2 %
Noorwegen
4,0 %
Portugal
3,9 %
Italie
3,9 %
Rusland
3,5 %
Belgie
10,3 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2017)

2,5 %
Orange
2,5 %
National Grid
2,2 %
Rio Tinto
2,2 %
ABN AMRO Holding
2,2 %
AstraZeneca
2,1 %
BT Group
2,1 %
Statoil
2,1 %
Novo Nordisk
2,1 %
Vodafone Group
2,1 %
Lloyds TSB
Totaal
22,1 %

Sectorverdeling (31-12-2017)

26,0 %
Financiële waarden
10,8 %
Nutsbedrijven
10,6 %
Telecommunicatie
10,4 %
Olie & gas
10,3 %
Gezondheidszorg
8,3 %
Consumentendiensten
6,9 %
Industriële waarden
6,9 %
Basismaterialen
5,2 %
Consumentengoederen
2,7 %
Overig
2,0 %
Technologie
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,40 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,50 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,56 %
De service fee is per 30 september 2017 verlaagd met 0,05%. De verwachte lopende kosten zijn daarmee ook met 0,05% verlaagd.
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Prestatievergoeding

Slide to see more
Mogelijke prestatievergoeding
0 % - 0,20 %
Huidige prestatievergoeding
0,027% per december 2017
De hoogte van de prestatievergoeding wordt maandelijks vastgesteld, is afhankelijk van de performance van de aandelenklasse t.o.v. de benchmark en bedraagt maximaal 0,20%.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
X
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
06-09-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011843164
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Vestima.
Klasse X van Kempen European High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Vestima-platform. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

ESG Publicaties

pdfStemverantwoording Q3, 2016 - Engels

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.