Kempen European High Dividend Fund N.V. - Class N

Profiel

Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) biedt een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 2,75% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KEHDF is op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en netto dividenden, te realiseren dan de MSCI Europe Total Return Index (op herbeleggingsbasis).

KEHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KEHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,5 % -0,4 %
3 maanden 0,3 % -1,4 %
Dit jaar 6,7 % 6,3 %
2014 3,2 % 6,8 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,4 % 2,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,9 % 6,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,0 % 10,2 %
10 jaar (op jaarbasis) 2,2 % 2,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,4 % 1,2 %
Het performance trackrecord van KEHDF is gebaseerd op Orange European Largecap Fund tot ultimo februari 2007 incl. de daarbijbehorende benchmark (DJ STOXX 50 index). Vanaf eind februari 2007 worden de cijfers van KEHDF en de huidige benchmark gebruikt. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 735,66 M 31-07-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
20.030.593 31-07-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 7,11 16-08-2017
Transactieprijs i
EUR 7,08 16-08-2017
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 54 444
Dividendrendement i 4,16 % 3,29 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 44.041 M EUR 63.789 M
K/W-verhouding i 16,46 18,27
Active share i 78,27 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-07-2017

De Europese aandelenmarkten eindigden juli in de min, maar KEHDF sloot de maand met een positief rendement af en staat nu sinds het begin van het jaar in de plus ten opzichte van de benchmark. De Amerikaanse dollar moest opnieuw aanzienlijk terrein prijsgeven tegenover de euro, omdat beleggers optimistischer worden over de groeivooruitzichten in Europa en genoeg beginnen te krijgen van de politieke instabiliteit in de Verenigde Staten. De waardestijging van de euro zal in het tweede halfjaar waarschijnlijk de resultaten van Europese exporterende bedrijven drukken.

Zowel de sectorallocatie als de aandelenselectie viel in juli gunstig uit. De aandelenselectie was positief in de industriesector en wij profiteerden het meest van onze overweging in de telecomsector, die in de afgelopen maand goed presteerde. De grootste individuele bijdragen waren afkomstig van Telenor en NN Group. De Scandinavische telecomgigant Telenor had de wind in de zeilen na sterke kwartaalcijfers, die gesteund werden door de verbeterde resultaten in de opkomende markten. De Nederlandse verzekeraar NN Group profiteerde van een hoger dan verwachte winst. Het zwakst presterende aandeel in onze portefeuille in juli was British American Tobacco (BAT). De koers van BAT ging onderuit na het bericht dat de FDA, de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit, overweegt de hoeveelheid nicotine in sigaretten op de Amerikaanse markt te beperken. De overgang naar de volgende generatie tabaksproducten zou gedeeltelijk tegenwicht kunnen bieden aan de toegenomen regelgevingdruk.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2017

De marktvolatiliteit bleef beperkt, met weinig echte uitschieters. Het gunstige marktklimaat trekt beleggers aan. Lage volatiliteit op de beurzen doet het lijken alsof rendement kan worden behaald zonder risico. Het is vaak op deze markten dat beleggers in de fout gaan. Zij nemen onbewust meer risico en zitten vaak met overgewaardeerde en/of illiquide beleggingen op het moment dat de cyclus omslaat. Wij zijn actief binnen dezelfde kapitaalmarkten als alle andere beleggers en hebben dus ook te maken met gestegen waarderingen. Naar onze mening zijn er echter nog steeds veilige beleggingen met voldoende rendementsperspectief, namelijk binnen sectoren waar de risicoperceptie hoog is. Momenteel is dit het geval bij cyclische of grondstofgerelateerde ondernemingen. Daarbinnen zoeken we naar ondernemingen met een duurzaam lage kostenbasis en sterke balans teneinde het langetermijnrisico te verminderen.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

KEHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 4,4%. We zijn onverminderd optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2017.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,5 % -0,4 %
3 maanden 0,3 % -1,4 %
Dit jaar 6,7 % 6,3 %
2014 3,2 % 6,8 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,4 % 2,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,9 % 6,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,0 % 10,2 %
10 jaar (op jaarbasis) 2,2 % 2,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,4 % 1,2 %
Het performance trackrecord van KEHDF is gebaseerd op Orange European Largecap Fund tot ultimo februari 2007 incl. de daarbijbehorende benchmark (DJ STOXX 50 index). Vanaf eind februari 2007 worden de cijfers van KEHDF en de huidige benchmark gebruikt. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,08
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-05-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -14,94 % -56,33 %
Tracking error i 2,59 % 2,95 %
Information ratio i -0,60 0,08
Beta i 0,89 0,93
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Telenor 0,33 % 16,48 %
Nationale Nederlanden Group 0,21 % 10,19 %
Statoil 0,19 % 9,23 %
Rio Tinto 0,15 % 6,60 %
Boskalis Westminster 0,12 % 6,30 %

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
British American Tobacco -0,23 % -11,58 %
GlaxoSmithKline -0,17 % -9,08 %
ABB -0,15 % -7,96 %
AstraZeneca -0,15 % -12,64 %
Imperial Brands -0,14 % -11,17 %

Geografische verdeling (31-07-2017)

31,4 %
Verenigd Koninkrijk
13,2 %
Nederland
8,0 %
Noorwegen
7,9 %
Frankrijk
7,7 %
Zwitserland
6,1 %
Italie
5,5 %
Duitsland
5,1 %
Zweden
4,2 %
Portugal
3,5 %
Belgie
7,4 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-07-2017)

2,3 %
Telenor
2,3 %
Rio Tinto
2,3 %
Nationale Nederlanden Group
2,2 %
Statoil
2,2 %
BT Group
2,2 %
Yara International
2,2 %
ING Groep
2,1 %
AXA
2,1 %
Allianz
2,1 %
Diageo
Totaal
22,0 %

Sectorverdeling (31-07-2017)

27,8 %
Financiële waarden
10,5 %
Industriële waarden
10,5 %
Telecommunicatie
10,3 %
Nutsbedrijven
10,1 %
Consumentengoederen
9,5 %
Olie & gas
8,5 %
Gezondheidszorg
6,3 %
Basismaterialen
2,6 %
Consumentendiensten
2,1 %
Overig
1,9 %
Technologie
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,15 %
Verwachte lopende kosten i
0,78 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,77 %
Met ingang van 30 september 2016 is de service fee verhoogd van 0,10% naar 0,15% waardoor de geschatte lopende kostenfactor per die datum is verhoogd naar 0,78%.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,30 %
Meer over ons swing factor beleid
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
01-04-1998
Vestigingsland
Nederland
Geregistreerd voor aanbieding in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000293348
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.