Kempen European High Dividend Fund N.V. - Class N

Profiel

Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) biedt een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 2,75% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. KEHDF belegt in ondernemingen die genoteerd zijn of activiteiten ontplooien in geografisch Europa inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KEHDF is op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en netto dividenden, te realiseren dan de MSCI Europe Total Return Index (op herbeleggingsbasis).

KEHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KEHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,4 % 4,6 %
3 maanden 0,6 % -1,5 %
Dit jaar 1,1 % 0,1 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,4 % 2,6 %
2017 10,8 % 10,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,4 % 1,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,9 % 7,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,4 %
Het performance trackrecord van KEHDF is gebaseerd op Orange European Largecap Fund tot ultimo februari 2007 incl. de daarbijbehorende benchmark (DJ STOXX 50 index). Vanaf eind februari 2007 worden de cijfers van KEHDF en de huidige benchmark gebruikt. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 702,17 M 30-04-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
14.674.348 30-04-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 7,46 18-05-2018
Transactieprijs i
EUR 7,45 18-05-2018
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 55 445
Dividendrendement i 4,38 % 3,28 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 39.517 M EUR 63.511 M
K/W-verhouding i 13,06 15,09
Active share i 83,03 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-04-2018

De Europese aandelenmarkten boekten in april herstel. KEHDF versloeg deze maand de benchmark en heeft ook op YTD-basis beter gepresteerd dan de index. De sectorallocatie leverde deze maand een sterke bijdrage, terwijl de aandelenselectie neutraal uitwerkte. Onze driemaandelijkse portefeuilleherweging voegde eveneens waarde toe. Aandelen die in het eerste kwartaal waren achtergebleven, scoorden in april goed.

De energiesector presteerde in april veruit het beste. Er is minder geïnvesteerd in deze sector omdat de olieprijs jarenlang op zwakke niveaus lag. Inmiddels daalt het nieuwe aanbod, terwijl de vraag naar olie nog steeds groeit. De verwachte groei van de markt voor elektrische auto’s maakt oliemaatschappijen ook terughoudender om te investeren. Op de grondstofmarkten is het aanbod vaak een betere
prijsvoorspeller dan de vraag. Nu de olievoorraden laag zijn, kan de olieprijs sterk blijven. De relatieve performance profiteerde daarnaast van de onderwogen positie in de sector dagelijkse consumentengoederen, die gebukt ging onder een tegenvallende autonome groei, vooral in de ontwikkelde markten. Deze sector heeft een lage weging in KEHDF. Gezien de fundamentals vinden we de waarderingen te hoog.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2018

Twee van de drie uitblinkers in de portefeuille kwamen deze maand uit de oliesector, namelijk Royal Dutch Shell en TGS Nopec. Royal Dutch Shell profiteerde van stijgende olieprijzen en een verbeterende vrijekasstroomgeneratie. Oliedienstverlener TGS Nopec kreeg een impuls van betere vooruitzichten. Het herstel van de olieprijzen stuwt de vraag naar seismische gegevens, het voornaamste product van TGS Nopec. Seismische gegevens worden gebruikt om olie en boorlocaties op te sporen. Modeconcern H&M behoorde tot dusverre in 2018 tot de zwakste performers in de portefeuille, maar veerde in april weer op toen bleek dat de controlerende aandeelhouder aandelen bijkocht. Renault was in april het zwakst presterende aandeel in de portefeuille. De omzet viel lager uit dan verwacht en beleggers hebben minder goede hoop dat de fusie met Nissan nog doorgaat.

Na een periode met beperkte koersschommelingen zijn we blij met meer volatiliteit: volatiele markten bieden meer kansen om individuele aandelen te selecteren. De recente terugval op de aandelenmarkten moet afgezet worden tegen de goede aandelenrendementen in 2017. Naar onze overtuiging zijn de Europese markten aantrekkelijk gewaardeerd, zeker in vergelijking met Noord-Amerika.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt.

KEHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 4,9%. De waardering van onze portefeuille ligt aanzienlijk onder de marktwaardering. We zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dividendgroei in 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,4 % 4,6 %
3 maanden 0,6 % -1,5 %
Dit jaar 1,1 % 0,1 %
2015 7,2 % 8,2 %
2016 3,4 % 2,6 %
2017 10,8 % 10,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,4 % 1,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,9 % 7,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,4 %
Het performance trackrecord van KEHDF is gebaseerd op Orange European Largecap Fund tot ultimo februari 2007 incl. de daarbijbehorende benchmark (DJ STOXX 50 index). Vanaf eind februari 2007 worden de cijfers van KEHDF en de huidige benchmark gebruikt. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,08
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -14,94 % -56,33 %
Tracking error i 2,64 % 2,96 %
Information ratio i 0,28 0,10
Beta i 0,88 0,93
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
TGS Nopec Geophysical 0,39 % 32,51 %
Hennes & Mauritz -B- 0,33 % 16,70 %
Royal Dutch Shell 0,24 % 12,51 %
Statoil 0,21 % 11,01 %
Nokia 0,21 % 10,99 %

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Renault -0,18 % -8,79 %
Svenska Handelsbanken -0,12 % -8,30 %
Nordea Bank AB -0,04 % -2,19 %
Lukoil (US) -0,03 % -1,31 %
Novo Nordisk -0,02 % -1,85 %

Geografische verdeling (30-04-2018)

29,1 %
Verenigd Koninkrijk
11,4 %
Nederland
9,3 %
Frankrijk
9,2 %
Duitsland
7,3 %
Zweden
5,5 %
Noorwegen
4,3 %
Rusland
4,0 %
Italië
3,9 %
Portugal
3,9 %
Zwitserland
3,4 %
België
1,9 %
Cash
6,8 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-04-2018)

2,6 %
National Grid
2,2 %
Hennes & Mauritz -B-
2,1 %
BT Group
2,1 %
WPP
2,1 %
Centrica
2,1 %
Nokia
2,1 %
Royal Dutch Shell
2,1 %
Publicis Group
2,1 %
AXA
2,1 %
Orange
Totaal
21,6 %

Sectorverdeling (30-04-2018)

25,9 %
Financiële waarden
11,5 %
Olie & gas
11,1 %
Nutsbedrijven
10,0 %
Telecommunicatie
8,8 %
Consumentendiensten
8,7 %
Consumentengoederen
7,0 %
Gezondheidszorg
6,7 %
Industriële waarden
6,3 %
Basismaterialen
2,1 %
Technologie
1,9 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,73 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,78 %
De service fee is per 30 september 2017 verlaagd met 0,05%. De verwachte lopende kosten zijn daarmee ook met 0,05% verlaagd.
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016/2017.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 1 januari 2018 van 0,30%/0,30% to 0,40%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
01-04-1998
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000293348
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the databasefrom MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.