Kempen European High Dividend Fund N.V. - Class N

Profiel

Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) biedt een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 2,75% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. KEHDF belegt in ondernemingen die genoteerd zijn of activiteiten ontplooien in geografisch Europa inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van KEHDF is op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en netto dividenden, te realiseren dan de MSCI Europe Total Return Index (op herbeleggingsbasis).

KEHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KEHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,2 % 4,2 %
3 maanden 2,5 % 4,5 %
Dit jaar 9,1 % 10,6 %
2016 3,4 % 2,6 %
2017 10,8 % 10,3 %
2018 -8,0 % -10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,1 % 1,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,2 % 6,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,2 % 4,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,5 % 1,2 %
Het performance trackrecord van KEHDF is gebaseerd op Orange European Largecap Fund tot ultimo februari 2007 incl. de daarbijbehorende benchmark (DJ STOXX 50 index). Vanaf eind februari 2007 worden de cijfers van KEHDF en de huidige benchmark gebruikt. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 587,66 M 28-02-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 100,77 M 28-02-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
14.622.714 28-02-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 7,06 19-03-2019
Transactieprijs i
EUR 7,05 19-03-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 55 439
Dividendrendement i 5,03 % 3,63 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 41.623 M EUR 66.598 M
K/W-verhouding i 11,36
Active share i 81,53 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 28-02-2019

Februari was opnieuw een goede maand voor Europese aandelen. Na de januarirally werd de opwaartse trend voortgezet. Europese aandelen hebben inmiddels op YTD-basis al het rendement geboekt dat we normaal over een gemiddeld jaar verwachten. KEHDF bleef op deze sterke markt achter bij de benchmark, wat voor een meer defensieve waardegerichte strategie echter niet ongebruikelijk is.

Aan de positieve marktstemming lagen dezelfde redenen ten grondslag als in januari. De markt werd nog steeds gedragen door het minder steile pad van mogelijke renteverhogingen dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft aangekondigd. Voorts verliep het resultatenseizoen beter dan verwacht.

Iedere sector eindigde deze maand in de plus. De best presterende sectoren waren gezondheidszorg, industrie en financiële dienstverlening, terwijl communicatiediensten (inclusief telecom) en nutsvoorzieningen achterbleven bij de sterke markt.

KEHDF kon zoals gezegd de sterke markt niet bijbenen: zowel de sectorallocatie als de aandelenselectie pakten nadelig uit. Het selectie-effect was met name negatief binnen de sectoren duurzame consumentengoederen en communicatiediensten. Binnen de sector duurzame consumentengoederen lagen winkelketens zoals Dixons Carphone en H&M er zwak bij zonder specifiek nieuws. De voornaamste achterblijvers binnen communicatiediensten waren Publicis (tegenvallende resultaten) en WPP (sectorgenoot van Publicis die ook onder druk kwam te liggen). De aandelenselectie binnen de sector financiële dienstverlening voegde duidelijk waarde toe: ING, Lloyds Banking Group en Mediobanca presteerden goed na prima cijfers.

De negatieve bijdrage van de sectorallocatie kwam vooral van de overweging van communicatiediensten en nutsvoorzieningen. In een opgaande markt blijven de meer defensieve sectoren gewoonlijk achter.

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2019

Na de driemaandelijkse portefeuilleherweging in december bleef de handelsactiviteit in februari beperkt. In maart volgt de eerste herweging van 2019.

Naar onze overtuiging zijn de waarderingen op de wereldwijde aandelenmarkten per saldo aan de hoge kant. Op de Europese markten zien we in bepaalde segmenten nog wel aantrekkelijk gewaardeerde kansen. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple, maar als de marges en/of de omzet hoog zijn, dan biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In ons beleggingsproces steken we veel tijd in nader inzicht in de winstgevendheid gedurende een gehele cyclus. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

KEHDF biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,5%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 3,2 % 4,2 %
3 maanden 2,5 % 4,5 %
Dit jaar 9,1 % 10,6 %
2016 3,4 % 2,6 %
2017 10,8 % 10,3 %
2018 -8,0 % -10,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,1 % 1,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,2 % 6,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,2 % 4,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,5 % 1,2 %
Het performance trackrecord van KEHDF is gebaseerd op Orange European Largecap Fund tot ultimo februari 2007 incl. de daarbijbehorende benchmark (DJ STOXX 50 index). Vanaf eind februari 2007 worden de cijfers van KEHDF en de huidige benchmark gebruikt. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,09
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-02-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 28-02-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,90 % -56,33 %
Tracking error i 2,71 % 2,96 %
Information ratio i 0,12 0,10
Beta i 0,89 0,93
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Arcadis 0,41 % 30,57 %
Lloyds TSB 0,25 % 11,82 %
ING Groep 0,25 % 12,80 %
AXA 0,20 % 10,13 %
Mediobanca 0,19 % 16,08 %

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Publicis Group -0,11 % -8,57 %
Centrica -0,09 % -7,00 %
Nokia -0,08 % -3,51 %
BT Group -0,07 % -5,87 %
WPP -0,06 % -3,26 %

Geografische verdeling (28-02-2019)

27,0 %
Verenigd Koninkrijk
11,1 %
Nederland
10,5 %
Frankrijk
7,9 %
Duitsland
5,9 %
Zweden
4,6 %
Rusland
4,3 %
Zwitserland
4,0 %
Portugal
3,9 %
Noorwegen
3,6 %
Italië
3,6 %
Denemarken
3,6 %
België
3,3 %
Finland
1,5 %
Cash
5,2 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (28-02-2019)

2,4 %
Lloyds TSB
2,4 %
Rio Tinto
2,3 %
EasyJet
2,2 %
Enel
2,2 %
Admiral
2,2 %
AXA
2,2 %
Baloise
2,2 %
Roche Holding
2,2 %
Lukoil (US)
2,1 %
National Grid
Totaal
22,2 %

Sectorverdeling (28-02-2019)

28,1 %
Financiële waarden
13,0 %
Olie & gas
9,2 %
Consumentengoederen
9,0 %
Basismaterialen
8,9 %
Nutsbedrijven
8,6 %
Telecommunicatie
8,4 %
Consumentendiensten
6,4 %
Gezondheidszorg
4,9 %
Industriële waarden
2,1 %
Technologie
1,5 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,15 %
Verwachte lopende kosten i
0,78 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,73 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017/2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%
De service fee is per 1 oktober 2018 verhoogd met 0,05%. De verwachte lopende kosten voor boekjaar 2018/2019 zijn daarmee ook met 0,05% verhoogd.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is aangepast per 14 januari 2019 van 0,40%/0,15% to 0,30%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
01-04-1998
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000293348
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.