Insights

Nu, insititutioneel

 

In Nu, Institutioneel lichten we elke editie een onderwerp uit dat speelt in de pensioensector. Deze maand belichten we Klimaatrisico's. 

Lees meer en schrijf je in

Asset Allocatie updates

 

De geopolitieke spanningen tussen de VS en Iran waar we vorige maand melding van maakten, bleken nauwelijks van invloed op financiële markten. Dus leek de positieve trend te kunnen worden voortgezet. Vanwege verdere verbeteringen in voorlopende economische indicatoren hebben we onze aandelenonderweging wat teruggebracht. Maar toen kwam de volgende horde in de vorm van het coronavirus. Vanwege het in hoge mate onvoorspelbare verloop de verspreiding van het virus, hebben we ons beleggingsbeleid er niet op aangepast.

Lees meer en schrijf je in

Kempen's Kijk

 

 

Kempen’s Kijk is een tweewekelijkse column, waarin wij onze kijk op economische ontwikkelingen in de wereld geven.

Lees meer en schrijf je in

Kempen Outlook

 

In deze Kempen Insight kunt u onze Outlook voor 2020 lezen: we kijken vooruit en bestuderen een aantal onderwerpen die van grote invloed kunnen zijn op de economie en financiële markten. Daarnaast staat het magazine vol met achtergrondartikelen van onze fondsen en fiduciair managementtak.

Lees meer en schrijf je in

Whitepaper

2019, 18 november

Hoogrentend in de breedte

Download