Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam – Gematigd offensief - Class BN

Profiel

Het Fonds beoogt op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het Fonds belegt, direct of indirect, in een breed samengestelde portefeuille van verschillende vermogenscategorieën, waarin het vermogen wordt belegd conform het beleggingsprofiel van het Fonds. De verdeling over de vermogenscategorieën zijn als volgt:
- Geldmarkt (0-20%);
- Obligaties investment grade (10-40%);
- Obligaties high yield (0-20%);
- Obligaties opkomende landen (0-20%);
- Aandelen (30-80%); en
- Onroerend goed (0-15%).

Jaarlijks wordt voor het Fonds de strategische verdeling over de verschillende vermogenscategorieën vastgesteld op basis van langetermijn risico- en rendementsverwachtingen. Over het gevolgde strategisch beleggingsbeleid en de tactische aanpassingen wordt in de jaarverslagen verslag gedaan. Beleggingen kunnen plaatsvinden in alle mogelijke sectoren en er zijn geen restricties ten aanzien van de looptijden van obligaties. Er kunnen zowel actieve als passieve duurzame fondsen geselecteerd worden.

Het Fonds mag niet direct beleggen in onroerend goed, maar wel in financiële instrumenten die een significante blootstelling hebben naar deze vermogenscategorie. Het Fonds kan liquiditeiten en deposito's aanhouden luidend in euro en vreemde valuta's. Daarnaast kan het Fonds ook gebruikmaken van technieken, structuren of derivaten zoals opties, warrants en futures voor afdekkingsdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer.

Beheerteam

Thijs van der Kevie, Cas de Bruijne, Jan van de Ven, Frans Evers

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,7 %
Dit jaar -2,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 608,78 M 31-12-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 608,78 M 31-12-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
622.633 31-12-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 1.029,29 03-02-2023
Transactieprijs i
EUR 1.020,96 03-02-2023

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 17
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,7 %
Dit jaar -2,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Dividendkalender
Het fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022, waardoor de eerste dividenduitkering in 2023 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggingscategorie (31-12-2022)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling

Top 10 belangen (31-12-2022)

19,5 %
NT Europe Sus Select SDG Index A FGR Tax
15,3 %
UBS ETF MSCI USA Soc Responsible USD Dis
10,0 %
NT Euro Government Bond Index C EUR
6,4 %
iShares $ Corp Bond ESG EUR Hedged
6,0 %
BestSelect Hermes Gl Imp Opp Eq Class P
6,0 %
BestSelect M&G Gl Positive Imp Eq Cl P
5,8 %
NT EMG Sust Sel SDG Index FGR Fd A EUR
5,8 %
Kempen (Lux) Gl Sustainable Eq Cl VLK I
4,1 %
BlackRock ICS EUR Liq Env Aware Fd Acc
4,1 %
BNP Paribas Climate Impact
Totaal
82,9 %
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,690 %
Service fee i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,23 % (geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,97 %
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
14-11-2022
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch eigenaar Kempen AIF BV
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
NL0015000U59
Dit fonds is alleen toegankelijk voor orders via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Vermogensfonds Duurzaam Gematigd Offensief (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit houdt in dat het Fonds ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Het Fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling maar zal tussen minstens 5% en 20% van het vermogen aanhouden in duurzame beleggingen.


Duurzaam Zeer Defensief 5%
Duurzaam Defensief 7,5%
Duurzaam Neutraal 12,5%
Duruzaam Gematigd Offensief 15%
Duurzaam Offensief 20%
Duurzaam Zeer Offensief 20%

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Fonds promoot de volgende ecologische kenmerken:
• de mitigatie van klimaatverandering en de adaptatie aan klimaatverandering in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs;Â
• de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen.• de transitie naar een circulaire economie

Het Fonds promoot de volgende sociale kenmerken:Â
• vermijding van controversiële activiteiten als gevolg van de schending van beginselen van het Global Compact van de VN;
• vermijding van de productie en het gebruik van controversiële wapens.
Voor de ecologische en sociale kenmerken is er geen specifieke benchmark aangewezen, maar het Fonds heeft zich ertoe gecommitteerd om een bijdrage aan het Klimaatakkoord van Parijs te leveren. Het Fonds streeft daarom naar een CO2-intensiteit die geringer is dan die van de op het Klimaatakkoord van Parijs afgestemde EU-benchmark (EU PAB). Deze benchmark gaat uit van een vermindering met 50% per eind 2019 versus de MSCI All Countries World Index en vervolgens een verdere daling van 7% per jaar.Â

Beleggingsstrategie

Het promoten van duurzaam beleggen wordt gestalte gegeven via de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Omdat het Fonds in andere beleggingsfondsen belegt, gebruikt het ESG als leidraad voor de selectie en monitoring van deze fondsen.

Passieve aandelenbeheerders moeten een ‘best-in-class’ beleid hebben. Dit beleid moet voorzien in de uitsluiting van minstens 50% van het beleggingsuniversum. Actieve beheerders moeten een duidelijk ESG-beleid hebben dat minimaal een passief ‘best-in-class’ beleid evenaart.Â
Â

Aandeel beleggingen

Hoewel duurzaam beleggen niet de doelstelling is, wil het Fonds het minimumaandeel duurzame beleggingen die op de EU-taxonomie zijn afgestemd, boven 0% houden.

De ambitie van het Fonds voor het minimumaandeel duurzame beleggingen is gericht op duurzame beleggingen die aan de ecologische doelstellingen ‘mitigatie van klimaatverandering’ en ‘adaptatie aan klimaatverandering’ zijn gerelateerd.Â

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De beleggingen van het Fonds worden elk kwartaal gescreend op naleving van de ESG-criteria van Kempen. Dit screeningproces stelt Kempen in staat om de ESG-prestatie van alle ondernemingen waarin het Fonds heeft belegd, te monitoren en de dialoog te stimuleren over mogelijk controversiële kwesties die worden gesignaleerd. ESG-specialisten en portefeuillebeheerders bespreken elk kwartaal de uitkomsten van de screening in speciale sessies, waarin wordt beoordeeld of ESG-risico’s en -kansen voldoende tot uitdrukking komen in het Kempen besluitvormingsproces voor beleggingen.Â

Methodologieën

Indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten worden op zowel ondernemings- als portefeuilleniveau gemonitord. Economische activiteiten van portefeuilleondernemingen kunnen ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren hebben.

CO2-intensiteit is de belangrijkste parameter voor de uitstoot van koolstof en wordt berekend op basis van de omzet (gewogen gemiddelde CO2-intensiteit); dit gebruiken wij voor ons commitment, onze ambitie en onze doelstellingen. Wij berekenen de CO2-intensiteit ook op basis van de ondernemingswaarde, die eveneens door de EU-benchmarks wordt gebruikt.

Afstemming op de EU-taxonomie wordt gemeten aan de hand van de omzet. Hiervoor gebruiken wij feitelijke gegevens van portefeuilleondernemingen in combinatie met schattingen door een externe partij voor afstemming op de EU-taxonomie.

Databronnen en -verwerking

Externe dataleveranciers omvatten (maar zijn niet beperkt tot) Institutional Shareholder Services (ISS) dat wij voor data over stemmingen, bestuur, CO2 en Duurzame Ontwikkelingsdoelen gebruiken, MSCI ESG Research dat wij voor ESG-ratings van ondernemingen en data over productbetrokkenheid en het Global Compact van de VN gebruiken, en Sustainalytics dat wij voor ESG-risicoratings en data over productbetrokkenheid gebruiken. De mate waarin de beleggingen in ecologisch duurzame economische activiteiten conform de EU-taxonomie plaatsvinden, wordt aan de hand van de omzet gemeten. Hiervoor zijn wij afhankelijk van een externe dataleverancier (MSCI ESG), die feitelijke gegevens van portefeuilleondernemingen gebruikt in combinatie met schattingen door de externe dataleverancier voor afstemming op de EU-taxonomie. Zowel interne als externe data worden in meerdere systemen voor data-analyse (onder andere FactSet, PowerBI en Tableau) en interne compliance (onder andere ThinkFolio) verzameld en verwerkt.Â

Methodologische en databeperkingen

Door externe partijen verstrekte ESG-data zijn verre van perfect. Daarom voeren wij een strikt due diligence-onderzoek uit naar de data die wij in onze ESG-processen gebruiken. Om de kwaliteit van de data te waarborgen, voeren wij regelmatig overleg met portefeuilleondernemingen en externe dataleveranciers. Beperkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verschillen tussen de door ondernemingen openbaar gemaakte data en de door dataleveranciers verstrekte data, inconsistenties tussen dataleveranciers, vooringenomenheid op basis van marktkapitalisatie en modelleringsscenario’s.

Due diligence

Voordat het Fonds in een onderneming belegt, voeren de portefeuillebeheerders een due diligence-onderzoek uit naar potentiële ESG-risico’s en -kansen, alsook naar eventuele controverses in het verleden. ESG due diligence is in de verschillende fasen van het beleggingsproces (screening van beleggingsuniversum, fundamenteel onderzoek en portefeuillebeheer) geïntegreerd.Â

Aangewezen referentiebenchmark

Hoewel er geen index als referentiebenchmark is aangewezen, heeft het Fonds zich gecommitteerd aan een CO2-intensiteit die onder het traject van de op het Klimaatakkoord van Parijs afgestemde EU-benchmark (EU PAB) ligt. . Dit traject gaat uit van een CO2-intensiteit die 50% geringer is dan die van de MSCI All Countries World Index per eind 2019 en vervolgens voorziet in een daling van 7% per jaar.Â
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Van Lanschot Kempen Vermogensfonds Duurzaam - Gematigd offensief (het “Subfonds”) is een subfonds van Van Lanschot Kempen Vermogensfonden (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.