Participatiefonds Merwede

Profiel

Merwede Participatiefonds (Merwede) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo (KOP I).

KOP, het fonds waar door Merwede indirect in belegd wordt, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -5,5 %
3 maanden -7,0 %
Dit jaar -12,5 %
2017 11,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 29,94 M 31-10-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 29,94 M 31-10-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
633 31-10-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 45.529,16 30-11-2018
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Merwede Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2018.

Aangezien Merwede Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Team
In augustus werden wij geconfronteerd met het volkomen onverwachte overlijden van onze collega Joop Witteveen. Joop was, samen met zijn team, onder meer verantwoordelijk voor Kempen Oranje Participaties. In Joop verloren we een zeer gewaardeerde collega met ongekende passie voor zijn werk en zijn klanten. In de geest van Joop zullen zijn werkzaamheden worden voortgezet door de leden van het team, Erwin Dut, Michiel van Dijk en Sander van Oort.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP daalde in het derde kwartaal van 2018 met 1% van € 198,72 naar € 196,48 per participatie. Het rendement over de eerste negen maanden van 2018 bedraagt daarmee -7,4%. Het gemiddelde rendement over de afgelopen drie jaar bedraagt 25,3% per jaar. Door opgelopen waarderingen, stijgende rentevoeten en toenemende economische onzekerheid laten de beurskoersen van een aantal van onze bedrijven - na een aantal sterke jaren - dit jaar een daling zien.

Handel
De handelskoers op 1 oktober 2018 was € 197,46, gebaseerd op de actuele intrinsieke waarde met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang van KOP is – als gevolg van de koersdaling – gedaald naar circa € 670 miljoen, echter het aantal geplaatste aandelen KOP steeg met 1,3%. Wij mochten wederom nieuwe deelnemers verwelkomen, ook in de nieuwe houdstermaatschappij Elbe. Wij zien verdere interesse van nieuwe en bestaande klanten, zeker nu koersen enigszins onder druk staan. Voor het eerstvolgende handelsmoment op 2 januari 2019 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 30 november 2018 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van Kempen).

Marktontwikkelingen
Volatiliteit keerde in de eerste negen maanden van 2018 terug en heeft zijn sporen achtergelaten op de aandelenmarkten en vastrentende markten. Op 5 en 8 februari noteerde de S&P-index de grootste dagelijkse dalingen van de afgelopen 5 jaar. Een nieuwe politieke storm in Italië zorgde ervoor dat tienjarige obligaties in september 10% van hun waarde verloren. Samen met moeizame onderhandelingen over de Brexit en een afkoelende economie in Duitsland zijn de risico’s in Europa in de afgelopen maanden fors toegenomen en reden genoeg voor de internationale belegger om de regio de rug toe te keren. Europese aandelenfondsen zagen dan ook forse outflow en met +7% deed de S&P500 het in het derde kwartaal dan ook veel beter dan de Euro Stoxx 600 die 1% steeg. Bovenop de politieke en economische risico’s, zetten de stijgende grondstofprijzen (waaronder olie) de winstgevendheid van bedrijven in toenemende mate onder druk.

We hebben de afgelopen maanden niet alleen volatiliteit gezien, maar ook een afname van liquiditeit in de markt. Voor ons is nervositeit vaak een kans om op aantrekkelijke niveaus participaties op te bouwen of uit te breiden, maar de beperkte liquiditeit maakt dit uitdagend.
De Europese small cap index daalde in het derde kwartaal met ruim 1%, waarbij met name de cyclische sectoren aanzienlijk slechter presteerden, aangezien beleggers in de huidige onzekere tijden een duidelijke voorkeur hebben voor structurele groei en voorspelbaarheid. KOP presteerde in het derde kwartaal in lijn met de markt.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

Het komen en gaan van volatiliteit en liquiditeit is onderdeel van het beleggen in Europese small-caps en daarom is onze beleggingsfilosofie van langetermijnaandeelhouderschap in sterke bedrijven enorm belangrijk. Wij blijven bouwen aan een robuuste portefeuille van bedrijven met hoge kwaliteit, een aantrekkelijke waardering van de aandelen en voldoende verhandelbaarheid ter beurze. We besteden al onze tijd aan de fundamentele analyse van bedrijven, om zowel hun sterke als zwakke punten beter te begrijpen, door de resultaten en die van de concurrenten te bestuderen en door vele gesprekken te voeren met het management en sectorgenoten. Voor ons is van primair belang dat het goed gaat met onze bedrijven en dat ze voldoende aandeelhouderswaarde creëren op de lange termijn.

Hoge volatiliteit en lage liquiditeit maken het echter uitdagend om op aantrekkelijke koersniveaus in korte tijd een deelneming op te bouwen en op hoge koersniveaus bestaande posities fors te verkleinen. Zo daalde het aandeel BESI in april gedurende twee weken met 33% en steeg een participatie in opbouw met 35% in de vier weken nadat we waren begonnen met kopen. Door de lage liquiditeit gaat de opbouw van nieuwe participaties langzaam en in het derde kwartaal hebben wij geen nieuwe participaties kunnen melden. Wel hebben wij het restant van onze deelneming in Beter Bed volledig verkocht. Wij denken dat een herpositionering van Beter Bed in Duitsland in het huidige online-tijdperk een duur en tijdrovend proces zal worden met een hoogst onzekere uitkomst.

Ondanks dat de bedrijven in de KOP-portefeuille hun specifieke operationele uitdagingen hebben, blijven ze zich over het algemeen prima ontwikkelen.

Onze grootste deelneming Coats zag in de eerste helft van 2018 het bedrijfsresultaat met 13% toenemen en bevestigde de goede gang van zaken met een 14% hoger dividend. Bovendien is Coats voortvarend met het verminderen van pensioenrisico’s, waardoor meer ruimte ontstaat voor dividenden en acquisities. Deze wereldmarktleider in draad en garen blijft zich strategisch en operationeel uitstekend ontwikkelen en wij verwachten aanhoudende winstgroei voor de komende jaren. De koers van Coats steeg met 6% in het afgelopen kwartaal.

Een ander sterk presterend aandeel in het derde kwartaal was het Zwitserse Interroll. Deze marktleider in rollers voor logistieke systemen geniet van een structureel groeiende wereldmarkt. Dit werd mede gedreven door de explosie van e-commerce, wat vraagt om uitbreiding en automatisering van distributiecentra. De gerapporteerde omzet- en winstgroei van bijna 20% in de eerste helft van 2018 was zeer indrukwekkend en werd door beleggers beloond met een koersstijging van 10% in het derde kwartaal.

We hebben in september bijgepraat met de CEO van Washtec. Na een fors herstel van de resultaten in de afgelopen jaren, ziet Washtec nog meer mogelijkheden om haar winstgevendheid te vergroten en groei te versnellen, mede door betere afstemming tussen inkoop, productie en verkoop en door de modulaire fabricage van de producten. Na hernieuwd momentum in Noord-Amerika lijkt nu ook vanuit China de interesse te ontstaan voor automatische carwashsystemen.

QSC maakte het voornemen bekend om haar grootste divisie, Telecom, te verkopen en meldde dat een flink aantal geïnteresseerde kopers zich heeft gemeld. Dit maakt de rest van QSC aantrekkelijk gewaardeerd en verhoogt de kans op een flinke kapitaalsuitkering naar aandeelhouders. In de discussie met het management over kapitaalallocatie hebben wij duidelijk onze voorkeur uitgesproken. Door de aankondiging van de potentiële telecomverkoop steeg het aandeel met 16% in het derde kwartaal.

Nedap zag haar koers met 11% stijgen in het kwartaal als beloning voor een indrukwekkende 10% omzetgroei die de onderneming rapporteerde over de eerste helft van 2018. Naast meer focus in de productportefeuille en daling van de interne kosten door outsourcing van productie, wordt Nedap steeds meer een softwareonderneming wat haar schaalbaarheid en toekomstige winstgevendheid kan verhogen.

Ook ForFarmers ontwikkelt zich prima door een combinatie van productinnovatie (minder fosfaatuitstoot, meer biologisch voer) en aantrekkelijke investeringen (België, Polen, Duitsland). Daarmee blijft ForFarmers presteren in lijn met haar doelstelling van circa 5% jaarlijkse winstgroei. Het risico voor de onderneming blijft echter de mogelijke impact van de Brexit op de Britse activiteiten. CEO Yoram Knoop zal zijn visie hierop geven tijdens het KOP-event op 30 oktober a.s.

De aandelenkoers van BESI steeg met 140% tussen maart 2017 en maart 2018 en daalde daarna met 60% tot eind september 2018 (-21% in het derde kwartaal). De semiconductor equipment cyclus is -na acht sterke kwartalen - in het tweede en derde kwartaal 2018 verslechterd en er heerst onzekerheid hoelang de neergaande cyclus gaat duren (normaliter ongeveer zes kwartalen). BESI staat er als onderneming sterker voor dan ooit, met innovatieve machines en een solide balans. Ondanks dat wij BESI als een aantrekkelijke langetermijnbelegging zien, hebben wij gedurende 2017 en begin 2018 op hogere koersniveaus onze positie in BESI substantieel afgebouwd. Na de koersdaling is de waardering van het aandeel BESI duidelijk aantrekkelijker geworden.

Ook het aandeel Kendrion had het moeilijk in het derde kwartaal met een daling van 15%. De Capital Markets Day in augustus, waarbij de omzetgroeidoelstelling van 5% per jaar werd losgelaten en de margedoelstelling van 10% werd herhaald, kon beleggers niet enthousiasmeren. Met haar exposure naar een onzekere Europese auto-industrie in het algemeen en dieseltechnologie in het bijzonder, zal Kendrion de komende kwartalen het vertrouwen van beleggers moeten herwinnen middels aanhoudende winstgroei als gevolg van nieuwe productintroducties, mede voor elektrisch aangedreven auto’s.

SAF Holland zal ook het vertrouwen van beleggers moeten herwinnen na zwakke resultaten van haar Noord-Amerikaanse dochter in 2017 en de eerste helft van 2018. Stijgende staalprijzen en het uitvoeren van een ingrijpende reorganisatie tijdens een zeer sterk marktherstel, zorgden voor veel extra kosten en vertragingen waardoor SAF Holland haar Amerikaanse winstgevendheid heeft zien verdampen. De onderneming belooft winstherstel in 2019 en 2020, maar beleggers houden vooralsnog hun kruit droog, ondanks uitstekende ontwikkelingen in Europa en Azië.

Ondanks dat El.En voor de eerste helft van 2018 een netto winstgroei rapporteerde van 24%, stond het aandeel in het kwartaal onder druk door de algemene beursmalaise in Italië als gevolg van politieke en economische onzekerheid. Wij verwachten dat op basis van productinnovaties in Medical en stijgende marktaandelen in Industrial El.En, de komende jaren dubbelcijferig kan blijven doorgroeien. Op termijn zal ons inziens de beurskoers de uitstekende strategische en operationele ontwikkelingen bij El.En wederom reflecteren.

Waarderingen
Door de winstgroei bij onze bedrijven en dalende aandelenkoersen is de waardering van de KOP-portefeuille aantrekkelijker geworden gedurende het derde kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2019E) van de portefeuille daalde van 13x eind juni 2018 naar ruim 12x eind september 2018. Daarmee is het koerspotentieel van de portefeuille toegenomen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Merwede Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -5,5 %
3 maanden -7,0 %
Dit jaar -12,5 %
2017 11,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 700,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
11-06-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Merwede Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Merwede Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,15 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,10% op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,27%
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,19 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Merwede Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin indirect belegd wordt (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
10-05-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen B.V.
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg en aan te houden bedrag € 100.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0012294508
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 10:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Merwede Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Merwede Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Merwede Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.