Participatiefonds Maas

Profiel

Maas Participatiefonds (Maas) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP).

KOP is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer van de uitstaande aandelen per onderneming aan te houden.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

profielplaatje Maas

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,2 %
3 maanden 3,0 %
Dit jaar 10,1 %
2016 32,7 %
2017 42,1 %
2018 -21,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -11,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 17,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 15,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,5 %
Met ingang van 28 september 2015 is de fondsnaam gewijzigd van Kempen Orange European Participations in Maas Participatiefonds. Met ingang van 1 oktober 2013 is het beleggingsbeleid gewijzigd en wordt er indirect naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van het fonds vóór 1 oktober 2013 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 80,77 M 28-02-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 80,77 M 28-02-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
467.196 28-02-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 172,88 28-02-2019
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2018.

Aangezien Maas Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP daalde in het vierde kwartaal van 2018 met 14,9% van € 196,48 naar € 167,29 per participatie. Het rendement over 2018 bedraagt daarmee -21,1%. Het gemiddelde rendement over de afgelopen drie jaar bedraagt 14,2% per jaar. In navolging van het wereldwijde negatieve beurssentiment, lieten de beurskoersen van de meeste van onze bedrijven - na een aantal sterke jaren - in 2018 een daling zien.

Handel
De handelskoers op 2 januari 2019 was € 168,13, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang van KOP komt daarmee uit op circa € 600 miljoen, waarbij het aantal geplaatste aandelen KOP door de handel op 2 januari steeg met 2%. Wij mochten wederom nieuwe deelnemers verwelkomen, ook in de nieuw opgerichte houdstermaatschappij Loire. Wij zien verdere interesse van zowel nieuwe als bestaande klanten, zeker nu koersen onder druk staan. Voor het eerstvolgende handelsmoment op 1 april 2019 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 28 februari 2019 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van Kempen).

Marktontwikkelingen
Macro-economisch en politiek nieuws zorgden voor forse negatieve uitslagen op de financiële markten in het vierde kwartaal. De belangrijkste triggers voor een nieuwe verkoopgolf kwamen uit Amerika. Alhoewel FED-voorzitter Powell in lijn met consensus de rente met 0,25% verhoogde tot 2,5% viel de uitspraak van twee verwachte renteverhogingen in 2019 in slechte aarde bij beleggers. Dit aangezien hiermee het risico bestaat dat het gezonde economische herstel in de VS en het broze herstel in Europa omslaan in een vertraging. De uitspraken waren ook duidelijk tegen het zere been van president Trump die zinspeelde op het ontslag van de FED-voorzitter wat fungeerde als olie op het vuur. Ontkrachting van deze uitspraken en geruststellende woorden over de goede voortgang in de discussie over het handelsverdrag met China zorgden uiteindelijk voor een kortstondige rally aan het einde van 2018.

Het verslechterde beurssentiment beïnvloedde met name de koersen van Europese small-caps negatief. In tijden van risico-aversie bij beleggers doen small-caps het relatief slechter dan de meer liquide large-caps en bovendien keerde de internationale institutionele belegger Europa de rug toe, zoals te zien is aan de forse outflow waarmee Europese aandelenfondsen te kampen hadden in 2018. Ten slotte deden cyclische aandelen het relatief slecht als gevolg van de (verwachte) economische groeivertraging in Europa, China en in mindere mate de Verenigde Staten. Zo stonden met name bedrijven in de automotive-, business services-, semiconductor- en bouwsector onder druk.

Het bovenstaande zette ook de koersen van aandelen in het beleggingsuniversum van KOP (kleine Europese small-caps met vaak een cyclisch karakter) onder druk en ook de bedrijven in KOP zagen hun beurskoersen dalen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2018

In gesprekken met participanten en prospects spreken wij regelmatig over het volatiele karakter van de beurskoersen van onze participaties en daarmee de volatiliteit in de waarde van het aandeel KOP. In het minder liquide deel van de beurs waarin KOP belegt, kunnen beurskoersen fors afwijken van de fundamentele ontwikkeling van de bedrijven waarin we participeren en dit kan maanden en soms kwartalen het geval zijn. Koersen in ons universum hebben dan ook de neiging te ‘overreageren’ naar boven en naar beneden, terwijl wij als portefeuillemanagers hiervan niet altijd gebruik kunnen maken door de lagere liquiditeit in deze aandelen. Daarom is het belangrijk onze aandacht te richten op de fundamentele ontwikkelingen bij onze bedrijven en een langetermijnbeleggingshorizon te hanteren. Op drie- en vijfjaarbasis laat KOP een gezond gemiddeld rendement zien van 14,2% en 14,7% per jaar.

De fundamentele ontwikkelingen bij onze bedrijven zijn over het algemeen positief. Strategisch maken onze bedrijven de juiste keuzes waarbij externe factoren de winstgevendheid soms tijdelijk onder druk kunnen zetten.

In het vierde kwartaal hebben we geen nieuwe deelnemingen afgerond. Wel hebben we onze positie in BESI fors uitgebreid, na de koerscorrectie. Bij andere deelnemingen hebben we op basis van liquiditeit en waardering onze posities beperkt aangepast.

De bedrijven die in 2019 naar onze verwachting een gezonde winststijging zullen laten zien zijn Coats, Interroll, AvonRubber, Lectra en Nedap.

Coats blijft marktaandeel winnen in draad en garen voor kleding, schoenen en eveneens in zogenaamde ‘performance materials’ voor hoogwaardige toepassingen. Ons bezoek in oktober aan de fabriek in China heeft onze positieve indruk van de organisatie en de producten van Coats bevestigd. Interroll heeft het hoogste groeiprofiel binnen de KOP-portefeuille door de wereldwijde trend in de automatsering van distributiecentra, mede ingegeven door e-commerce. De onderneming blijft fors investeren om de groei te faciliteren. AvonRubber profiteert van de wereldwijde stijgende vraag naar haar gasmaskers en ademhalingssystemen, zowel voor militairen als politie en brandweer. In de Dairy-divisie blijft de onderneming marktaandeel winnen met haar unieke Farm Services concept. De lancering van nieuwe machines en software in de afgelopen jaren zorgen bij Lectra voor aanhoudende winstgroei in 2018. Ten slotte profiteert de winst bij Nedap van de recente maatregelen rondom kostenbeheersing, focus en slagkracht.

Wij verwachten dat Washtec in 2018 nauwelijks winstgroei zal rapporteren, wat te maken heeft met het sterke winstniveau van 2017 toen het een aantal zeer grote orders in de Verenigde Staten uitleverde. Onderliggend is het groeiprofiel van Washtec intact.

Ook kampten een aantal bedrijven in de KOP-portefeuille met winstdruk in 2018 door externe of cyclische factoren.

Zo zal ForFarmers haar winstniveau van 2017 waarschijnlijk net niet evenaren door stijgende logistieke kosten (lage waterstanden in rivieren) en eenmalige transactiekosten met betrekking tot recente acquisities in Polen, Nederland en België. In 2019 verwachten wij een duidelijk winstherstel en acquisities, gefinancierd vanuit een solide balans.

BESI zag in de loop van 2018 de semiconductorcyclus na een aantal sterke kwartalen dalen. Dit is het gebruikelijke patroon in de industrie waarin BESI opereert; ongeveer zes kwartalen omhoog en dan zes kwartalen omlaag. Dit betekent dat naar alle waarschijnlijkheid in 2019 de cyclus negatief zal zijn en de kortetermijnwinstgevendheid van BESI onder druk zal staan. Wij zijn er echter van overtuigd dat BESI elke cyclus steeds sterker wordt, waarbij het door een combinatie van productinnovatie en kostenbeheersing aanhoudend marktaandeel wint in de cyclische groeimarkt voor semiconductorequipment.

SAF Holland heeft een moeilijk jaar achter de rug, waarbij de Europese en Aziatische activiteiten floreren, maar de Amerikaanse winst onder druk staat. Dit heeft te maken met de - achteraf ongelukkige - keuze van de onderneming om haar Amerikaanse organisatie ingrijpend te reorganiseren ten tijde van een onvoorziene zeer sterke opleving van de eindmarkt voor trailers en trucks. Hierdoor kampte SAF Holland met leveringsproblemen en stijgende kosten en zag zij haar Amerikaanse winstgevendheid verdampen. Echter, in loop van 2019 zal in onze optiek de (kosten)druk op de organisatie afnemen en de winstgevendheid herstellen, ervan uitgaande dat de eindmarkten gezond blijven. In december verstevigde SAF Holland haar management, met een COO en een Chief Procurement Officer.

Ook Oeneo heeft te maken met tijdelijke winstdruk, gedreven door de sterk stijgende kosten van de grondstof kurk. Kurkbomen worden eens in de negen jaar geoogst (ontdaan van hun bast) en 2018 zag het effect van de financiële crisis in 2008/09 toen door geldgebrek in Spanje en Portugal minder bomen zijn aangeplant en er dus nu een te beperkt aanbod van kurk ontstaat. De stijgende kurkprijs wordt door Oeneo langzamerhand doorberekend aan klanten en de onderneming herhaalde recent de verwachting dat in de komende kwartalen haar winstgevendheid weer zal normaliseren.

El.En kreeg tegenwind uit onverwachte hoek. De verkoop van 1 van haar meest winstgevende producten (Mona Lisa) viel stil door een brief die de Amerikaanse FDA heeft gestuurd naar alle spelers in dit specifieke marktsegment. De claims die een aantal spelers in haar marketinguitingen doen gaan verder dan waar de FDA haar toestemming voor gegeven heeft. Ondanks dat El.En geen blaam treft, zorgt dit wel voor een forse daling van de verkopen, mede omdat El.En haar product verkoopt via partner Hologic die na een pijnlijke fusie met Cynosure in 2017, haar voorraad Mona Lisa-machines net had opgebouwd. Ook hier verwachten wij dat de verkoop van Mona Lisa in de loop van 2019 weer zal normaliseren en de winstgevendheid van El.En zal herstellen. Daarnaast heeft de handelsoorlog en onzekerheid rondom economische groei in China een impact op de industriële activiteiten.

Waarderingen
Door de winstgroei bij het merendeel van onze bedrijven en dalende aandelenkoersen is de waardering van de KOP-portefeuille aantrekkelijker geworden gedurende het vierde kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2019E) van de portefeuille daalde van 13x eind september 2018 naar 11x eind december 2018. Daarmee is het koerspotentieel van de portefeuille toegenomen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,2 %
3 maanden 3,0 %
Dit jaar 10,1 %
2016 32,7 %
2017 42,1 %
2018 -21,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -11,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 17,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 15,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,5 %
Met ingang van 28 september 2015 is de fondsnaam gewijzigd van Kempen Orange European Participations in Maas Participatiefonds. Met ingang van 1 oktober 2013 is het beleggingsbeleid gewijzigd en wordt er indirect naast Nederlandse en Belgische ondernemingen ook in andere Europese ondernemingen belegd. Derhalve zijn de weergegeven resultaten van het fonds vóór 1 oktober 2013 behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,05
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
11-06-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Maas Participatiefonds is volledig belegd in Kempen Oranje Participaties N.V. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties N.V. vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties N.V.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Service fee i
0,15 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,95% op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,10 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,11 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,50 %
Swing factor neerwaarts i
1,50 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin belegd wordt (KOP): op lange termijn een een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Oranje Participaties B.V.
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg en aan te houden bedrag € 100.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0010858395
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de tweede werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 10:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • Continuous dialogue with company management through one-on-one meetings. Meetings with division directors, peers and join analyst and client events. If necessary seek dialogue with the supervisory board
  • Actively involved during the AGMs through the use of our voting rights. We make remarks on the agenda if necessary and we stress our discussion points with the company at the AGM
  • Companies themselves also have the ability to seek the dialogue with us. We provide feedback on corporate strategy, governance and communication at AGM's and in one-on-one's
  • We are focused on the creation of shareholder value, where the company of course has to take into account all stakeholders
  • All holdings are screened by MSCI on sustainability items, if necessary we engage with management on sustainability issues with help from our experts in Edinburgh

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Maas Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.