Participatiefonds Loire

Profiel

Loire Participatiefonds (Loire) richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Kempen Oranje Participaties NV (KOP) via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo.

KOP, het fonds waar Loire indirect in belegd, is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waarin Loire (indirect) belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-10-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 4,9 %
3 maanden 3,0 %
Dit jaar 30,5 %
2019 26,7 %
2020 18,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 53,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 26,8 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 34,07 M 31-10-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 34,07 M 31-10-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
388 31-10-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 87.808,14 31-10-2021
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-07-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2021

Aangezien Loire Participatiefonds volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. via een belegging in Kempen Oranje Participaties Primo worden hieronder de marktontwikkelingen en de portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP steeg in het derde kwartaal van 2021 van € 293,99 naar € 300,85 per participatie, waarmee het rendement uitkomt op +2,3% en +24,9% voor de eerste negen maanden van 2021. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt +17,3% per jaar en over de afgelopen vijf jaar +17,9% per jaar, waarmee we ruim boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar op lange termijn blijven presteren.

Handel
De handelskoers op 1 oktober 2021 bedroeg € 302,35, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang aan het begin van het tweede kwartaal bedraagt ruim € 1,2 miljard. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 3 januari 2022 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 30 november 2021 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe Index was in het derde kwartaal van 2021 nagenoeg onveranderd en de MSCI Europe small cap index steeg met 1,9% en deed het daarmee beter dan Amerikaanse small caps (-2,4%). Na relatief optimisme gedurende de zomermaanden sloeg het sentiment om in de laatste weken van september. Beurskoersen worden gedreven door ontwikkeling van bedrijfswinsten en de rente (verdisconteringsvoet van de bedrijfswinsten) en op korte termijn ontwikkelen beide variabelen zich negatief, namelijk de (verwachte) bedrijfswinsten neerwaarts en de rente opwaarts. De belangrijkste reden is oplopende inflatie als gevolg van stijgende energieprijzen, logistieke kosten en tekorten aan allerlei grondstoffen, componenten en vooral computerchips. Bovendien leiden personeelstekorten in veel industrieën tot merkbare looninflatie. De uitspraak van de Amerikaanse centrale bank dat de huidige bovengemiddelde inflatie wellicht minder tijdelijk zal zijn dan eerder gedacht, deed de Amerikaanse rente oplopen en aandelenmarkten wereldwijd inzakken. Ten slotte zijn landen als Vietnam en Australië de afgelopen weken in verdere lockdowns terecht gekomen en zwakt de economische groei in China (mede door het Evergrande debacle en energietekorten) aanzienlijk af. Het is daarom hoogst onzeker of bedrijven hun winstverwachtingen voor 2021 zullen kunnen waarmaken en we hebben in september de eerste winstwaarschuwingen van beursgenoteerde bedrijven al gezien. De verwachting is dat in de loop van 2022 een groot deel van de tekorten opgelost zullen zijn en - in combinatie met een aanhoudend solide consumentenvraag - de winstgevendheid van bedrijven verder zal toenemen.

Portefeuilleontwikkelingen
Binnen de KOP-portefeuille waren de sterkste stijgers in het derde kwartaal El.En (+30,2%), Sthree (+25,5%) en DiscoverIE (+20,7%) waarbij de achterblijvers bestonden uit Avon Protection (-25,6%), Suess Microtec (-19,5%) en Forfarmers (-13,1%).
We maken ons al enige tijd zorgen over de ontwikkelingen bij Forfarmers. De West-Europese markt voor veevoer staat onder druk en bovendien heeft een zwakke operationele gang van zaken bij de onderneming geleid tot een teleurstellende winstontwikkeling in de afgelopen jaren. Het management met haar Horizon 2025-programma heeft een groeistrategie geformuleerd die onder andere gebaseerd is op overnames in groeimarkten in Europa en daarbuiten.

Vanuit een risico-rendementsoogpunt is het in onze optiek tot nu toe volstrekt onduidelijk of het acquireren van activiteiten in een nieuw land aandeelhouderswaarde creëert. Het acquisitie track record van Forfarmers in het Verenigd Koninkrijk en Polen geeft de onderneming niet het voordeel van de twijfel. Bovendien heeft Forfarmers geen M&A ervaring in markten buiten haar bestaande geografische clusters. Bij de zoektocht naar een sterke overnamekandidaat met een leidende positie in een structurele groeimarkt is de kans groot dat Forfarmers een onaantrekkelijke prijs betaalt. De omvang van de onderneming neemt toe maar het is zeer de vraag of het op deze manier ook aandeelhouderswaarde creëert. Een overname met een prijskaart van € 100 miljoen voegt wellicht € 10-15 miljoen operationele winst toe, wat te beperkt is om Forfarmers als groep een structureel groeiprofiel te geven.

Wij zijn voorstander van een versterking van de operationele aansturing, desinvestering van zwakke buitenlandse activiteiten (met name Verenigd Koninkrijk) en teruggave van kapitaal aan de eigenaren van het bedrijf in combinatie met selectieve overnames in bestaande kernmarkten waar synergiën te behalen zijn (Benelux). Met een beperkte kennis van buitenlandse markten in combinatie met waarschijnlijk hoge prijzen die betaald moeten worden voor voerbedrijven in structurele groeimarkten zien wij de huidige groeistrategie van Forfarmers als te risicovol voor zowel de aandeelhouders als de Nederlandse boeren die zowel aandeelhouders (via de FromFarmers coöperatie) als klant zijn van Forfarmers. Wij hebben onze visie met het bestuur en de commissarissen gedeeld en gevraagd de huidige strategie te heroverwegen. We hebben eveneens contact gezocht met de coöperatie FromFarmers. Voor ons is een succesvolle uitkomst van deze gesprekken een voorwaarde om betrokken aandeelhouders voor de lange termijn te blijven in Forfarmers. Tegenover deze benoemde ontwikkelingen staan de aantrekkelijke waardering van het aandeel en de solide balans van het bedrijf, hetgeen wij eveneens zullen meenemen in toekomstige beslissingen omtrent onze positie in Forfarmers. We hopen daarom ook dat Forfarmers flexibel is ten aanzien van haar strategie en in navolging van een aantal andere Nederlandse bedrijven, zoals bijvoorbeeld SBM Offshore en Intertrust, ook de huidige koerszwakte aangrijpt om waarde te creëren door tegen een lage waardering het eigen bedrijf een stuk terug te kopen. Deze weg is een stuk minder risicovol.

Op 27 september kondigde de Italiaanse private equity investeerder Investindustrial aan een bod van € 16,50 te willen doen op alle aandelen La Doria waarbij het reeds een principeovereenkomst heeft met de grootaandeelhouder, de familie Ferraioli (63% van de aandelen). Het bod vertegenwoordigt een discount van bijna 7% op de slotkoers van 23 september toen overnamegeruchten de koers nog niet hadden beïnvloed. dit is opmerkelijk zelfs als er met een aandeelhouder van 63% al een akkoord is. Normaliter wordt er namelijk een premie geboden om de (minderheids-)aandeelhouders over de streep te trekken. De investeerder heeft de exclusiviteit gekregen om een boekenonderzoek te doen, dat rond 20 oktober afgerond zal zijn en waarna er waarschijnlijk een formeel bod zal worden neergelegd. Wij beraden ons vooralsnog op onze positie inzake de bieding.

Avon Protection (voormalig Avon Rubber) kwam eerst met een winstwaarschuwing in augustus en vervolgens toch met goed nieuws in september waarbij twee vertraagde contracten (voor helmen en kogelvrije vesten) met het Amerikaanse Department of Defense alsnog zijn getekend. Het contract voor tweedegeneratiehelmen was eerder aangevochten door een concurrent en heeft nu een andere structuur gekregen wat niet tot negatieve financiële gevolgen voor Avon zal leiden. Na vertraging als gevolg van een mislukte zogenaamde First Article Test eind 2020 (een kogel had bij 1 van de vesten een overschrijding van de impacttolerantie) en een aanpassing van de productstructuur heeft Avon alsnog groen licht gekregen en een contract getekend voor de levering van de nieuwe generatie kogelvrije vesten. De winstwaarschuwing heeft Avon wel vertrouwen gekost bij beleggers en het zal enige tijd duren voordat dit weer is hersteld. Wij hebben de zwakte in de koers gebruikt om onze positie in Avon Protection verder uit te breiden.

Acomo is voornemens de Amerikaanse Kathy Fortmann te benoemen als nieuwe CEO. Zij heeft een achtergrond in voedingsingrediënten bij Dupont, Cargill en Friesland Campina. Dit is een deelgebied binnen Acomo waar zij zich vooral op zal richten. Naast de handelsactiviteiten (specerijen, thee, noten) wil Acomo al jaren, mede door middel van overnames, een portefeuille van voedingsingrediënten opbouwen in internationale nichemarkten. Acomo heeft al industriële voedingsactiviteiten zoals Snick en Red River en zal deze bedrijven in de komende jaren verder uitbouwen. Huidige CEO Allard Goldschmeding zal opnieuw zijn voormalige CFO functie innemen. Wij verwelkomen de versterking en verbreding in het bestuur van Acomo en kijken uit naar de uitrol van de groeistrategie na de succesvolle overname van Tradin vorig jaar.

Onze participaties Kendrion en DiscoverIE hebben beide in het afgelopen kwartaal kleine maar interessante acquisities aangekondigd. Kendrion heeft het Nederlandse 3T gekocht, een software ontwikkelaar voor met name ASML, met kantoren bij de technische universiteiten van Twente en Eindhoven. Discoverie heeft Beacon (Amerikaanse ontwikkelaar van System on Module printplaten voor de medische-, industriële- en vliegtuigindustrie) en Antenova (Engelse ontwikkelaar van antennes en radio frequency modules voor industriële toepassingen) gekocht. DiscoverIE heeft daarvoor ook een aandelenuitgifte gedaan, waarin wij hebben geparticipeerd en hierdoor ons kapitaalsbelang op peil hebben gehouden.

Zoals gewoonlijk hebben we op dit moment een aantal nieuwe deelnemingen in opbouw. Wij hopen gedurende de komende kwartalen wederom een nieuwe deelneming te kunnen aankondigen. We kunnen van een ruime kaspositie gebruik maken indien de bewegelijkheid van koersen op de beurzen de komende kwartalen toeneemt.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2022E) van de portefeuille staat op 17x. In historisch perspectief is dit hoog, echter gezien de lage rente is het lange termijn koerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 4,9 %
3 maanden 3,0 %
Dit jaar 30,5 %
2019 26,7 %
2020 18,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 53,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 26,8 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 760,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Loire Participatiefonds is (indirect) volledig belegd in Kempen Oranje Participaties NV. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties NV vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties NV.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Service fee i
0,25 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,10 % op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,35 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,35 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin indirect belegd wordt (KOP): op lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
02-01-2019
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL0012706303
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 34 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de derde werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Loire Participatiefonds (het "Fonds'). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.