Kempen Profielfonds 3 - Class N

Profiel

Kempen Profielfonds 3 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 3 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-10-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,3 %
3 maanden 1,9 %
Dit jaar 10,9 %
2018 -4,6 %
2019 15,9 %
2020 3,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 17,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,3 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 83,75 M 31-10-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 83,75 M 31-10-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.916.232 31-10-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 43,87 30-11-2021
Transactieprijs i
EUR 43,91 30-11-2021
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2021

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 15
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2021

Marktontwikkelingen
Minder groei, meer inflatie, centrale banken die bewegen richting de afbouw van het zeer ruime monetaire beleid en daardoor oplopende rentes alsmede zorgen over de Chinese economie, zorgden ervoor dat veel aandelenbeurzen het derde kwartaal in mineur eindigden. Na een verlies in januari was het voor de wereldwijde aandelenindex in september pas het tweede maandelijkse verlies dit jaar. Wereldwijd neemt de economische groei wat af. Dat is logisch gezien de hoge groeicijfers die we gehad hebben, maar toch valt het wat tegen.

Ondanks de wat afkoelende groei nemen de zorgen over inflatie toe. In de VS kroop de PCE-inflatie – het cijfer waar de centrale bank op stuurt – in augustus verder omhoog naar 4,3%. Geschoond voor volatiele voedsel- en energieprijzen noteert de kerninflatie al drie maanden op rij 3,6%. Fed-voorzitter Powell moest recent dan ook schoorvoetend toegeven dat de hoge inflatie weleens langer kan duren dan eerder verwacht.

In de eurozone steeg de inflatie in september naar 3,4% en de kerninflatie naar 1,9%. De kerninflatie komt nu dicht bij de ECB-doelstelling van 2%, maar in de eurozone is nog wel sprake van basiseffecten die tijdelijk zijn. Toch laten renteniveaus zowel in de VS als in de eurozone recentelijk een opwaartse beweging zien.

Portefeuille-ontwikkelingen
Er vonden geen noemenswaardige wijzigingen plaats in de portefeuille

Ten opzichte van ons normbeleid zijn we overwogen High Yield bedrijfsobligaties en Europese aandelen. We zijn in alle profielen onderwogen Europese staatsobligaties.

Vooruitblik
De goede prestaties op aandelenbeurzen in de VS hebben alles te maken met het dalen van de kapitaalmarktrentes. Daardoor konden rentegevoelige technologie-aandelen omhoog en moesten financiële waarden een stapje terug doen. In de VS maakt de sector technologie een groter deel van de markt uit, in Europa is dat juist de financiële sector.

Het uitzicht op heropening van economieën, en daarmee sterke economische groei en sterke winstgroei, is gunstig voor aandelen. Maar dit scenario is ook grotendeels verdisconteerd. Opwaartse winstherzieningen kunnen aandelen nog wel hoger zetten. Daarvoor zien we vooral ruimte in Europa.

Na een piek van 1,75% eind maart is de Amerikaanse 10-jaarsrente alweer gedaald naar 1,45%. In Duitsland staat de 10-jaars rente op -0,21%, na een voorlopig hoogtepunt van -0,11% half mei. In het VK is de rente teruggelopen van 0,90% tot 0,71%. Ondanks tekenen van inflatoire druk, zoals sterk stijgende inputkosten en bedrijven die aangeven moeite te hebben om geschikt personeel te vinden, hebben centrale banken beleggers weten te overtuigen dat dit tijdelijk is en dat het monetaire beleid voorlopig ruim zal blijven.

Gunstige economische vooruitzichten en steun van centrale banken zullen risico-opslagen op IG obligaties laag houden. Door de dalingen van de risico-opslagen in de afgelopen maanden liggen de opslagen nu rond of iets lager dan het niveau van voor de coronacrisis. De ruimte voor verdere verkrapping is daarmee beperkt.

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,3 %
3 maanden 1,9 %
Dit jaar 10,9 %
2018 -4,6 %
2019 15,9 %
2020 3,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 17,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,3 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,19
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2021
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 3 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -13,03 % -30,97 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-10-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR 1,00 % 8,23 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR 0,91 % 7,48 %
Kempen Eur.Sustainable Equity Fund Cl N 0,37 % 6,83 %
NT Europe Sus Select SDG Index B EUR 0,30 % 5,03 %
Northern Trust Global REIT Unit B 0,18 % 6,17 %
.

Top 5 laagste bijdrage (31-10-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index -0,05 % -0,76 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd -0,04 % -0,74 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I -0,04 % -0,73 %
L&G ESG EM Gov Bd (LC) Ind Fd Unhedged -0,03 % -1,37 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund I -0,02 % -0,50 %
.

Beleggingscategorie (31-10-2021)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 25,00 % 65,00 % 45,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 %
Aandelen 20,00 % 55,00 % 47,00 %
Grondstoffen 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 4,00 %

Top 10 belangen (31-10-2021)

17,3 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
13,0 %
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR
12,7 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR
7,4 %
NT EM ESG Leaders Equity Index B EUR
6,5 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
6,4 %
NT Europe Sus Select SDG Index B EUR
5,9 %
Kempen Eur.Sustainable Equity Fund Cl N
5,0 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
5,0 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,4 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund I
Totaal
83,5 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,350 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55 % - 0,75 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,58 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290476
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.