Kempen Profielfonds 2 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 2 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 2 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,1 %
3 maanden 0,8 %
Dit jaar -0,1 %
2018 -3,0 %
2019 13,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,5 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 72,95 M 31-10-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 13,65 M 31-10-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
417.416 31-10-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 33,86 25-11-2020
Transactieprijs i
EUR 32,68 02-11-2020

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 19
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2020.

Financiële markten hebben in het derde kwartaal verder herstel laten zien. Markten vonden steun in het snelle herstel van economische indicatoren en een verdere versoepeling van sociaal beperkende maatregelen. In verschillende landen werd verlenging van economische steunpakketten aangekondigd. Er wordt bovendien hard gewerkt aan de ontwikkeling van een coronavaccin. Aan het eind van het kwartaal bevonden zich negen potentiële vaccins in fase 3 van klinisch onderzoek, waarin grootschalig op mensen wordt getest.

Winstcijfers van bedrijven over het tweede kwartaal vielen mee. De meerderheid van de bedrijven in de VS en Europa rapporteerde cijfers die hoger lagen dan de verwachtingen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze verwachtingen sterk neerwaarts aangepast zijn door de impact van het coronavirus. Vooral de informatietechnologiesector presteerde boven verwachting. Aandelenmarkten stegen in de meeste regio’s, hoewel de verschillen groot waren. Amerikaanse aandelen en aandelen in opkomende markten lieten een rendement rond 10% zien. De koersen van Europese aandelen bleven per saldo ruwweg onveranderd. Aandelen in het Verenigd Koninkrijk daalden bijna 5%, onder invloed van de onzekere uitkomst van de brexit. Onderhandelingen tussen de EU en het VK omtrent een handelsakkoord verlopen nog altijd zeer moeizaam. De EU is een officiële inbreukprocedure gestart wegens schending van eerdere brexitafspraken door het VK.

De kredietopslagen van High Yield obligaties en Emerging Markets debt namen sterk af door de afbouw van lock-downmaatregelen. Dit gold ook voor de staatsobligaties van Zuid-Europese landen, waar de invloed van het Europese herstelfonds van € 750 miljard zichtbaar is. Het geld voor het herstelfonds gaat de Europese Commissie lenen op de financiële markten. Het grootste deel van het geld, € 390 miljard, wordt via subsidies verschaft aan lidstaten om economisch herstel na de coronacrisis te bevorderen. Het restant wordt via goedkope leningen verdeeld. De Italiaanse 10-jaarsrente daalde in het kwartaal met ongeveer een procent.

De portefeuille werd in het derde kwartaal niet gewijzigd in de zin van het toevoegen of verwijderen van managers.

Ten opzichte van de norm is er nog steeds een overweging naar hoogrentende bedrijven. Hier staat een onderweging van cash tegenover, of in het geval van de offensievere profielen een onderweging naar staatsobligaties.

Vooruitblik
Het economisch herstel is de afgelopen maanden onmiskenbaar V-vormig geweest. In april stond de wereldwijde inkoopmanagersindex voor de industrie op 37,9. Een niveau onder de 50 duidt op verslechterende omstandigheden. In september steeg deze index naar 52,8. Dit is het hoogste niveau sinds september 2018, toen de wereldeconomie er cyclisch gezien goed voor stond. En ook andere voorlopende indicatoren hebben een snel herstel laten zien. De industriële productie is terug op 93% van het niveau van voor de coronacrisis. En in veel landen zijn de detailhandelsverkopen alweer een heel eind richting het oude niveau.

Vanaf hier zal het hersteltempo afnemen om een paar redenen. Ten eerste neemt het positieve effect van minder stringente sociaal beperkende maatregelen af. Het versoepelen van maatregelen heeft enorm bijgedragen aan het snelle economische herstel, maar dat ligt nu achter ons. Sterker nog, de maatregelen worden in veel Europese landen juist weer aangescherpt. Ten tweede is er nog altijd het risico van tweede-ronde effecten. Dit speelt misschien meer in de VS dan in Europa. In de VS is namelijk de tijdelijke ophoging van de werkloosheidsuitkeringen per eind juli afgelopen. Met wat lapmiddelen is dat nog een beetje verlengd, maar steeds meer gezinnen zullen te maken krijgen met een terugval in het inkomen. Als er geen aanvullende steunmaatregelen van de overheid komen, bestaat de kans dat de consumptie in de VS ook terugvalt.
Tenslotte komen de presidentsverkiezingen in de VS dichterbij. Puur vanuit beleggersoogpunt hebben beide kandidaten voor- en nadelen. Van President Trump weten we dat hij voorstander is van lage belastingen en minder regelgeving, maar ook dat nationale en internationale spanningen onder zijn beleid groot zullen blijven. De Democratische kandidaat Biden kan hier voor wat rust zorgen, maar wil wel verschillende belastingen verhogen. Het grootste risico op korte termijn is een onduidelijke uitslag waar wekenlang over gaat worden geruzied. Tijdens het dispuut over de verkiezingsuitslag in 2000 gingen aandelenmarkten ongeveer 10% onderuit. Maar toen was de wereldeconomie aan het vertragen, terwijl de Fed de rente al anderhalf jaar aan het verhogen was. Futurescontracten op de volatiliteit van Amerikaanse aandelen prijzen in elk geval hogere volatiliteit rond de verkiezingen in.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,1 %
3 maanden 0,8 %
Dit jaar -0,1 %
2018 -3,0 %
2019 13,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,5 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-10-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT EM ESG Leaders Equity Index Fund 0,25 % 4,42 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K 0,17 % 0,94 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K 0,09 % 0,79 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. 0,08 % 0,87 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index 0,05 % 0,77 %
.

Top 5 laagste bijdrage (31-10-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N -0,36 % -5,98 %
NT Europe Sus Select SDG Index Euro Cl B -0,28 % -5,01 %
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E -0,18 % -2,74 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR -0,11 % -4,96 %
Northern Trust Global REIT Unit B -0,08 % -2,68 %
.

Beleggingscategorie (31-10-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 40,00 % 80,00 % 60,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 %
Aandelen 10,00 % 40,00 % 33,00 %
Grondstoffen 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 3,00 %

Top 10 belangen (31-10-2020)

18,3 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
11,1 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
10,0 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
6,5 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
6,4 %
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E
6,0 %
NT EM ESG Leaders Equity Index Fund
5,8 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N
5,3 %
NT Europe Sus Select SDG Index Euro Cl B
4,9 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
4,7 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
Totaal
79,1 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,10 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (geschatte bandbreedte)
Verwachte lopende kosten i
0,30 % - 0,50 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,34 %
De verwachte lopende kosten hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671945
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 2 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 2 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens
hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.