Kempen Profielfonds 0 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 30-09-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,5 %
3 maanden 0,1 %
Dit jaar -6,2 %
2018 2,0 %
2019 10,3 %
2020 8,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -5,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 1,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 14,15 M 30-09-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 5,50 M 30-09-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
159.374 30-09-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 34,48 26-10-2021
Transactieprijs i
EUR 34,44 26-10-2021
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 44
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2021

Marktontwikkelingen
Ondanks de wat afkoelende groei nemen de zorgen over inflatie toe. In de VS kroop de PCE-inflatie – het cijfer waar de centrale bank op stuurt – in augustus verder omhoog naar 4,3%. Geschoond voor volatiele voedsel- en energieprijzen noteert de kerninflatie al drie maanden op rij 3,6%. Fed-voorzitter Powell moest recent dan ook schoorvoetend toegeven dat de hoge inflatie weleens langer kan duren dan eerder verwacht.

In de eurozone steeg de inflatie in september naar 3,4% en de kerninflatie naar 1,9%. De kerninflatie komt nu dicht bij de ECB-doelstelling van 2%, maar in de eurozone is nog wel sprake van basiseffecten die tijdelijk zijn. Toch laten renteniveaus zowel in de VS als in de eurozone recentelijk een opwaartse beweging zien.

Portefeuille-ontwikkelingen
In het eerste kwartaal zijn er geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille.

Vooruitblik
De vooruitzichten van een relatief snelle afbouw van de steunaankopen door de Fed, een mogelijke eerste renteverhoging in het VK en de daadwerkelijke renteverhoging in Noorwegen, joegen obligatiemarkten schrik aan. Ondanks de snelle stijging van de 10-jaarsrentes in de VS, Duitsland en het VK, zijn rentes historisch gezien nog steeds laag. We denken dan ook dat rentes verder zullen stijgen, waarbij we de kans daarop het grootst achten in de VS.

Hoewel IG-kredietopslagen laag zijn, verwachten we geen significante toename. Met name niet in de eurozone, waar de centrale bank actiever is met het opkopen van bedrijfsobligaties. Ook de Fed is behoedzaam met het terugschalen van het stimulerend beleid, al zal naar verwachting eind 2021 de ‘tapering’ van start gaan. Dat kan in de loop van volgend jaar wat opwaartse druk geven op kredietopslagen.

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,5 %
3 maanden 0,1 %
Dit jaar -6,2 %
2018 2,0 %
2019 10,3 %
2020 8,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -5,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 1,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,22
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2021
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -7,20 % -10,88 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
2.400% Oostenrijk 2013-34 -0,00 % -1,90 %
4.750% Duitsland 2003-34 -0,01 % -2,06 %
0.250% Finland 2020-40 -0,01 % -3,88 %
4.150% Oostenrijk 2006-37 -0,01 % -2,13 %
3.150% Oostenrijk 2012-44 -0,01 % -3,20 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
1.250% Duitsland 2017-48 -0,23 % -4,28 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,20 % -1,47 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K -0,18 % -1,22 %
1.750% Frankrijk 2016-39 -0,11 % -2,63 %
3.250% Frankrijk 2013-45 -0,11 % -2,85 %

Beleggingscategorie (31-10-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Top 10 belangen (30-09-2021)

14,5 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
13,7 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
6,9 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
5,2 %
1.250% Duitsland 2017-48
5,1 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
5,0 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,3 %
1.750% Frankrijk 2016-39
3,7 %
3.250% Frankrijk 2013-45
2,6 %
1.500% Frankrijk 2018-50
2,5 %
2.500% Duitsland 2014-46
Totaal
63,7 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,350 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05 % - 0,20 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,50 % - 0,65 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,50 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
03-01-2014
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0010610309
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.