Kempen Oranje Participaties Secundo

Profiel

Kempen Oranje Participaties Secundo (Secundo) belegt het vermogen volledig in Kempen Oranje Participaties NV (KOP).

KOP is een beleggingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om in kleine Europese ondernemingen te investeren. KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen en beoogt een belang van 5% (of meer) van het nominaal gestorte kapitaal per onderneming aan te houden. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van KOP, het fonds waar Secundo in belegt.

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en beoogt om op lange termijn een rendement (op basis van koerswinst en dividend) van 10% op jaarbasis te behalen.

 

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,6 %
3 maanden -6,0 %
Dit jaar -14,1 %
2021 0,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i -13,6 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 231,46 M 31-03-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 247,57 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.704.183 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 83,60 30-06-2022
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Secundo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-03-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2022

Aangezien Kempen Oranje Participaties Ssecundo volledig belegd is in Kempen Oranje Participaties N.V. worden hieronder de ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Kempen Oranje Participaties N.V.

Rendement
De intrinsieke waarde van KOP daalde in het eerste kwartaal van 2022 van € 308,35 naar € 284,48 per participatie, waarmee het rendement uitkomt op -7,7%. Het gemiddelde rendement van KOP over de afgelopen drie jaar bedraagt 17,5% per jaar en over de afgelopen vijf jaar 12,7% per jaar, waarmee we boven onze doelstelling van gemiddeld 10% per jaar op lange termijn presteren.

Handel
De handelskoers op 1 april 2022 bedroeg € 285,90, gebaseerd op de intrinsieke waarde van dat moment met een opslag van 0,5% als gevolg van netto inflow in het fonds. De fondsomvang aan het begin van het tweede kwartaal bedraagt € 1,2 miljard. Voor het eerstvolgende handelsmoment van 1 juli 2022 geldt voor orders in KOP een instructiedeadline van 31 mei 2022 om 16:00u (via Euronext) en voor de houdstermaatschappijen enkele dagen eerder (via de transferagent van VanLanschotKempen).

Marktontwikkelingen
De MSCI Europe Index daalde in het eerste kwartaal van 2022 met 6,0% en deed het daarmee duidelijk beter dan de MSCI Europe small cap index die met 9,8% daalde. Drie overduidelijke thema’s hielden beurzen in hun greep: de oplopende inflatie, nieuwe lockdowns in China en de invasie in Oekraïne door Rusland. De laatstgenoemde gebeurtenis heeft door middel van oplopende energieprijzen invloed op eerstgenoemde en ook de lockdowns in China leiden wellicht tot verdere logistieke uitdagingen in verschillende bedrijfstakken wat tot schaarste en prijsverhogingen kan leiden. Uiteindelijk is de hoge inflatie en de duidelijke signalen van de Amerikaanse centrale bank dat het voornemens is deze hardhandig te bestrijden door middel van een aantal renteverhogingen de grootste reden voor de zwakke ontwikkelingen van beurskoersen in de afgelopen maanden. Een combinatie van hoge inflatie en een stijgende rente kan namelijk door verminderde koopkracht en lagere huizenprijzen zorgen voor een recessie in de Verenigde Staten en Europa. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met name de koersen van relatief economisch-gevoelige Europese small-caps in de afgelopen maanden onderuit kwamen.

Portefeuille ontwikkelingen
Het is geen verrassing dat de best presterende aandelen in de KOP portefeuille een relatief defensief profiel hebben zoals Avon Protection (+17%), Coats (+10%), AlliancePharma (+5%), Premier Foods (+1%) en Acomo (0%). De bedrijven met de zwakste koersontwikkeling waren industriële namen zoals SAF Holland (-38%), XP Power (-31%), DiscoverIE (-26%).

Een belangrijk thema bij de industriële bedrijven is de moeite die ze hebben om hun stijgende orderboeken te converteren naar omzetgroei als gevolg van een wereldwijd tekort aan essentiële componenten. Bij bedrijven zoals XP Power, Kardex, DiscoverIE, Kendrion en Suss Microtec is men koortsachtig bezig om voldoende computerchips, elektronica, kabels en andere noodzakelijk halffabricaten (op tijd) binnen te krijgen, waarbij enorme prijsstijgingen meer regel dan uitzondering zijn. De klantvraag is echter zo sterk dat doorberekening van hogere inkoopkosten over het algemeen nauwelijks een probleem is. Het aanleggen van buffervoorraden zorgt wel voor een tijdelijk hoog werkkapitaal en daarmee zwakke vrije kasstromen bij een aantal industriële bedrijven.

Opvallend bedrijfsnieuws kwam van XP Power dat in de Verenigde Staten een boete opgelegd kreeg van US$ 40 miljoen wegens bedrijfsspionage. Twee medewerkers die overkwamen van concurrent Comet hebben zonder medeweten van XP Power bedrijfsgeheimen van hun voormalige werkgever meegenomen. De medewerkers zijn onmiddellijk ontslagen, echter XP Power werd door Comet aangeklaagd en die laatstgenoemde werd door een jury in het gelijk gesteld. De zaak is nu in hoger beroep bij een rechter en we verwachten de komende weken een definitieve uitspraak. Opvallend genoeg gebruikt XP Power geen technologie van Comet in bestaande- of nieuwe producten en wij zien dan ook geen negatieve gevolgen voor de toekomstige omzetgroei van het bedrijf.

Er zijn in het eerste kwartaal twee namen uit de portefeuille verdwenen en er zijn twee nieuwe namen toegevoegd. Wij hebben afscheid genomen van het Italiaanse La Doria nadat een private equity onderneming een bieding heeft gelanceerd in de tweede helft van 2021. De biedingsprijs is fair en met een gemiddeld jaarlijks rendement van 9% sinds onze aanschaf in 2015 zijn we tevreden over het rendement wat deze defensieve deelneming ons heeft gebracht.

Ook hebben we in het afgelopen kwartaal onze laatste aandelen Interroll verkocht. Aangezien we al enige tijd slechts een fractie van de nominale waarde van de onderneming bezaten, was deze voormalige deelneming een fiscaal belaste positie voor KOP. Interroll is voor ons een succesvolle belegging geweest maar de marktkapitalisatie van dit groeibedrijf werd simpelweg te groot om op termijn een deelneming in aan te houden. De industrie voor geautomatiseerde magazijnoplossingen is echter zeer interessant en we zijn dan ook verheugd dat we in het eerste kwartaal Kardex als nieuwe deelneming hebben kunnen melden.

Het Zwitserse Kardex is een toonaangevende producent van automatische magazijnoplossingen voor efficiënte opslag en order picking van goederen door klanten in verschillende eindmarkten zoals in e-commerce, industrie, gezondheidszorg, overheden en logistiek. Kardex is producent van individuele systemen onder het merk Remstar en levert ook projectoplossingen in haar divisie Mlog. De onderneming is zeer winstgevend met een operationele marge van 14% en rendement op geïnvesteerd vermogen van 33%. Kardex levert naast haar eigen systemen ook oplossingen van partner Autostore, een hoogwaardige magazijnoplossing voor met name de groothandel en detailhandel (e-commerce).

Intralogistics is een structurele groeimarkt met een jaarlijkse groei van 5-7%. Kardex is vooral actief in Europa; echter de recent geopende Amerikaanse fabriek geeft de mogelijkheid om de onderontwikkelde Noord-Amerikaanse markt te veroveren. Ook markten in het Verre Oosten worden langzamerhand rijp voor geautomatiseerde magazijnoplossingen. Wij hebben in de loop van 2021 een deelneming in Kardex opgebouwd wat op dit moment een belang vertegenwoordigt van ongeveer 7% van de KOP-portefeuille.

De tweede nieuwe deelneming die we hebben aangekondigd is in het Finse Harvia. Dit bedrijf is wereldmarktleider op het gebied van de productie van sauna’s en sauna benodigdheden zoals branders, control units, stoomgenerators, thermometers, lichtoplossingen, schoonmaakmiddelen etc. Harvia verkoopt haar producten wereldwijd in meer dan 80 landen met een marktaandeel van 17% in branders en 4% in complete sauna’s.

Gedreven door lifestyle trends groeit de wereldwijde markt voor sauna’s en spa’s structureel gemiddeld met ongeveer 5% per jaar. Verhoging van de waarde per order (premiumisatie), geografische expansie, en productiviteitsverbeteringen zullen naar onze verwachting zorgen voor gemiddeld circa 8% jaarlijkse autonome winstgroei de komende jaren. Een sterke balans met beperkte schuld geeft bovendien ruimte voor aantrekkelijke acquisities in een gefragmenteerde industrie. De deelneming in Harvia vertegenwoordigt op dit moment circa 3% van de KOP-portefeuille.

Ook zag de KOP-portefeuille de lang verwachte afsplitsing van Momentum Group AB van moederconcern Alligo AB. In eerdere berichten hebben we beschreven hoe de groeiformule van het Zweedse conglomeraat Bergman & Beving in de afgelopen jaren heeft geleid tot de verzelfstandiging van een aantal succesvolle Zweedse beursgenoteerde small-caps zoals Addtech, Addlife, Lagercranz, Alligo en nu ook Momentum Group. De succesformule is gebaseerd op groei in gefragmenteerde markten door middel van acquisities en vervolgens de afsplitsing (en eigen beursnotering) van een bedrijfsonderdeel nadat dit voldoende schaal heeft gekregen. Als zelfstandig bedrijf groeit het vervolgens weer door middel van acquisities en splitst weer een divisie af, enz. Aan het eind van het eerste kwartaal heeft de afsplitsing van Momentum Group plaatsgevonden en hebben wij aandelen Momentum als dividend van Alligo verkregen. Alligo kan nu verder als a distributeur van gereedschappen, beschermende kleding enz. en zich concentreren op autonome omzetgroei en kostenbesparingen naar aanleiding van de Swedol acquisitie. Momentum zal zich richten op de verdere consolidatie van de gefragmenteerde Scandinavische markt voor componenten en onderhoudsdiensten voor industriële klanten. Alligo vertegenwoordigt 4% van de KOP-portefeuille en het kleinere Momentum 2%.

De KOP portefeuille bestaat uit 21 fiscale deelnemingen waarbij ons belang in BESI al enige tijd ruim onder de 5% van het nominale kapitaal is en deze positie vanaf januari 2023 niet meer onder de aflopende deelnemingsvrijstelling zal vallen. Zoals altijd hebben we belangen in opbouw; het blijft echter onzeker of deze tot volledige fiscale deelnemingen zullen doorgroeien.

Waarderingen
De waardering van de KOP-portefeuille is gestegen gedurende het kwartaal. De voor cash gecorrigeerde koers-winstverhouding (EV/EBIT 2023E) van de portefeuille staat op 15x. In historisch perspectief is dit hoog, echter gezien de lage rente is het lange termijn koerspotentieel van de portefeuille in onze optiek nog steeds interessant.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Secundo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,6 %
3 maanden -6,0 %
Dit jaar -14,1 %
2021 0,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i -13,6 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Secundo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kempen Oranje Participaties Secundo is volledig belegd in Kempen Oranje Participaties NV. Meer informatie over de portefeuille van Kempen Oranje Participaties NV vindt u via de portefeuillepagina van Kempen Oranje Participaties NV.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Secundo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Secundo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Service fee i
0,15 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,95 % op jaarbasis
Verwachte lopende kosten i
1,10 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,10 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021 en is geannualiseerd.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Secundo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Fonds waarin wordt belegd (KOP): op de lange termijn een totaal beleggingsresultaat van 10% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small-caps Europa
Datum van oprichting
01-07-2021
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Kempen Rivieren Participatiefondsen BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Kempen Capital Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
ISIN i
NL00150006E4
Aanmeldingstermijn aankoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Aanmeldingstermijn verkoop
Circa 33 kalenderdagen voor aanvang van het kwartaal
Bijzonderheden
Orders dienen voor de tweede werkdag voor het einde van november, februari, mei en augustus voor 16:00 uur Amsterdamse tijd door de transfer agent te zijn ontvangen om op de eerstvolgende handelsdag uitgevoerd te kunnen worden.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Secundo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties Secundo (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.