Kempen Orange Fund NV

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 30-06-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -11,0 % -11,4 %
3 maanden -13,5 % -13,5 %
Dit jaar -14,2 % -13,0 %
2019 34,7 % 37,8 %
2020 15,2 % 14,6 %
2021 29,2 % 29,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -10,1 % -10,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,8 % 12,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,1 % 9,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,1 % 9,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 153,64 M 30-06-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 153,64 M 30-06-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.320.880 30-06-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 119,60 11-08-2022
Transactieprijs i
EUR 119,90 11-08-2022
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 23 57
Dividendrendement i 4,29 % 3,86 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.492 M EUR 2.916 M
K/W-verhouding i 11,36
Active share i 39,48 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2022

KOF had in juni een negatief rendement van 11,0%, terwijl de GPR Dutch Small Cap index 11,4% daalde. In de eerste zes maanden van dit jaar daalde de intrinsieke waarde van KOF met 14,2% vergeleken met een daling van 13,0% voor de benchmark.

Met in het achterhoofd dat de halfjaarcijfers medio juli/augustus worden gepubliceerd is het aantal winstwaarschuwingen nog relatief beperkt en met name geconcentreerd in de cyclische consumentensector. Het beperkte aantal winstwaarschuwingen kan ook een reflectie zijn van de goed gevulde orderboeken uit voorafgaande kwartalen die de financiële ontwikkelingen gedurende het tweede kwartaal nog positief beïnvloeden, terwijl de onderliggende vraag al afzwakt. Tegelijkertijd bespeuren we terughoudendheid bij veel bedrijven om (te) vroeg te reorganiseren gezien de schaarste op de arbeidsmarkt en daarmee het risico op onderbezetting bij een scenario van een kortstondige groeivertraging. Ten slotte hebben veel bedrijven vanuit COVID-19 de kostenbasis al fors verlaagd waarmee een verdere afbouw van kosten relatief lastig is. Door de (grote) onzekerheden op macro-economisch en geopolitiek vlak zullen veel ondernemingen voorzichtig zijn. Echter, na de recente correctie op de aandelenmarkten zijn ook bedrijven met een leidende marktpositie, sterke balans, continue focus op innovatie en een ervaren managementteam lager gewaardeerd en dat biedt een vruchtbare bodem voor beleggers met een langere tijdshorizon (3-5 jaar).

De grootste uitbreidingen in de KOF-portefeuille gedurende juni waren ASR, ASM International en Flow Traders. De grootste verkopen betroffen PostNL, Beter Bed en Heijmans. Gezien de gestanddoening van het bod op Accell door KKR en Teslin hebben we gedurende de maand ons belang in Accell boven de bieding volledig verkocht op de beurs. Daarnaast zijn andere posities aangepast op basis van veranderingen in de modelportefeuille, gedreven door waarderingen en opwaarts koerspotentieel.

Alhoewel KKR en Teslin uiteindelijk op 23 juni meldden dat 96,9% van de Accell aandelen aangemeld waren, hebben minderheidsaandeelhouders (waaronder beheerders van het Kempen Orange Fund) tijdens het overnameproces een duidelijk signaal afgegeven. Tijdens dit proces is niet alleen contact geweest met andere aandeelhouders, de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Accell, maar ook met Eumedion en ISS. Onderdeel van een beursgenoteerd bestaan betekent dat een overname tot de mogelijkheden behoort. Een gedegen en transparant proces waarbij zowel de Raad van Bestuur (RvB) als de Raad van Commissarissen (RvC) een onafhankelijke rol innemen, vormen cruciale uitgangspunten. Dat de RvB en RvC zich volledig inzetten om haar verplichtingen richting alle stakeholders te voldoen door middel van een gedegen proces waarbij verschillende alternatieve scenario’s bestudeerd worden om tot een zorgvuldig afgewogen besluit te komen, lijkt hierbij vanzelfsprekend, maar is het blijkbaar niet altijd. Alhoewel iedere overname uniek is, geeft het proces rondom de overname van Accell voldoende inzichten welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn bij toekomstige overnames om onverwachtse hordes in het overnameproces, zoals die zich bij Accell voordeden, te voorkomen. We hopen dat commissarissen in Nederland niet zomaar akkoord gaan met het uitroken van aandeelhouders als slechts 80% akkoord is met de overname.

Alhoewel Telenet zich operationeel goed staande houdt in de Belgische telecommarkt en rationeel haar financiële middelen alloceert, doet de 20%-koersdaling in juni het tegendeel vermoeden. Eerder dit jaar vond de gedroomde overname van VOO door Telenet geen doorgang door een hogere bieding van Orange Belgium, terwijl de mogelijkheden voor synergie voor deze partij juist minder zijn. Ook bij de recente veiling van mobielspectrum toonde Telenet zich rationeel en heeft de scherpste prijs in relatie tot het verkregen spectrum geboden. Natuurlijk zal de onderneming gezien de forse schulden geconfronteerd worden met hogere financieringslasten maar dit zal pas vanaf 2028 een impact hebben. Ook de commerciële slagingskans van de nieuwe toetreder (Digi Communications) lijkt beperkt gezien de reeds concurrerende prijsniveaus van de bestaande drie telecomoperators. Alhoewel de huidige 14% dividendrendement de onhoudbaarheid ervan aangeeft, zal dit zelfs op een lager niveau een bodem vormen onder de koers. Bovendien zal ook grootaandeelhouder Liberty (59%) na de koersdaling (wederom) stappen kunnen nemen om haar belang verder uit te breiden.

In juni bezochten wij BESI in Radfeld, Oostenrijk. De onderneming had voor beleggers een dag georganiseerd om meer inzicht te geven in de technologieën van BESI, en dan met name die van Hybrid Bonding. BESI ziet bij telkens meer klanten aanknopingspunten dat er interesse is voor de technologie en heeft daarom de marktverwachtingen die het heeft voor Hybrid Bonding voor de periode tot 2030 naar boven bijgesteld. Met de huidige generatie Hybrid Bonding-machines ligt BESI duidelijk voor op concurrenten, doordat de machines van BESI accurater en sneller zijn. Ondanks de positieve langetermijnvooruitzichten is de financiële markt meer gefocust op de kortetermijnrisico’s, met een afzwakking van de vraag naar consumentengoederen wat potentieel ook een lagere vraag kan betekenen voor de machines van BESI.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -11,0 % -11,4 %
3 maanden -13,5 % -13,5 %
Dit jaar -14,2 % -13,0 %
2019 34,7 % 37,8 %
2020 15,2 % 14,6 %
2021 29,2 % 29,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -10,1 % -10,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 11,8 % 12,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,1 % 9,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,1 % 9,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-06-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -25,65 % -36,47 %
Tracking error i 5,03 % 5,67 %
Information ratio i -0,07 0,30
Beta i 0,87 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-06-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Accell 0,33 % 12,29 %
Ordina 0,03 % 0,00 %
Nedap 0,01 % -0,33 %
Boskalis Westminster -0,03 % -1,42 %
NX Filtration -0,07 % -6,17 %

Top 5 laagste bijdrage (30-06-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Aalberts -1,51 % -19,48 %
Signify -1,34 % -14,87 %
SBM Offshore -1,16 % -14,49 %
BE Semiconductor Industries -1,10 % -19,42 %
TKH Group -1,01 % -20,22 %

Geografische verdeling (30-06-2022)

91,5 %
Nederland
4,5 %
België
3,9 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-06-2022)

8,6 %
Signify
8,5 %
ASR Nederland
7,7 %
SBM Offshore
6,9 %
Aalberts
5,6 %
Ordina
5,4 %
Arcadis
5,1 %
BE Semiconductor Industries
5,1 %
Corbion
5,0 %
Sligro Food Group
4,9 %
Acomo
Totaal
62,8 %

Sectorverdeling (30-06-2022)

33,0 %
Industriële waarden
17,7 %
Technologie
12,5 %
Financiële waarden
9,8 %
Dagelijkse consumentengoederen
7,8 %
Energie
5,8 %
Duurzame consumentengoederen
5,1 %
Basismaterialen
3,9 %
Overig
2,8 %
Telecommunicatie
1,7 %
Gezondheidszorg
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Orange Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Het Fonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. In het document ESG Policy & Process dat u op onze website kunt vinden, geven we in het kort weer hoe we indicatoren die op schending van de standaarden duiden, in ons ESG-beleid en -proces hebben geïntegreerd.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Gold

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.