Kempen Orange Fund NV

Profiel

Kempen Orange Fund N.V. (KOF) is een gespreide portefeuille die voornamelijk bestaat uit kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index. KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

KOF heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark, de GPR Dutch Small Cap Index (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF belegt in ongeveer 25 bedrijven.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Ingmar Schaefer

Rendement per 30-04-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 12,2 % 15,5 %
3 maanden -16,6 % -19,4 %
Dit jaar -16,0 % -20,0 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
1 jaar (op jaarbasis) -9,9 % -12,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i -0,4 % -0,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,5 % 4,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,4 % 8,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 114,82 M 30-04-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 114,82 M 30-04-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.399.211 30-04-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 85,80 29-05-2020
Transactieprijs i
EUR 85,97 29-05-2020
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 25 58
Dividendrendement i 4,39 % 3,90 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.079 M EUR 1.919 M
K/W-verhouding i 14,48 16,12
Active share i 36,12 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-04-2020

Met een rendement van 12,2% in april presteerde KOF slechter dan de GPR Dutch Small Cap Index, die met 15,5% steeg. In de eerste vier maanden van dit jaar nam de intrinsieke waarde van KOF af met 16,0% vergeleken met een daling van 20,0% voor de benchmark. De afgelopen drie jaar heeft KOF een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 0,2%.

April werd gekenmerkt door de publicatie van extreme macro-economische data. Zo steeg het aantal aanvragen voor een WW-uitkering in Amerika in april wekelijks met 4-5 miljoen en staat de teller op 30 miljoen aanvragen sinds de uitbraak van COVID-19. De olieprijs noteert op historische dieptepunten en een aantal minder liquide varianten noteerden zelfs negatief. Ten slotte was de economische groei in China in het eerste kwartaal met -6,8% het laagste percentage in 40 jaar. Ondanks de vloedgolf aan negatieve macro-economische data herstelden aandelenmarkten wereldwijd. Financiële markten putten hoop uit het feit dat in een groot aantal landen de statistieken voor wat betreft nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnamen en dodelijke COVID-19 slachtoffers weer langzaam dalen en een aantal landen de lockdownmaatregelen voorzichtig versoepelen. Ook meldde Gilead positieve testresultaten voor een vaccin tegen COVID-19 hetgeen perspectief biedt op een normalisatie op termijn.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2020

De grootste uitbreidingen in de KOF-portefeuille gedurende april waren Signify en SBM Offshore. De grootste verkopen betroffen Intertrust en ForFarmers. Ook hebben we onze volledige positie in Just Eat Takeaway (JET) verkocht, aangezien JET qua market cap geen small-cap meer is. Andere posities zijn aangepast op basis van veranderingen in de modelportefeuille gedreven door waarderingen en opwaarts koerspotentieel.

Eind april gaf Blackstone aan dat de overname van NIBC door een tweetal onzekerheden wordt omgeven waardoor de deal mogelijk wordt afgeblazen. In lijn met aanbevelingen door De Nederlandse Bank (DNB) heeft NIBC aangekondigd het voorgestelde € 0,53 slotdividend over 2019 niet in de eerste helft 2020 te betalen. Blackstone heeft hierdoor onvoldoende financiering tot haar beschikking. Het gat is relatief beperkt ten opzichte van de totale transactiewaarde van € 1,3 miljard en wij verwachten dat er voldoende oplossingen zijn om de koper uitzicht te geven op dit dividend of de bieding hiervoor aan te passen. Voor wat betreft het businessplan constateert Blackstone dat in de oorspronkelijke businessplannen geen rekening is gehouden met de impact van COVID-19 waardoor de toezichthouder de deal mogelijk niet goedkeurt. Met het loslaten van de doelstellingen voor 2020 door het NIBC-management wordt de bank, zoals verwacht, op korte termijn geraakt door COVID-19,maar kan dit op lange termijn juist kansen opleveren voor een strak georganiseerde en solide gefinancierde bank als NIBC. Vooralsnog zijn alle partijen in onderhandeling om uiterlijk voor 19 mei, de deadline voor het publiceren van het biedingsbericht, tot een oplossing te komen. Naar onze mening zoekt Blackstone openingsruimte om een lagere bieding te onderhandelen, maar lijkt een deal nog altijd realistisch en ligt de bal voornamelijk bij de toezichthouders.

Flow Traders wist de hooggespannen verwachtingen over het eerstekwartaalresultaat ruimschoots te overtreffen. Niet alleen waren de marktomstandigheden zoals bijvoorbeeld de volatiliteit extreem gunstig voor Flow Traders. Ook waren de IT-systemen en processen rondom risicobeheersing robuust, waardoor Flow Traders in tegenstelling tot een aantal concurrenten continue in de markt actief is geweest. Alhoewel de gemiddelde volatiliteit in april gehalveerd is tot 41 ten opzichte van het piekniveau van halverwege maart (82) ligt het niveau nog altijd ruim tweemaal boven het gemiddelde niveau van januari en februari van 13 en 19 respectievelijk. Alhoewel het record van het eerstekwartaalresultaat waarschijnlijk niet zal sneuvelen zijn tot op heden ook de marktomstandigheden voor Flow Traders in het tweede kwartaal gunstig.

Corbion rapporteerde sterker dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal en herhaalde haar doelstellingen voor 2020. De onderneming rapporteerde een lager dan verwacht verlies bij haar ‘Incubator’ activiteiten die zich met name concentreren op de ontwikkeling van alternatief voor Omega 3 uit algen. Bovendien profiteerde Corbion in het eerste kwartaal van het feit dat consumenten door COVID-19 veel brood en vlees kopen met een lange houdbaarheidsdatum waarvoor Corbion de ingrediënten levert. Vooralsnog bestempelen wij deze laatste trend als tijdelijk maar zijn we positief dat de nieuwe CEO harder ingrijpt bij de verlieslatende ‘incubator’ divisie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 12,2 % 15,5 %
3 maanden -16,6 % -19,4 %
Dit jaar -16,0 % -20,0 %
2017 28,7 % 28,7 %
2018 -20,0 % -17,8 %
2019 34,7 % 37,8 %
1 jaar (op jaarbasis) -9,9 % -12,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i -0,4 % -0,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,5 % 4,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,4 % 8,4 %
Tot 1 januari 2004 was de benchmark de CBS Small Cap Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,80
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -25,65 % -59,19 %
Tracking error i 4,41 % 5,77 %
Information ratio i -0,04 0,35
Beta i 0,88 0,88
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BE Semiconductor Industries 2,66 % 35,11 %
IMCD 1,75 % 24,68 %
Intertrust 1,01 % 26,19 %
TKH Group 0,95 % 26,07 %
Amsterdam Commodities 0,89 % 21,23 %

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Fugro -0,16 % -8,40 %
Boskalis Westminster -0,11 % -3,58 %
Nedap -0,11 % -3,10 %
Arcadis -0,09 % -2,07 %
NIBC -0,05 % -1,39 %

Geografische verdeling (30-04-2020)

94,6 %
Nederland
2,5 %
België
2,8 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-04-2020)

9,6 %
BE Semiconductor Industries
8,7 %
SBM Offshore
7,8 %
IMCD
6,5 %
Arcadis
5,2 %
Signify
4,8 %
ASM International
4,7 %
Amsterdam Commodities
4,2 %
TKH Group
4,1 %
Corbion
3,9 %
Intertrust
Totaal
59,5 %

Sectorverdeling (30-04-2020)

20,2 %
Technologie
14,0 %
Financiele Dienstverlening
13,0 %
Pers. & Huish. Goederen
12,3 %
Voeding & Drank
10,8 %
Constructie & Materialen
10,2 %
Olie & Gas
7,7 %
Industr. Goederen & Diensten
3,6 %
Verzekeringen
2,5 %
Gezondheidszorg
2,0 %
Detailhandel
0,8 %
Reizen & Vrije Tijd
2,8 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
1,00 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
GPR Dutch Small Cap Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Small- & Mid-caps Nederland en België
Datum van oprichting
07-09-1990
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000289627
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management NV op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Stemverantwoording

Toon meer documenten Toon minder documenten

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

Het Kempen Orange Fund (KOF) N.V. belegt kleinere en middelgrote Nederlandse ondernemingen die in de GPR Dutch Small Cap Index zijn opgenomen. Het fonds mag ook beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen die niet in deze index zijn opgenomen, mits hun marktkapitalisatie op het moment van belegging minder dan EUR 5 miljard bedraagt. KOF stelt zich op als een betrokken aandeelhouder voor de lange termijn. We voeren regelmatig overleg met de ondernemingen in onze portefeuille. Ons engagement komt onder meer tot uitdrukking in steminstructies voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ondernemingen. Wij oefenen altijd ons stemrecht uit voor de aandelen in onze portefeuille en indien nodig bezoeken we jaarvergaderingen om – mogelijk samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

De figuur 'ESG-integratie in het beleggingsproces' laat stapsgewijs zien hoe het ESG-beleid van Kempen in het beleggingsproces van ons fonds is geïmplementeerd.

Â

1. Uitsluiting

Het fonds sluit beleggingen uit in entiteiten die betrokken zijn bij de productie van tabak en controversiële wapens zoals clustermunitie, anti-persoonsmijnen, kernkoppen en chemische en biologische wapens.

Â

2. ESG-integratie

Tijdens de fundamentele analyse verdiepen we ons verder in de ESG-kenmerken van een onderneming. Hierbij kijken we per onderneming naar materiële sectorspecifieke risico’s en bedrijfsspecifieke risico’s en praktijken. We putten hiervoor uit verschillende bronnen, onder meer MSCI ESG Research en Sustainalytics. Als onze mening afwijkt van externe ESG-research leggen we uit waarom. Daarnaast kijken we naar de exposure naar controversiële activiteiten en duurzame kansen hetgeen kan leiden tot een lagere of hogere Kempen ESG-score. Op basis van de bovengenoemde fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we aan iedere onderneming een score op een schaal van 1 tot 5 toe. In het geval van een lagere score dient het aandeel een hoger opwaarts koerspotentieel te bieden om in de portefeuille opgenomen te worden.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Als langetermijnbelegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. We zijn ervan overtuigd dat engagement bij de ondernemingen waarin we beleggen, bij ons veel verder gaat dan bij onze concurrenten. We gaan regelmatig in gesprek met de managementteams van de ondernemingen in onze portefeuille en leggen iedere controversiële kwestie en ieder contactmoment schriftelijk vast. We bewaken de vooruitgang die de ondernemingen boeken en blijven onze invloed aanwenden om positieve veranderingen te realiseren.

Â

Uitoefening van ons stemrecht is ook een essentieel element van onze duurzame beleggingsfilosofie. We voeren actief overleg met de ondernemingen in onze portefeuille en gaan nader in op de agendapunten voor (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Vaak bezoeken we daarnaast de jaarvergadering om – soms samen met andere stakeholders – onze standpunten bij het management te benadrukken.

Â

Het ESG Team van Kempen screent onze portefeuille ieder kwartaal en kan suggesties doen voor een dialoog met ondernemingen die op ESG-criteria zwak scoren. De resultaten van deze screening worden ieder kwartaal in een speciale bijeenkomst besproken en op basis van de uitkomsten hiervan stellen we een actielijst op.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
carbon
ESG-integratie in het beleggingsproces
ESG-integratie in het beleggingsproces
Bron NL
Bron
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Orange Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands en Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.