Kempen Lux Income Fund Klasse LR

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Income Fund (het Fonds) is een fonds bedoeld om beleggers de mogelijkheid te bieden om op middellange termijn inkomen en een koerswinst te realiseren, door in een gediversifieerde portefeuille van voornamelijk vastrentende effecten te beleggen. Het Fonds past een top-down selectie toe gecombineerd met een bottom-up effectenselectie, met de nadruk op downside bescherming.

Het Fonds heeft geen benchmark. Let op: het is voorzien dat deze aandelenklasse zal worden gesloten voor verdere inschrijvingen zodra het Fonds (alle aandelenklassen gezamenlijk) minimaal een omvang van € 300 miljoen heeft. De gereduceerde management fee van 34bps zal gelden voor een periode van 3 jaar, ingaand bij lancering van de aandelenklasse, om de initiële groei van het Fonds te faciliteren. Na deze periode zal de Board of Directors een besluit nemen over de condities en toekomst van deze aandelenklasse.

Beheerteam

Roelof Salomons, Ivo Kuiper, Kim Lubbers

Rendement per 31-01-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,4 %
Dit jaar 0,4 %
2017 -0,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,4 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 65,54 M 31-01-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
59.617 31-01-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 24,99 16-02-2018

Beleggingskarakteristieken per 31-01-2018

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 670

Marktontwikkelingen per 31-01-2018

De Duitse 10-jaarsrente sloot januari af op 0,69%, een stijging van 27 basispunten ten opzichte van eind december. In januari liet de index voor investment grade bedrijfsobligaties (iBoxx Euro Corporate Index) een spreadverkrapping van 13 basispunten zien tot 83 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,27%. De High Yield (BB) index liet een spreadverkrapping van 9 basispunten, wat resulteerde in een absoluut rendement van 0,12%.

De sterke stijging van de rente, zowel in de VS als in Europa, lijkt gedreven door toenemende zorgen over mogelijke opwaartse inflatiedruk als gevolg van aanhoudende economische groei in nagenoeg alle belangrijke regio’s van de wereld. Deze economische groei resulteert in hogere bezettingsgraden en krapper wordende arbeidsmarkten wat op termijn tot hogere prijzen en lonen zou kunnen leiden. Om het risico van een oververhitting van de economie te voorkomen lijkt de Fed zich op te maken voor drie á vier renteverhogingen dit jaar. Tegelijkertijd is sinds het begin van dit jaar de ECB begonnen met het afbouwen van haar obligatieopkoopprogramma van EUR 60 miljard per maand naar EUR 30 miljard. Het minder ruime monetaire beleid van beide centrale banken heeft bijgedragen aan een negatief sentiment op de obligatiemarkten voor met name staatspapier. De impact op de Europese bedrijfsobligatiemarkt wordt echter deels getemperd door het feit dat de ECB nauwelijks haar aankopen van Europese bedrijfsobligaties heeft verminderd in januari ten opzichte van november 2017. Daarnaast zijn de tot dusver gerapporteerde bedrijfsresultaten over 2017 over het algemeen vrij solide.

Het aanbod van nieuwe obligaties in januari was EUR 49 miljard en daarmee ongeveer 8% minder dan in januari 2017. Instellingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 24 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Instellingen uit de financiële sector hebben EUR 25 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. Het aantal aangekondigde fusies en overnames blijft onverminderd hoog en lijkt op korte termijn zelfs toe te nemen nu er meer duidelijkheid is gekomen over het belastingregime in de VS. In het High Yield universum was de hoeveelheid nieuwe emissies in januari met circa EUR 6 miljard ongeveer gelijk aan vorig jaar. Opvallend was dat dit met name geconcentreerd was in het B-CCC-segment, en minder in het BB-segment waarin het Fonds actief is.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-01-2018

December was een positieve maand voor het Kempen Income Fund. De portefeuille boekte een rendement van 0.43%. Spreads van de perifere landen daalden sterk in januari en droegen positief bij aan het rendement. De rente steeg gedurende de maand. Ondanks onze beperkte duratiepositie, kostte dit een aantal basispunten. Spreads van bedrijfsobligaties en High Yield daalden sterk in januari, wat een flink positieve bijdrage had.

Op bedrijfsniveau was er binnen bedrijfsobligaties een positieve bijdrage van de overwogen posities in CaixaBank, Telecom Italie, Allianz en AT&T. Daarentegen droegen de onderwogen posities in Banco Santander en Axa en de overwogen posities in kortlopende obligaties uitgegeven door bedrijven als Glencore, Morgan Stanley en Christian Dior negatief bij.

In januari hebben nieuwe uitgiften van onder andere UBS, Lloyds Banking Group, Vonovia, Deutsche Bank, Westpac, Engie, Societe Generale, Credit Agricole Assurances, BPCE en Innogy een plek in de portefeuille gekregen.

Rendement per 31-01-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,4 %
Dit jaar 0,4 %
2017 -0,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,4 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Looptijdverdeling (31-01-2018)

22,1 %
0-3 jaar
21,1 %
5-7 jaar
19,5 %
3-5 jaar
19,3 %
7-10 jaar
16,1 %
> 10 jaar
1,9 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-01-2018)

33,0 %
Staatsleningen
20,9 %
Banken
9,6 %
Consumentengoederen & diensten
6,2 %
Overig
5,5 %
Industrie
4,8 %
Telecom & technologie
4,8 %
Nutsbedrijven
3,5 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
3,2 %
Verzekeringen
2,8 %
Supranationaal
2,2 %
Basismaterialen
1,6 %
Energie
1,2 %
Gezondheidszorg
0,5 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %

Ratingverdeling (31-01-2018)

27,4 %
BBB
20,7 %
A
19,0 %
AA
15,0 %
BB
11,3 %
AAA
4,5 %
Not Rated
1,9 %
Cash
0,1 %
B
0,0 %
less than or equal to CCC
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-01-2018)

2,6 %
0.800% Belgie 2018-28
2,2 %
1.125% Polen 2018-26
2,0 %
2.250% Duitsland 2010-20
1,7 %
1.350% Italie 2015-22
1,7 %
0.750% Council of Europe 2018-28
1,3 %
3.250% Nederland 2011-21
1,2 %
0.125% Zweden 2018-23
1,2 %
4.250% Belgie 2011-21
1,2 %
3.900% Oostenrijk 2005-20
1,1 %
4.350% Oostenrijk 2007-19
Totaal
16,3 %

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,34 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05%-0,10% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,54% - 0,59% (geschatte bandbreedte)

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
LR
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Datum van oprichting
21-12-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1.000; vervolginschrijvingen: € 1.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1626447426

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.