Kempen (Lux) Global Property Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fund (het Fonds) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van het Fonds is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

Het Fonds wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Robert Stenger, Mihail Tonchev

Rendement per 30-09-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,9 % -1,2 %
3 maanden -2,0 % -2,2 %
Dit jaar -23,4 % -23,1 %
2017 0,2 % -3,1 %
2018 -2,1 % -0,9 %
2019 27,9 % 24,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -22,8 % -24,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i -0,1 % -1,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,4 % 1,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,1 % 3,4 %
Voor 1 oktober 2014 had het Fonds een andere naam en een ander beleggingsbeleid: Kempen (Lux) European Property Fund. Ook had het Fonds een andere ISIN code. Als gevolg hiervan is de performance van voor 1 oktober 2014 niet representatief voor het Fonds en wordt daarom niet getoond.De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 172,73 M 30-09-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 5,95 M 30-09-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
93.703 30-09-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 61,99 30-10-2020
Omloopsnelheid
215,53 %
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 54 341
Dividendrendement i 3,97 % 4,56 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 10.194 M EUR 12.944 M
K/W-verhouding i 25,18
Active share i 74,46 %
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 30-09-2020

Het Fonds boekte een negatief rendement in september, maar versloeg de benchmark. Deze outperformance kwam vooral tot stand in de clusters zorgvastgoed VS en logistiek- en opslagvastgoed VS. In het eerstgenoemde cluster droeg onze positie in Healthcare Realty Trust (HRT) positief bij. In onrustige tijden wordt medisch kantoorvastgoed als een veilige haven gezien. De tweedekwartaalresultaten van HRT toonden sterke huurinningstrends en een autonome groei van het netto operationeel inkomen (NOI) die de inflatie overtrof en ziet de onderneming meer overnamemogelijkheden.

Achterblijvende clusters waren Hongkong en kantoorvastgoed Europa. In Hongkong drukte de overwogen positie in Hang Lung Properties de performance in september. We vinden dit een gezonde reactie na een eerdere zeer sterke performance. Hang Lung profiteerde van de eerdere heropening van China uit de lockdown (Hang Lung is voor circa 50% afhankelijk van China). Nu Hongkong weer opengaat na een derde COVID-19-golf, blijven andere, meer op Hongkong gerichte namen wat minder achter. De underperformance van het cluster kantoorvastgoed Europa was vooral te wijten aan de overwogen positie in Hibernia. Wij zien de zwakte in dit aandeel als tijdelijk. De Dublinse kantorenmarkt heeft nog steeds aantrekkelijker fundamentals ook al maken beleggers zich momenteel zorgen over afzwakkende directe buitenlandse investeringen (DBI) vanuit de VS en mogelijke handelsbarrières uit het VK (vanwege brexit). Hiberina heeft een sterk managementteam en een duidelijke strategiefocus. Naar onze overtuiging biedt het aandeel nog steeds aantrekkelijke waarde, ondanks de genoemde risico’s (mogelijk ziet Google af van expansieplannen in Dublin voor 2.000 extra medewerkers). Ierland heeft een aantrekkelijkere belastingregime, concurrerende en goed opgeleide arbeidskrachten en goede relaties met wereldwijde technologiegiganten. Dit blijven groeimotoren voor de toekomst.

De maand september was een negatieve maand voor wereldwijde vastgoedaandelen. In lokale valuta boekte de sector een rendement van -2%, waarmee de winst van augustus feitelijk weer teniet werd gedaan. Van cluster tot cluster liep de performance opnieuw nogal uiteen. Het cluster Scandinavië presteerde abnormaal sterk (+20%). Na diverse maanden met aanhoudende koerszwakte haastten beleggers zich weer terug naar deze markt. Bedrijfsspecifiek nieuws bood daarbij steun, zoals de aandeleninkoopprogramma’s die zijn aangekondigd door Fabege (gespecialiseerd in Stockholms kantoorvastgoed) en Hufvudstaden (gespecialiseerd in kantoren en winkels op A-locaties in Stockholm en Gothenborg). Fabege wil maximaal 10% van het uitstaande aandelenkapitaal inkopen en Hufvudstaden 2%. Het management gaf met dit besluit het signaal af het aandeel als ‘deep value’ te beschouwen en vervolgens sprongen er ook meer beleggers op de trein. Verder kondigde Kungsleden hervatting van de dividenduitkering aan (een stap die wij al hadden voorzien). Na dit bericht won het aandeel 24%.

Het cluster winkelvastgoed Europa was opnieuw zeer zwak met een negatief rendement van 14%. Unibail-Rodamco-Westfield (URW) leverde 20% na de aankondiging van een RESET-plan van € 9 miljard, dat bedoeld is om de langetermijnstrategie flexibeler te kunnen uitvoeren en de balans te versterken. Dit nieuws kwam niet als verrassing. De balans van URW torst in onze ogen een te grote schuldenlast. Het plan voorziet in EUR 4 miljard aan vastgoedverkopen per ultimo 2021, een aandelenemissie van EUR 3,5 miljard, EUR 1 miljard aan besparingen via verlaging van de dividend over de komende twee jaar en EUR 0,8 miljard aan lagere investeringsuitgaven. De Britse winkelvastgoedmaatschappij Hammerson rondde een claimemissie van GBP 552 miljoen af en heeft nu weer wat meer financiële flexibiliteit. Hammerson heeft Rita-Rose Gagné als nieuwe CEO aangesteld. Zij is afkomstig van Ivanhoe Cambridge. In onze ogen is Hammerson nog steeds aanzienlijk overbeleend en is er nog veel werk te verzetten.

De afgelopen maand maakte private equity-firma KKR de aankoop bekend van een belang van circa 5% in de Britse kantoorvastgoedmaatschappij Great Portland. KKR voorziet een herstel op de kantorenmarkt in Londen. Onze overwogen posities in Londens kantoorvastgoed presteerden in relatieve zin goed nu andere goed geïnformeerde beleggers ook selectief waarde zien ontstaan in de Londense kantoorvastgoedspelers. Dit vertaalde zich in een goede performance van kantoornamen in het VK en op het Europese vasteland. In toenemende mate wordt gedacht dat de waarderingen van kantoren op bodemniveaus zijn aanbeland en daarom inmiddels aantrekkelijk gewaardeerd zijn.

Het Verenigd Koninkrijk bleek niet alleen strijdlustig op het coronafront. Premier Boris Johnson dreigde een eerder akkoord met de Europese Unie op te blazen uit vrees voor onnodige handelsrestricties rond de Britse eilanden. Hierdoor wordt een moeilijke situatie wellicht nog explosiever. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat de Britse premier genoeg steun krijgt om de onderhandelingen op deze wijze formeel te blokkeren. Veel parlementsleden van zijn eigen partij zullen hier waarschijnlijk niet mee instemmen.

Studentenhuisvesting is een subsector waar wij waarde zien ontstaan. Hoger onderwijs wordt inmiddels als een essentiële factor gezien voor de concurrentiepositie van de Britse economie. Geen enkele Britse partij zal naar verwachting maatregelen willen treffen die nadelig zijn voor de studentenaantallen. (Die zijn al teruggelopen als gevolg van logistieke problemen: veel internationale studenten kunnen het land niet in.) Het aanbod van speciale studentenaccommodaties (zgn. PBSA’s) is gedaald nu diverse niet-institutionele ontwikkelaars de benodigde financiering niet rond krijgen. Gevestigde exploitanten van studentenhuisvesting zoals Unite Group kunnen hiervan profiteren en gaan ons wellicht verrassen met een behoorlijke bezettingsgraad en huurgroei, zelfs in deze uitdagende tijden. De huidige waardering biedt in onze ogen een aantrekkelijk instapmoment.

De Duitse woningverhuurder Vonovia trok EUR 1 miljard aan nieuw aandelenkapitaal aan om aflopende schulden te kunnen aflossen en toekomstige groeimogelijkheden te kunnen financieren. Het is opvallend dat enerzijds winkelvastgoedmaatschappijen voor duidelijk defensieve redenen aandelenkapitaal aantrekken en anderzijds bijvoorbeeld Vonovia om duidelijk offensieve redenen een aandelenemissie doet. De structurele wereldwijde trends komen hierin duidelijk tot uitdrukking. In onze modellen lopen onze aannames voor deze clusters ook sterk uiteen: 1,0 tot 1,5% verschil in langetermijngroei van de netto operationele inkomsten (NOI) en ook aanzienlijke verschillen in de COVID-gerelateerde kortetermijndruk op de NOI en het daaropvolgende herstelpad.

De ontwikkelingen in de afgelopen maand kunnen in onze ogen worden geïnterpreteerd als een tweede golf van de COVID-pandemie. Het aantal besmettingen nam in diverse landen op het westelijk halfrond weer versneld toe (onder meer in Nederland). Diverse Europese landen scherpten hun preventieve maatregelen opnieuw aan. De economische bedrijvigheid wordt hierdoor opnieuw aan banden gelegd, maar het lijkt er wel op dat de clusterisolatiemethode die veel overheden toepassen de economie minder zal lamleggen dan de complete lockdowns die we eerder dit jaar moest ondergaan. Dat gezegd hebbende blijft de duur van de pandemie een verlammende factor voor de dienstensector, de entertainment- en experiencegerelateerde sectoren (denk aan bioscopen), het toerisme en de hotelsector. In al deze sectoren verdwijnen nog steeds banen voor vast en tijdelijk personeel.

Kempens vastgoedbeleggingsaanpak kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van het aantal beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie ook drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 6 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

De ESG-criteria (milieu, sociale kwesties en governance) zijn van groot belang in ons beleggingsproces. Diverse engagementinspanningen zijn in september weer voortgezet. We spraken met Alstria, dat de voorzitter van de Raad van commissarissen wil herbenoemen. Na een al zeer lange zittingstermijn beschouwen wij deze persoon niet langer als onafhankelijk. Voorts bespraken wij het “Green Dividend”-voorstel van Alstria. Deze onderneming wordt als ‘thought leader’ op het gebied van de milieuvoetafdruk van kantoorvastgoed gezien. Verder is onze dialoog voortgezet met Tritax Big Box REIT in het VK over de voordelen van een intern beheerteam.

September was een enigszins volatiele maand waarin diverse wijzigingen in de portefeuille zijn doorgevoerd. In het cluster kantoorvastgoed VS verkochten we Boston Properties ten gunste van Hudson Pacific en Corporate Office. In Scandinavië is het belang vergroot in Entra en verkleind in Fabege. Vooralsnog willen we een evenwichtige positionering in beide namen handhaven. Naar onze overtuiging is Noorwegen over het hoofd gezien tijdens de recente rally in Zweden (vanwege aandeleninkoopprogramma’s bij Hufvudstaden en Fabege en hervatting van de dividenduitkering door Kungsleden). Wij vinden dat Entra momenteel goede waarde biedt. In het cluster woningvastgoed Europa is het belang in Vonovia gereduceerd ten gunste van Kojamo, dat na recente underperformance aantrekkelijk gewaardeerd is. In het cluster winkelvastgoed verkleinden we onze positie in Klépierre ten gunste van Deutsche Euroshop. In Canada is ons belang in Allied Properties deels verkocht ten gunste van Killam Properties. We vinden het Canadese appartementensegment ondergewaardeerd. De media maken in onze ogen een te grote hype van het bericht dat de huren in Ontario in 2021 worden bevroren. In het cluster triple net VS schreven we in op de beursintroductie van Broadstone Net Lease REIT. Deze aankoop werd gefinancierd uit de gedeeltelijke verkoop van Realty Income. Beursnieuweling Broadstone biedt in onze ogen een sterk managementteam en een aantrekkelijke activaportefeuille tegen een goede introductiekoers. We blijven onze aandacht richten op finetuning van onze modellen en continue toetsing van onze veronderstellingen om de waardetaxaties voor ons universum verder te verfijnen.

Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 30-09-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,9 % -1,2 %
3 maanden -2,0 % -2,2 %
Dit jaar -23,4 % -23,1 %
2017 0,2 % -3,1 %
2018 -2,1 % -0,9 %
2019 27,9 % 24,2 %
1 jaar (op jaarbasis) -22,8 % -24,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i -0,1 % -1,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,4 % 1,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,1 % 3,4 %
Voor 1 oktober 2014 had het Fonds een andere naam en een ander beleggingsbeleid: Kempen (Lux) European Property Fund. Ook had het Fonds een andere ISIN code. Als gevolg hiervan is de performance van voor 1 oktober 2014 niet representatief voor het Fonds en wordt daarom niet getoond.De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -27,71 % -27,71 %
Tracking error i 2,22 % 1,94 %
Information ratio i 0,50 0,87
Beta i 0,97 0,98
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Fabege AB 0,33 % 15,80 %
Healthcare Realty Trust 0,18 % 6,47 %
CubeSmart 0,18 % 5,28 %
Realty Income 0,10 % 0,56 %
Tag Immobilien 0,10 % 2,79 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Hibernia Reit -0,24 % -16,38 %
Workspace -0,13 % -5,91 %
Highwoods Properties -0,11 % -7,78 %
Hang Lung Properties -0,11 % -7,84 %
Equity Lifestyle Properties -0,09 % -5,29 %

Geografische verdeling (30-09-2020)

52,9 %
Verenigde Staten
11,9 %
Japan
5,9 %
Hongkong
4,8 %
Verenigd Koninkrijk
4,6 %
Duitsland
3,7 %
Australië
3,6 %
Noord-Europa
3,4 %
Singapore
2,6 %
Canada
2,3 %
België
1,3 %
Ierland
1,3 %
Zwitserland
1,0 %
Frankrijk
0,8 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen. De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (30-09-2020)

4,0 %
Mitsubishi Estate
3,9 %
Avalonbay Communities
3,8 %
Invitation Homes
3,3 %
Health Care Property
3,2 %
Tag Immobilien
3,2 %
CubeSmart
2,8 %
Prologis
2,8 %
STAG Industrial
2,7 %
Healthcare Realty Trust
2,7 %
Healthcare Trust of America
Totaal
32,3 %

Sectorverdeling (30-09-2020)

25,7 %
Kantoren
24,2 %
Industriële waarden
21,4 %
Woningen
16,4 %
Overig
12,3 %
Detailhandel
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data. De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,75 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1,00 %
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen onroerend goed wereldwijd
Datum van oprichting
26-11-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1114192054
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in beursgenoteerde aandelen van vastgoedmaatschappijen beleggen, zoals het Global Property Fund[1] en het European Property Fund.

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Global Property Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die de juiste balans tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen bestaat uit de volgende stappen:

 • We implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedmaatschappij die we analyseren;

 • We monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedmaatschappijen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog;

 • We benchmarken vastgoedmaatschappijen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • We gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • We maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • We bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om wat meer te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur hiernaast laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedmaatschappijen die dit het hardste nodig hebben.

Â

Actief aandeelhouderschap

De vastgoedfondsen zijn actieve beleggers en gaan ook een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • Vermindering van de CO2-intensiteit;

 • Beperking van het energie- en waterverbruik;

 • Betere afvalrecycling;

 • Betere arbeidsomstandigheden en naleving van mensenrechten;

 • Betere governancestructuren;

 • Betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • Koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn.

Â

De engagement factsheet over Kojamo Oyj vindt u hier.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Â

[1]Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”) dat in Luxemburg is gevestigd.

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Febelfin
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG integration
Bron NL
disclaimer
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.