Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class ZJ

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Fonds) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index. Aandelen in klasse ZJ zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,6 % 2,7 %
3 maanden 10,9 % 14,5 %
Dit jaar 10,9 % 14,5 %
2018 -6,2 % -11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,1 % 1,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 308,54 M 31-03-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 17,39 M 31-03-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
17.006 31-03-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 1.059,73 25-04-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 102 1635
Dividendrendement i 4,93 % 2,44 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 44.273 M EUR 142.131 M
K/W-verhouding i 11,47 17,62
Active share i 92,70 %
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 31-03-2019

De wereldwijde aandelenmarkten zetten hun opmars in maart voort. Op YTD-basis hebben zij inmiddels al het rendement geboekt dat we normaal over een gemiddeld jaar verwachten. Het Fonds bleef op deze sterke markt achter bij de benchmark, wat voor een meer defensieve waardegerichte strategie echter niet ongebruikelijk is.

Aan de positieve marktstemming lagen dezelfde redenen ten grondslag als in voorgaande maanden. De markt werd vooral gedragen door het minder steile pad van mogelijke renteverhogingen dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft aangekondigd. De obligatierente viel in maart nog verder terug en dat dreef de aandelenkoersen verder op.

Net als in februari was informatietechnologie deze maand de best presterende sector. Ook op YTD-basis prijkt deze sector bovenaan de performanceranglijst. Dit is de voornaamste reden achter de achterblijvende performance van het Fonds (zie hieronder). De sector dagelijkse consumentengoederen scoorde ook goed. Financiële dienstverlening was de enige sector met een negatieve performance (als gevolg van een zwakke performance van banken in maart).

Het Fonds kon zoals gezegd de sterke markt niet bijbenen: zowel de sectorallocatie als de aandelenselectie pakten nadelig uit. De aandelenselectie binnen duurzame consumentengoederen, industrie en communicatiediensten drukte de performance deze maand het meest. De sectorallocatie droeg negatief bij als gevolg van de onderweging van de best presterende sectoren informatietechnologie en dagelijkse consumentengoederen. Beide sectoren zijn vrij duur en bieden niet veel aantrekkelijk gewaardeerde aandelen met een hoog dividendrendement. Ook zijn we overwogen in de zwakst presterende sector financiële dienstverlening. Voorts presteerde de Amerikaanse markt beter dan de Europese. Het Fonds is overwogen in Europa en onderwogen in de VS (als gevolg van ons bottom-up proces met een duidelijke focus op aantrekkelijke waarderingen). De aandelenselectie binnen basismaterialen droeg positief bij. Fortescue Metals profiteerde van de aanhoudend sterke ijzerertsprijs en steeg sterk in koers.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2019

In maart vond de driemaandelijkse portefeuilleherweging plaats. Vijf posities zijn geheel verkocht en vier nieuwe namen zijn aan de portefeuille toegevoegd. Boskalis werd verkocht na een dividendverlaging en een tegenvallende prognose voor 2019. (De onderneming kondigde wel een aandeleninkoopprogramma aan.). Het Israëlische Bezeq kondigde ook een dividendverlaging aan. Op grond van de Israëlische wetgeving moeten ondernemingen het dividend verlagen als zij over de afgelopen acht kwartalen verlies hebben geleden, ook als dat het gevolg is van boekhoudkundige waardevermindering (zonder uitstroom van kasmiddelen). We stapten uit Centrica nadat de onderneming opnieuw krimp van het klantenbestand had gerapporteerd. Het toekomstige dividend is met meer risico omgeven. Nordea Bank is verkocht omdat we betere alternatieven in nieuwe beleggingsideeën zagen. We stapten uit Green King na een goede koersperformance. We voegden de Amerikaanse oliedienstverlener Schlumberger toe. De onderneming is marktleider in veel segmenten en het aandeel is aantrekkelijk gewaardeerd. Daarnaast kochten we Keycorp, een goed gemanagede Amerikaanse bank. Seaspan Corp verscheen ook als nieuwe naam in de portefeuille. Het aandeel van deze reder van containerschepen is aantrekkelijk gewaardeerd. Tot slot is het Singaporese Venture Corp toegevoegd, dat elektronische producten ontwerpt en produceert voor veel bekende ondernemingen uit sectoren zoals gezondheidszorg en consumentengoederen.

Naar onze overtuiging zijn de waarderingen op de wereldwijde aandelenmarkten per saldo aan de hoge kant. Op de Europese en opkomende markten zien we in bepaalde segmenten nog wel aantrekkelijk gewaardeerde kansen. De Noord-Amerikaanse markt is vrij duur. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple, maar als de marges en/of de omzet hoog zijn, dan biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In ons beleggingsproces steken we veel tijd in nader inzicht in de winstgevendheid gedurende een gehele cyclus. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Het Fonds biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,2%.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,6 % 2,7 %
3 maanden 10,9 % 14,5 %
Dit jaar 10,9 % 14,5 %
2018 -6,2 % -11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,1 % 1,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 7,50
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-03-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-03-2019

Slide to see more
  Sinds start
Maximum drawdown i 0,00 %
Tracking error i 0,00 %
Beta i 0,00
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-03-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Fortescue Metals Group 0,27 % 18,01 %
Novatek Microelectronics 0,13 % 17,09 %
Rio Tinto 0,13 % 10,12 %
Hennes & Mauritz -B- 0,12 % 11,72 %
CNOOC 0,11 % 9,81 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Top 5 laagste bijdrage (31-03-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Citizens -0,12 % -10,85 %
EasyJet -0,12 % -9,55 %
Huntington Bancshares -0,11 % -9,91 %
Cardinal Health -0,10 % -9,36 %
ING Groep -0,09 % -7,35 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Geografische verdeling (31-03-2019)

20,3 %
Verenigde Staten
13,6 %
Verenigd Koninkrijk
6,3 %
Nederland
5,1 %
Hong Kong
4,6 %
Duitsland
4,5 %
Frankrijk
4,4 %
Japan
3,4 %
Korea
3,4 %
Australië
3,2 %
Taiwan
3,1 %
Rusland
2,9 %
Canada
2,3 %
Zweden
2,3 %
Portugal
2,3 %
Zwitserland
2,3 %
Bermuda
2,3 %
Noorwegen
1,9 %
Luxemburg
1,8 %
Italië
1,8 %
Brazilië
1,1 %
Finland
1,0 %
België
1,0 %
Zuid-Afrika
0,7 %
Spanje
0,6 %
Filipijnen
0,4 %
Singapore
0,3 %
Israël
2,1 %
Overig
1,2 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-03-2019)

1,9 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,5 %
Gilead Sciences
1,5 %
LyondellBasell Industries
1,2 %
Hennes & Mauritz -B-
1,2 %
CNOOC
1,2 %
Lukoil (US)
1,2 %
ABN AMRO Holding
1,2 %
Sun Hung Kai Properties
1,2 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing (US)
1,2 %
Admiral
Totaal
13,2 %

Sectorverdeling (31-03-2019)

28,7 %
Financiële waarden
12,6 %
Olie & gas
11,5 %
Telecommunicatie
8,7 %
Basismaterialen
8,6 %
Consumentendiensten
8,2 %
Consumentengoederen
7,3 %
Nutsbedrijven
5,7 %
Gezondheidszorg
5,6 %
Technologie
2,1 %
Industriële waarden
1,3 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,21 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,15% naar 0,20%/0,15%.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
ZJ
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
03-09-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, NL
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 100.000, vervolginschrijvingen € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1816221482
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.