Kempen (Lux) Global High Dividend Fund - Class ZJ

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het Fonds) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een verwacht dividendrendement van minimaal 3,3% op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 100 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn.

De primaire doelstelling van het Fonds is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index. Aandelen in klasse ZJ zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Jorik van den Bos, Joris Franssen, Joost de Graaf, Dimitri Willems, Luc Plouvier, Floris Oliemans

Rendement per 31-01-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,5 % 7,4 %
3 maanden 1,8 % -0,5 %
Dit jaar 7,5 % 7,4 %
2018 -6,2 % -11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,9 % -4,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 451,89 M 31-01-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 12,88 M 31-01-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
12.895 31-01-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 1.001,65 15-02-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 100 1632
Dividendrendement i 4,93 % 2,51 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 42.977 M EUR 129.589 M
K/W-verhouding i 10,94 16,10
Active share i 92,80 %
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 31-01-2019

Januari verliep heel anders dan de zeer negatieve decembermaand. Het jaar begon met hernieuwd optimisme en een koersrally. Wereldwijde aandelen boekten de sterkste maand sinds oktober 2015. Het Fonds wist op deze sterke markt de benchmark licht te verslaan.

Er waren meerdere redenen voor de rally in januari. Er was wat optimisme over een naderend einde aan de handelsoorlog tussen de VS en China. Ook werd in januari de shutdown opgeheven van de federale overheidsdiensten in de VS (onderdelen van de Amerikaanse overheid sloten hun loketten tijdelijk totdat de begroting was goedgekeurd). Tot slot kondigde de Amerikaanse centrale bank (Fed) een minder steil pad van mogelijke renteverhogingen aan.

Vrijwel iedere sector sloot de maand af met een positief rendement. Vastgoed en energie waren de best presterende sectoren. Defensieve segmenten zoals telecom en nutsvoorzieningen bleven achter bij de sterke markt. Het Fonds wist de markt licht te verslaan. Dit is niet gebruikelijk: een defensieve strategie zou tijdens een marktrally normaal gesproken achterblijven. Het Fonds profiteerde echter van beleggingen in opkomende markten die de afgelopen maand goed presteerden ten opzichte van andere regio’s. Bovendien voegde de sectorallocatie waarde toe.

De aandelenselectie drukte de performance licht, wat vooral aan onze fondsenkeuze binnen communicatiediensten toe te schrijven was. Januari was een moeilijke maand voor onze telecomnamen (Bezeq, Orange, Telenor, SK Telecom en Vodafone). De aandelenselectie binnen gezondheidszorg en basismaterialen leverde een positieve bijdrage. Binnen basismaterialen herstelde Fortescue Metals fors in reactie op de sterke stijging van de ijzerertsprijs in januari.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-01-2019

In januari bleef de handelsactiviteit beperkt, nadat in december de driemaandelijkse portefeuilleherweging had plaatsgevonden.

Alhoewel de hogere volatiliteit het gemakkelijker voor ons maakt om aandelen te selecteren, vinden we de waarderingen op de aandelenmarkt wereldwijd per saldo hoog. Een onderneming kan aantrekkelijk gewaardeerd lijken op basis van de koers/winstverhouding of een andere multiple, maar als de marges en/of de omzet hoog zijn, dan biedt dit slechts beperkte informatie over de toekomstige rendementsverwachting van een belegging. In ons beleggingsproces steken we veel tijd in nader inzicht in de winstgevendheid gedurende een gehele cyclus. Dit winstpotentieel bepaalt namelijk de kasstromen die wij als langetermijnaandeelhouder zullen ontvangen.

We trachten ondernemingen met een houdbaar dividend te vinden tegen een koers die onder de door ons geschatte intrinsieke waarde ligt. We baseren onze schattingen op het Earnings Power Value (EPV)-raamwerk van de Columbia Business School. Met behulp van de EPV kunnen we drie waarderingscomponenten onderscheiden: de waarde van de activa, het winstgenererend vermogen en de waarde van het groeipotentieel. Op basis van dit raamwerk kunnen we beter analyseren waar we voor betalen en of het aandeel een veiligheidsmarge biedt. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Het Fonds biedt een verwacht dividendrendement van zo’n 5,2%.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-01-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,5 % 7,4 %
3 maanden 1,8 % -0,5 %
Dit jaar 7,5 % 7,4 %
2018 -6,2 % -11,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,9 % -4,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 7,50
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-01-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-01-2019

Slide to see more
  Sinds start
Maximum drawdown i 0,00 %
Tracking error i 0,00 %
Beta i 0,00
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-01-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Fortescue Metals Group 0,44 % 39,14 %
EasyJet 0,21 % 17,71 %
Sun Hung Kai Properties 0,20 % 16,86 %
Samsung Electronics 0,19 % 18,00 %
Rio Tinto 0,18 % 15,52 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Top 5 laagste bijdrage (31-01-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Bezeq -0,10 % -18,23 %
Vodafone Group -0,07 % -6,72 %
SK Telecom (US) -0,06 % -5,62 %
Orange -0,05 % -4,13 %
Citizens -0,04 % -2,91 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Geografische verdeling (31-01-2019)

18,1 %
Verenigde Staten
14,8 %
Verenigd Koninkrijk
6,5 %
Nederland
5,2 %
Hong Kong
4,5 %
Duitsland
4,5 %
Frankrijk
4,4 %
Japan
3,9 %
Australië
3,6 %
Korea
3,1 %
Taiwan
3,1 %
Rusland
3,0 %
Canada
2,4 %
Zwitserland
2,2 %
Zweden
2,2 %
Portugal
2,2 %
Bermuda
2,2 %
Noorwegen
2,0 %
Brazilië
1,9 %
Finland
1,9 %
Italië
1,5 %
Luxemburg
1,0 %
Zuid-Afrika
0,7 %
Filipijnen
0,7 %
Panama
0,6 %
België
0,6 %
Spanje
0,4 %
Israël
1,2 %
Overig
1,4 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-01-2019)

1,5 %
Fortescue Metals Group
1,5 %
JP Morgan Liquidity Funds US Dollar
1,5 %
Gilead Sciences
1,4 %
LyondellBasell Industries
1,3 %
Exxon Mobil
1,3 %
EasyJet
1,3 %
Rio Tinto
1,3 %
Sun Hung Kai Properties
1,3 %
Nokia
1,3 %
China Mobile
Totaal
13,8 %

Sectorverdeling (31-01-2019)

27,3 %
Financiële waarden
11,6 %
Olie & gas
11,4 %
Telecommunicatie
9,3 %
Consumentendiensten
9,3 %
Basismaterialen
8,1 %
Consumentengoederen
8,1 %
Nutsbedrijven
5,7 %
Technologie
5,6 %
Gezondheidszorg
1,8 %
Overig
1,8 %
Industriële waarden
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,21 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Per 14 januari 2019 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,15% naar 0,20%/0,15%.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
ZJ
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
03-09-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, NL
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 100.000, vervolginschrijvingen € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1816221482
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

  • ESG is integrated in our investment process.
  • Portfolio managers (PM's) have access to ESG research via the database from MSCI ESG Research and via FactSet.
  • Prior to investment, our PM's assess the ESG performance of the company. If material ESG concerns are identified, this can result in the decision to quantify the ESG risks into the investment model, to engage with a company or to avoid investment.
  • In case of engagement, the PM and the Responsible Investment Department will start a dialogue with the company. The aim of the engagement is to use our influence as a shareholder to encourage positive change.
  • During the quarterly re-balancing process the PM's monitor the ESG performance of the holdings.

Kempen (Lux) Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.