Kempen (Lux) European High Dividend Fund - Class IX1-USD

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het Fonds) biedt een gediversifieerde portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld dividendrendement op het moment dat het bedrijf voor de eerste keer wordt gekocht. Het Fonds belegt in bedrijven die beursgenoteerd zijn of zaken doen in geografisch Europa, inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 40 beleggingen, die ongeveer even zwaar zijn gewogen.

Het Fonds streeft er in de eerste plaats naar om een beter totaalrendement op lange termijn te genereren dan de MSCI Europe Total Return Index (herbelegde nettodividenden), bestaande uit vermogenswinsten of -verliezen plus nettodividend.

Beheerteam

Joris Franssen, Luc Plouvier, Marius Bakker, Robert van den Barselaar, Reineke Davidsz, Roderick van Zuylen

Rendement per 31-07-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,9 % 4,9 %
3 maanden -6,5 % -4,8 %
Dit jaar -15,5 % -16,9 %
2020 43,0 % 42,3 %
2021 15,4 % 16,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -11,6 % -15,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 15,2 % 14,6 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 19,29 M 31-07-2022
Omvang aandelenklasse
USD 0,00 M 31-07-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1 31-07-2022
Intrinsieke waarde i
USD 1.418,68 11-08-2022
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geupdate.

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 46 428
Dividendrendement i 5,31 % 3,16 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 50.153 M EUR 88.860 M
K/W-verhouding i 8,41
Active share i 85,08 %
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-07-2022

Voor aandelen was juli een heel goede maand. Bepalend voor het positieve sentiment waren het gunstige commentaar van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de overwegend meevallende bedrijfsresultaten. De Fed verhoogde weliswaar haar belangrijkste beleidstarief in juli opnieuw, maar beleggers waren positief verrast door het begeleidend commentaar, waarin de Fed aangaf dat het tempo van de verhogingen later dit jaar mogelijk wordt vertraagd. Het bericht dat de monetaire teugels wellicht minder snel verder worden aangehaald, dreef de aandelenmarkten omhoog. Een andere koerskatalysator in juli was de start van het cijferseizoen. Veel ondernemingen hebben hun resultaten nog niet bekendgemaakt, maar de resultaten die al wel zijn gepubliceerd, waren niet zo slecht als werd gevreesd. De vooruitzichten waren in het algemeen ook optimistischer dan beleggers hadden verwacht. Tegen deze positieve achtergrond bleef het Fonds achter bij de bredere markt.

De sector die het meest aan het absoluut rendement van het Fonds bijdroeg, was duurzame consumptiegoederen. Deze sector profiteerde van het beleggerssentiment dat iets minder negatief is geworden. Autoliv, BMW en Taylor Wimpey, namen die recent aan de portefeuille zijn toegevoegd, behaalden in juli goede rendementen. De grootste negatieve sectorbijdrage aan het absoluut rendement kwam van communicatiediensten. De sterke performance van reclamebureau WPP werd meer dan tenietgedaan door de zwakke performance van Telenet en Telefónica.

Tot de aandelen die de meeste waarde toevoegden, behoorde Equinor (+13% in juli). Deze Noorse energiemaatschappij maakte in juli haar bedrijfsresultaten bekend. Het belangrijkste nieuws was dat de onderneming haar kasstromen voor een grotere deel naar aandeelhouders gaat terugsluizen. Zo werd de inkoop van aandelen tot een bedrag van USD 6 miljard aangekondigd. Bovendien werd het dividend verhoogd, zodat per kwartaal USD 2,2 miljard wordt uitgekeerd. Gegeven de marktwaarde van circa USD 100 miljard is de teruggave van kapitaal aanzienlijk. Ondanks de sterke koersperformance in juli wordt het aandeel nog steeds verhandeld tegen een koers van slechts 7x de verwachte winst over 2023.

Een aandeel dat het portefeuillerendement drukte, was Telenet (-21%), de grootse kabelmaatschappij in België. Het dienstenpakket omvat kabeltelevisie, breedband, vaste telefonie en mobiele telefonie. Een spectrumveiling leverde voor de drie bestaande telecombedrijven de slechts denkbare uitkomst op: Digi wordt nu de vierde speler op de b2c-markt. Hierdoor wordt het voor Telenet moeilijker om prijsverhogingen door te voeren. Bovendien moet de onderneming meer in haar netwerk investeren om concurrenten bij te houden. Hoewel sommige investeringen door anderen (bijvoorbeeld de joint venture met Fluvius) en uit de verkoop van de activiteiten op het gebied van zendmasten worden gefinancierd, heeft Telenet het minimumdividend verlaagd naar EUR 1 per aandeel. Door deze negatieve ontwikkelingen daalde in juli de koers van het aandeel.

In juli zijn we ingestapt in Autoliv, wereldleider in passieve autoveiligheidsproducten. De omzet is voor 65% afkomstig van de verkoop van airbags en sturen terwijl de verkoop van veiligheidsgordels goed is voor de resterende 35%. Autoproducenten willen graag hun reputatie dat ze veilige auto’s maken, in stand houden. Ze zijn dan ook bereid om wat meer te betalen voor airbags of veiligheidsgordels van Autoliv waarvan bewezen is dat ze van eersteklaskwaliteit zijn. Dankzij het grote marktaandeel kon de onderneming meer in onderzoek en ontwikkeling investeren en zo het verschil in productkwaliteit met concurrenten vergroten. Dit heeft zich niet alleen in een fors groter marktaandeel vertaald, maar ook in bovengemiddelde winstmarges. In de komende jaren kan de onderneming volgens ons profiteren van een sterk herstel van de autobranche. Als gevolg van de covid-gerelateerde problemen in toeleveringsketens is de productie van auto’s bij de vraag achtergebleven. Wanneer deze problemen zijn opgelost, zal een sterke toename van de autoproductie resulteren in een forse stijging van de vraag naar de veiligheidsproducten van Autoliv. Bij de huidige koers biedt het aandeel een dividendrendement van 3%. Indien de winst van Autoliv conform de verwachting blijft verbeteren, is het aandeel naar onze mening substantieel ondergewaardeerd.

Om de aankoop van het belang in Autoliv te financieren, hebben we de aandelen in Valeo (Franse producent van auto-onderdelen) verkocht. Net zoals Autoliv, kan Valeo profiteren van een wereldwijd aantrekkende autobranche. De concurrentiepositie van Valeo is echter minder gunstig dan die van Autoliv. De producten van Valeo, zoals koppelingen, verlichting en ruitenwissers, worden als minder belangrijk ervaren dan veiligheidsgordels en airbags. In een markt waar de concurrentie hevig is, is het moeilijk om het marktaandeel te vergroten en de marge te verbeteren. Ondanks de verschillen in kwaliteit heeft Valeo een lager dividendrendement dan Autoliv. Na zorgvuldige analyse zijn we van Valeo naar Autoliv geswitcht.

We gaan voor het Fonds momenteel uit van een dividendrendement van circa 5,7%. Dit is gebaseerd op de consensusraming van dividenden die in de komende twaalf maanden worden uitgekeerd. Het Fonds wordt nog altijd tegen een forse waarderingsdiscount ten opzichte van de markt verhandeld: de gemiddelde waardering van alle portefeuillenamen is aanzienlijk lager dan die van de bredere aandelenmarkt. Dit was in het verleden een voorbode van een goede relatieve performance op de middellange termijn. Daarnaast is de absolute waardering van de strategie zeer aantrekkelijk. Onze focus blijft gericht op aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een sterke kapitaaldiscipline die over de gehele cyclus bezien een positieve kasstroom genereren. Al met al biedt de huidige marktomgeving mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een goed gespreide portefeuille met een robuust winstgenererend vermogen op te bouwen. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-07-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,9 % 4,9 %
3 maanden -6,5 % -4,8 %
Dit jaar -15,5 % -16,9 %
2020 43,0 % 42,3 %
2021 15,4 % 16,3 %
1 jaar (op jaarbasis) -11,6 % -15,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 15,2 % 14,6 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Equinor 0,41 % 12,85 %
Autoliv 0,35 % 13,09 %
Taylor Wimpey 0,31 % 11,91 %
RELX 0,29 % 12,04 %
Reckitt Benckiser 0,29 % 10,66 %

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Telenet Group -0,42 % -21,20 %
Fresenius -0,32 % -13,67 %
Repsol -0,31 % -11,46 %
Telefonica -0,28 % -10,39 %
Admiral -0,26 % -12,19 %

Geografische verdeling (31-07-2022)

28,9 %
Verenigd Koninkrijk
17,0 %
Frankrijk
11,8 %
Duitsland
8,8 %
Nederland
4,7 %
Spanje
4,0 %
België
3,7 %
Zwitserland
3,6 %
Zweden
3,5 %
Noorwegen
2,9 %
Verenigde Staten
2,5 %
Griekenland
2,2 %
Oostenrijk
1,2 %
Italië
0,9 %
Cash
0,0 %
Rusland
4,3 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-07-2022)

3,5 %
Equinor
2,9 %
Reckitt Benckiser
2,9 %
Autoliv
2,7 %
ING Groep
2,7 %
National Grid
2,7 %
Deutsche Post
2,7 %
Shell
2,7 %
Unilever PLC
2,7 %
Taylor Wimpey
2,7 %
ALD
Totaal
28,4 %

Sectorverdeling (31-07-2022)

24,7 %
Financiële waarden
13,3 %
Energie
11,4 %
Telecommunicatie
10,2 %
Duurzame consumentengoederen
10,0 %
Industriële waarden
9,9 %
Dagelijkse consumentengoederen
8,8 %
Gezondheidszorg
6,0 %
Nutsbedrijven
4,3 %
Basismaterialen
1,4 %
Overig
Totaal
100 %
De categorie 'overig' is inclusief de cash positie.
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen European High Dividend Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Het Fonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doen we in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en verkennen we toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. In het document ESG Policy & Process dat u op onze website kunt vinden, geven we in het kort weer hoe we indicatoren die op schending van de standaarden duiden, in ons ESG-beleid en -proces hebben geïntegreerd.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,510 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0.72%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,81 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
IX1-USD
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Net Index
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
European equities
Datum van oprichting
27-03-2020
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Duitsland, Luxemburg, Spanje
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
USD
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg USD 50.000, vervolginschrijvingen USD 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU2133597976
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) European High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.