Kempen Global Property Fund NV - N

Profiel

Kempen Global Property Fund N.V. (KGPF) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van KGPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

KGPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,2 % -1,3 %
3 maanden -1,7 % -1,7 %
Dit jaar 3,1 % 2,1 %
2015 13,3 % 10,5 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,5 % 3,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,2 % 2,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,3 % 7,1 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 14,39 M 31-10-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 14,39 M 31-10-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
734.069 31-10-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 19,94 11-12-2018
Transactieprijs i
EUR 19,99 11-12-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 48 342
Dividendrendement i 3,73 % 4,03 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 13.448 M EUR 12.148 M
K/W-verhouding i 14,41 12,74
Active share i 68,03 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-10-2018

Wereldwijde vastgoedaandelen boekten in oktober een negatief rendement. KGPF versloeg de benchmark. De clusters Hongkong en winkelvastgoed VS droegen positief bij aan de relatieve performance. In Hongkong voegde de onderwogen positie in de vastgoedontwikkelaars Sun Hung Kai en CK Asset Holdings waarde toe. In het cluster winkelvastgoed VS blijft Simon Property Groupconform onze verwachtingen beter presteren dan sectorgenoten die winkelvastgoed van lagere kwaliteit in portefeuille hebben.

De wereldwijde aandelenmarkten waren in oktober in mineur en dat gold ook voor wereldwijde vastgoedaandelen. De Europese opslagspecialist Shurgard kreeg in oktober een beursnotering. KGPF schreef ook in op deze beursintroductie. Naar onze overtuiging zijn de fundamentals op de lange termijn aantrekkelijk voor het opslagsegment in Europa. Onze beleggingscase voor storage is op diverse ontwikkelingen gebaseerd: verstedelijking, stijgende huizenprijzen, een groeiend bewustzijn onder consumenten en een groeiende vraag van ondernemingen tegenover een beperkt aanbod en een gefragmenteerde eigendomsstructuur in dit segment. Op een neergaande markt boekte het aandeel Shurgard deze maand een winst van 8% ten opzicht van de introductiekoers. In het VK werd niet alleen een bod uitgebracht op Intu Properties (een notoire achterblijver uit het winkelvastgoedsegment), maar vonden ook diverse transacties in kantoorvastgoed plaats tegen stevige prijzen. Dit onderstreept de waardering van aandelen met focus op Londens kantoorvastgoed in de portefeuille van KGPF (Derwent London, Land Securities). In Japan kondigde kantoorvastgoedmaatschappij Tokyu Fudosan (opgenomen in de portefeuille) een onverwachte (en in onze ogen onnodige) aandelenemissie aan tegen een koers die aanzienlijk onder de nettovermogenswaarde (NAV) lag. Het aandeel bleef 10% achter bij sectorgenoten. In Australië beginnen winkelvastgoedmaatschappijen vooruitgang te boeken met het opschonen van hun portefeuille en het verkopen van niet-kernactiviteiten. Vicinity Centers verkocht een portefeuille met 10 winkelcentra van lagere kwaliteit aan Shopping Centers of Australasia tegen een discount van 7% ten opzichte van de boekwaarde. In onze ogen was deze discount nog vrij beperkt. We vrezen dat het op de grotere ontwikkelde markten steeds moeilijker wordt om winkelvastgoed van lagere kwaliteit kwijt te raken.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-10-2018

Kempen’s vastgoed beleggingsproces kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Wereldwijd verzamelt het Real Estate Team van Kempen voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De enorme toename van vastgoed data stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit en het risico van iedere vastgoedbelegging. Dit leidt niet alleen tot betere beleggingsbeslissingen, maar uiteindelijk ook tot een hoger beleggingsrendement en een lager risico voor onze klanten.

Binnen het beleggingsproces wordt aan de hand van drie kwalitatieve parameters de juiste waardering bepaald: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt. Slecht bestuur op ESG-gebied of blootstelling aan klimaatrisico’s vertaalt zich voor vastgoedobjecten bijvoorbeeld in hogere onderhoudskosten en kans op een hogere leegstand.

De portefeuilleconstructie van de strategie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille telt 19 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met soortgelijke onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is min of meer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Op deze wijze kan een gediversifieerde portefeuille-opbouw gewaarborgd worden, terwijl de macro-economische en valutarisico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd zijn. KGPF wijst het risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

In het cluster Australië hebben we de nettovermogenswaardes (NAV’s) voor winkelcentra van zwakkere kwaliteit verlaagd. In de VS leidt de doorrekening van stijgende rentes in onze waarderingsmodellen tot lagere NAV’s. Voorts hebben we in het cluster winkelvastgoed VS de managementscore van DDR en Brixmor verlaagd. Terwijl het winkelsegment onder druk staat en de rente stijgt, slagen de managementteams van deze vastgoedmaatschappijen er maar niet in om de schuldenlast te verkleinen.

In het cluster Hongkong is het belang in Hysan Development deze maand verkocht en is de verkoopopbrengst herbelegd in Wharf REIC. In het cluster woningvastgoed VS hebben we het belang in Essex verkleind ten gunste van Invitation Homes. Alle transacties werden door waarderingsoverwegingen ingegeven.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,2 % -1,3 %
3 maanden -1,7 % -1,7 %
Dit jaar 3,1 % 2,1 %
2015 13,3 % 10,5 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,5 % 3,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,2 % 2,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,3 % 7,1 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,69
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,05 % -12,90 %
Tracking error i 1,79 % 1,78 %
Information ratio i 1,76 1,78
Beta i 1,00 1,00
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-10-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Simon Property Group 0,34 % 6,88 %
Ventas 0,34 % 9,49 %
National Retail Properties 0,19 % 8,37 %
Public Storage 0,17 % 4,79 %
Shurgard Self Storage Europe 0,10 % 7,65 %

Top 5 laagste bijdrage (31-10-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Gecina -0,32 % -9,72 %
Unibail-Rodamco-Westfield -0,22 % -7,69 %
Tokyu Fudosan -0,22 % -13,62 %
Host Hotels & Resorts -0,15 % -7,31 %
Sunstone Hotel Investors -0,15 % -9,60 %

Geografische verdeling (31-10-2018)

54,4 %
Verenigde Staten
11,0 %
Japan
7,5 %
Hongkong
4,8 %
Verenigd Koninkrijk
4,8 %
Australië
4,1 %
Duitsland
3,0 %
Nederland
2,7 %
Canada
2,7 %
Frankrijk
2,3 %
Singapore
1,7 %
Noord-Europa
1,0 %
Zwitserland
0,2 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2018)

5,5 %
Simon Property Group
5,0 %
Prologis
4,1 %
Deutsche Wohnen
4,1 %
Ventas
3,9 %
Public Storage
3,5 %
Avalonbay Communities
2,9 %
Dexus
2,9 %
Unibail-Rodamco-Westfield
2,9 %
Henderson Land Development
2,9 %
Healthcare Trust of America
Totaal
37,8 %

Sectorverdeling (31-10-2018)

23,5 %
Kantoren
22,5 %
Detailhandel
20,9 %
Woningen
17,2 %
Industriële waarden
15,9 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,84 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,97 %
De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,25%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
19-04-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012044739
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.