Kempen Global Property Fund NV - N

Profiel

Kempen Global Property Fund N.V. (KGPF) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van KGPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

KGPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,3 % -1,9 %
3 maanden 0,1 % 0,2 %
Dit jaar 4,4 % 3,4 %
2015 13,3 % 10,5 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,8 % 5,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,8 % 4,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,8 % 7,6 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 10,56 M 30-09-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 10,56 M 30-09-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
532.622 30-09-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 19,29 23-10-2018
Transactieprijs i
EUR 19,34 23-10-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 46 343
Dividendrendement i 3,55 % 3,91 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 13.191 M EUR 11.885 M
K/W-verhouding i 14,74 13,75
Active share i 68,61 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

Wereldwijde vastgoedaandelen boekten in september een negatief rendement van 2%. KGPF bleef licht achter bij de benchmark. Het cluster industrieel vastgoed VS leverde een positieve bijdrage aan de relatieve performance via de positie in Prologis. Het cluster zorgvastgoed VS droeg in september negatief bij via de positie in Healthcare Trust of America.

Wereldwijde vastgoedaandelen behaalden in september een negatief rendement. In de VS werd de rente op Amerikaanse staatsobligaties verder opgedreven door hogere inflatieverwachtingen. De politieke koers van Trump beperkt de bewegingsvrijheid van immigranten, waardoor een tekort aan arbeidskrachten ontstaat en de looninflatie wordt aangewakkerd. Amazon en Walmart gaan het minimumloon verhogen om genoeg werknemers te kunnen aantrekken. In de bouw bedraagt de kostprijsinflatie momenteel 1% per maand. Dit wordt niet alleen door een gebrek aan arbeidskrachten veroorzaakt, maar ook door hogere prijzen voor bouwmaterialen (zoals staal). Fabrikanten profiteren van handelsbarrières en minder concurrentie. In deze omgeving van stijgende inflatie biedt vastgoed bescherming aan beleggers: deze sector werkt met huurcontracten die aan de inflatie gekoppeld zijn. Daar staat tegenover dat de nettovermogenswaarde (NAV) van de ondernemingen in ons universum daalt als gevolg van een hogere rente. Deze waardedaling leidt vervolgens weer tot een hogere loan-to-value van vastgoedondernemingen (de noemer wordt kleiner). Voor vastgoedmaatschappijen die de huidige macro-omgeving goed willen doorstaan, is het essentieel om een lage leverage op de balans te hebben. Een lage schuldhefboom vormt een belangrijke factor in ons beleggingsproces. Ondernemingen met een loan-to-value onder de 40% worden gewoonlijk overwogen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 19 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KGPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen, en dan met name aan vastgoedmaatschappijen met een sterke balans en een managementteam dat bewezen heeft dat het de netto intrinsieke waarde kan laten groeien. We mijden vastgoedontwikkelaars die met hun beleggingsportefeuille geen stabiele inkomstenstroom weten te genereren.

In het cluster kantoorvastgoed VS stapten we uit Corporate Office in Cousins Properties. In het cluster winkelvastgoed VS werd de weging van Regency verkleind ten gunste van Retail Properties of America. Tot slot is de weging van Alexandria (laboratoria) vergroot en van Ventas verkleind. Alle transacties werden door waarderingsoverwegingen ingegeven.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,3 % -1,9 %
3 maanden 0,1 % 0,2 %
Dit jaar 4,4 % 3,4 %
2015 13,3 % 10,5 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,8 % 5,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,8 % 4,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,8 % 7,6 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,69
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-09-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,05 % -12,90 %
Tracking error i 1,84 % 1,79 %
Information ratio i 1,66 1,79
Beta i 0,98 1,00
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Prologis 0,10 % 1,80 %
Mitsubishi Estate 0,09 % 3,10 %
Tokyu Fudosan 0,06 % 3,27 %
Essex Property Trust 0,03 % 1,11 %
Kenedix Office 0,03 % 2,75 %

Top 5 laagste bijdrage (30-09-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Ventas -0,24 % -7,72 %
Deutsche Wohnen -0,22 % -5,10 %
Healthcare Trust of America -0,18 % -6,47 %
Simon Property Group -0,17 % -3,26 %
Digital Realty Trust -0,17 % -8,59 %

Geografische verdeling (30-09-2018)

52,4 %
Verenigde Staten
10,7 %
Japan
7,7 %
Hongkong
4,8 %
Australië
4,7 %
Verenigd Koninkrijk
4,1 %
Duitsland
3,5 %
Frankrijk
3,1 %
Nederland
2,6 %
Canada
2,4 %
Singapore
1,7 %
Noord-Europa
1,2 %
Overig
1,0 %
Zwitserland
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2018)

5,3 %
Prologis
5,0 %
Simon Property Group
4,1 %
Deutsche Wohnen
3,7 %
Public Storage
3,5 %
Gecina
3,5 %
Avalonbay Communities
3,1 %
Unibail-Rodamco-Westfield
3,0 %
Dexus
2,9 %
Mitsubishi Estate
2,8 %
Henderson Land Development
Totaal
37,0 %

Sectorverdeling (30-09-2018)

26,4 %
Kantoren
22,6 %
Woningen
22,4 %
Detailhandel
15,0 %
Industriële waarden
13,6 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,84 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,97 %
De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,25%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
19-04-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012044739
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.