Kempen Global Property Fund NV - N

Profiel

Kempen Global Property Fund N.V. (KGPF) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van KGPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

KGPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,0 % 5,0 %
3 maanden 18,1 % 16,7 %
Dit jaar 18,1 % 16,7 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
2018 -1,0 % -0,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 25,1 % 24,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,7 % 6,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,4 % 9,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 27,38 M 31-03-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 27,38 M 31-03-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.232.202 31-03-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 22,16 25-04-2019
Transactieprijs i
EUR 22,22 25-04-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 47 336
Dividendrendement i 3,34 % 3,72 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 15.001 M EUR 13.984 M
K/W-verhouding i 15,95 15,86
Active share i 70,21 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2019

Wereldwijde vastgoedaandelen boekten in maart een positief rendement. KGPF hield gelijke tred met de benchmark. Vanaf 1 januari hebben wereldwijde vastgoedaandelen aanzienlijke koersstijgingen laten zien. De aandelenselectie binnen de clusters Hongkong en kantoorvastgoed VS leverde een positieve bijdrage aan de relatieve performance, terwijl Japanse JREIT’s het fondsrendement drukten. In het cluster kantoorvastgoed VS leverde de overweging van Corporate Office een positieve bijdrage. Deze onderneming beschikt over een vrij unieke kantorenportefeuille in Fort Meade in de staat Baltimore (ook wel de Cyber Valley genoemd). De kantoren van Corporate Office worden vrijwel uitsluitend verhuurd aan cyberbeveiligingsonderdelen van het Amerikaanse ministerie van Defensie en de binnenlandse veiligheidsdienst (Homeland Security). Corporate Office is een van de weinige geselecteerde en gescreende partijen die aan de Amerikaanse overheid kantoren en datacenters mogen verhuren. Dit betekent dat de vastgoedportefeuille over hoge entreebarrières beschikt en de onderneming verzekerd is van ingebouwde huurverhogingen in de huurcontracten.

Vanaf november 2018 zijn de rentes wereldwijd sterk gedaald en deze trend zette in maart 2019 door. De Europese Centrale Bank (ECB) maakte in maart bekend dat de rente tot 2020 ongewijzigd blijft. In reactie op de aarzelende economische groei bood zij banken uit de eurozone een nieuwe ronde van goedkope financiering aan. Een omgeving met lage rentes is gunstig voor de vastgoedsector. KGPF boekte dan ook een plus in maart en sloot het eerste kwartaal van 2019 af met een rendement van +16%.

Er was in maart ook meer te melden op het transactiefront. De Amerikaanse kantoorvastgoed-REIT Mack Cali ontving een overnamebod van het hedgefonds Bow Street en Cousins Properties bracht een bod uit op Tier REIT. Mack Cali wees het bod van Bow Street van de hand: het vindt dat Bow Street niet genoeg waarde aan de woningvastgoedportefeuille toekent. Dat is ook onze mening. We vinden het bod van Cousins op Tier beter passen. De twee portefeuilles vullen elkaar qua marktpositie goed aan. Cousins zou de positie op de interessante kantorenmarkt in Austin kunnen uitbreiden. Puur financieel gezien is het bod echter minder logisch: het totale bedrag aan te behalen kostensynergiën is min of meer gelijk aan de geboden overnamepremie plus bijbehorende kosten.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2019

Kempens vastgoedbeleggingsaanpak kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van het aantal beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie ook drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen
van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 19 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KGPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

In het cluster kantoorvastgoed VS is de weging van Cousins Properties verkleind ten gunste van Hudson Pacific Properties. In Australië is het belang in Goodman gereduceerd ten gunste van Dexus. Deze transacties werden door waarderingsoverwegingen ingegeven.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 5,0 % 5,0 %
3 maanden 18,1 % 16,7 %
Dit jaar 18,1 % 16,7 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
2018 -1,0 % -0,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 25,1 % 24,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,7 % 6,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 12,4 % 9,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,69
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-03-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,05 % -12,90 %
Tracking error i 1,77 % 1,81 %
Information ratio i 1,40 1,64
Beta i 1,01 1,00
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-03-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Henderson Land Development 0,37 % 13,90 %
Tokyu Fudosan 0,24 % 10,90 %
Alexandria Real Estate 0,24 % 7,08 %
Prologis 0,23 % 4,90 %
Avalonbay Communities 0,22 % 5,39 %

Top 5 laagste bijdrage (31-03-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Grainger Trust -0,12 % -4,84 %
Host Hotels & Resorts -0,04 % -1,21 %
Safestore -0,04 % -1,48 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust -0,02 % -0,75 %
Retail Properties of America -0,02 % 0,51 %

Geografische verdeling (31-03-2019)

52,4 %
Verenigde Staten
11,0 %
Japan
8,7 %
Hongkong
4,7 %
Australië
4,2 %
Verenigd Koninkrijk
4,0 %
Duitsland
2,8 %
Frankrijk
2,6 %
Canada
2,6 %
Nederland
2,5 %
Singapore
1,8 %
Noord-Europa
1,3 %
Overig
1,0 %
Zwitserland
0,3 %
België
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-03-2019)

4,9 %
Prologis
4,7 %
Simon Property Group
4,2 %
Avalonbay Communities
4,0 %
Deutsche Wohnen
3,7 %
Public Storage
3,3 %
Host Hotels & Resorts
3,2 %
Alexandria Real Estate
3,1 %
Dexus
3,1 %
Mid-America Apartment Communities
3,0 %
Henderson Land Development
Totaal
37,1 %

Sectorverdeling (31-03-2019)

24,7 %
Kantoren
24,2 %
Woningen
21,4 %
Detailhandel
16,8 %
Industriële waarden
12,9 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,86 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,91 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017/2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,25%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
19-04-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012044739
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.