Kempen Global Property Fund NV - N

Profiel

Kempen Global Property Fund N.V. (KGPF) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van KGPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

KGPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 31-07-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,6 % 0,6 %
3 maanden 7,1 % 7,4 %
Dit jaar 5,0 % 3,9 %
2015 13,3 % 10,5 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 9,6 % 5,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,4 % 2,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,5 % 8,1 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 10,60 M 31-07-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 10,60 M 31-07-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
531.494 31-07-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 20,21 15-08-2018
Transactieprijs i
EUR 20,16 14-08-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 49 335
Dividendrendement i 3,47 % 3,83 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 13.948 M EUR 12.092 M
K/W-verhouding i 15,64 14,16
Active share i 67,36 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-07-2018

Wereldwijde vastgoedaandelen boekten in juli een positief rendement. KGPF hield gelijke tred met de benchmark. In Singapore heeft de regering na drie kwartalen van sterke prijsstijgingen op de huizenmarkt afkoelingsmaatregelen aangekondigd in de vorm van een hogere overdrachtsbelasting en zwaardere restricties voor schuldfinanciering. Onze namen UOL en City Development zijn met 10-15% van hun portefeuille actief op deze markt en bleven achter. Wij zien nog steeds een sterke vraag naar woningvastgoed en wijzigen onze positionering niet. Onze strategie rendeerde beter dan de benchmark in Australië waar we profiteerden van de onderweging van winkelvastgoed en de outperformance van portefeuillenamen als GPT en Mirvac.

Het rendement was in juli positief. De meeste wereldwijde vastgoedmarkten houden het positieve momentum van 2018 vast. Uit de halfjaarresultaten blijkt dat de meeste Europese vastgoedmaatschappijen nog steeds een positieve huurgroei boeken. De Zweedse vastgoedportefeuilles profiteerden vooral van een krachtig momentum. Hier steeg de nettovermogenswaarde gemiddeld met 19%. De kantorenmarkten in Madrid en Milaan voldeden eveneens aan de verwachtingen. Colonial rapporteerde een 10% ‘like-for-like’ huurgroei in Madrid en Coima meldde een 4% huurgroei in Milaan. Daarentegen blijven de Britse winkelvastgoedportefeuilles zwak presteren. INTU zag de nettovermogenswaarde van de portefeuille hoogwaardige winkelcentra jaar-op-jaar met 12% dalen. KGPF is aanzienlijk onderwogen in Brits winkelvastgoed en profiteert van de verder uiteenlopende rendementsverschillen tussen de clusters.

Opvallenderwijs laat de Amerikaanse markt voor winkelvastgoed tekenen van verbetering zien. Simon Property Group, de grootste exploitant van hoogwaardige winkelcentra, meldde dat zijn huurders de afgelopen 12 maanden een omzetgroei van 4,5% hebben geboekt. Een hogere omzetgroei bij huurders vertaalt zich uiteindelijk in een hogere huurgroei en groei van het netto operationeel inkomen voor de portefeuille van Simon. Andere positieve groeicijfers werden gemeld door Amerikaanse hotels. De groepsreserveringen trekken weer aan, terwijl de segmenten toerisme en zakenreizen zich goed blijven ontwikkelen. Dit zagen we bijvoorbeeld bij Park Hotels, dat een hotelportefeuille in het allerhoogste marktsegment onder het Hilton-merk exploiteert met hotels in Hawaii, San Francisco en andere grote Amerikaanse steden. Park Hotels rapporteerde een zeer sterke 11,4% like-for-like stijging van het netto operationeel inkomen. Dit cijfer gaf een impuls aan de koers van Park Hotels en van andere hotel-REIT’s.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2018

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 19 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KGPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen, en dan met name aan vastgoedmaatschappijen met een sterke balans en een managementteam dat bewezen heeft dat het de netto intrinsieke waarde kan laten groeien. We mijden vastgoedontwikkelaars die met hun beleggingsportefeuille geen stabiele inkomstenstroom weten te genereren.

In het cluster Australië is het belang in GPT gereduceerd ten gunste van Dexus. In het cluster kantoorvastgoed VS werd de weging van Boston Properties verkleind en van Hudson Pacific Properties vergroot. Tot slot hebben we in Singapore de weging van Capitaland Mall gereduceerd en de verkoopopbrengst herbelegd in Mapletree Logistics. We zijn enthousiaster geworden over de beleggingscase voor Mapletree Logistics. Deze maatschappij is goed gepositioneerd om te profiteren van de groeiende vraag naar logistiekvastgoed in Singapore. Daarentegen werden we negatiever over de kwaliteit van de portefeuille van Boston Properties. Deze maatschappij is onder andere actief in buitenstedelijke kantorenlocaties aan de oostkust waar de marktomstandigheden momenteel verslechteren.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,6 % 0,6 %
3 maanden 7,1 % 7,4 %
Dit jaar 5,0 % 3,9 %
2015 13,3 % 10,5 %
2016 9,3 % 7,2 %
2017 2,2 % -3,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 9,6 % 5,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,4 % 2,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 11,5 % 8,1 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,69
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-02-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -9,05 % -12,90 %
Tracking error i 1,87 % 1,80 %
Information ratio i 1,89 1,90
Beta i 0,98 1,00
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Simon Property Group 0,19 % 3,40 %
Henderson Land Development 0,15 % 5,21 %
Digital Realty Trust 0,13 % 8,34 %
Hufvudstaden 0,12 % 7,68 %
Avalonbay Communities 0,09 % 2,62 %

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Public Storage -0,16 % -4,11 %
Tokyu Fudosan -0,07 % -4,20 %
Ventas -0,07 % -1,99 %
Empire State Realty Trust -0,06 % -2,44 %
Hysan Development -0,06 % -2,22 %

Geografische verdeling (31-07-2018)

52,6 %
Verenigde Staten
10,2 %
Japan
7,9 %
Hongkong
5,0 %
Verenigd Koninkrijk
4,8 %
Australië
4,6 %
Duitsland
3,4 %
Frankrijk
3,4 %
Nederland
2,7 %
Canada
2,5 %
Singapore
1,8 %
Noord-Europa
0,9 %
Zwitserland
0,2 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-07-2018)

6,1 %
Simon Property Group
4,8 %
Prologis
4,1 %
Deutsche Wohnen
3,6 %
Public Storage
3,5 %
Regency Centers
3,4 %
Gecina
3,4 %
Avalonbay Communities
3,4 %
Unibail-Rodamco-Westfield
3,2 %
Host Hotels & Resorts
3,1 %
Henderson Land Development
Totaal
38,5 %

Sectorverdeling (31-07-2018)

24,8 %
Kantoren
24,0 %
Detailhandel
21,2 %
Woningen
15,8 %
Overig
14,2 %
Industriële waarden
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,84 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,97 %
De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,25%/0,20%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
19-04-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012044739
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.