Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Robert Stenger

Rendement per 31-07-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,2 % 0,5 %
3 maanden -1,5 % -2,8 %
Dit jaar 13,1 % 9,3 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
2018 -8,7 % -8,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,4 % -2,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,3 % 2,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,3 % 6,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,8 % 7,7 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 277,76 M 31-07-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 277,76 M 31-07-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
16.411.160 31-07-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 17,03 20-08-2019
Transactieprijs i
EUR 17,01 20-08-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 31 106
Dividendrendement i 3,41 % 4,11 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 8.096 M EUR 8.370 M
K/W-verhouding i 16,63 14,42
Active share i 53,77 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-07-2019

KEPF boekte in juli een positief absoluut rendement en versloeg de benchmark. De outperformance was te danken aan een gunstige aandelenselectie binnen de clusters Verenigd Koninkrijk en kantoorvastgoed Europa. De overwogen positie in de Franse kantoorvastgoedmaatschappij Gecina SA voegde onder meer waarde toe. Gecina maakte goede halfjaarcijfers bekend: de autonome huurgroei bedroeg 2% en de waarde van de kantorenportefeuille steeg met 4%. Het kantorendistrict in het centrum van Parijs blijft het hardst groeien, terwijl La Défense nog steeds achterblijft als gevolg van overaanbod. In het cluster Verenigd Koninkrijk bleven de vastgoedmaatschappijen met activiteiten in winkelvastgoed onder druk liggen nadat Hammerson plc en Intu Properties plc zwakke resultaten bekendmaakten. Intu rapporteerde een afwaardering van de Britse winkelcentrumportefeuille met 10%. De huuropbrengsten daalden op autonome basis met 8%, gedrukt door surséances van betaling en vrijwillige betalingsregelingen. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde de rating voor de securitisatie van een aflossingvrije lening voor Intu Metrocentre, groot GBP 485 miljoen, van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Zelfs de sterkste winkelcentra in het VK laten een aanzienlijke verzwakking zien, tegen de marktperceptie in dat zij immuun voor het zwakke winkelklimaat zouden zijn.

Ongeveer halverwege de halfjaarcijfers voor 2019 hebben de meeste vastgoedmaatschappijen cijfers bekendgemaakt die overeenkomstig onze modelaannames waren. De Britse winkelvastgoedsector blijft zwak, terwijl andere segmenten in het VK nog steeds goed presteren, zoals industrieel vastgoed en studentenhuisvesting. Bij Segro plc en Unite Group plc stegen de autonome huuropbrengsten met 3%. Op het Europese continent blijven de kantoorvastgoedmarkten in Parijs, Barcelona en Madrid zich goed ontwikkelen. Inmobiliaria Colonial SA boekte een autonome huurgroei van 4%, terwijl Franse kantoorvastgoedmaatschappijen zoals Gecina SA en Covivio SA ook een huurgroei van rond de 4% rapporteerden.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2019

Kempens vastgoedbeleggingsaanpak kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van het aantal beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie ook drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 6 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

In juli zijn de volgende wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd. In het cluster Verenigd Koninkrijk is de weging van Segro verkleind. De verkoopopbrengst is herbelegd in Safestore plc. In het cluster woningvastgoed Europa is de positie in Vonovia SE vergroot na een koerscorrectie. Deze aankoop werd gefinancierd uit de gedeeltelijke verkoop van Kojamo Oyj. Alle transacties vonden plaats uit waarderingsoverwegingen.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,2 % 0,5 %
3 maanden -1,5 % -2,8 %
Dit jaar 13,1 % 9,3 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
2018 -8,7 % -8,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,4 % -2,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,3 % 2,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,3 % 6,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,8 % 7,7 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,57
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-02-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -12,15 % -74,77 %
Tracking error i 1,90 % 4,56 %
Information ratio i 0,65 -0,43
Beta i 1,06 1,05
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Gecina 0,58 % 7,55 %
Vonovia SE 0,32 % 5,38 %
Deutsche Wohnen 0,29 % 3,51 %
Adler Real Estate 0,28 % 10,87 %
Fabege 0,24 % 5,89 %

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Unibail-Rodamco-Westfield -0,39 % -4,35 %
Grainger -0,30 % -8,91 %
Derwent London -0,27 % -7,80 %
Capital & Counties Properties -0,22 % -10,24 %
Vastned Retail -0,19 % -6,87 %

Geografische verdeling (31-07-2019)

26,2 %
Verenigd Koninkrijk
22,0 %
Duitsland
14,3 %
Noord-Europa
12,8 %
Nederland
8,5 %
Frankrijk
6,3 %
Zwitserland
3,5 %
België
3,1 %
Ierland
3,1 %
Spanje
0,1 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-07-2019)

9,5 %
Deutsche Wohnen
8,7 %
Unibail-Rodamco-Westfield
8,2 %
Gecina
6,1 %
Vonovia SE
5,2 %
Segro
4,7 %
Fabege
4,5 %
Unite Group
3,9 %
Derwent London
3,5 %
Shurgard Self Storage Europe
3,4 %
Hufvudstaden
Totaal
57,8 %

Sectorverdeling (31-07-2019)

30,5 %
Woningen
30,2 %
Kantoren
16,4 %
Industriële waarden
16,2 %
Detailhandel
6,7 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,83 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,88 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017/2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
De service fee is per 1 oktober 2018 verlaagd met 0,05%. De verwachte lopende kosten in boekjaar 2018/2019 zijn daarmee ook met 0,05% verlaagd.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is per 14 januari 2019 aangepast van 0,40%/0,20% naar 0,40%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Stemverantwoording

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in aandelen van vastgoedondernemingen beleggen, zoals het Global Property Fund[1] en het European Property Fund. Het ESG-beleid van Kempen is volledig in het beleggingsproces van deze vastgoedfondsen ingebed, waarbij de pijlers ESG-integratie en actief aandeelhouderschap het relevantst zijn.

Â

1. ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die het juiste evenwicht tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedondernemingen dient verschillende doelen:

 • we implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedonderneming die we analyseren;

 • we maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • we monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedondernemingen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog;

 • we benchmarken vastgoedondernemingen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • we gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • we bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot.

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om een hogere premie te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur 'How ESG is integrated in our investment process' laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedondernemingen die dit het hardste nodig hebben.

Â

2. Actief aandeelhouderschap

Wij streven actief lange termijn, betrokken aandeelhouderschap na en gaan daarom een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • vermindering van de CO2-intensiteit;

 • beperking van het energie- en waterverbruik;

 • betere afvalrecycling;

 • betere werkomstandigheden en mensenrechten;

 • betere governance structuren;

 • betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Â

[1]Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”) dat in Luxemburg is gevestigd.

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI research
Screening MSCI research
UN
ESG integration
Bron
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.