Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Matthijs Storm, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Jorrit Arissen, Dan Petrisor

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,7 % 4,1 %
3 maanden 15,2 % 13,5 %
Dit jaar 15,2 % 13,5 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
2018 -8,7 % -8,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,1 % 7,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,1 % 4,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,4 % 9,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,0 % 8,1 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 274,40 M 31-03-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 274,40 M 31-03-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
15.917.685 31-03-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 17,08 18-04-2019
Transactieprijs i
EUR 17,05 18-04-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 27 108
Dividendrendement i 2,61 % 3,40 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 8.972 M EUR 9.420 M
K/W-verhouding i 9,03 9,56
Active share i 53,07 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2019

Europese vastgoedaandelen boekten in maart een positief rendement en KEPF versloeg de benchmark. Hiermee werd een uitstekend eerste kwartaal voor Europese vastgoedaandelen afgesloten waarin KEPF een rendement van meer dan 15% boekte.

De relatieve outperformance kwam in maart vooral tot stand in de clusters Scandinavië en Verenigd Koninkrijk. Hieraan droeg de onderweging in Brits winkelvastgoed bij. De aanhoudende berichtenstroom over winkelsluitingen en aangevraagde faillissementen hield dit segment onder druk. De aandelenselectie binnen het cluster Scandinavië droeg eveneens positief bij aan de relatieve performance. De portefeuillenamen Fabege AB en Hufvudstaden AB boekten een rendement van meer dan 10%. We zien op de Zweedse kantoormarkten nog steeds een zeer gezonde operationele resultaatsontwikkeling. Alleen maken we ons zorgen over de hoge schuldhefboom bij Zweedse vastgoedmaatschappijen.

De Europese Centrale Bank (ECB) maakte in maart bekend dat de rente tot 2020 ongewijzigd blijft. In reactie op de aarzelende economische groei bood zij banken uit de eurozone een nieuwe ronde van goedkope financiering aan. Een omgeving met lage rentes is gunstig voor de vastgoedsector. Vastgoedaandelen boekten dan ook een zeer sterk rendement in het eerste kwartaal van 2019. Ondanks deze goede performance lopen de waarderingen momenteel niet uit de pas. De operationele resultaatsontwikkeling blijft de waarderingen ondersteunen. Zo liggen de koersen in het cluster Verenigd Koninkrijk gemiddeld 3% onder de door Kempen berekende nettovermogenswaarde. Het operationeel goed presterende cluster woningvastgoed Europa noteert zelfs bijna 6% onder de door Kempen berekende nettovermogenswaarde, terwijl de discount voor het geplaagde cluster winkelvastgoed Europa 8% bedraagt. Al met al zijn de waarderingen redelijk aantrekkelijk.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2019

Kempens vastgoedbeleggingsaanpak kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van het aantal beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie ook drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 6 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

In maart hebben we de weging van de Britse studenthuisvester Unite Group vergroot ten koste van Workspace. Unite heeft de afgelopen jaren in het VK een uitstekend platform voor buitenlandse en Britse studenten opgebouwd. Dankzij een goede relatie met vooraanstaande Britse universiteiten kan Unite speciale studentenhuisvesting op de campus bouwen op een schaal die geen enkele andere concurrent kan evenaren.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,7 % 4,1 %
3 maanden 15,2 % 13,5 %
Dit jaar 15,2 % 13,5 %
2016 -3,8 % -5,3 %
2017 13,4 % 12,4 %
2018 -8,7 % -8,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,1 % 7,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,1 % 4,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 10,4 % 9,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,0 % 8,1 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,57
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-02-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-03-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -12,15 % -74,77 %
Tracking error i 1,89 % 4,59 %
Information ratio i 0,36 -0,46
Beta i 1,04 1,05
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-03-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Unibail-Rodamco-Westfield 0,57 % 6,67 %
Kojamo OYJ 0,54 % 16,76 %
Deutsche Wohnen 0,49 % 5,44 %
Vonovia SE 0,49 % 8,40 %
Fabege 0,43 % 9,80 %

Top 5 laagste bijdrage (31-03-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Grainger Trust -0,17 % -4,83 %
Derwent London -0,07 % -1,93 %
Safestore -0,05 % -1,42 %
Unite Group -0,01 % -0,54 %
Workspace Group -0,00 % -1,08 %

Geografische verdeling (31-03-2019)

27,1 %
Verenigd Koninkrijk
23,9 %
Duitsland
14,0 %
Noord-Europa
12,2 %
Nederland
8,6 %
Frankrijk
5,7 %
Zwitserland
3,3 %
België
2,8 %
Ierland
2,0 %
Spanje
0,6 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-03-2019)

9,2 %
Deutsche Wohnen
8,8 %
Unibail-Rodamco-Westfield
7,8 %
Gecina
6,6 %
Segro
6,1 %
Vonovia SE
4,7 %
Fabege
3,8 %
Unite Group
3,7 %
Kojamo OYJ
3,6 %
Derwent London
3,4 %
Grainger Trust
Totaal
57,8 %

Sectorverdeling (31-03-2019)

32,1 %
Woningen
26,2 %
Kantoren
19,0 %
Detailhandel
16,8 %
Industriële waarden
5,9 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,83 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,88 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017/2018.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
De service fee is per 1 oktober 2018 verlaagd met 0,05%. De verwachte lopende kosten in boekjaar 2018/2019 zijn daarmee ook met 0,05% verlaagd.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,40 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
De swingfactor is per 14 januari 2019 aangepast van 0,40%/0,20% naar 0,40%/0,15%.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

ESG is fully integrated in our investment process for the real estate funds. We believe financial and sustainability returns are indivisible and that those companies that can find the right balance between all stakeholders will drive value. In our investment framework there are three key aspects we look at in determining the warranted valuation: management value add, balance sheet and ESG. We are willing to pay up for those companies that excel in ESG. This believe is underpinned by academic literature.

We track the CO2 intensity for all companies in our universe and use this information to for our assumption for capital expenditure in valuing the real estate portfolio. We do not only invest in the ESG leaders but also in the laggards as we the potential value to be unlocked by providing capital to those who need it the most is massive

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.