Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Robert Stenger, Mihail Tonchev, Andreas Welter, Alex Williamson

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,6 % -4,2 %
3 maanden -4,2 % -8,1 %
Dit jaar -10,3 % -13,7 %
2019 32,8 % 28,5 %
2020 -8,0 % -10,7 %
2021 22,9 % 17,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,6 % -6,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,4 % 1,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,4 % 2,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,8 % 7,0 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. Van 2014 tot en met 30 september 2021 was de benchmark de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 128,76 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 128,76 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
7.145.299 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 15,16 04-07-2022
Transactieprijs i
EUR 15,22 04-07-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 27 107
Dividendrendement i 3,22 % 3,17 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 5.522 M EUR 6.975 M
K/W-verhouding i 16,90
Active share i 60,87 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-05-2022

KEPF behaalde in mei een negatief absoluut rendement, terwijl het relatief rendement duidelijk positief was. Het cluster Verenigd Koninkrijk noteerde de zwakste performance (-5,4%) in absolute zin, maar de sterkste in relatieve zin. De bepalende factor voor het relatief rendement was de onderwogen positie in Segro en Tritax Big Box, die vooral gericht in logistiek vastgoed actief zijn. Beide aandelen waren relatief duur geprijsd, ondanks hun aansprekende businesscase, en bleven aanzienlijk achter bij de markt na het bericht van Amazon over capaciteitsperikelen. Het cluster gediversifieerd vastgoed Europa realiseerde het op een na hoogste relatief rendement. Dit was vooral te danken aan de overwogen positie in Merlin Properties dat via een transformationele transactie de balans wil optimaliseren en de groei in het segment datacenters wil versnellen. De transactie was al in april aangekondigd, maar beleggers hebben nog steeds oog voor de positieve gevolgen op de lange termijn.

De neergaande trend van april kreeg in mei een verder vervolg. Europees beursgenoteerd vastgoed verloor 4,0%; hiermee kwam het verlies sinds het begin van het jaar op 13,3%. De grootste negatieve bijdrage aan de zwakke performance in mei kwam van logistiek vastgoed waar SEGRO de maand 18,4% in de min eindigde. Kenmerkend voor Europees beursgenoteerd vastgoed is de spreiding over meerdere regio’s en sectoren, aangevuld met specifieke lokale dynamiek. Het is daarom belangrijk om in periodes zoals in de afgelopen maand strak de hand te houden aan de clusterneutrale benadering die KEPF toepast. Dit voorkomt dat we te sterk inzetten op een bepaalde macro-economische ontwikkeling of een specifiek thema. Dankzij deze diversificatie presteerde KEPF verhoudingsgewijs sterk in mei en konden we koopkansen benutten wanneer volgens ons de koerszwakte te ver was doorgeschoten.

In mei brachten Oaktree en de familie Otto (die al een belang van 20% heeft) een overnamebod uit op Deutsche Euroshop. De biedprijs houdt een premie in van 44% ten opzichte van de laatste beurkoers voor de bekendmaking van het bod maar is nog altijd 41,5% lager dan de gerapporteerde boekwaarde. Het management en de Raad van Commissarissen ondersteunen het bod. Winkelcentra verspreid over Duitsland van licht bovengemiddelde kwaliteit vormen de hoofdmoot van de vastgoedportefeuille van Deutsche Euroshop. De transactie is interessant in die zin dat voor het eerst in jaren in het Europese winkelvastgoedsegment een onderneming van de beurs wordt gehaald. Hierdoor vormt het een goed ijkpunt voor transactieprijzen in een uiterst illiquide marktsegment.

Begin mei joeg de Amerikaanse e-commercegigant Amazon de markt de stuipen op het lijf met het bericht dat zij na de agressieve uitbreiding van haar magazijnen in de afgelopen jaren met overcapaciteit kampt. Dit lijkt wellicht een belangrijke negatieve ontwikkeling voor de markt, maar wij denken dat het om een correctie gaat naar een normaal niveau. De covid-19-pandemie leidde namelijk tot een extreem hoge groei van de sector in korte tijd. Hoewel de sector nog steeds groeit, zou het naïef zijn om te denken dat de groeipercentages altijd zo hoog blijven. Amazon moet bij enkele grotere fulfilmentcentra wellicht capaciteitsproblemen aanpakken, maar wij zien dit zeker niet als een omslag in het structurele positieve klimaat voor e-commerce. Ons argument hiervoor is dat, naast de pure spelers in online e-commerce, traditionele winkelbedrijven in hoog tempo hun toeleveringsketens herinrichten om hun klanten beter via alle kanalen te kunnen bereiken. Voorts vertonen 3PL-bezorgbedrijven een onverminderd stabiele groei. Kortom, de bezetting van grote logistieke centra van Amazon bevindt zich in een tijdelijke fase van heroptimalisatie, maar gegeven de sterke huurgroei op de meeste aantrekkelijke (en opkomende) logistieke locaties zou het volgens ons geen groot probleem moeten zijn om deze centra opnieuw te verhuren of onder te verhuren.

De beleggingsstrategie van Kempen voor vastgoed kenmerkt zich door een evenwichtige combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten. Deze kwantitatieve gegevens worden in onze data-infrastructuur omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds beter oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. De portefeuillebeheerders kennen aan iedere onderneming die zij volgen, een score voor deze drie parameters toe. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

Mei was voor het team qua engagementactiviteiten een vrij rustige maand.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 5 clusters die zijn gedefinieerd als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valutapositie. Voorbeelden zijn het Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dit levert een gediversifieerde portefeuille op, waarin de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark worden geneutraliseerd. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

In mei hebben we uitsluitend bestaande posities gewijzigd, op basis van het verwacht relatief rendement.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,6 % -4,2 %
3 maanden -4,2 % -8,1 %
Dit jaar -10,3 % -13,7 %
2019 32,8 % 28,5 %
2020 -8,0 % -10,7 %
2021 22,9 % 17,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,6 % -6,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,4 % 1,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,4 % 2,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,8 % 7,0 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. Van 2014 tot en met 30 september 2021 was de benchmark de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,75
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
28-02-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,53 % -52,03 %
Tracking error i 3,29 % 4,45 %
Information ratio i 1,22 -0,26
Beta i 0,91 1,02
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Merlin Properties Socimi 0,26 % 3,64 %
Workspace 0,25 % 5,67 %
Grainger 0,23 % 3,60 %
Leg Immobilien 0,19 % 2,31 %
Fabege AB 0,18 % 2,84 %

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Segro -0,61 % -18,90 %
Safestore -0,47 % -10,85 %
PSP Swiss Property -0,35 % -7,56 %
Catena -0,30 % -17,91 %
Tag Immobilien -0,29 % -7,07 %

Geografische verdeling (31-05-2022)

33,6 %
Verenigd Koninkrijk
15,2 %
Duitsland
14,7 %
Noord-Europa
11,2 %
Spanje
9,4 %
Frankrijk
7,4 %
Zwitserland
6,4 %
België
1,0 %
Nederland
0,5 %
Overig
0,5 %
Ierland
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-05-2022)

7,9 %
Gecina
6,8 %
LEG Immobilien
6,7 %
Merlin Properties Socimi
6,2 %
Grainger
5,8 %
Fabege
4,7 %
Big Yellow
4,7 %
Safestore
4,6 %
Derwent London
4,5 %
Inmobiliaria Colonial SOCIMI
4,4 %
Aedifica
Totaal
56,3 %

Sectorverdeling (31-05-2022)

37,2 %
Kantoren
27,5 %
Woningen
21,8 %
Industriële waarden
7,1 %
Overig
6,4 %
Detailhandel
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Global Property Fund, het Kempen (Lux) Global Property Fund en het Kempen European Property Fund (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevorderen. Dit Subfonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

Het Fonds committeert zich aan de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en draagt zo bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen Betaalbare en schone energie (SDG 7) en Duurzame steden en gemeenschapen (SDG 11). Het commitment aan de klimaatdoelen krijgt gestalte in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050).

Fund carbon emission targets

Morningstar sustainability rating

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we een score (1-5) toe. Bij de selectie van beleggingen passen we een adequate due diligence-procedure toe waarin ook duurzaamheidsrisico's en ESG-gerelateerde risico’s worden meegenomen. Dit kan immers bijdragen aan een verhoging van de voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen ten behoeve van beleggers, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds.

Exclusion

In lijn met het algemeen beleid van Kempen sluiten het Global Property Fund en het European Property Fund alle ondernemingen uit die voorkomen op de KCM-lijst van uitsluitingen en vermijdingen. Ondernemingen die niet door de toetsing aan de criteria van de UN Global Compact komen of op de Watch List staan, zijn uitgesloten van belegging.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,630 %
Service fee i
0,25 %
Verwachte lopende kosten i
0,88 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,88 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,35 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Daily Capped Index in euro
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.