Kempen European High Dividend Fund NV - Class N

Profiel

Kempen European High Dividend Fund N.V. (KEHDF) biedt een gespreide portefeuille van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld dividendrendement op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. KEHDF belegt in ondernemingen die genoteerd zijn of activiteiten ontplooien in geografisch Europa inclusief Oost-Europa en Rusland. De portefeuille bevat circa 40 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

De primaire doelstelling van KEHDF is op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en netto dividenden, te realiseren dan de MSCI Europe Total Return Index (op herbeleggingsbasis). KEHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KEHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren.

Beheerteam

Joris Franssen, Luc Plouvier, Marius Bakker, Robert van den Barselaar, Reineke Davidsz, Roderick van Zuylen

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 8,2 % 6,2 %
3 maanden -3,2 % -5,3 %
Dit jaar -8,7 % -12,2 %
2019 17,8 % 26,0 %
2020 -11,0 % -3,3 %
2021 24,6 % 25,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -5,5 % -9,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,7 % 3,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 1,7 % 3,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,9 %
Het performance trackrecord van KEHDF is gebaseerd op Orange European Largecap Fund tot ultimo februari 2007 incl. de daarbijbehorende benchmark (DJ STOXX 50 index). Vanaf eind februari 2007 worden de cijfers van KEHDF en de huidige benchmark gebruikt. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 197,47 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 99,92 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
15.529.873 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 6,79 05-12-2022
Transactieprijs i
EUR 6,81 05-12-2022
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Neutral

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 45 429
Dividendrendement i 5,62 % 3,39 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 50.184 M EUR 85.814 M
K/W-verhouding i 7,43
Active share i 85,21 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-10-2022

Voor aandelen was oktober een goede maand. Het beleggerssentiment werd gevoed door de hoop dat centrale banken het tempo van de renteverhogingen zouden vertragen. Deze hoop was gebaseerd op bemoedigende inflatiecijfers in de Verenigde Staten. De grondstoffenprijzen zijn in de laatste paar maanden namelijk gedaald. In de tweede helft van oktober ging het nieuwe cijferseizoen van start. Ondernemingen maken gedurende deze periode hun resultaten bekend en managementteams schetsen hun verwachtingen voor de komende maanden. De tot dusverre gepubliceerde bedrijfsresultaten stelden beleggers niet teleur en de vooruitzichten waren vaak beter dan verwacht. Tegen deze positieve achtergrond presteerde KEHDF beter dan de bredere markt. KEHDF deed het ook beter dan de stijlindex (Morningstar Developed Europe Dividend Yield > 2.5% Index).

Financiële dienstverlening was de sector die de grootste bijdrage aan het absoluut rendement van KEHDF leverde. Gesteund door de hogere rentes en de sterke financiële markten maakten de aandelen van banken (onder andere ING) en verzekeraars (onder andere Allianz) een flinke koerssprong. Geen enkele sector drukte het absoluut rendement van KEHDF. De sector die in relatieve zin de meeste waarde toevoegde, was duurzame consumptiegoederen. Dit was te danken aan de sterke aandelenselectie (onder andere Autoliv en Taylor Wimpey). Basismaterialen (Rio Tinto daalde licht) was de zwakste sector in termen van relatief rendement.

Tot de aandelen die de meeste waarde toevoegden, behoorde Autoliv (+19% in oktober). Autoliv is wereldleider in passieve autoveiligheidsproducten, zoals airbags en veiligheidsgordels. Uit de meest recent gepubliceerde cijfers blijkt dat de onderneming profiteert van het sterke herstel in de autobranche. Als gevolg van covid-gerelateerde problemen in toeleveringsketens is de productie van auto’s bij de vraag achtergebleven. Aan deze problemen lijkt nu een einde te komen. Een sterke groei van de autoproductie zal resulteren in een forse stijging van de vraag naar de veiligheidsproducten van Autoliv. Door de prijzen te verhogen en de kosten te beheersen is Autoliv in staat geweest om een sterk winstherstel tot stand te brengen. Bij de huidige koers biedt het aandeel een dividendrendement van 3,2%. Indien de winst van Autoliv conform de verwachting verder toeneemt, is het aandeel naar onze mening nog steeds substantieel ondergewaardeerd.

Een aandeel dat het portefeuillerendement drukte, was Rio Tinto (-5%). In de afgelopen maanden ondergingen de grondstoffenprijzen een correctie ten opzichte van de zeer hoge niveaus die eerder dit jaar werden bereikt. IJzererts is het belangrijkste product van Rio Tinto en ook de prijs hiervan is gedaald. Ondanks de correctie zijn de grondstoffenprijzen nog steeds hoog; hierdoor kan Rio Tinto fraaie winstcijfers boeken. De onderneming keert het grootste deel van de winst uit aan aandeelhouders in de vorm van gewoon en speciaal dividend. Consensusramingen voor volgend jaar duiden op een dividend van circa 12%.

De portefeuillemutaties waren in oktober beperkt. We hebben geen nieuwe posities ingenomen en geen posities volledig beëindigd.

We gaan voor KEHDF momenteel uit van een dividendrendement van circa 6,0%. Dit is gebaseerd op de consensusraming van dividenden die in de komende twaalf maanden worden uitgekeerd. KEHDF wordt nog altijd tegen een forse waarderingsdiscount ten opzichte van de markt verhandeld: de gemiddelde waardering van alle portefeuillenamen is aanzienlijk lager dan die van de bredere aandelenmarkt. Dit was in het verleden een voorbode van een goede relatieve performance op de middellange termijn. Daarnaast is de absolute waardering van de strategie zeer aantrekkelijk. Onze focus blijft gericht op aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een sterke kapitaaldiscipline die over de gehele cyclus bezien een positieve kasstroom genereren. Al met al biedt de huidige marktomgeving mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een goed gespreide portefeuille met een robuust winstgenererend vermogen op te bouwen. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 8,2 % 6,2 %
3 maanden -3,2 % -5,3 %
Dit jaar -8,7 % -12,2 %
2019 17,8 % 26,0 %
2020 -11,0 % -3,3 %
2021 24,6 % 25,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -5,5 % -9,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,7 % 3,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 1,7 % 3,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,9 %
Het performance trackrecord van KEHDF is gebaseerd op Orange European Largecap Fund tot ultimo februari 2007 incl. de daarbijbehorende benchmark (DJ STOXX 50 index). Vanaf eind februari 2007 worden de cijfers van KEHDF en de huidige benchmark gebruikt. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,08
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-08-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KEHDF (ex-datum 1-8-2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -29,38 % -38,92 %
Tracking error i 7,21 % 3,85 %
Information ratio i -0,26 -0,06
Beta i 1,08 0,96
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-10-2022)

1,0 %
Cash
99,0 %
Overig
Totaal
100 %

Geografische verdeling (31-10-2022)

27,0 %
Verenigd Koninkrijk
17,7 %
Frankrijk
12,6 %
Duitsland
8,6 %
Nederland
5,2 %
Spanje
4,1 %
België
3,4 %
Zwitserland
3,3 %
Zweden
3,1 %
Noorwegen
15,0 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2022)

3,2 %
Sanofi
3,1 %
Equinor
2,9 %
Unilever PLC
2,9 %
Shell
2,7 %
Repsol
2,7 %
ING Groep
2,7 %
Deutsche Post
2,6 %
Reckitt Benckiser
2,6 %
Allianz
2,6 %
ALD
Totaal
28,1 %

Ratingverdeling (31-10-2022)

97,9 %
Not Rated
1,0 %
Cash
1,0 %
Overig
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-10-2022)

24,9 %
Financiële waarden
13,8 %
Energie
11,7 %
Telecommunicatie
10,0 %
Gezondheidszorg
9,7 %
Industriële waarden
9,1 %
Duurzame consumentengoederen
7,9 %
Dagelijkse consumentengoederen
7,1 %
Nutsbedrijven
4,9 %
Basismaterialen
1,0 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen European High Dividend Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Het Fonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en verkennen we toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,630 %
Service fee i
0,15 %
Verwachte lopende kosten i
0,78 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,83 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Total Return Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen Europa
Datum van oprichting
01-04-1998
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Neutral

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000293348
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European High Dividend Fund N.V. (het “Fonds”). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.