BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond Class BN

Profiel

BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties en geldmarktinstrumenten wereldwijd. Kempen Capital Management NV heeft het selecteren van aandelen en beheren van de portefeuille uitbesteed aan Quoniam Asset Management GmbH. Met kwantitatieve methodes worden obligaties met aantrekkelijke rendement-risicokarakteristieken geselecteerd en wordt een goed gediversificeerde portefeuille samengesteld met over het algemeen vergelijkbare risicokenmerken als de benchmark. Er wordt gespreid belegd in bedrijfsobligaties, van hoge kwaliteit (Investment Grade) wereldwijd. Er is tevens beperkte ruimte om te beleggen in leningen met een lagere kredietwaardigheid. Bij het samenstellen van de portefeuille wordt een hogere mate van duurzaamheid nagestreefd door het uitsluiten van controversiële sectoren en ondernemingen die slecht scoren op duurzaamheidscriteria. In het beleggingsproces worden de ESG criteria van Kempen Capital Management NV gehanteerd. De strategie kan zowel in euro gedenomineerde instrumenten beleggen als in instrumenten die noteren in vreemde valuta's. Het valutarisico van de instrumenten in vreemde valuta wordt afgedekt naar de euro.

Het Fonds heeft als doelstelling op lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged.

Beheerteam

Quoniam Asset Management GmbH

Rendement per 31-01-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,1 %
3 maanden 1,1 %
Dit jaar -1,1 %
2018 -3,7 %
2019 9,5 %
2020 5,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,2 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds Quoniam Global Corporate Bond - Klasse A. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 251,53 M 31-01-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 251,53 M 31-01-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.481.626 31-01-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 99,15 26-02-2021
Transactieprijs i
EUR 100,28 26-02-2021
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-01-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,1 %
3 maanden 1,1 %
Dit jaar -1,1 %
2018 -3,7 %
2019 9,5 %
2020 5,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,2 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds Quoniam Global Corporate Bond - Klasse A. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2021, waardoor de eerste dividenduitkering in de periode oktober-mei 2022 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 331 belangen (31-01-2021)

2,0 %
CASH
1,4 %
CASH
1,3 %
CHARLES SCHWAB 1.65% 20-11/03/2031
1,3 %
JOHN DEERE CASH 1.375% 20-02/04/2024
1,2 %
0.625% VF 2016-23
1,2 %
MAGNA INTL INC 2.45% 20-15/06/2030
1,2 %
AUSNET SERVICES 1.5% 15-26/02/2027
1,0 %
JPMORGAN CHASE 6.4% 08-15/05/2038
0,9 %
DXC TECH CO 4.125% 20-15/04/2025
0,9 %
CMB INTERNATIONA 3% 19-03/07/2024
0,9 %
ATHENE HOLDING 6.15% 20-03/04/2030
0,8 %
PROCTER & GAMBLE 2.15% 17-11/08/2022
0,8 %
NVIDIA CORP 2.85% 20-01/04/2030
0,8 %
CUMMINS INC 1.5% 20-01/09/2030
0,8 %
0.375% Banco Bilbao Vizcaya 2019-24
0,8 %
COCA-COLA CO/THE 0.125% 20-15/03/2029
0,8 %
CASH
0,7 %
DISCOVERY COMMUN 5% 17-20/09/2037
0,7 %
KPN NV 5.75% 09-17/09/2029
0,7 %
ARES CAPITAL COR 3.25% 20-15/07/2025
0,7 %
1.500% Mondi 2016-24
0,7 %
CANADIAN NATL RR 3.2% 16-02/08/2046
0,7 %
SUN HUNG KAI PRO 2.875% 20-21/01/2030
0,7 %
AZURE ORBIT IV 3.75% 18-25/01/2023
0,7 %
MORGAN STANLEY 3.875% 16-27/01/2026
0,7 %
CHUBB INA HLDGS 2.5% 18-15/03/2038
0,6 %
AMADEUS IT GROUP 1.875% 20-24/09/2028
0,6 %
1.625% Kojamo 2018-25
0,6 %
BEST BUY CO INC 4.45% 18-01/10/2028
0,6 %
ALIBABA GROUP 4.2% 17-06/12/2047
0,6 %
ALIBABA GROUP 3.4% 17-06/12/2027
0,6 %
TENCENT HOLDINGS 3.8% 15-11/02/2025
0,6 %
CHORUS LTD 1.125% 16-18/10/2023
0,6 %
LLOYDS BANK 1.75% 19-11/07/2024
0,6 %
LLOYDS BK GR PLC 20-15/01/2026 FRN
0,6 %
UNITEDHEALTH GRP 3.75% 15-15/07/2025
0,6 %
AIRCASTLE LTD 2.85% 21-26/01/2028
0,6 %
NIKE INC 3.375% 20-27/03/2050
0,6 %
ABBOTT IL FIN 1.5% 18-27/09/2026
0,6 %
COMCAST CORP 1.95% 20-15/01/2031
0,6 %
NIKE INC 3.25% 20-27/03/2040
0,6 %
COCA-COLA CO/THE 1.625% 15-09/03/2035
0,6 %
BRITISH GAS INTL 0% 91-04/11/2021
0,5 %
1.625% Medtronic Global Hld 2019-31
0,5 %
MEDTRONIC GLOBAL 0% 19-02/12/2022
0,5 %
CAMPBELL SOUP CO 2.375% 20-24/04/2030
0,5 %
MICRON TECH 4.975% 19-06/02/2026
0,5 %
BOCOM LEASING 4% 19-22/01/2022
0,5 %
WORLDLINE SA 0.875% 20-30/06/2027
0,5 %
PRUDENTIAL PLC 18-20/10/2051 FRN
0,5 %
NIBC BANK NV 1.125% 18-19/04/2023
0,5 %
UNICREDIT SPA 4.625% 17-12/04/2027
0,5 %
0.375% United Parcel Service 2017-23
0,5 %
COMCAST CORP 3.999% 17-01/11/2049
0,5 %
DEUTSCHE BANK NY 19-26/11/2025 FRN
0,5 %
BARCLAYS PLC 17-06/10/2023 FRN
0,5 %
HOME DEPOT INC 3.5% 16-15/09/2056
0,5 %
CVS HEALTH CORP 4.875% 15-20/07/2035
0,5 %
MORRISON(WM) SUP 4.625% 11-08/12/2023
0,5 %
AMERICAN TOWER 3.95% 19-15/03/2029
0,4 %
APPLE INC 4.65% 16-23/02/2046
0,4 %
SUNNY OPTICAL 3.75% 18-23/01/2023
0,4 %
VANKE REAL ESTAT 5.35% 18-11/03/2024
0,4 %
AMERICAN HONDA F 1.95% 20-10/05/2023
0,4 %
JD.COM INC 3.875% 16-29/04/2026
0,4 %
BAKER HUGHES 4.08% 18-15/12/2047
0,4 %
CASH
0,4 %
HUMANA INC 4.95% 14-01/10/2044
0,4 %
ABB FINANCE BV 0% 21-19/01/2030
0,4 %
CATERPILLAR FINL 2.65% 19-17/05/2021
0,4 %
VIROROUR CHAMP 4.375% 18-10/09/2023
0,4 %
JD.COM INC 3.375% 20-14/01/2030
0,4 %
BALDER 1.875% 17-14/03/2025
0,4 %
2.000% Blackstone 2019-24
0,4 %
MCKESSON CORP 1.5% 17-17/11/2025
0,4 %
AXA EQUITABLE HO 5% 19-20/04/2048
0,4 %
XILINX INC 2.95% 17-01/06/2024
0,4 %
TELEPERFORMANCE 1.5% 17-03/04/2024
0,4 %
CITIGROUP INC 6.675% 13-13/09/2043
0,4 %
ELI LILLY & CO 3.375% 19-15/03/2029
0,4 %
CON EDISON NY 5.7% 10-15/06/2040
0,4 %
INTESA SANPAOLO 4% 19-23/09/2029
0,4 %
VERISK ANALYTICS 4% 15-15/06/2025
0,4 %
PRICELINE GROUP 3.6% 16-01/06/2026
0,4 %
MCDONALDS CORP 1.6% 19-15/03/2031
0,4 %
VERIZON COMM INC 4.4% 14-01/11/2034
0,4 %
FUQING INVT MGMT 3.25% 20-23/06/2025
0,4 %
BANK OF AMER 7% 08-31/07/2028
0,4 %
DARDEN RESTAURAN 3.85% 17-01/05/2027
0,4 %
DIGITAL STOUT HO 2.75% 17-19/07/2024
0,4 %
FEDEX CORP 3.9% 15-01/02/2035
0,4 %
1.625% Banque Fed.Cred.2016-26
0,4 %
WHITBREAD GROUP 3.375% 15-16/10/2025
0,4 %
STARBUCKS CORP 3.1% 18-01/03/2023
0,4 %
ZOETIS INC 3.25% 13-01/02/2023
0,4 %
MITSUB UFJ FIN 2.193% 20-25/02/2025
0,4 %
NATIONAL FUEL GA 5.5% 20-15/01/2026
0,4 %
DAIMLER AG 1.125% 19-06/11/2031
0,4 %
KROGER CO 3.875% 16-15/10/2046
0,4 %
WOLTERS KLUWER N 0.75% 20-03/07/2030
0,4 %
ROYAL BK CANADA 2.8% 19-29/04/2022
0,4 %
VMWARE INC 4.5% 20-15/05/2025
0,4 %
US BANCORP 2.95% 12-15/07/2022
0,4 %
NEWMONT CORP 2.25% 20-01/10/2030
0,4 %
RELIANCE INDUSTR 4.125% 15-28/01/2025
0,4 %
APT PIPELINES 3.125% 19-18/07/2031
0,4 %
PAYPAL HOLDING 2.85% 19-01/10/2029
0,3 %
GOLDMAN SACHS GP 2.6% 20-07/02/2030
0,3 %
HASBRO INC 6.35% 10-15/03/2040
0,3 %
GLAXOSMITHKLINE 2.8% 13-18/03/2023
0,3 %
APPLE INC 4.25% 17-09/02/2047
0,3 %
VIVENDI SA 1.125% 19-11/12/2028
0,3 %
KINROSS GOLD 5.125% 12-01/09/2021
0,3 %
UNITEDHEALTH GRP 3.5% 19-15/08/2039
0,3 %
0.750% Daimler 2020-30
0,3 %
BANK OF AMER CRP 19-15/03/2050 FRN
0,3 %
RABOBANK 5.25% 11-24/05/2041
0,3 %
0.875% Vonovia Finance 2018-23
0,3 %
ABBVIE INC 4.45% 16-14/05/2046
0,3 %
ORACLE CORP 4.3% 14-08/07/2034
0,3 %
RABOBANK 5.25% 15-04/08/2045
0,3 %
INTESA SANPAOLO 4.7% 19-23/09/2049
0,3 %
VENTAS REALTY LP 4.75% 20-15/11/2030
0,3 %
APPLIED MATERIAL 5.1% 15-01/10/2035
0,3 %
JPMORGAN CHASE 3.25% 12-23/09/2022
0,3 %
FEDEX CORP 5.25% 20-15/05/2050
0,3 %
AXA SA 8.6% 00-15/12/2030
0,3 %
NEXT PLC 3.625% 16-18/05/2028
0,3 %
PHILIPS ELECTRON 5% 12-15/03/2042
0,3 %
CELANESE US HLDS 2.125% 18-01/03/2027
0,3 %
CINTAS CORP NO.2 3.7% 17-01/04/2027
0,3 %
SEMPRA ENERGY 3.4% 18-01/02/2028
0,3 %
PHOENIX GROUP 5.375% 17-06/07/2027
0,3 %
DIGITAL DUTCH 1.25% 20-01/02/2031
0,3 %
LEGAL & GENL GRP 19-26/11/2049 FRN
0,3 %
INTERMEDIATE CAP 1.625% 20-17/02/2027
0,3 %
WILLIAMS PARTNER 4.3% 14-04/03/2024
0,3 %
0.875% Thermo Fisher 2019-31
0,3 %
AMGEN INC 5.5% 11-07/12/2026
0,3 %
ORACLE CORP 2.8% 20-01/04/2027
0,3 %
UNITED PARCEL 5.3% 20-01/04/2050
0,3 %
HSBC HOLDINGS 17-13/11/2026 FRN
0,3 %
SCHNEIDER ELEC 0.25% 20-11/03/2029
0,3 %
DISCOVER BANK 18-09/08/2028 FRN
0,3 %
PROSUS NV 3.68% 20-21/01/2030
0,3 %
ABBOTT LABS 4.75% 16-30/11/2036
0,3 %
BERKSHIRE HATHWY 1.625% 15-16/03/2035
0,3 %
WILLIAMS PARTNER 5.1% 15-15/09/2045
0,3 %
MERRILL LYNCH 6.11% 07-29/01/2037
0,3 %
MOTOROLA SOLUTIO 4.6% 18-23/02/2028
0,3 %
CASH
0,3 %
NVIDIA CORP 3.5% 20-01/04/2040
0,3 %
MIH BV 4.85% 17-06/07/2027
0,3 %
AMERICAN TOWER 3.8% 19-15/08/2029
0,3 %
TENCENT HOLDINGS 3.975% 19-11/04/2029
0,3 %
1.450% Thermo Fisher 2017-27
0,3 %
1.600% AT&T 2020-28
0,3 %
2.375% Priceline 2014-24
0,3 %
AERCAP IRELAND 1.75% 21-30/01/2026
0,3 %
APTIVE 1.5% 15-10/03/2025
0,3 %
1.125% Amcor UK 2020-27
0,3 %
1.375% Goodman Australia 2017-25
0,3 %
1.875% Fastighet Balder 2017-25
0,3 %
KERING 0.75% 20-13/05/2028
0,3 %
RECKITT BEN TSY 0.75% 20-19/05/2030
0,3 %
LEG IMMOBILIEN 0.875% 19-28/11/2027
0,2 %
1.625% KBC Group 2017-29
0,2 %
UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN
0,2 %
BAXTER INTL 1.7% 16-15/08/2021
0,2 %
IMMOFINANZ 2.625% 19-27/01/2023
0,2 %
APPLE INC 2.95% 19-11/09/2049
0,2 %
ILLINOIS TOOL WK 3.9% 12-01/09/2042
0,2 %
ROPER TECHNOLOGI 2.8% 16-15/12/2021
0,2 %
3.875% Assicurazioni Generali 2019-29
0,2 %
VALERO ENERGY 7.5% 02-15/04/2032
0,2 %
BRISTOL-MYERS 5% 20-15/08/2045
0,2 %
CIGNA CORP 3.875% 20-15/10/2047
0,2 %
1.750% Medtronics Global 2019-49
0,2 %
VMWARE INC 3.9% 17-21/08/2027
0,2 %
LEGAL & GENL GRP 17-21/03/2047
0,2 %
ABBVIE INC 3.8% 20-15/03/2025
0,2 %
WP CAREY INC 4.6% 14-01/04/2024
0,2 %
ELI LILLY & CO 4.15% 19-15/03/2059
0,2 %
TELEPERFORMANCE 1.875% 18-02/07/2025
0,2 %
MMS USA FIN INC 1.75% 19-13/06/2031
0,2 %
TENCENT HOLDINGS 3.595% 18-19/01/2028
0,2 %
ORACLE CORP 3.4% 14-08/07/2024
0,2 %
EXPERIAN FINANCE 2.75% 19-08/03/2030
0,2 %
NGG FINANCE 13-18/06/2073 FRN
0,2 %
1.750% Unibail Rodamco 2019-34
0,2 %
MOTOROLA SOLUTIO 5.5% 14-01/09/2044
0,2 %
MARSH & MCLENNAN 4.35% 17-30/01/2047
0,2 %
ABBVIE INC 4.85% 20-15/06/2044
0,2 %
EBAY INC 2.7% 20-11/03/2030
0,2 %
SACI FALABELLA 3.75% 13-30/04/2023
0,2 %
1.750% Nasdaq 2016-23
0,2 %
AP MOLLER 4% 13-04/04/2025
0,2 %
0.750% Dover 2019-27
0,2 %
0.750% DH Europe Finance 2019-31
0,2 %
DEUTSCHE BANK NY 20-18/09/2024 FRN
0,2 %
MEDIOBANCA SPA 0.875% 19-15/01/2026
0,2 %
1.625% NGG 2019-79
0,2 %
GLAXOSMITHKLINE 5.25% 01-19/12/2033
0,2 %
ALLIANZ FINANCE 0% 20-14/01/2025
0,2 %
PROSUS NV 4.027% 20-03/08/2050
0,2 %
APPLE INC 3.85% 13-04/05/2043
0,2 %
ASTRAZENECA PLC 6.45% 07-15/09/2037
0,2 %
BANQ FED CRD MUT 0.25% 21-19/07/2028
0,2 %
WILLIS NORTH AME 3.875% 19-15/09/2049
0,2 %
UNION PAC CORP 3.839% 20-20/03/2060
0,2 %
AT&T INC 3.55% 20-15/09/2055
0,2 %
4.125% Assicurazioni Generali 2014-26
0,2 %
APPLE INC 3.45% 15-09/02/2045
0,2 %
HOME DEPOT INC 2.95% 19-15/06/2029
0,2 %
CONAGRA BRANDS 5.4% 18-01/11/2048
0,2 %
ALFA S.A. 5.25% 14-25/03/2024
0,2 %
ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN
0,2 %
BAXTER INTL 2.6% 16-15/08/2026
0,2 %
ROPER TECHNOLOGI 3.65% 18-15/09/2023
0,2 %
AON CORP 2.8% 20-15/05/2030
0,2 %
NEWMONT GOLDCORP 2.8% 19-01/10/2029
0,2 %
PAYPAL HOLDING 2.4% 19-01/10/2024
0,2 %
1.875% PerkinElmer 2016-26
0,2 %
WILLIAMS PARTNER 6.3% 10-15/04/2040
0,2 %
ASTRAZENECA PLC 4.375% 18-17/08/2048
0,2 %
1.125% Medtronic Global 2019-27
0,2 %
EUROFINS SCIEN 2.125% 17-25/07/2024
0,2 %
ASTRAZENECA PLC 4.375% 15-16/11/2045
0,2 %
ANTHEM INC 2.25% 20-15/05/2030
0,2 %
CIGNA CORP 4.8% 20-15/07/2046
0,2 %
2.125% Castellum 2018-23
0,2 %
ENN ENERGY HLDG 3.25% 17-24/07/2022
0,2 %
GOLDMAN SACHS GP 5.25% 11-27/07/2021
0,2 %
1.250% Avery Dennison 2017-25
0,2 %
MOTOROLA SOLUTIO 2.3% 20-15/11/2030
0,2 %
MERRILL LYNCH 7.75% 08-14/05/2038
0,2 %
MAGELLAN MID 4.85% 19-01/02/2049
0,2 %
BANK OF AMER CRP 20-20/03/2051 FRN
0,2 %
VERIZON COMM INC 4.272% 15-15/01/2036
0,2 %
JPMORGAN CHASE 17-15/11/2048 FRN
0,2 %
SOUTHWEST AIR 5.125% 20-15/06/2027
0,2 %
APT PIPELINES 4.25% 12-26/11/2024
0,2 %
HASBRO INC 5.1% 14-15/05/2044
0,2 %
NASDAQ INC 3.85% 16-30/06/2026
0,1 %
BARCLAYS PLC 3% 19-08/05/2026
0,1 %
WOODSIDE FINANCE 4.5% 19-04/03/2029
0,1 %
NEXT GROUP PLC 3% 19-26/08/2025
0,1 %
HSBC HLDGS PLC 6.8% 08-01/06/2038
0,1 %
S&P GLOBAL INC 2.3% 20-15/08/2060
0,1 %
MICROSOFT CORP 3.125% 15-03/11/2025
0,1 %
FRESENIUS MED 3.75% 19-15/06/2029
0,1 %
HSBC HLDGS PLC 6.5% 07-15/09/2037
0,1 %
RABOBANK 5.75% 13-01/12/2043
0,1 %
HSBC HLDGS PLC 6.5% 06-02/05/2036
0,1 %
ARES CAPITAL COR 3.5% 17-10/02/2023
0,1 %
2.000% Infineon Technologies 2020-32
0,1 %
BANK OF AMER CRP 20-19/06/2026 FRN
0,1 %
HSBC HOLDINGS 5.25% 14-14/03/2044
0,1 %
CATERPILLAR FINL 1.1% 20-14/09/2027
0,1 %
ROCKWELL AUTOMAT 4.2% 19-01/03/2049
0,1 %
ILLINOIS TOOL WK 1% 19-05/06/2031
0,1 %
GOLDMAN SACHS GP 4.8% 14-08/07/2044
0,1 %
MCDONALDS CORP 4.875% 15-09/12/2045
0,1 %
WPC EUROBOND 2.25% 17-19/07/2024
0,1 %
1.250% Banque Fed Cred Mutuel 2020-30
0,1 %
SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027
0,1 %
1.875% Compass 2014-23
0,1 %
ABBOTT LABS 3.4% 16-30/11/2023
0,1 %
AUSNET SERVICES 0.625% 20-25/08/2030
0,1 %
NIBC BANK NV 0.875% 19-08/07/2025
0,1 %
1.000% McDonalds 2016-23
0,1 %
0.450% General Mills 2020-26
0,1 %
VF CORP 0.25% 20-25/02/2028
0,1 %
AMER INTL GROUP 4.375% 15-15/01/2055
0,1 %
MICROSOFT CORP 3.5% 15-12/02/2035
0,1 %
NVIDIA CORP 3.7% 20-01/04/2060
0,1 %
CBRE SERVICES IN 4.875% 15-01/03/2026
0,1 %
AMCOR FIN USA 4.5% 20-15/05/2028
0,1 %
BURLINGTON NORTH 3.55% 19-15/02/2050
0,1 %
BRANCH BKG & TR 3.8% 14-30/10/2026
0,1 %
NVIDIA CORP 3.5% 20-01/04/2050
0,1 %
RELIANCE INDUSTR 3.667% 17-30/11/2027
0,1 %
HALLIBURTON CO 4.75% 13-01/08/2043
0,1 %
ORACLE CORP 3.6% 20-01/04/2050
0,1 %
GOLDMAN SACHS GP 3.5% 16-16/11/2026
0,1 %
LENDLEASE GROUP 4.5% 16-26/05/2026
0,1 %
MCCORMICK 3.15% 17-15/08/2024
0,1 %
INTERPUBLIC GRP 3.75% 12-15/02/2023
0,1 %
ORACLE CORP 2.4% 16-15/09/2023
0,1 %
FEMSA 2.875% 13-10/05/2023
0,1 %
MARSH & MCLENNAN 2.75% 17-30/01/2022
0,1 %
CASH
0,1 %
KPN NV 5% 11-18/11/2026
0,1 %
TENCENT HOLD 3.24% 20-03/06/2050
0,1 %
TENCENT HOLD 3.29% 20-03/06/2060
0,1 %
KROGER CO 5.4% 19-15/01/2049
0,1 %
MCDONALDS CORP 1.875% 15-26/05/2027
0,1 %
GOLDMAN SACHS GP 4.75% 15-21/10/2045
0,1 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 19-04/07/2029
0,1 %
THERMO FISHER 1.375% 16-12/09/2028
0,1 %
APPLE INC 4.375% 15-13/05/2045
0,1 %
2.000% WP Carey 2015-23
0,1 %
MICRON TECH 5.327% 19-06/02/2029
0,1 %
FERMACA ENTERPR 6.375% 14-30/03/2038
0,1 %
FEMSA 4.375% 13-10/05/2043
0,1 %
APPLE INC 3.75% 17-13/11/2047
0,1 %
PAYPAL HOLDING 2.65% 19-01/10/2026
0,1 %
AUTODESK INC 2.85% 20-15/01/2030
0,1 %
AMERICAN HONDA F 2.15% 19-10/09/2024
0,1 %
ARES CAPITAL COR 2.15% 21-15/07/2026
0,0 %
CASH
0,0 %
TRANSCONT GAS PL 3.25% 20-15/05/2030
0,0 %
PAYPAL HOLDING 2.3% 20-01/06/2030
0,0 %
ZOETIS INC 2% 20-15/05/2030
0,0 %
CASH
0,0 %
WELLPOINT INC 4.65% 12-15/01/2043
0,0 %
VALERO ENERGY 3.4% 16-15/09/2026
0,0 %
EUR/GBP Currency Future mar 21
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
-0,1 %
Euro FX Currency Future mar 21
-0,2 %
GBP CURRENCY FUTURE 15/03/2021
-1,8 %
CASH
Totaal
100,0 %
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,15 %
Verwachte lopende kosten i
0,27% - 0,30% (geschatte bandbreedte)
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged
Doelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling op lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged.
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
BestSelect fondsen
Universum
Bedrijfsobligaties
Datum van oprichting
26-08-2020
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch Eigenaar BestSelect Funds BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services SCA
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services SCA

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0015476854
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.