European Direct Lending Pool (Master) - Class J-GBP (hedged)

Profiel

De European Direct Lending Pool (Master) zal beleggen in een pool van – voornamelijk illiquide en closed-end – Private Debt beleggingsfondsen, die beheerd worden door direct lending managers. Deze direct lending managers verlenen senior gedekte leningen aan middelgrote bedrijven in een breed scala van industrieën, om dergelijke bedrijven van nieuw kapitaal te voorzien voor acquisities, groei of herfinanciering. Deze leningen worden alleen verstrekt na een zeer selectief en rigoureus acceptatieproces, met de nadruk op kapitaalbehoud en neerwaartse bescherming. Leningen aan bedrijven in sterk cyclische bedrijfstakken zullen over het algemeen worden vermeden. Het Fonds zal zich voornamelijk richten op de volgende Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. Het Fonds neemt de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (“ESG”) van de beheermaatschappij in het beleggingsproces op.

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het behalen van kapitaalgroei door blootstelling aan een gediversifieerde portefeuille van voornamelijk senior gedekte leningen uitgegeven door voornamelijk Europese leners. Het Fonds streeft voornamelijk naar het genereren van een lange termijn rendement dat hoger is dan de Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index, alle coupures die zijn afgedekt naar de euro (de Index), inclusief vermogenswinsten of -verliezen plus netto-dividenden. De instrumenten waarin de onderliggende fondsen beleggen, zijn niet noodzakelijk opgenomen in de Index, die daarom alleen wordt gebruikt als prestatiereferentie.

Toekomstige beleggers kunnen in het Fonds investeren door kapitaalverbintenissen toe te zeggen door middel van het Capital Commitment formulier en door een rekening te openen bij de administratieve agent, BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch. Deze formulieren zijn opgenomen onder de tab documenten. Klasse J-GBP (hedged) is een aandelenklasse met valutahedging waarvoor het de bedoeling is de waarde van de nettoactiva die aan de klasse kunnen worden toegerekend, af te dekken naar GBP. De intrinsieke waarde wordt uitgedrukt in GBP en de aandelen zullen worden uitgegeven in GBP. Alle kosten met betrekking tot deze afdekking worden aan deze Klasse toegewezen. De aandelen zijn dividend uitkerend en alleen beschikbaar voor professionele beleggers en / of institutionele beleggers. De minimale initiële verplichting voor deze aandelenklasse is het equivalent in GBP van EUR 1.500.000. Capital calls en aflossingen worden uitgevoerd in GBP.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Theo Nijssen, Rayane Cheniouni, Cas de Bruijne, Hugo Joosten

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De instrumenten waarin de onderliggende fondsen beleggen, zijn niet noodzakelijk opgenomen in de Index, die daarom alleen wordt gebruikt als prestatiereferentie.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 234,85 M 30-06-2022
Omvang aandelenklasse
GBP 0,00 M 30-11-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1 30-11-2020
Intrinsieke waarde i
GBP 1.000,00 30-11-2020

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De instrumenten waarin de onderliggende fondsen beleggen, zijn niet noodzakelijk opgenomen in de Index, die daarom alleen wordt gebruikt als prestatiereferentie.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

KEMPEN’S VISION AND MISSION

Kempen Capital Management is an asset manager that believes in stewardship and investment focusing on the long-term for the benefit of all stakeholders. Value creation is at the heart of the services we provide to our clients. We believe that being an engaged shareholder on environmental, social and governance (ESG) issues and retaining a long-term focus, is critical to helping our clients to preserve and create sustainable wealth that has positive real world impact and economic returns.

Â

KEMPEN WIDE APPROACH TO RESPONSIBLE INVESTMENT

We are committed to create sustainable alpha. The four pillars of our ESG-policy are:

Â

 • ESG integration: Ensuring sustainability risks and opportunities are adequately considered in our investment analysis and processes.

 • Exclusion & avoidance: Not investing in companies involved in controversial activities or conduct.

 • Active ownership: Being responsible stewards of our clients’ capital and using our influence through engagement and voting to improve corporate behavior on specific ESG issues and achieve positive change

 • Positive impact: Investing with an objective to achieve positive real-world outcomes and impact, such as contributing to the UN Sustainable Development Goals.

Â

To put our mission and vision into practice we engage with our investee companies on a wide array of strategic, financial, and ESG topics. As an active owner we use our influence to improve our investee companies’ ESG performance. This helps us address some of the most pressing and important sustainability issues facing business and the world. Our focus themes for engagement are: human rights, labour rights, climate change and governance.

Â

Through collaboration with other investors and industry think tanks we contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility both at sector levels, as well as investee company level.

Â

CLIMATE CHANGE

As a long term investor, we believe climate change represents a systemic risk facing the economy, society and environment, and we want to consider the risks and opportunities this presents to our investments in the coming decades. We have therefore set a long-term commitment (2050) and a mid-term ambition (2030).

 • 2050: Net zero investor

 • 2030: Aligned with a Paris Agreement pathway (listed and non-listed investments)

Â

The Kempen climate change policy can be found here (under climate change policy).

Â

OUR FUND APPROACH TO RESPONSIBLE INVESTMENT

Kempen’s ESG policy is fully implemented in our fund’s investment process with the key pillars being our approaches to: Exclusion, ESG integration and Active ownership. Within this, it is important to note that the Fund will invest in a pool of - mainly illiquid – bespoke Private Debt funds which are managed by carefully selected direct lending managers.

Â

1. Exclusion

On the basis of the investment restrictions as described in the limiting partnership agreements between the direct lending manager of the respective direct lending fund and the Management Company of the Fund, the underlying customized Private Debt funds adhere to a number of bespoke ESG exclusions and are prohibited to invest in in businesses that:

 1. Generate significant revenues from the manufacturing or distribution of controversial weapons;

 2. Generate significant revenues from the manufacturing or distribution tobacco products;

 3. Use harmful or exploitative forms of forced or child labour;

 4. Engage in coal mining as their main activity or are heavily reliant on coal;

 5. Obtain the majority of their revenues from tar sands.

Â

All selected direct lending managers provide full portfolio transparency and detailed reporting on every transaction including ESG considerations. Kempen also receives quarterly custom ESG reporting which includes but is not limited to an overview of key ESG metrics of the respective portfolio, a summary quarterly investment activity including key ESG considerations, commentary on any ESG issues that occurred during the quarter.

Â

2. ESG integration

ESG considerations are fully integrated in the investment process of the selected direct lending managers, both pre- and post-investment. Incorporating ESG risks into investment analysis is particularly relevant to Private Debt investing given the illiquid nature of the loans and the longer-term credit view the direct lending managers take on the borrowers as ESG risks can potentially have a material impact on borrower’s long-term financial performance.

Formal ESG integration in the investment due diligence process ensures that the direct lending managers are aware of all relevant ESG risks and can make informed investments decisions with knowledge of these. The extent to which they are critical to the overall investment decision varies from investment to investment.

Post-investment the direct lending managers monitor all relevant news flows with regards to ESG issues and formally monitor ESG risks as part of the regular monitoring cycle.

All selected direct lending managers are signatories of the UN-supported Principles for Responsible Investment (UN PRI).

Â

3. Active ownership

Kempen believes that providers of debt have a role in engaging with borrowers on ESG matters that have the potential to impact investment returns. The selected direct lending managers maintain an active dialogue with the companies in which we invest in order to monitor the management of material ESG risks, as well as potentially to influence practices should they feel material ESG risks could be better managed by the company. The managers do so by engaging with company management directly as well as with other relevant key stakeholders. The selected direct lending managers also regularly obtain advisory board seats where they can also add ESG issues to the agenda.

Â

ESG Report
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,300 %
Service fee i
0,13 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 450 miljoen: 0,125%
Tussen EUR 450 en EUR 700 miljoen: 0,10%
Tussen EUR 700 en EUR 1 miljard: 0,075%
>EUR 1 miljard: 0,05%
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J-GBP (hedged)
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index
Doelstelling
Het Fonds streeft voornamelijk naar het genereren van een rendement dat op de lange termijn hoger ligt dan de Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index, afgedekt naar de euro (de Index), inclusief vermogenswinsten of -verliezen plus dividenden.
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Alternative Credit
Datum van oprichting
01-07-2022
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
GBP
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële minimale inschrijving GBP equivalent van € 1.500.000 vervolginschrijvingen GBP equivalent van € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Per kwartaal op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober.
ISIN i
LU2212033646
Aanmeldingstermijn aankoop
Aandelen kunnen alleen worden verkregen door middel van een toezegging, via het commitment formulier. Het commitment formulier dient 8 werkdagen voor de dag van waardebepaling door Kempen Capital Management te zijn ontvangen.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 30 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
De aandeelhouder is onderworpen een initiële lock-up periode van 3 jaar startend vanaf de eerste handelsdag na ontvangst van het Commitment formulier.
Deze aandelenklasse van het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele en / of institutionele beleggers.

Kempen Capital Management NV zal, namens het Fonds, over het algemeen kapitaal opvragen wanneer dat nodig is om onderliggende investeringen te financieren (inclusief verwachte investeringen in het komende kwartaal en met inbegrip van investeringen die al zijn gedaan met kapitaal dat in het voorgaande kwartaal door het fonds is geleend), voor de betaling van vergoedingen, voor aflossingen of voor andere doeleinden. Kapitaal zal op een pro-rata basis bij de investeerders worden opgevraagd, totdat hun gecommitteerde kapitaal volledig is opgevraagd.

Na de lock-up periode van 3 jaar, kan elke aandeelhouder op kwartaalbasis een aanvraag indienen voor de terugkoop zijn aandelen. Beleggers dienen zich er echter van bewust te zijn dat het niet gegarandeerd is dat de terugkoop in z'n geheel kan worden uitgevoerd en dat het kan voorkomen dat terugkoopverzoeken slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden uitgevoerd, vanwege het gebrek aan beschikbare contanten in de portefeuille.
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.
European Direct Lending Pool (Master) (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.