Debt Solutions

Kempen Corporate Finance Debt Solutions biedt onafhankelijk strategisch advies over de financiering en herfinanciering van (on)verzekerde, senior- of subordinated tranches binnen een kapitaalstructuur. Daarnaast ondersteunen we onze klanten met door overnames gedreven schuldstructuren en gerelateerd financieel advies.

Bij het (her) structureren van kapitaal richten we ons op de financiële en strategische analyse van de kapitaalstructuur van onze klanten, de ontwikkeling van op maat gemaakte kapitaalinstrumenten (inclusief preferente aandelen, perpetuals, equity-linked schuldinstrumenten, schuldinstrumenten) en hulp bij de implementatie van de gewenste kapitaalstructuur of herstructurering van het kapitaal.

Bij schuldkapitaalmarktplaatsingen ligt de nadruk op advies en plaatsing van schuldkapitaalmarktinstrumenten zoals preferente aandelen, aan aandelen gekoppelde obligaties, obligaties en achtergestelde schulden.

Bij al deze diensten zorgt onze sectorspecifieke focus ervoor dat onze klanten gedegen advies en een hoog niveau van ondersteuning krijgen tijdens het gehele transactieproces.

Kempen Corporate Finance Debt Solutions heeft een sterke reputatie opgebouwd als onafhankelijk adviseur op het gebied van debt advisory services, capital (re)structuring en debt capital market placements. Bij onze debt advisory services ligt de focus op strategisch advies met betrekking tot financiering of herfinanciering van (senior) secured en unsecured tranches in de kapitaalstructuur. Daarnaast begeleiden we onze klanten met acquisitie gedreven schuldstructurering en bijbehorend financieel advies. 

Bij capital (re)structuring ligt de focus op financiële en strategische analyse van de kapitaalstructuur van onze klant, structurering van maatwerk kapitaalinstrumenten (zoals preferente aandelen, perpetuals, equity-linked debt-instrumenten en achtergestelde schuldinstrumenten) en begeleiding bij de invulling van een optimale kapitaalstructuur of herfinanciering. 

Ten slotte verschaffen wij advies bij plaatsing van schuldinstrumenten zoals preferente aandelen, equity-linked bonds, obligaties en achtergestelde schuldinstrumenten. 
Dankzij onze ruime ervaring en sectorkennis kunnen wij iedere klant bedienden met onafhankelijk advies tijdens het gehele transactieproces. 

 

Transactions

Ons team

Guus de Haan

Meer informatie?

Vul uw e-mailadres in en wij nemen contact met u op.