Debt solutions

Kempen Corporate Finance Debt Solutions heeft een sterke reputatie opgebouwd als onafhankelijk adviseur op het gebied van debt advisory services, capital (re)structuring en debt capital market placements. Bij onze debt advisory services ligt de focus op strategisch advies met betrekking tot financiering of herfinanciering van (senior) secured en unsecured tranches in de kapitaalstructuur. Daarnaast begeleiden we onze klanten met acquisitie gedreven schuldstructurering en bijbehorend financieel advies. 

Bij capital (re)structuring ligt de focus op financiële en strategische analyse van de kapitaalstructuur van onze klant, structurering van maatwerk kapitaalinstrumenten (zoals preferente aandelen, perpetuals, equity-linked debt-instrumenten en achtergestelde schuldinstrumenten) en begeleiding bij de invulling van een optimale kapitaalstructuur of herfinanciering. 

Ten slotte verschaffen wij advies bij plaatsing van schuldinstrumenten zoals preferente aandelen, equity-linked bonds, obligaties en achtergestelde schuldinstrumenten. 
Dankzij onze ruime ervaring en sectorkennis kunnen wij iedere klant bedienden met onafhankelijk advies tijdens het gehele transactieproces. 

 

Transactions

Ons team

Thomas ten Hoedt

Meer informatie?

Vul uw e-mailadres in en wij nemen contact met u op.