Debt Solutions

Kempen Corporate Finance Debt Solutions biedt onafhankelijk strategisch advies over de financiering en herfinanciering van (on)verzekerde, senior- of subordinated tranches binnen een kapitaalstructuur. Daarnaast ondersteunen we onze klanten met door overnames gedreven schuldstructuren en gerelateerd financieel advies.

Bij het (her) structureren van kapitaal richten we ons op de financiële en strategische analyse van de kapitaalstructuur van onze klanten, de ontwikkeling van op maat gemaakte kapitaalinstrumenten (inclusief preferente aandelen, perpetuals, equity-linked schuldinstrumenten, schuldinstrumenten) en hulp bij de implementatie van de gewenste kapitaalstructuur of herstructurering van het kapitaal.

Bij schuldkapitaalmarktplaatsingen ligt de nadruk op advies en plaatsing van schuldkapitaalmarktinstrumenten zoals preferente aandelen, aan aandelen gekoppelde obligaties, obligaties en achtergestelde schulden.

Bij al deze diensten zorgt onze sectorspecifieke focus ervoor dat onze klanten gedegen advies en een hoog niveau van ondersteuning krijgen tijdens het gehele transactieproces.

Transactions

Ons team

Thomas ten Hoedt

Meer informatie?

Vul uw e-mailadres in en wij nemen contact met u op.