BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond Class BN

Profiel

BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties en geldmarktinstrumenten wereldwijd. Kempen Capital Management NV heeft het selecteren van aandelen en beheren van de portefeuille uitbesteed aan Quoniam Asset Management GmbH. Met kwantitatieve methodes worden obligaties met aantrekkelijke rendement-risicokarakteristieken geselecteerd en wordt een goed gediversificeerde portefeuille samengesteld met over het algemeen vergelijkbare risicokenmerken als de benchmark. Er wordt gespreid belegd in bedrijfsobligaties, van hoge kwaliteit (Investment Grade) wereldwijd. Er is tevens beperkte ruimte om te beleggen in leningen met een lagere kredietwaardigheid. Bij het samenstellen van de portefeuille wordt een hogere mate van duurzaamheid nagestreefd door het uitsluiten van controversiële sectoren en ondernemingen die slecht scoren op duurzaamheidscriteria. In het beleggingsproces worden de ESG criteria van Kempen Capital Management NV gehanteerd. De strategie kan zowel in euro gedenomineerde instrumenten beleggen als in instrumenten die noteren in vreemde valuta's. Het valutarisico van de instrumenten in vreemde valuta wordt afgedekt naar de euro.

Het Fonds heeft als doelstelling op lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged.

Beheerteam

Quoniam Asset Management GmbH

Rendement per 28-02-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,0 %
3 maanden -2,8 %
Dit jaar -3,1 %
2018 -3,7 %
2019 9,5 %
2020 5,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,7 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds Quoniam Global Corporate Bond - Klasse A. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 251,94 M 28-02-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 251,94 M 28-02-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.536.464 28-02-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 99,51 09-04-2021
Transactieprijs i
EUR 99,36 09-04-2021
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,0 %
3 maanden -2,8 %
Dit jaar -3,1 %
2018 -3,7 %
2019 9,5 %
2020 5,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -0,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,7 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds Quoniam Global Corporate Bond - Klasse A. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2021, waardoor de eerste dividenduitkering in de periode oktober-mei 2022 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 326 belangen (28-02-2021)

1,5 %
CASH
1,3 %
CHARLES SCHWAB 1.65% 20-11/03/2031
1,3 %
JOHN DEERE CASH 1.375% 20-02/04/2024
1,2 %
0.625% VF 2016-23
1,2 %
MAGNA INTL INC 2.45% 20-15/06/2030
1,2 %
AUSNET SERVICES 1.5% 15-26/02/2027
1,0 %
JPMORGAN CHASE 6.4% 08-15/05/2038
0,9 %
DXC TECH CO 4.125% 20-15/04/2025
0,9 %
CMB INTERNATIONA 3% 19-03/07/2024
0,9 %
ATHENE HOLDING 6.15% 20-03/04/2030
0,9 %
COMCAST CORP 1.875% 20-20/02/2036
0,8 %
PROCTER & GAMBLE 2.15% 17-11/08/2022
0,8 %
ABBOTT LABS 4.75% 16-30/11/2036
0,8 %
NVIDIA CORP 2.85% 20-01/04/2030
0,8 %
0.375% Banco Bilbao Vizcaya 2019-24
0,8 %
CUMMINS INC 1.5% 20-01/09/2030
0,8 %
CASH
0,7 %
COCA-COLA CO/THE 0.125% 20-15/03/2029
0,7 %
KPN NV 5.75% 09-17/09/2029
0,7 %
ORACLE CORP 4.3% 14-08/07/2034
0,7 %
OMEGA HEALTHCARE 3.375% 20-01/02/2031
0,7 %
ARES CAPITAL COR 3.25% 20-15/07/2025
0,7 %
WEYERHAEUSER CO 7.375% 02-15/03/2032
0,7 %
DOWDUPONT 5.319% 18-15/11/2038
0,7 %
DISCOVERY COMMUN 5% 17-20/09/2037
0,7 %
1.500% Mondi 2016-24
0,7 %
SUN HUNG KAI PRO 2.875% 20-21/01/2030
0,7 %
AZURE ORBIT IV 3.75% 18-25/01/2023
0,7 %
MORGAN STANLEY 3.875% 16-27/01/2026
0,6 %
CHUBB INA HLDGS 2.5% 18-15/03/2038
0,6 %
AMADEUS IT GROUP 1.875% 20-24/09/2028
0,6 %
1.625% Kojamo 2018-25
0,6 %
1.750% Unibail Rodamco 2019-34
0,6 %
CHORUS LTD 1.125% 16-18/10/2023
0,6 %
BEST BUY CO INC 4.45% 18-01/10/2028
0,6 %
ALIBABA GROUP 3.4% 17-06/12/2027
0,6 %
LLOYDS BANK 1.75% 19-11/07/2024
0,6 %
LLOYDS BK GR PLC 20-15/01/2026 FRN
0,6 %
TENCENT HOLDINGS 3.8% 15-11/02/2025
0,6 %
AMER INTL GROUP 3.875% 15-15/01/2035
0,6 %
ALIBABA GROUP 4.2% 17-06/12/2047
0,6 %
UNITEDHEALTH GRP 3.75% 15-15/07/2025
0,6 %
AIRCASTLE LTD 2.85% 21-26/01/2028
0,6 %
ABBOTT IL FIN 1.5% 18-27/09/2026
0,6 %
BRITISH GAS INTL 0% 91-04/11/2021
0,5 %
COMCAST CORP 1.95% 20-15/01/2031
0,5 %
COCA-COLA CO/THE 1.625% 15-09/03/2035
0,5 %
1.625% Medtronic Global Hld 2019-31
0,5 %
NIKE INC 3.375% 20-27/03/2050
0,5 %
NIKE INC 3.25% 20-27/03/2040
0,5 %
VALERO ENERGY 6.625% 07-15/06/2037
0,5 %
MEDTRONIC GLOBAL 0% 19-02/12/2022
0,5 %
BOCOM LEASING 4% 19-22/01/2022
0,5 %
CAMPBELL SOUP CO 2.375% 20-24/04/2030
0,5 %
MICRON TECH 4.975% 19-06/02/2026
0,5 %
WORLDLINE SA 0.875% 20-30/06/2027
0,5 %
UNICREDIT SPA 4.625% 17-12/04/2027
0,5 %
PRUDENTIAL PLC 18-20/10/2051 FRN
0,5 %
0.375% United Parcel Service 2017-23
0,5 %
BARCLAYS PLC 17-06/10/2023 FRN
0,5 %
BLACKSTONE HLDGS 1.6% 20-30/03/2031
0,5 %
DEUTSCHE BANK NY 19-26/11/2025 FRN
0,5 %
METLIFE INC 5.7% 05-15/06/2035
0,5 %
MORRISON(WM) SUP 4.625% 11-08/12/2023
0,5 %
COMCAST CORP 3.999% 17-01/11/2049
0,4 %
VANKE REAL ESTAT 5.35% 18-11/03/2024
0,4 %
CVS HEALTH CORP 4.875% 15-20/07/2035
0,4 %
SUNNY OPTICAL 3.75% 18-23/01/2023
0,4 %
AMERICAN TOWER 3.95% 19-15/03/2029
0,4 %
AMERICAN HONDA F 1.95% 20-10/05/2023
0,4 %
WPP FINANCE 2013 2.875% 16-14/09/2046
0,4 %
JD.COM INC 3.875% 16-29/04/2026
0,4 %
CATERPILLAR FINL 2.65% 19-17/05/2021
0,4 %
VIROROUR CHAMP 4.375% 18-10/09/2023
0,4 %
BAKER HUGHES 4.08% 18-15/12/2047
0,4 %
ABB FINANCE BV 0% 21-19/01/2030
0,4 %
BALDER 1.875% 17-14/03/2025
0,4 %
MCKESSON CORP 1.5% 17-17/11/2025
0,4 %
XILINX INC 2.95% 17-01/06/2024
0,4 %
JD.COM INC 3.375% 20-14/01/2030
0,4 %
TELEPERFORMANCE 1.5% 17-03/04/2024
0,4 %
APPLE INC 4.65% 16-23/02/2046
0,4 %
2.000% Blackstone 2019-24
0,4 %
AXA EQUITABLE HO 5% 19-20/04/2048
0,4 %
HUMANA INC 4.95% 14-01/10/2044
0,4 %
ELI LILLY & CO 3.375% 19-15/03/2029
0,4 %
CITIGROUP INC 6.675% 13-13/09/2043
0,4 %
VERISK ANALYTICS 4% 15-15/06/2025
0,4 %
INTESA SANPAOLO 4% 19-23/09/2029
0,4 %
PRICELINE GROUP 3.6% 16-01/06/2026
0,4 %
CON EDISON NY 5.7% 10-15/06/2040
0,4 %
DIGITAL STOUT HO 2.75% 17-19/07/2024
0,4 %
FUQING INVT MGMT 3.25% 20-23/06/2025
0,4 %
DARDEN RESTAURAN 3.85% 17-01/05/2027
0,4 %
VERIZON COMM INC 4.4% 14-01/11/2034
0,4 %
WHITBREAD GROUP 3.375% 15-16/10/2025
0,4 %
1.625% Banque Fed.Cred.2016-26
0,4 %
BANK OF AMER 7% 08-31/07/2028
0,4 %
STARBUCKS CORP 3.1% 18-01/03/2023
0,4 %
NATIONAL FUEL GA 5.5% 20-15/01/2026
0,4 %
CANADIAN NATL RR 3.2% 16-02/08/2046
0,4 %
ZOETIS INC 3.25% 13-01/02/2023
0,4 %
ROYAL BK CANADA 2.8% 19-29/04/2022
0,4 %
MITSUB UFJ FIN 2.193% 20-25/02/2025
0,4 %
US BANCORP 2.95% 12-15/07/2022
0,4 %
DAIMLER AG 1.125% 19-06/11/2031
0,4 %
VMWARE INC 4.5% 20-15/05/2025
0,4 %
FEDEX CORP 3.9% 15-01/02/2035
0,4 %
RELIANCE INDUSTR 4.125% 15-28/01/2025
0,4 %
KROGER CO 3.875% 16-15/10/2046
0,4 %
NEWMONT CORP 2.25% 20-01/10/2030
0,4 %
PAYPAL HOLDING 2.85% 19-01/10/2029
0,3 %
HASBRO INC 6.35% 10-15/03/2040
0,3 %
GLAXOSMITHKLINE 2.8% 13-18/03/2023
0,3 %
GOLDMAN SACHS GP 2.6% 20-07/02/2030
0,3 %
KINROSS GOLD 5.125% 12-01/09/2021
0,3 %
VIVENDI SA 1.125% 19-11/12/2028
0,3 %
NIBC BANK NV 1.125% 18-19/04/2023
0,3 %
0.875% Vonovia Finance 2018-23
0,3 %
0.750% Daimler 2020-30
0,3 %
UNITEDHEALTH GRP 3.5% 19-15/08/2039
0,3 %
APPLE INC 4.25% 17-09/02/2047
0,3 %
RABOBANK 5.25% 11-24/05/2041
0,3 %
BANK OF AMER CRP 19-15/03/2050 FRN
0,3 %
VENTAS REALTY LP 4.75% 20-15/11/2030
0,3 %
JPMORGAN CHASE 3.25% 12-23/09/2022
0,3 %
INTESA SANPAOLO 4.7% 19-23/09/2049
0,3 %
ABBVIE INC 4.45% 16-14/05/2046
0,3 %
AXA SA 8.6% 00-15/12/2030
0,3 %
NEXT PLC 3.625% 16-18/05/2028
0,3 %
APPLIED MATERIAL 5.1% 15-01/10/2035
0,3 %
RABOBANK 5.25% 15-04/08/2045
0,3 %
CELANESE US HLDS 2.125% 18-01/03/2027
0,3 %
PHILIPS ELECTRON 5% 12-15/03/2042
0,3 %
CINTAS CORP NO.2 3.7% 17-01/04/2027
0,3 %
FEDEX CORP 5.25% 20-15/05/2050
0,3 %
PHOENIX GROUP 5.375% 17-06/07/2027
0,3 %
LEGAL & GENL GRP 19-26/11/2049 FRN
0,3 %
WILLIAMS PARTNER 4.3% 14-04/03/2024
0,3 %
AMGEN INC 5.5% 11-07/12/2026
0,3 %
HSBC HOLDINGS 17-13/11/2026 FRN
0,3 %
SEMPRA ENERGY 3.4% 18-01/02/2028
0,3 %
0.875% Thermo Fisher 2019-31
0,3 %
INTERMEDIATE CAP 1.625% 20-17/02/2027
0,3 %
ORACLE CORP 2.8% 20-01/04/2027
0,3 %
DISCOVER BANK 18-09/08/2028 FRN
0,3 %
SCHNEIDER ELEC 0.25% 20-11/03/2029
0,3 %
PROSUS NV 3.68% 20-21/01/2030
0,3 %
WILLIAMS PARTNER 5.1% 15-15/09/2045
0,3 %
UNITED PARCEL 5.3% 20-01/04/2050
0,3 %
BERKSHIRE HATHWY 1.625% 15-16/03/2035
0,3 %
MERRILL LYNCH 6.11% 07-29/01/2037
0,3 %
MARATHON OIL COR 5.2% 15-01/06/2045
0,3 %
MOTOROLA SOLUTIO 4.6% 18-23/02/2028
0,3 %
MIH BV 4.85% 17-06/07/2027
0,3 %
2.375% Priceline 2014-24
0,3 %
1.450% Thermo Fisher 2017-27
0,3 %
TENCENT HOLDINGS 3.975% 19-11/04/2029
0,3 %
1.600% AT&T 2020-28
0,3 %
AERCAP IRELAND 1.75% 21-30/01/2026
0,3 %
AMERICAN TOWER 3.8% 19-15/08/2029
0,3 %
APTIVE 1.5% 15-10/03/2025
0,3 %
NVIDIA CORP 3.5% 20-01/04/2040
0,3 %
1.875% Fastighet Balder 2017-25
0,3 %
1.375% Goodman Australia 2017-25
0,3 %
1.125% Amcor UK 2020-27
0,2 %
1.625% KBC Group 2017-29
0,2 %
KERING 0.75% 20-13/05/2028
0,2 %
IMMOFINANZ 2.625% 19-27/01/2023
0,2 %
UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN
0,2 %
BAXTER INTL 1.7% 16-15/08/2021
0,2 %
LEG IMMOBILIEN 0.875% 19-28/11/2027
0,2 %
ROPER TECHNOLOGI 2.8% 16-15/12/2021
0,2 %
APPLE INC 2.8% 21-08/02/2061
0,2 %
NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN
0,2 %
ILLINOIS TOOL WK 3.9% 12-01/09/2042
0,2 %
3.875% Assicurazioni Generali 2019-29
0,2 %
VALERO ENERGY 7.5% 02-15/04/2032
0,2 %
APPLE INC 2.95% 19-11/09/2049
0,2 %
LEGAL & GENL GRP 17-21/03/2047
0,2 %
WP CAREY INC 4.6% 14-01/04/2024
0,2 %
ABBVIE INC 3.8% 20-15/03/2025
0,2 %
1.750% Medtronics Global 2019-49
0,2 %
VMWARE INC 3.9% 17-21/08/2027
0,2 %
NGG FINANCE 13-18/06/2073 FRN
0,2 %
CIGNA CORP 3.875% 20-15/10/2047
0,2 %
TELEPERFORMANCE 1.875% 18-02/07/2025
0,2 %
MMS USA FIN INC 1.75% 19-13/06/2031
0,2 %
ORACLE CORP 3.4% 14-08/07/2024
0,2 %
TENCENT HOLDINGS 3.595% 18-19/01/2028
0,2 %
SACI FALABELLA 3.75% 13-30/04/2023
0,2 %
AP MOLLER 4% 13-04/04/2025
0,2 %
1.750% Nasdaq 2016-23
0,2 %
EXPERIAN FINANCE 2.75% 19-08/03/2030
0,2 %
EBAY INC 2.7% 20-11/03/2030
0,2 %
0.750% Dover 2019-27
0,2 %
ABBVIE INC 4.85% 20-15/06/2044
0,2 %
MEDIOBANCA SPA 0.875% 19-15/01/2026
0,2 %
MOTOROLA SOLUTIO 5.5% 14-01/09/2044
0,2 %
1.625% NGG 2019-79
0,2 %
ELI LILLY & CO 4.15% 19-15/03/2059
0,2 %
0.750% DH Europe Finance 2019-31
0,2 %
ALLIANZ FINANCE 0% 20-14/01/2025
0,2 %
BANQ FED CRD MUT 0.25% 21-19/07/2028
0,2 %
ASTRAZENECA PLC 6.45% 07-15/09/2037
0,2 %
APPLE INC 3.85% 13-04/05/2043
0,2 %
4.125% Assicurazioni Generali 2014-26
0,2 %
PROSUS NV 4.027% 20-03/08/2050
0,2 %
AT&T INC 3.55% 20-15/09/2055
0,2 %
ALFA S.A. 5.25% 14-25/03/2024
0,2 %
ROPER TECHNOLOGI 3.65% 18-15/09/2023
0,2 %
HOME DEPOT INC 2.95% 19-15/06/2029
0,2 %
APPLE INC 3.45% 15-09/02/2045
0,2 %
BAXTER INTL 2.6% 16-15/08/2026
0,2 %
ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN
0,2 %
PAYPAL HOLDING 2.4% 19-01/10/2024
0,2 %
NEWMONT GOLDCORP 2.8% 19-01/10/2029
0,2 %
AON CORP 2.8% 20-15/05/2030
0,2 %
WILLIAMS PARTNER 6.3% 10-15/04/2040
0,2 %
1.875% PerkinElmer 2016-26
0,2 %
EUROFINS SCIEN 2.125% 17-25/07/2024
0,2 %
1.125% Medtronic Global 2019-27
0,2 %
ENN ENERGY HLDG 3.25% 17-24/07/2022
0,2 %
2.125% Castellum 2018-23
0,2 %
GOLDMAN SACHS GP 5.25% 11-27/07/2021
0,2 %
1.250% Avery Dennison 2017-25
0,2 %
ANTHEM INC 2.25% 20-15/05/2030
0,2 %
BRISTOL-MYERS 5% 20-15/08/2045
0,2 %
CIGNA CORP 4.8% 20-15/07/2046
0,2 %
MOTOROLA SOLUTIO 2.3% 20-15/11/2030
0,2 %
ASTRAZENECA PLC 4.375% 15-16/11/2045
0,2 %
MERRILL LYNCH 7.75% 08-14/05/2038
0,2 %
APT PIPELINES 4.25% 12-26/11/2024
0,2 %
SOUTHWEST AIR 5.125% 20-15/06/2027
0,2 %
VERIZON COMM INC 4.272% 15-15/01/2036
0,2 %
BANK OF AMER CRP 20-20/03/2051 FRN
0,2 %
JPMORGAN CHASE 17-15/11/2048 FRN
0,2 %
HASBRO INC 5.1% 14-15/05/2044
0,2 %
BARCLAYS PLC 3% 19-08/05/2026
0,1 %
NEXT GROUP PLC 3% 19-26/08/2025
0,1 %
MAGELLAN MID 4.85% 19-01/02/2049
0,1 %
WOODSIDE FINANCE 4.5% 19-04/03/2029
0,1 %
NASDAQ INC 3.85% 16-30/06/2026
0,1 %
MICROSOFT CORP 3.125% 15-03/11/2025
0,1 %
HSBC HLDGS PLC 6.8% 08-01/06/2038
0,1 %
FRESENIUS MED 3.75% 19-15/06/2029
0,1 %
HSBC HLDGS PLC 6.5% 07-15/09/2037
0,1 %
RABOBANK 5.75% 13-01/12/2043
0,1 %
ARES CAPITAL COR 3.5% 17-10/02/2023
0,1 %
HSBC HLDGS PLC 6.5% 06-02/05/2036
0,1 %
CASH
0,1 %
2.000% Infineon Technologies 2020-32
0,1 %
BANK OF AMER CRP 20-19/06/2026 FRN
0,1 %
WPC EUROBOND 2.25% 17-19/07/2024
0,1 %
CATERPILLAR FINL 1.1% 20-14/09/2027
0,1 %
HSBC HOLDINGS 5.25% 14-14/03/2044
0,1 %
ILLINOIS TOOL WK 1% 19-05/06/2031
0,1 %
1.250% Banque Fed Cred Mutuel 2020-30
0,1 %
GOLDMAN SACHS GP 4.8% 14-08/07/2044
0,1 %
SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027
0,1 %
1.875% Compass 2014-23
0,1 %
ABBOTT LABS 3.4% 16-30/11/2023
0,1 %
MCDONALDS CORP 4.875% 15-09/12/2045
0,1 %
1.000% McDonalds 2016-23
0,1 %
ROCKWELL AUTOMAT 4.2% 19-01/03/2049
0,1 %
0.450% General Mills 2020-26
0,1 %
1.213% Becton Dickinson Euro 2021-36
0,1 %
VF CORP 0.25% 20-25/02/2028
0,1 %
CBRE SERVICES IN 4.875% 15-01/03/2026
0,1 %
AMER INTL GROUP 4.375% 15-15/01/2055
0,1 %
AMCOR FIN USA 4.5% 20-15/05/2028
0,1 %
MICROSOFT CORP 3.5% 15-12/02/2035
0,1 %
BRANCH BKG & TR 3.8% 14-30/10/2026
0,1 %
RELIANCE INDUSTR 3.667% 17-30/11/2027
0,1 %
NVIDIA CORP 3.7% 20-01/04/2060
0,1 %
HALLIBURTON CO 4.75% 13-01/08/2043
0,1 %
GOLDMAN SACHS GP 3.5% 16-16/11/2026
0,1 %
LENDLEASE GROUP 4.5% 16-26/05/2026
0,1 %
BURLINGTON NORTH 3.55% 19-15/02/2050
0,1 %
CASH
0,1 %
NVIDIA CORP 3.5% 20-01/04/2050
0,1 %
MCCORMICK 3.15% 17-15/08/2024
0,1 %
INTERPUBLIC GRP 3.75% 12-15/02/2023
0,1 %
ORACLE CORP 2.4% 16-15/09/2023
0,1 %
FEMSA 2.875% 13-10/05/2023
0,1 %
ORACLE CORP 3.6% 20-01/04/2050
0,1 %
KPN NV 5% 11-18/11/2026
0,1 %
MARSH & MCLENNAN 2.75% 17-30/01/2022
0,1 %
ONEOK INC 4.45% 19-01/09/2049
0,1 %
EXPEDIA GRP INC 2.95% 21-15/03/2031
0,1 %
TENCENT HOLD 3.24% 20-03/06/2050
0,1 %
TENCENT HOLD 3.29% 20-03/06/2060
0,1 %
KROGER CO 5.4% 19-15/01/2049
0,1 %
THERMO FISHER 1.375% 16-12/09/2028
0,1 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 19-04/07/2029
0,1 %
GOLDMAN SACHS GP 4.75% 15-21/10/2045
0,1 %
FERMACA ENTERPR 6.375% 14-30/03/2038
0,1 %
APPLE INC 4.375% 15-13/05/2045
0,1 %
MICRON TECH 5.327% 19-06/02/2029
0,1 %
FEMSA 4.375% 13-10/05/2043
0,1 %
APPLE INC 3.75% 17-13/11/2047
0,1 %
PAYPAL HOLDING 2.65% 19-01/10/2026
0,1 %
ARES CAPITAL COR 2.15% 21-15/07/2026
0,1 %
CASH
0,0 %
0.497% Morgan Stanley 2021-31
0,0 %
CASH
0,0 %
TRANSCONT GAS PL 3.25% 20-15/05/2030
0,0 %
PAYPAL HOLDING 2.3% 20-01/06/2030
0,0 %
WELLPOINT INC 4.65% 12-15/01/2043
0,0 %
VALERO ENERGY 3.4% 16-15/09/2026
0,0 %
EUR/GBP Currency Future mar 21
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
-0,1 %
CASH
-0,3 %
GBP CURRENCY FUTURE 15/03/2021
-0,4 %
CASH
-0,4 %
Euro FX Currency Future mar 21
Totaal
100,0 %
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,15 %
Verwachte lopende kosten i
0,27% - 0,30% (geschatte bandbreedte)
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged
Doelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling op lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged.
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
BestSelect fondsen
Universum
Bedrijfsobligaties
Datum van oprichting
26-08-2020
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch Eigenaar BestSelect Funds BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services SCA
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services SCA

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0015476854
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.