BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond Class BN

Profiel

BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties en geldmarktinstrumenten wereldwijd. Kempen Capital Management NV heeft het selecteren van aandelen en beheren van de portefeuille uitbesteed aan Quoniam Asset Management GmbH. Met kwantitatieve methodes worden obligaties met aantrekkelijke rendement-risicokarakteristieken geselecteerd en wordt een goed gediversificeerde portefeuille samengesteld met over het algemeen vergelijkbare risicokenmerken als de benchmark. Er wordt gespreid belegd in bedrijfsobligaties, van hoge kwaliteit (Investment Grade) wereldwijd. Er is tevens beperkte ruimte om te beleggen in leningen met een lagere kredietwaardigheid. Bij het samenstellen van de portefeuille wordt een hogere mate van duurzaamheid nagestreefd door het uitsluiten van controversiële sectoren en ondernemingen die slecht scoren op duurzaamheidscriteria. In het beleggingsproces worden de ESG criteria van Kempen Capital Management NV gehanteerd. De strategie kan zowel in euro gedenomineerde instrumenten beleggen als in instrumenten die noteren in vreemde valuta's. Het valutarisico van de instrumenten in vreemde valuta wordt afgedekt naar de euro.

Het Fonds heeft als doelstelling op lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged.

Beheerteam

Quoniam Asset Management GmbH

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,0 % -0,8 %
3 maanden -9,7 % -8,7 %
Dit jaar -20,8 % -18,8 %
2019 9,5 % 9,2 %
2020 5,4 % 6,7 %
2021 -1,9 % -1,7 %
1 jaar (op jaarbasis) -20,7 % -18,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i -6,4 % -5,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i -2,9 % -2,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,0 % -1,3 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds Quoniam Global Corporate Bond - Klasse A. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 272,82 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 272,82 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.635.186 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 77,61 02-12-2022
Transactieprijs i
EUR 77,30 29-11-2022
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,0 % -0,8 %
3 maanden -9,7 % -8,7 %
Dit jaar -20,8 % -18,8 %
2019 9,5 % 9,2 %
2020 5,4 % 6,7 %
2021 -1,9 % -1,7 %
1 jaar (op jaarbasis) -20,7 % -18,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i -6,4 % -5,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i -2,9 % -2,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i -2,0 % -1,3 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds Quoniam Global Corporate Bond - Klasse A. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 3,77
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
30-09-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2021, waardoor de eerste dividenduitkering in de periode oktober-mei 2022 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 belangen (31-10-2022)

2,9 %
CASH
1,6 %
CASH
1,4 %
TORONTO DOM BANK 1.2% 21-03/06/2026
1,3 %
UBS GROUP FUNDIN 1.25% 16-01/09/2026
1,2 %
MIZUHO FINANCIAL 4.029% 22-05/09/2032
1,1 %
TOYOTA MTR CRED 3.4% 18-14/04/2025
1,0 %
CASH
1,0 %
EQUITABLE FINANC 1.8% 21-08/03/2028
1,0 %
HSBC HOLDINGS 21-22/11/2032 FRN
0,9 %
CMB INTERNATIONA 3% 19-03/07/2024
Totaal
13,3 %
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Bij het selecteren van Beleggingsbeheerders worden de capaciteiten van de Beleggingsbeheerders beoordeeld om de criteria van de Beheermaatschappij voor verantwoord beleggen te implementeren. We voeren een diepgaande analyse uit van hoe de vermogensbeheerders ESG-risico's en kansen evalueren bij het selecteren en monitoren van beleggingen. We scoren de Beleggingsbeheerders onder meer op Betrokkenheid bij Verantwoord Beleggen, ESG-integratie, Actief Eigenaarschap en Transparantie. Op basis van deze fundamentele ESG-analyse vormen wij ons een oordeel over de kwaliteit van de duurzaamheidsprocessen van de Beheerder. De Beleggingsbeheerder voert zelf de analyse uit van het ESG-profiel van de bedrijven waarin hij belegt. De materiële risico's en kansen van de bedrijven waarin wordt belegd, worden per geval beoordeeld.

ESG Investment process

Elk kwartaal worden de bedrijven in de portefeuille gescreend op naleving van de ESG-criteria van Kempen. Deze houden rekening met internationale standaarden, zoals UN Global Compact Framework, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, en onze Principes voor verbintenissen op het gebied van verantwoord beleggen Bij de beoordeling van een effect of uitgevende instelling op basis van ESG-criteria kunnen we ook vertrouwen op informatie en gegevens van externe ESG-adviseurs (inclusief maar niet beperkt tot Institutional Shareholder Services (ISS), MSCI ESG Research en Sustainalytics).

Het screeningproces stelt ons in staat om de ESG-prestaties van alle bedrijven in het fonds te monitoren en in te spelen op geïdentificeerde problemen. De output van het scherm wordt gebruikt in uitdagende driemaandelijkse sessies tussen ESG-specialisten en vertegenwoordigers van het Manager Research Solutions-team. Tijdens de uitdagende sessies beoordelen we of de ESG-risico's en kansen voldoende tot uiting komen in het beleggingsbeslissingsproces van de Beheerder.

Exclusion

In lijn met het algemene uitsluitingsbeleid van Kempen sluiten we alle bedrijven uit op de Kempen Uitsluitings- en Vermijdingslijsten. De lijsten worden elk kwartaal herzien en bijgewerkt. Ons kader voor uitsluiting en vermijding omvat een driemaandelijkse screening waarmee we (potentiële) gevallen van emittenten die de internationale normen schenden, proberen te identificeren. Alle gebruikte normen zijn gedocumenteerd in de Kempen Conventions Library. Naast de Uitsluitings- en Vermijdingslijsten worden ook bedrijven die betrokken zijn bij de productie van conventionele en civiele wapens, tabaksbedrijven, pure kolen- en teerzandspelers uitgesloten van investeringen.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,13 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,12% - 0.15% (bandbreedte beheervergoeding voor Quoniam Asset Management GmbH)
Verwachte lopende kosten i
0,22% - 0,30% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,29 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.

De verwachte lopende kosten bestaan uit de beheervergoeding voor Quoniam Asset Management GmbH en de service fee. De beheervergoeding wordt dagelijks bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen. De beheervergoeding is als volgt opgebouwd:
- Over het fondsvermogen tot en met EUR 250 mln: 0,15% *
- Over het fondsvermogen boven EUR 250 mln: 0.12%
* Het minimale bedrag aan beheervergoeding is EUR 125.000 op jaarbasis.

De service fee is per 23 december 2021 0.125% (was 0.15%). De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar: De service fee wordt als volgt bepaald:
- Indien het fondsvermogen kleiner of gelijk aan EUR 250 mln is: 0,15%
- Indien het fondsvermogen tussen EUR 250 en EUR 500 mln is: 0,125%
- Indien het fondsvermogen meer dan EUR 500 mln is: 0,10%
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged
Doelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling op lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged.
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
BestSelect fondsen
Universum
Bedrijfsobligaties
Datum van oprichting
26-08-2020
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch Eigenaar BestSelect Funds BV
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0015476854
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.