BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond Class BN

Profiel

BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties en geldmarktinstrumenten wereldwijd. Kempen Capital Management NV heeft het selecteren van aandelen en beheren van de portefeuille uitbesteed aan Quoniam Asset Management GmbH. Met kwantitatieve methodes worden obligaties met aantrekkelijke rendement-risicokarakteristieken geselecteerd en wordt een goed gediversificeerde portefeuille samengesteld met over het algemeen vergelijkbare risicokenmerken als de benchmark. Er wordt gespreid belegd in bedrijfsobligaties, van hoge kwaliteit (Investment Grade) wereldwijd. Er is tevens beperkte ruimte om te beleggen in leningen met een lagere kredietwaardigheid. Bij het samenstellen van de portefeuille wordt een hogere mate van duurzaamheid nagestreefd door het uitsluiten van controversiële sectoren en ondernemingen die slecht scoren op duurzaamheidscriteria. In het beleggingsproces worden de ESG criteria van Kempen Capital Management NV gehanteerd. De strategie kan zowel in euro gedenomineerde instrumenten beleggen als in instrumenten die noteren in vreemde valuta's. Het valutarisico van de instrumenten in vreemde valuta wordt afgedekt naar de euro.

Het Fonds heeft als doelstelling op lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged.

Beheerteam

Quoniam Asset Management GmbH

Rendement per 31-12-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,3 %
3 maanden 2,5 %
Dit jaar 5,4 %
2017 2,4 %
2018 -3,7 %
2019 9,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds Quoniam Global Corporate Bond - Klasse A. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 243,76 M 31-12-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 243,76 M 31-12-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.377.803 31-12-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 101,67 22-01-2021
Transactieprijs i
EUR 102,15 22-01-2021
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,3 %
3 maanden 2,5 %
Dit jaar 5,4 %
2017 2,4 %
2018 -3,7 %
2019 9,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 5,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds Quoniam Global Corporate Bond - Klasse A. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2021, waardoor de eerste dividenduitkering in de periode oktober-mei 2022 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 338 belangen (31-12-2020)

1,3 %
JOHN DEERE CASH 1.375% 20-02/04/2024
1,3 %
0.625% VF 2016-23
1,2 %
AUSNET SERVICES 1.5% 15-26/02/2027
0,9 %
DXC TECH CO 4.125% 20-15/04/2025
0,9 %
CMB INTERNATIONA 3% 19-03/07/2024
0,9 %
ATHENE HOLDING 6.15% 20-03/04/2030
0,8 %
PROCTER & GAMBLE 2.15% 17-11/08/2022
0,8 %
NVIDIA CORP 2.85% 20-01/04/2030
0,8 %
CUMMINS INC 1.5% 20-01/09/2030
0,8 %
0.375% Banco Bilbao Vizcaya 2019-24
0,8 %
COCA-COLA CO/THE 0.125% 20-15/03/2029
0,8 %
CANADIAN NATL RR 3.2% 16-02/08/2046
0,8 %
ARES CAPITAL COR 3.25% 20-15/07/2025
0,7 %
CASH
0,7 %
KPN NV 5.75% 09-17/09/2029
0,7 %
1.500% Mondi 2016-24
0,7 %
SUN HUNG KAI PRO 2.875% 20-21/01/2030
0,7 %
FEDEX CORP 5.25% 20-15/05/2050
0,7 %
AZURE ORBIT IV 3.75% 18-25/01/2023
0,7 %
CHUBB INA HLDGS 2.5% 18-15/03/2038
0,7 %
MORGAN STANLEY 3.875% 16-27/01/2026
0,7 %
ALIBABA GROUP 4.2% 17-06/12/2047
0,7 %
AMADEUS IT GROUP 1.875% 20-24/09/2028
0,7 %
1.625% Kojamo 2018-25
0,7 %
CASH
0,6 %
BEST BUY CO INC 4.45% 18-01/10/2028
0,6 %
ALIBABA GROUP 3.4% 17-06/12/2027
0,6 %
TENCENT HOLDINGS 3.8% 15-11/02/2025
0,6 %
CHORUS LTD 1.125% 16-18/10/2023
0,6 %
0.800% Kellogg 2017-22
0,6 %
LLOYDS BK GR PLC 20-15/01/2026 FRN
0,6 %
NIKE INC 3.375% 20-27/03/2050
0,6 %
LLOYDS BANK 1.75% 19-11/07/2024
0,6 %
UNITEDHEALTH GRP 3.75% 15-15/07/2025
0,6 %
NIKE INC 3.25% 20-27/03/2040
0,6 %
ABBOTT IL FIN 1.5% 18-27/09/2026
0,6 %
COCA-COLA CO/THE 1.625% 15-09/03/2035
0,6 %
1.625% Medtronic Global Hld 2019-31
0,6 %
BRITISH GAS INTL 0% 91-04/11/2021
0,5 %
MEDTRONIC GLOBAL 0% 19-02/12/2022
0,5 %
CAMPBELL SOUP CO 2.375% 20-24/04/2030
0,5 %
BOCOM LEASING 4% 19-22/01/2022
0,5 %
MICRON TECH 4.975% 19-06/02/2026
0,5 %
Euro FX Currency Future mar 21
0,5 %
WORLDLINE SA 0.875% 20-30/06/2027
0,5 %
NIBC BANK NV 1.125% 18-19/04/2023
0,5 %
HOME DEPOT INC 3.5% 16-15/09/2056
0,5 %
0.375% United Parcel Service 2017-23
0,5 %
UNICREDIT SPA 4.625% 17-12/04/2027
0,5 %
PRUDENTIAL PLC 18-20/10/2051 FRN
0,5 %
INTESA SANPAOLO 4% 19-23/09/2029
0,5 %
CVS HEALTH CORP 4.875% 15-20/07/2035
0,5 %
GENERAL MILLS IN 4.2% 18-17/04/2028
0,5 %
APPLE INC 4.65% 16-23/02/2046
0,5 %
DEUTSCHE BANK NY 19-26/11/2025 FRN
0,5 %
BARCLAYS PLC 17-06/10/2023 FRN
0,5 %
AMERICAN TOWER 3.95% 19-15/03/2029
0,5 %
MORRISON(WM) SUP 4.625% 11-08/12/2023
0,5 %
SUNNY OPTICAL 3.75% 18-23/01/2023
0,5 %
BAKER HUGHES 4.08% 18-15/12/2047
0,5 %
HUMANA INC 4.95% 14-01/10/2044
0,5 %
JD.COM INC 3.875% 16-29/04/2026
0,5 %
AMERICAN HONDA F 1.95% 20-10/05/2023
0,5 %
VANKE REAL ESTAT 5.35% 18-11/03/2024
0,4 %
AXA EQUITABLE HO 5% 19-20/04/2048
0,4 %
JD.COM INC 3.375% 20-14/01/2030
0,4 %
CITIGROUP INC 6.675% 13-13/09/2043
0,4 %
CATERPILLAR FINL 2.65% 19-17/05/2021
0,4 %
2.000% Blackstone 2019-24
0,4 %
MCKESSON CORP 1.5% 17-17/11/2025
0,4 %
BALDER 1.875% 17-14/03/2025
0,4 %
VIROROUR CHAMP 4.375% 18-10/09/2023
0,4 %
XILINX INC 2.95% 17-01/06/2024
0,4 %
AMERICAN TOWER 3.8% 19-15/08/2029
0,4 %
TELEPERFORMANCE 1.5% 17-03/04/2024
0,4 %
ELI LILLY & CO 3.375% 19-15/03/2029
0,4 %
CON EDISON NY 5.7% 10-15/06/2040
0,4 %
MCDONALDS CORP 1.6% 19-15/03/2031
0,4 %
VERIZON COMM INC 4.4% 14-01/11/2034
0,4 %
PRICELINE GROUP 3.6% 16-01/06/2026
0,4 %
VERISK ANALYTICS 4% 15-15/06/2025
0,4 %
PROLOGIS EURO 0.25% 19-10/09/2027
0,4 %
BANK OF AMER 7% 08-31/07/2028
0,4 %
1.625% Banque Fed.Cred.2016-26
0,4 %
DARDEN RESTAURAN 3.85% 17-01/05/2027
0,4 %
FUQING INVT MGMT 3.25% 20-23/06/2025
0,4 %
FEDEX CORP 3.9% 15-01/02/2035
0,4 %
AMERISOURCEBERGE 2.8% 20-15/05/2030
0,4 %
DIGITAL STOUT HO 2.75% 17-19/07/2024
0,4 %
KROGER CO 3.875% 16-15/10/2046
0,4 %
NATIONAL FUEL GA 5.5% 20-15/01/2026
0,4 %
DAIMLER AG 1.125% 19-06/11/2031
0,4 %
MITSUB UFJ FIN 2.193% 20-25/02/2025
0,4 %
STARBUCKS CORP 3.1% 18-01/03/2023
0,4 %
WHITBREAD GROUP 3.375% 15-16/10/2025
0,4 %
ZOETIS INC 3.25% 13-01/02/2023
0,4 %
NEWMONT CORP 2.25% 20-01/10/2030
0,4 %
WOLTERS KLUWER N 0.75% 20-03/07/2030
0,4 %
US BANCORP 2.95% 12-15/07/2022
0,4 %
UNICREDIT SPA 20-16/06/2026 FRN
0,4 %
VMWARE INC 4.5% 20-15/05/2025
0,4 %
ROYAL BK CANADA 2.8% 19-29/04/2022
0,4 %
RELIANCE INDUSTR 4.125% 15-28/01/2025
0,4 %
APT PIPELINES 3.125% 19-18/07/2031
0,4 %
PAYPAL HOLDING 2.85% 19-01/10/2029
0,4 %
APPLE INC 4.25% 17-09/02/2047
0,4 %
JPMORGAN CHASE 20-13/05/2031 FRN
0,4 %
GOLDMAN SACHS GP 2.6% 20-07/02/2030
0,4 %
UNITEDHEALTH GRP 3.5% 19-15/08/2039
0,4 %
SEMICONDUCTOR MA 2.693% 20-27/02/2025
0,4 %
GLAXOSMITHKLINE 2.8% 13-18/03/2023
0,4 %
VIVENDI SA 1.125% 19-11/12/2028
0,4 %
HASBRO INC 6.35% 10-15/03/2040
0,3 %
RABOBANK 5.25% 11-24/05/2041
0,3 %
KINROSS GOLD 5.125% 12-01/09/2021
0,3 %
ORACLE CORP 4.3% 14-08/07/2034
0,3 %
ABBVIE INC 4.45% 16-14/05/2046
0,3 %
0.750% Daimler 2020-30
0,3 %
INTESA SANPAOLO 4.7% 19-23/09/2049
0,3 %
RABOBANK 5.25% 15-04/08/2045
0,3 %
0.875% Vonovia Finance 2018-23
0,3 %
VENTAS REALTY LP 4.75% 20-15/11/2030
0,3 %
APPLIED MATERIAL 5.1% 15-01/10/2035
0,3 %
PHILIPS ELECTRON 5% 12-15/03/2042
0,3 %
JPMORGAN CHASE 3.25% 12-23/09/2022
0,3 %
AXA SA 8.6% 00-15/12/2030
0,3 %
CELANESE US HLDS 2.125% 18-01/03/2027
0,3 %
PHOENIX GROUP 5.375% 17-06/07/2027
0,3 %
CINTAS CORP NO.2 3.7% 17-01/04/2027
0,3 %
NEXT PLC 3.625% 16-18/05/2028
0,3 %
SEMPRA ENERGY 3.4% 18-01/02/2028
0,3 %
DIGITAL DUTCH 1.25% 20-01/02/2031
0,3 %
UNITED PARCEL 5.3% 20-01/04/2050
0,3 %
0.875% Thermo Fisher 2019-31
0,3 %
LEGAL & GENL GRP 19-26/11/2049 FRN
0,3 %
WILLIAMS PARTNER 4.3% 14-04/03/2024
0,3 %
ORACLE CORP 2.8% 20-01/04/2027
0,3 %
MERRILL LYNCH 6.11% 07-29/01/2037
0,3 %
PROSUS NV 3.68% 20-21/01/2030
0,3 %
ABBOTT LABS 4.75% 16-30/11/2036
0,3 %
AMGEN INC 5.5% 11-07/12/2026
0,3 %
INTERMEDIATE CAP 1.625% 20-17/02/2027
0,3 %
SCHNEIDER ELEC 0.25% 20-11/03/2029
0,3 %
HSBC HOLDINGS 17-13/11/2026 FRN
0,3 %
WILLIAMS PARTNER 5.1% 15-15/09/2045
0,3 %
BERKSHIRE HATHWY 1.625% 15-16/03/2035
0,3 %
DISCOVER BANK 18-09/08/2028 FRN
0,3 %
MOTOROLA SOLUTIO 4.6% 18-23/02/2028
0,3 %
NVIDIA CORP 3.5% 20-01/04/2040
0,3 %
MIH BV 4.85% 17-06/07/2027
0,3 %
1.600% AT&T 2020-28
0,3 %
TENCENT HOLDINGS 3.975% 19-11/04/2029
0,3 %
1.450% Thermo Fisher 2017-27
0,3 %
2.375% Priceline 2014-24
0,3 %
BLACKSTONE PROP 2.2% 18-24/07/2025
0,3 %
APPLE INC 2.95% 19-11/09/2049
0,3 %
1.875% Fastighet Balder 2017-25
0,3 %
APTIVE 1.5% 15-10/03/2025
0,3 %
RECKITT BEN TSY 0.75% 20-19/05/2030
0,3 %
1.125% Amcor UK 2020-27
0,3 %
1.375% Goodman Australia 2017-25
0,3 %
IMMOFINANZ 2.625% 19-27/01/2023
0,3 %
KERING 0.75% 20-13/05/2028
0,3 %
LEG IMMOBILIEN 0.875% 19-28/11/2027
0,3 %
1.625% KBC Group 2017-29
0,3 %
ILLINOIS TOOL WK 3.9% 12-01/09/2042
0,3 %
BAXTER INTL 1.7% 16-15/08/2021
0,3 %
3.875% Assicurazioni Generali 2019-29
0,2 %
ROPER TECHNOLOGI 2.8% 16-15/12/2021
0,2 %
BRISTOL-MYERS 5% 20-15/08/2045
0,2 %
1.750% Medtronics Global 2019-49
0,2 %
CIGNA CORP 3.875% 20-15/10/2047
0,2 %
JPMORGAN CHASE 4.95% 15-01/06/2045
0,2 %
VALERO ENERGY 7.5% 02-15/04/2032
0,2 %
ELI LILLY & CO 4.15% 19-15/03/2059
0,2 %
VMWARE INC 3.9% 17-21/08/2027
0,2 %
LEGAL & GENL GRP 17-21/03/2047
0,2 %
ABBVIE INC 3.8% 20-15/03/2025
0,2 %
TENCENT HOLDINGS 3.595% 18-19/01/2028
0,2 %
MMS USA FIN INC 1.75% 19-13/06/2031
0,2 %
WP CAREY INC 4.6% 14-01/04/2024
0,2 %
MARSH & MCLENNAN 4.35% 17-30/01/2047
0,2 %
ABBVIE INC 4.85% 20-15/06/2044
0,2 %
ORACLE CORP 3.4% 14-08/07/2024
0,2 %
TELEPERFORMANCE 1.875% 18-02/07/2025
0,2 %
EXPERIAN FINANCE 2.75% 19-08/03/2030
0,2 %
EBAY INC 2.7% 20-11/03/2030
0,2 %
1.750% Unibail Rodamco 2019-34
0,2 %
MOTOROLA SOLUTIO 5.5% 14-01/09/2044
0,2 %
NGG FINANCE 13-18/06/2073 FRN
0,2 %
PROSUS NV 4.027% 20-03/08/2050
0,2 %
1.750% Nasdaq 2016-23
0,2 %
SACI FALABELLA 3.75% 13-30/04/2023
0,2 %
APPLE INC 3.85% 13-04/05/2043
0,2 %
0.750% Dover 2019-27
0,2 %
MEDIOBANCA SPA 0.875% 19-15/01/2026
0,2 %
0.750% DH Europe Finance 2019-31
0,2 %
AP MOLLER 4% 13-04/04/2025
0,2 %
ASTRAZENECA PLC 6.45% 07-15/09/2037
0,2 %
UNION PAC CORP 3.839% 20-20/03/2060
0,2 %
1.625% NGG 2019-79
0,2 %
GLAXOSMITHKLINE 5.25% 01-19/12/2033
0,2 %
DEUTSCHE BANK NY 20-18/09/2024 FRN
0,2 %
ALLIANZ FINANCE 0% 20-14/01/2025
0,2 %
WILLIS NORTH AME 3.875% 19-15/09/2049
0,2 %
APPLE INC 3.45% 15-09/02/2045
0,2 %
AT&T INC 3.55% 20-15/09/2055
0,2 %
4.125% Assicurazioni Generali 2014-26
0,2 %
CONAGRA BRANDS 5.4% 18-01/11/2048
0,2 %
HOME DEPOT INC 2.95% 19-15/06/2029
0,2 %
ALFA S.A. 5.25% 14-25/03/2024
0,2 %
BAXTER INTL 2.6% 16-15/08/2026
0,2 %
MCDONALDS CORP 1.875% 15-26/05/2027
0,2 %
NEWMONT GOLDCORP 2.8% 19-01/10/2029
0,2 %
AON CORP 2.8% 20-15/05/2030
0,2 %
ROPER TECHNOLOGI 3.65% 18-15/09/2023
0,2 %
ASTRAZENECA PLC 4.375% 18-17/08/2048
0,2 %
ALLSTATE CORP 13-15/08/2053 FRN
0,2 %
ASTRAZENECA PLC 4.375% 15-16/11/2045
0,2 %
PAYPAL HOLDING 2.4% 19-01/10/2024
0,2 %
WILLIAMS PARTNER 6.3% 10-15/04/2040
0,2 %
CIGNA CORP 4.8% 20-15/07/2046
0,2 %
ANTHEM INC 2.25% 20-15/05/2030
0,2 %
1.875% PerkinElmer 2016-26
0,2 %
1.125% Medtronic Global 2019-27
0,2 %
GOLDMAN SACHS GP 5.25% 11-27/07/2021
0,2 %
ENN ENERGY HLDG 3.25% 17-24/07/2022
0,2 %
2.125% Castellum 2018-23
0,2 %
1.250% Avery Dennison 2017-25
0,2 %
MERRILL LYNCH 7.75% 08-14/05/2038
0,2 %
MOTOROLA SOLUTIO 2.3% 20-15/11/2030
0,2 %
MAGELLAN MID 4.85% 19-01/02/2049
0,2 %
JPMORGAN CHASE 17-15/11/2048 FRN
0,2 %
VERIZON COMM INC 4.272% 15-15/01/2036
0,2 %
S&P GLOBAL INC 2.3% 20-15/08/2060
0,2 %
SOUTHWEST AIR 5.125% 20-15/06/2027
0,2 %
MCDONALDS CORP 3.625% 19-01/09/2049
0,2 %
APT PIPELINES 4.25% 12-26/11/2024
0,2 %
HASBRO INC 5.1% 14-15/05/2044
0,2 %
NASDAQ INC 3.85% 16-30/06/2026
0,2 %
BARCLAYS PLC 3% 19-08/05/2026
0,2 %
HSBC HLDGS PLC 6.8% 08-01/06/2038
0,2 %
WOODSIDE FINANCE 4.5% 19-04/03/2029
0,2 %
RABOBANK 5.75% 13-01/12/2043
0,2 %
FRESENIUS MED 3.75% 19-15/06/2029
0,2 %
NEXT GROUP PLC 3% 19-26/08/2025
0,2 %
MICROSOFT CORP 3.125% 15-03/11/2025
0,1 %
HSBC HLDGS PLC 6.5% 07-15/09/2037
0,1 %
HSBC HLDGS PLC 6.5% 06-02/05/2036
0,1 %
ARES CAPITAL COR 3.5% 17-10/02/2023
0,1 %
THERMO FISHER 3% 16-15/04/2023
0,1 %
HSBC HOLDINGS 5.25% 14-14/03/2044
0,1 %
2.000% Infineon Technologies 2020-32
0,1 %
GOLDMAN SACHS GP 4.8% 14-08/07/2044
0,1 %
MCDONALDS CORP 4.875% 15-09/12/2045
0,1 %
BANK OF AMER CRP 20-19/06/2026 FRN
0,1 %
ROCKWELL AUTOMAT 4.2% 19-01/03/2049
0,1 %
CATERPILLAR FINL 1.1% 20-14/09/2027
0,1 %
ILLINOIS TOOL WK 1% 19-05/06/2031
0,1 %
1.250% Banque Fed Cred Mutuel 2020-30
0,1 %
WPC EUROBOND 2.25% 17-19/07/2024
0,1 %
SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027
0,1 %
1.875% Compass 2014-23
0,1 %
NVIDIA CORP 3.7% 20-01/04/2060
0,1 %
AUSNET SERVICES 0.625% 20-25/08/2030
0,1 %
ABBOTT LABS 3.4% 16-30/11/2023
0,1 %
1.000% McDonalds 2016-23
0,1 %
NIBC BANK NV 0.875% 19-08/07/2025
0,1 %
0.450% General Mills 2020-26
0,1 %
BURLINGTON NORTH 3.55% 19-15/02/2050
0,1 %
MICROSOFT CORP 3.5% 15-12/02/2035
0,1 %
VF CORP 0.25% 20-25/02/2028
0,1 %
NVIDIA CORP 3.5% 20-01/04/2050
0,1 %
AMCOR FIN USA 4.5% 20-15/05/2028
0,1 %
CBRE SERVICES IN 4.875% 15-01/03/2026
0,1 %
ORACLE CORP 3.6% 20-01/04/2050
0,1 %
BRANCH BKG & TR 3.8% 14-30/10/2026
0,1 %
HALLIBURTON CO 4.75% 13-01/08/2043
0,1 %
GOLDMAN SACHS GP 3.5% 16-16/11/2026
0,1 %
RELIANCE INDUSTR 3.667% 17-30/11/2027
0,1 %
LENDLEASE GROUP 4.5% 16-26/05/2026
0,1 %
MCCORMICK 3.15% 17-15/08/2024
0,1 %
CASH
0,1 %
INTERPUBLIC GRP 3.75% 12-15/02/2023
0,1 %
ORACLE CORP 2.4% 16-15/09/2023
0,1 %
FEMSA 2.875% 13-10/05/2023
0,1 %
TENCENT HOLD 3.29% 20-03/06/2060
0,1 %
TENCENT HOLD 3.24% 20-03/06/2050
0,1 %
MARSH & MCLENNAN 2.75% 17-30/01/2022
0,1 %
KPN NV 5% 11-18/11/2026
0,1 %
KROGER CO 5.4% 19-15/01/2049
0,1 %
CASH
0,1 %
INTEL CORP 4.75% 20-25/03/2050
0,1 %
GOLDMAN SACHS GP 4.75% 15-21/10/2045
0,1 %
UNITEDHEALTH GRP 4.45% 18-15/12/2048
0,1 %
APPLE INC 4.375% 15-13/05/2045
0,1 %
COCA-COLA CO/THE 1.25% 19-08/03/2031
0,1 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 19-04/07/2029
0,1 %
THERMO FISHER 1.375% 16-12/09/2028
0,1 %
1.800% Intl.Flavor & Fragrances 2018-26
0,1 %
ABBVIE INC 4.7% 15-14/05/2045
0,1 %
2.000% WP Carey 2015-23
0,1 %
FEMSA 4.375% 13-10/05/2043
0,1 %
MICRON TECH 5.327% 19-06/02/2029
0,1 %
APPLE INC 3.75% 17-13/11/2047
0,1 %
HOME DEPOT INC 4.4% 11-01/04/2021
0,1 %
FERMACA ENTERPR 6.375% 14-30/03/2038
0,1 %
HUMANA INC 3.95% 19-15/08/2049
0,1 %
ORACLE CORP 3.6% 20-01/04/2040
0,1 %
HUMANA INC 3.95% 17-15/03/2027
0,1 %
TJX COS INC 3.5% 20-15/04/2025
0,1 %
AUTODESK INC 2.85% 20-15/01/2030
0,1 %
PAYPAL HOLDING 2.65% 19-01/10/2026
0,1 %
EQUINIX INC 3.2% 19-18/11/2029
0,1 %
ADOBE INC 2.3% 20-01/02/2030
0,1 %
GOODMAN HK FIN 4.375% 14-19/06/2024
0,1 %
AMERICAN HONDA F 2.15% 19-10/09/2024
0,0 %
TRANSCONT GAS PL 3.25% 20-15/05/2030
0,0 %
PAYPAL HOLDING 2.3% 20-01/06/2030
0,0 %
ZOETIS INC 2% 20-15/05/2030
0,0 %
CASH
0,0 %
WELLPOINT INC 4.65% 12-15/01/2043
0,0 %
CASH
0,0 %
VALERO ENERGY 3.4% 16-15/09/2026
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
EUR/GBP Currency Future mar 21
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
0,0 %
CASH
-0,2 %
GBP CURRENCY FUTURE 15/03/2021
-0,3 %
CASH
Totaal
100,0 %
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,15 %
Verwachte lopende kosten i
0,27% - 0,30% (geschatte bandbreedte)
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged
Doelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling op lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index EUR hedged.
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
BestSelect fondsen
Universum
Bedrijfsobligaties
Datum van oprichting
26-08-2020
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch Eigenaar BestSelect Funds BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services SCA
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services SCA

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0015476854
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
BestSelect-Quoniam Global Corporate Bond (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Quoniam Asset Management GmbH. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de financiële toezichthouder in Duitsland.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.