BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity BN

Profiel

BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het Fonds) belegt in aandelen uitgegeven door bedrijven in de VS. Kempen Capital Management heeft het selecteren van aandelen en beheren van de portefeuille uitbesteed aan AllianceBernstein Limited. Op basis van een bottom-up beleggingsproces wordt een geconcentreerde portefeuille samengesteld met een beperkt aantal bedrijven. De portefeuille wordt over het algemeen belegd in groeibedrijven van hoge kwaliteit. Dit zijn doorgaans superieure bedrijven met consistente positieve inkomsten, een hoge mate van voorspelbaarheid en leiders in de sector. In het beleggingsproces worden de ESG criteria van Kempen Capital Management N.V. gehanteerd. Daarbovenop worden bedrijven uitgesloten die meer dan 5% van hun inkomsten halen uit de productie van conventionele wapens en kolenwinning.

Het Fonds belegt in aandelen en met aandelen vergelijkbare instrumenten, uitgegeven door bedrijven in de VS. Het Fonds mag ook beleggen in financiële derivaten, andere ICBE fondsen of AIF’s, liquiditeiten en deposito’s. Het gebruik hiervan zal echter beperkt zijn.

Het Fonds heeft als doelstelling lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de MSCI USA Net Total Return index in Euro’s, bestaande uit koersontwikkeling en netto dividend. De samenstelling van de portefeuille wordt actief beheerd en kan tevens aandelen bevatten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De portefeuille kan significant afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Beheerteam

AllianceBernstein Limited

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,4 % 7,0 %
3 maanden -8,0 % -3,0 %
Dit jaar -14,2 % -7,0 %
2019 6,9 % 6,8 %
2020 12,4 % 10,8 %
2021 42,9 % 36,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -8,0 % -2,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 13,6 % 14,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,4 % 14,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 82,74 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 82,74 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
561.788 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 144,21 07-12-2022
Transactieprijs i
EUR 146,26 07-12-2022
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,4 % 7,0 %
3 maanden -8,0 % -3,0 %
Dit jaar -14,2 % -7,0 %
2019 6,9 % 6,8 %
2020 12,4 % 10,8 %
2021 42,9 % 36,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -8,0 % -2,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 13,6 % 14,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 13,4 % 14,0 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 belangen (31-10-2022)

9,2 %
Microsoft
8,0 %
Mastercard
7,3 %
Amazon.com
6,8 %
Abbott Laboratories
5,8 %
AMPHENOL CORP-CL A
4,9 %
Charles Schwab
4,8 %
CDW CORP/DE
4,8 %
ZOETIS INC
4,8 %
IQVIA
4,7 %
COOPER COS INC/THE
Totaal
61,2 %
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Bij het selecteren van Beleggingsbeheerders worden de capaciteiten van de Beleggingsbeheerders beoordeeld om de criteria van de Beheermaatschappij voor verantwoord beleggen te implementeren. We voeren een diepgaande analyse uit van hoe de vermogensbeheerders ESG-risico's en kansen evalueren bij het selecteren en monitoren van beleggingen. We scoren de Beleggingsbeheerders onder meer op Betrokkenheid bij Verantwoord Beleggen, ESG-integratie, Actief Eigenaarschap en Transparantie. Op basis van deze fundamentele ESG-analyse vormen wij ons een oordeel over de kwaliteit van de duurzaamheidsprocessen van de Beheerder. De Beleggingsbeheerder voert zelf de analyse uit van het ESG-profiel van de bedrijven waarin hij belegt. De materiële risico's en kansen van de bedrijven waarin wordt belegd, worden per geval beoordeeld.

ESG Investment process

Elk kwartaal worden de bedrijven in de portefeuille gescreend op naleving van de ESG-criteria van Kempen. Deze houden rekening met internationale standaarden, zoals UN Global Compact Framework, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, en onze Principes voor verbintenissen op het gebied van verantwoord beleggen Bij de beoordeling van een effect of uitgevende instelling op basis van ESG-criteria kunnen we ook vertrouwen op informatie en gegevens van externe ESG-adviseurs (inclusief maar niet beperkt tot Institutional Shareholder Services (ISS), MSCI ESG Research en Sustainalytics).

Het screeningproces stelt ons in staat om de ESG-prestaties van alle bedrijven in het fonds te monitoren en in te spelen op geïdentificeerde problemen. De output van het scherm wordt gebruikt in uitdagende driemaandelijkse sessies tussen ESG-specialisten en vertegenwoordigers van het Manager Research Solutions-team. Tijdens de uitdagende sessies beoordelen we of de ESG-risico's en kansen voldoende tot uiting komen in het beleggingsbeslissingsproces van de Beheerder.

Exclusion

In lijn met het algemene uitsluitingsbeleid van Kempen sluiten we alle bedrijven uit op de Kempen Uitsluitings- en Vermijdingslijsten. De lijsten worden elk kwartaal herzien en bijgewerkt. Ons kader voor uitsluiting en vermijding omvat een driemaandelijkse screening waarmee we (potentiële) gevallen van emittenten die de internationale normen schenden, proberen te identificeren. Alle gebruikte normen zijn gedocumenteerd in de Kempen Conventions Library. Naast de Uitsluitings- en Vermijdingslijsten worden ook bedrijven die betrokken zijn bij de productie van conventionele en civiele wapens, tabaksbedrijven, pure kolen- en teerzandspelers uitgesloten van investeringen.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,13 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,35% - 0.45% (bandbreedte beheervergoeding voor AllianceBernstein Limited)
Verwachte lopende kosten i
0,45% - 0,60% (bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,57 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.

De verwachte lopende kosten bestaan uit de beheervergoeding voor AllianceBernstein Limited en de service fee. De beheervergoeding wordt dagelijks bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen. De beheervergoeding is als volgt opgebouwd:
- Over het fondsvermogen tot en met EUR 180 mln: 0,45%
- Over het fondsvermogen boven EUR 180 mln tot en met EUR 360 mln: 0.40%
- Over het fondsvermogen boven EUR 360 mln: 0.35%

De service fee is per 23 december 2021 0.125% (was 0.15%). De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar: De service fee wordt als volgt bepaald:
- Indien het fondsvermogen kleiner of gelijk aan EUR 250 mln is: 0,15%
- Indien het fondsvermogen tussen EUR 250 en EUR 500 mln is: 0,125%
- Indien het fondsvermogen meer dan EUR 500 mln is: 0,10%
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI USA Net Total Return Index in EUR
Doelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de MSCI USA Net Total Return index in Euro’s, bestaande uit koersontwikkeling en netto dividend.
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
BestSelect fondsen
Universum
Noord-Amerikaanse aandelen
Datum van oprichting
17-10-2019
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch Eigenaar BestSelect Funds BV
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0013689037
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-AB US Concentrated Growth Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.