BestSelect-AB European Equity Class BN

Profiel

BestSelect-AB European Equity wordt per 8 juli 2022 beëindigd. Meer informatie vind u in de aankondiging en de toelichting onder de sectie Documenten / Formele documentatie overige.

BestSelect-AB European Equity belegt in aandelen van Europese ondernemingen met een verwacht aantrekkelijk rendement op lange termijn. Kempen Capital Management NV heeft het selecteren van aandelen en beheren van de portefeuille uitbesteed aan AllianceBernstein Limited. Op basis van een bottom-up fundamentele waarde beleggingsproces wordt een goed gediversificeerde portefeuille samengesteld. De portefeuille is meestal een mix van waarde namen en bedrijven met goede cash flow verwachtingen. De portefeuille bevat doorgaans 40 tot 70 aandelen. In het beleggingsproces worden de ESG criteria van Kempen Capital Management NV gehanteerd. Het Fonds kan rechtstreeks beleggen in aandelen, liquiditeiten en andere beleggingsinstellingen. Het Fonds kan ook gebruikmaken van technieken, structuren of derivaten zoals opties, warrants en futures voor afdekkingsdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer.

BestSelect-AB European Equity heeft als doelstelling op lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de MSCI Europe Net Total Return Index in euro's, bestaande uit koersontwikkeling
en netto dividend.

Beheerteam

AllianceBernstein Limited

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,5 % -0,8 %
3 maanden -0,1 % -0,5 %
Dit jaar -5,7 % -6,6 %
2019 24,4 % 26,0 %
2020 -5,9 % -3,3 %
2021 22,7 % 25,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,3 % 3,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,8 % 8,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 5,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,2 % 5,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-AB European Equity - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds AB European Equity Pool - Klasse A. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 122,11 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 122,11 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
973.814 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 107,30 06-07-2022
Transactieprijs i
EUR 109,55 05-07-2022
BestSelect-AB European Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-AB European Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,5 % -0,8 %
3 maanden -0,1 % -0,5 %
Dit jaar -5,7 % -6,6 %
2019 24,4 % 26,0 %
2020 -5,9 % -3,3 %
2021 22,7 % 25,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,3 % 3,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,8 % 8,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 5,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,2 % 5,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 6 oktober 2020, de oprichtingsdatum van BestSelect-AB European Equity - Klasse BN, zijn die van VermogensParaplufonds AB European Equity Pool - Klasse A. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2,20
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
11-05-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten uit aan de participanten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2021, waardoor de eerste dividenduitkering in de periode oktober-mei 2022 kan plaatsvinden. De hoogte van de dividenduitkering kan per jaar variëren en kan in enig jaar nul zijn.
BestSelect-AB European Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 10 belangen (31-05-2022)

5,3 %
Nestle
4,9 %
Roche Holding
3,3 %
SAAB AB-B
2,9 %
Deutsche Telekom
2,8 %
Hugo Boss AG
2,8 %
TotalEnergies
2,4 %
Ahold Delhaize Koninklijke
2,4 %
CASH
2,4 %
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,4 %
Euronext
Totaal
31,5 %
BestSelect-AB European Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Bij het selecteren van Beleggingsbeheerders worden de capaciteiten van de Beleggingsbeheerders beoordeeld om de criteria van de Beheermaatschappij voor verantwoord beleggen te implementeren. We voeren een diepgaande analyse uit van hoe de vermogensbeheerders ESG-risico's en kansen evalueren bij het selecteren en monitoren van beleggingen. We scoren de Beleggingsbeheerders onder meer op Betrokkenheid bij Verantwoord Beleggen, ESG-integratie, Actief Eigenaarschap en Transparantie. Op basis van deze fundamentele ESG-analyse vormen wij ons een oordeel over de kwaliteit van de duurzaamheidsprocessen van de Beheerder. De Beleggingsbeheerder voert zelf de analyse uit van het ESG-profiel van de bedrijven waarin hij belegt. De materiële risico's en kansen van de bedrijven waarin wordt belegd, worden per geval beoordeeld.

ESG Investment process

Elk kwartaal worden de bedrijven in de portefeuille gescreend op naleving van de ESG-criteria van Kempen. Deze houden rekening met internationale standaarden, zoals UN Global Compact Framework, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, en onze Principes voor verbintenissen op het gebied van verantwoord beleggen Bij de beoordeling van een effect of uitgevende instelling op basis van ESG-criteria kunnen we ook vertrouwen op informatie en gegevens van externe ESG-adviseurs (inclusief maar niet beperkt tot Institutional Shareholder Services (ISS), MSCI ESG Research en Sustainalytics).

Het screeningproces stelt ons in staat om de ESG-prestaties van alle bedrijven in het fonds te monitoren en in te spelen op geïdentificeerde problemen. De output van het scherm wordt gebruikt in uitdagende driemaandelijkse sessies tussen ESG-specialisten en vertegenwoordigers van het Manager Research Solutions-team. Tijdens de uitdagende sessies beoordelen we of de ESG-risico's en kansen voldoende tot uiting komen in het beleggingsbeslissingsproces van de Beheerder.

Exclusion

In lijn met het algemene uitsluitingsbeleid van Kempen sluiten we alle bedrijven uit op de Kempen Uitsluitings- en Vermijdingslijsten. De lijsten worden elk kwartaal herzien en bijgewerkt. Ons kader voor uitsluiting en vermijding omvat een driemaandelijkse screening waarmee we (potentiële) gevallen van emittenten die de internationale normen schenden, proberen te identificeren. Alle gebruikte normen zijn gedocumenteerd in de Kempen Conventions Library. Naast de Uitsluitings- en Vermijdingslijsten worden ook bedrijven die betrokken zijn bij de productie van conventionele en civiele wapens, tabaksbedrijven, pure kolen- en teerzandspelers uitgesloten van investeringen.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
BestSelect-AB European Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Service fee i
0,15 %
Verwachte lopende kosten i
0,35% - 0,65% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,50 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 250 miljoen: 0,15%
Tussen EUR 250 en EUR 500 miljoen: 0,125%
>EUR 500 miljoen: 0,10%
BestSelect-AB European Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI Europe Net Total Return Index in euro's
Doelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling op lange termijn kapitaalgroei te realiseren en een beter resultaat te behalen dan de benchmark.
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
BestSelect fondsen
Universum
Europeese Aandelen
Datum van oprichting
26-08-2020
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administratiekantoor
Juridisch Eigenaar BestSelect Funds BV
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants NV
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Participaties van de BN klasse zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0015476847
BestSelect-AB European Equity is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Transfer Agent platform van Van Lanschot Kempen NV.
BestSelect-AB European Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
BestSelect-AB European Equity (het “Subfonds”) is een subfonds van BestSelect Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan AllianceBernstein Limited. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.