Webinar 9 april Wat als de dijken breken?

Risicomanagement is een belangrijk thema in fiduciair management. Als belegger wilt u niet verrast worden door onvoorziene ontwikkelingen die forse impact hebben op uw beleggingsportefeuille. Maar hoe ga je om met deze veranderingen als de impact in potentie heel groot is, terwijl de kans dat deze verandering plaatsvindt, volgens de kansberekeningen heel klein is.

Deze ‘extreme risico’s’ kunnen niet genegeerd worden, want ‘als de dijken breken’ dan staat alles onder water. Maar hoe hoog moet ‘de dijk’ van de portefeuille zijn om ook voorbereid te zijn op extreme situaties? Tijdens de interactieve bijeenkomst wisselen Wilse Graveland (directeur fiduciair management institutioneel) en Frank van der Ploeg (fiduciair manager) graag met u van gedachten over een nieuwe aanpak voor risicomanagement: het Staartrisicomodel.

Klimaatverandering is een voorbeeld van een risico waarvan de impact op uw beleggingen lastig in te schatten is. Zowel letterlijk als figuurlijk kan klimaatverandering de dijken onder druk zetten. Robin Schouten (senior fiduciair manager) behandelt dit onderwerp en licht toe hoe deze risico’s meegenomen kunnen worden in het beleggingsbeleid.  

Geef u nu op om het webinar bij te wonen.