Global Impact pool

De uitdagingen waar onze maatschappijen voor staan

De mens is misschien al ver gekomen, maar een groot deel van de wereldbevolking heeft nog steeds fundamentele problemen als het gaat om toegang tot basisgoederen en -diensten, sanitaire voorzieningen, elektriciteit en schoon water. Daarnaast blijven toenemende ongelijkheid en risico’s rond klimaatverandering uitdagingen vormen voor duurzame economische ontwikkeling. Volgens de Wereldbank  leeft bijna 1 miljard van de wereldbevolking onder de armoedegrens van 1,90 Amerikaanse dollar. Naar onze mening zal de strijd tegen extreme armoede alleen worden gewonnen door voortdurende ontwikkeling en het creëren van stabiele en goedbetaalde banen. Hoewel de laatste twee decennia aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van armoedebestrijding, moet nog veel meer worden gedaan. Dat is ook de reden waarom de Verenigde Naties ambitieuze duurzame ontwikkelingsdoelen heeft gesteld (Sustainable Development Goals, SDG’s). Deze doelen, gericht op het beëindigen van armoede, het beschermen van de planeet, het stimuleren van kleine en middelgrote ondernemingen en het zorgen voor welvaart voor iedereen, worden verspreid als kader voor best practices op dit gebied. 

 

Figuur 1: Kapitaal bijeenbrengen om de impact te vergroten 

Bijdragen aan een wereldwijde oplossing

Wij denken dat het mogelijk is om zowel maatschappelijke doelen als financieel rendement te behalen. We denken ook dat het bundelen van de impact van kapitaalinvesteringen door klanten niet alleen de schaal vergroot, maar ook de mate van impact bij het aangaan van de ecologische en sociale uitdagingen waar de wereld van vandaag voor staat.

Impact hebben waar dat het belangrijkst is

In opkomende markten wil de Global Impact Pool (de pool) bijdragen aan de voorziening van basisgoederen en -diensten, waaronder voedsel, water, sanitaire voorzieningen en zorg (SDG’s 3 en 6).

In ontwikkelde markten wil de pool een bijdrage leveren aan investeringen die gericht zijn op meer welzijn, ondersteuning van duurzame productie en consumptie en hernieuwbare energie (SDG’s 7 en 12).

Over het algemeen streeft de Global Impact Pool ernaar (indirect) te investeren in bedrijven die op een verantwoorde manier worden geleid en die inclusieve banen en arbeidsomstandigheden voor iedereen weten te creëren (SDG 8).

Global Impact Pool Five SDG's - NL

Figuur 2: Kempens Global Impact Pool richt zich in eerste instantie op de 5 SDG’s hierboven. Bron: Kempen 
Fondsstructuur

De Global Impact Pool zal voornamelijk bestaan uit een gediversifieerde pool van participaties in beleggingsfondsen die worden beheerd door externe beleggingsbeheerders. Onze missie is om investeringen te doen die een positieve bijdrage leveren aan geselecteerde SDG’s, voornamelijk (maar niet uitsluitend) via de goederen en diensten die de onderliggende bedrijven leveren.
De Global Impact Pool zal beleggen in zowel private als publieke beleggingscategorieën, afhankelijk van de kansen die we zien om bij te dragen aan de bedoelde impact op maatschappij en milieu.
Voordat we beleggen, evalueren we zorgvuldig het mogelijke financiële rendement en het impactpotentieel van onderliggende beleggingsfondsen en bedrijven. Alle investeringen doorlopen het grondige due diligence-proces van Kempen.

Lees meer over:
                

 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Het team

Marjoleine van der Peet
Narina Mnatsakanian