Nederlandse Small-caps

Als actief betrokken aandeelhouder gaan we letterlijk tot het uiterste in onze analyse en door regelmatig persoonlijk te overleggen met de bedrijven en met hun concurrenten en klanten. 

Onze portefeuille richt zich op bedrijven die zorgen voor vrije kasstromen en die over de langere termijn goed presteren op duidelijke, meetbare kwaliteitscriteria. Daarbij kun je denken aan de marktpositie, hoge toegangsdrempels, sterke balansen en een uitstekend bestuur.

Doordat we ter plaatse zelf aanwezig en actief zijn op de Nederlandse markt hebben we ruime kennis van de Nederlandse bedrijven. We kunnen direct inspringen op investeringskansen op het moment dat ze ontstaan, wanneer bijvoorbeeld bedrijven met een sterk fundament worden gewaardeerd op een waarde onder hun intrinsieke langetermijnwaarde vanwege onzekerheden op de korte termijn. 

Deze actief betrokken aanpak, gebaseerd op een teambenadering en een lange horizon, is de hoeksteen van een waardegedreven ‘high-conviction’-portefeuille van zo’n 20 tot 25 holdings. 

Andere small-cap strategieën: 


Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Ons team

RisicometerKempen Capital Management N.V. (Kempen) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. en Kempen Orange Fund N.V. (de “Fondsen”). Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Fondsen zijn onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) Global Small-cap Fund zijn Sub-Fondsen van het Kempen International Funds SICAV (“KIF”), gevestigd in Luxemburg. Aan KIF is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. is de beheerder van KIF. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Sub-Fondsen zijn geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van KIF.

Voor Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) European Small-cap Fund heeft de beheerder de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Kempen Capital Management (UK) Ltd. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority en is geregistreerd onder nr. 166063.

De Sub-Fondsen zijn in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website www.kempen.nl op de pagina van het Sub-Fonds zijn de landen te vinden waar de Sub-Fondsen geregistreerd zijn. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten van de Sub-Fondsen en KIF, alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van KIF, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van Kempen https://www.kempen.com/nl/asset-management).