Participaties

Onze beleggingspropositie is gebaseerd op het aanhouden van vijftien à twintig posities in beursgenoteerde Europese ondernemingen, opgebouwd rond de unieke Nederlandse ‘deelnemingsvrijstelling’ waardoor Nederlandse investeerders die een aandeel van meer dan 5% in bezit hebben van het uitstaande aandelenkapitaal van een bedrijf vrijgesteld zijn van kapitaalwinst- en dividendbelasting. 

In ons universum van kleinere Europese bedrijven zoeken we naar leiders op de internationale nichemarkten met sterke balansen en waarderingen die passen bij het beoogde totale rendement van het fonds van 10% per jaar op de lange termijn. Aangezien wij mede-eigenaar zijn van deze bedrijven, moeten we actief betrokken zijn bij bestuursvraagstukken als strategie, financiële prestaties, kapitaalbestemming en ESG (Environment, Social, Governance) om op de lange termijn waarde te kunnen creëren voor de aandeelhouders.

Onze langetermijnfocus is verankerd in de kwartaalliquiditeit die het fonds biedt aan beleggers en ons streven om ieder jaar stabiel tot stijgend dividend uit te keren.

Andere small-cap strategieën: 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Ons team

RisicometerKempen Capital Management N.V. (Kempen) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. en Kempen Orange Fund N.V. (de “Fondsen”). Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Fondsen zijn onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) Global Small-cap Fund zijn Sub-Fondsen van het Kempen International Funds SICAV (“KIF”), gevestigd in Luxemburg. Aan KIF is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. is de beheerder van KIF. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Sub-Fondsen zijn geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van KIF.

Voor Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) European Small-cap Fund heeft de beheerder de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Kempen Capital Management (UK) Ltd. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority en is geregistreerd onder nr. 166063.

De Sub-Fondsen zijn in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website www.kempen.nl op de pagina van het Sub-Fonds zijn de landen te vinden waar de Sub-Fondsen geregistreerd zijn. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten van de Sub-Fondsen en KIF, alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van KIF, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van Kempen https://www.kempen.com/nl/asset-management).