Global Small-caps

Waarde op de lange termijn vormt de basis van onze bottom-up beleggingsfilosofie. Naar onze overtuiging is de aandelenmarkt over het algemeen te veel op de korte termijn gericht. Aandelenkoersen schieten regelmatig te ver door, zowel omlaag als omhoog. Vooral bij small-caps komt de intrinsieke waarde van een onderneming nogal eens niet goed in de waardering tot uitdrukking. Als betrokken aandeelhouder voor de lange termijn richten wij ons voornamelijk op de fundamentals van de ondernemingen waarin we beleggen. Onze grondige aandelenspecifieke analyse en onze lange beleggingshorizon stellen ons in staat om te profiteren van een onjuiste koersniveaus (zgn. mispricing). We zijn daarbij niet bang om een contrair standpunt in te nemen. Het eindresultaat is een goed gediversifieerde portefeuille van 60-90 ondernemingen met een brede spreiding over sectoren en regio’s.

In de onderstaande stadsimpressie vindt u meer dan de helft van onze portefeuillenamen terug. We willen u aan de hand van dit plaatje laten zien dat u in het dagelijks leven omringd wordt door de ondernemingen waarin we beleggen. Voorts toont deze impressie dat het activiteitenpalet van onze portefeuillenamen zeer divers is. 

Portfolio companies

 

In onze nieuwsbrief, de Quarterly, leest u meer over ons team, interessante bedrijfscases en de meest actuele cijfers.

Lees onze quarterly nieuwsbrief

 Andere small-cap strategieën:

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Ons team

RisicometerKempen Capital Management N.V. (Kempen) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. en Kempen Orange Fund N.V. (de “Fondsen”). Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Fondsen zijn onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) Global Small-cap Fund zijn Sub-Fondsen van het Kempen International Funds SICAV (“KIF”), gevestigd in Luxemburg. Aan KIF is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. is de beheerder van KIF. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Sub-Fondsen zijn geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van KIF.

Voor Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) European Small-cap Fund heeft de beheerder de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Kempen Capital Management (UK) Ltd. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority en is geregistreerd onder nr. 166063.

De Sub-Fondsen zijn in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website www.kempen.nl op de pagina van het Sub-Fonds zijn de landen te vinden waar de Sub-Fondsen geregistreerd zijn. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten van de Sub-Fondsen en KIF, alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van KIF, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van Kempen https://www.kempen.com/nl/asset-management).