Global Small-caps

Onze filosofie is gebaseerd op beleggingsprincipes die uitgaan van waarde en gezond verstand:

Aandelen staan voor ons voor (gedeeltelijk) eigendom van het bedrijf. 
We richten ons op de kwaliteit van de onderneming op de lange termijn. 
We zoeken een veiligheidsmarge tussen prijs en waarde. 

Wanneer we op zoek gaan naar nieuwe investeringskansen, voeren we eerst een screening uit om het investeringsuniversum terug te brengen tot een behapbaar aantal van zo’n vijfhonderd vennootschappen. Bij die screening zoeken we naar aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven die bovengemiddeld presteren op kwaliteit. Zowel bestaande portefeuillebedrijven als nieuwe kandidaten voor de portefeuille worden aan uitgebreid fundamenteel onderzoek onderworpen. ESG-criteria (environment, social en governance) worden integraal in ons investeringsproces meegenomen. Uiteindelijk zorgt onze teambenadering ervoor dat ieder beleggingsadvies eerst kritisch tegen het licht wordt gehouden. Het resultaat is een goed gediversifieerde portefeuille van zestig tot negentig ondernemingen, verdeeld over meerdere sectoren en regio’s. 

 

Hieronder vindt u een illustratie waarin ruim de helft van onze huidige portefeuillenamen zijn uitgebeeld. Met dit stadsbeeld willen we laten zien dat u de bedrijven waarin we beleggen dagelijks kunt tegenkomen en dat de activiteiten van deze ondernemingen heel divers zijn. 

Portfolio companies

 

Lees onze quarterly nieuwsbrief

 Andere small-cap strategieën:

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we nemen contact met u op.

Ons team

RisicometerKempen Capital Management N.V. (Kempen) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. en Kempen Orange Fund N.V. (de “Fondsen”). Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Fondsen zijn onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) Global Small-cap Fund zijn Sub-Fondsen van het Kempen International Funds SICAV (“KIF”), gevestigd in Luxemburg. Aan KIF is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. is de beheerder van KIF. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Sub-Fondsen zijn geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van KIF.

Voor Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) European Small-cap Fund heeft de beheerder de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Kempen Capital Management (UK) Ltd. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority en is geregistreerd onder nr. 166063.

De Sub-Fondsen zijn in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website www.kempen.nl op de pagina van het Sub-Fonds zijn de landen te vinden waar de Sub-Fondsen geregistreerd zijn. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten van de Sub-Fondsen en KIF, alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van KIF, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van Kempen https://www.kempen.com/nl/asset-management).