Europese Small-caps

Er zijn drie beleggingscriteria:

  • Bedrijven moeten een aantoonbaar herkenbaar kwaliteitsimago hebben. 
  • Bedrijven moeten duidelijk kunnen aantonen hoe ESG-criteria zijn ingebed in hun bedrijfsstrategie. Elk bedrijf kan te maken krijgen met materiële ESG-risico's die directe invloed kunnen hebben op aandelen op de lange termijn.
  • Aanwezigheid van een investment case. Een kwalitatief hoogwaardig bedrijf dat ESG integreert is alleen een goede belegging wanneer er een mogelijkheid tot waardevermeerdering bestaat. 

De markt is op de korte termijn gericht en vaak worden kwaliteitsbedrijven door complexe opbouw niet op waarde geschat. We profiteren hiervan met onze langetermijnbeleggingshorizon van 3 tot 5 jaar. We hebben een waarde gedreven ‘high-conviction’ portefeuille met zo’n 30 tot 50 holdings, waar elke positie er toe doet.

We screenen het universum waarin geïnvesteerd kan worden op kwaliteitskenmerken en doen nauwgezet bottom-up onderzoek. Onze aanpak is gebaseerd op gezamenlijke inspanningen met het hele team. Deze aanpak garandeert dat alle beleggingsadviezen kritisch worden geanalyseerd. Dit proces zorgt ervoor dat elke belegging een zorgvuldige financiële analyse krijgt. Daarnaast worden ESG criteria volledig geïntegreerd in ons beleggingsproces.

Andere small-cap strategieën: 

Het team

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

RisicometerKempen Capital Management N.V. (Kempen) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. en Kempen Orange Fund N.V. (de “Fondsen”). Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Fondsen zijn onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) Global Small-cap Fund zijn Sub-Fondsen van het Kempen International Funds SICAV (“KIF”), gevestigd in Luxemburg. Aan KIF is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. is de beheerder van KIF. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Sub-Fondsen zijn geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van KIF.

Voor Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) European Small-cap Fund heeft de beheerder de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Kempen Capital Management (UK) Ltd. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority en is geregistreerd onder nr. 166063.

De Sub-Fondsen zijn in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website www.kempen.nl op de pagina van het Sub-Fonds zijn de landen te vinden waar de Sub-Fondsen geregistreerd zijn. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten van de Sub-Fondsen en KIF, alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van KIF, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van Kempen https://www.kempen.com/nl/asset-management).