Small-caps

“Turning hidden treasures into solid growth”

Small-caps zijn kleinere beursgenoteerde ondernemingen. De definitie 'small-cap' is gebaseerd op de waarde van een beursgenoteerde onderneming. Bij Kempen hanteren we een beurswaarde van 100 miljoen tot 5 miljard euro wanneer we een bedrijf in een van onze small-capfondsen opnemen. 

Al meer dan 25 jaar specialist in small-cap beleggen

In 1991 startte Kempen met het eerste small-capsfonds, het Kempen Orange Fund. Dit fonds richt zich op Nederlandse en Belgische small-caps. Inmiddels heeft Kempen het arsenaal small-capsbeleggingsfondsen uitgebreid en worden 5 verschillende small-capfondsen aangeboden. In ons ervaren team werken 14 toegewijde beleggingsprofessionals elke dag nauw samen. Deze gespecialiseerde small-capbeleggers dagen elkaar uit en verrijken elkaars kennis. Zodoende weten
we samen – als team – voor cliënten sterke beleggingsrendementen te realiseren. We beleggen uiteraard zelf ook in onze small-capfondsen, zodat de belangen van de fondsbeheerders en onze klanten overeenkomen.

Toegevoegde waarde 

Wij geloven in de toegevoegde waarde van actief fondsbeheer. Dat geldt zeker voor small-caps. Beleggers die zelf onderzoek doen, kunnen profiteren van een kennisvoorsprong in deze beleggingscategorie. Bovendien zijn de kwaliteitsverschillen binnen de categorie small-caps groter dan bij large-caps; er is een grotere spreiding tussen goede en minder goede ondernemingen. Juist daarom is het waardevol om in small-caps te beleggen via een fonds dat aan actieve aandelenselectie doet in plaats van te beleggen in een passief fonds (indextrackers). 

Lees meer over onze Small-caps teams bij kempen:

Onze Small-cap fondsen:

Declaration Non-U.S. Person

The information on this website is not intended to be available to any person in the United States or any "U.S. person". Therefore, please read the following user terms and legal information carefully.

By clicking on the “Yes I am not a U.S. Person” button, you confirm that you meet the following conditions:

  • You are not a U.S. Person as defined in Regulation S of the U.S. Securities act of 1933, as amended; or acting for the account of such U.S. Person;
  • You are not located in the United States; and
  • You agree that you will not transmit or otherwise send any information contained in this website to any person in the United States or to publication with a general circulation in the United States.
If you click on the “No I am a U.S. Person” button, we regret that we cannot provide you with access to the information on this website. For more information click here.

Kempen Capital Management beheert ook beleggingsinstellingen (‘fondsen’) volgens deze ‘investment strategy’.

Een overzicht van deze fondsen vindt u hierboven.  Let wel; de getoonde fondsen zijn niet in ieder land voor aanbieding geregistreerd en het kan zijn dat de fondsen alleen beschikbaar 
zijn voor professionele beleggers, of dat u deze alleen via geselecteerde distributeurs aan kunt kopen. Dergelijke informatie vindt u op het tabblad ‘FundFacts’ bij de betreffende fondsen.


Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Ons small-capteam

RisicometerKempen Capital Management N.V. (Kempen) is de beheerder van Kempen Oranje Participaties N.V. en Kempen Orange Fund N.V. (de “Fondsen”). Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Fondsen zijn onder de vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (https://www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) Global Small-cap Fund zijn Sub-Fondsen van het Kempen International Funds SICAV (“KIF”), gevestigd in Luxemburg. Aan KIF is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. is de beheerder van KIF. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De Sub-Fondsen zijn geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van KIF.

Voor Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund en Kempen (Lux) European Small-cap Fund heeft de beheerder de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap toevertrouwd aan Kempen Capital Management (UK) Ltd. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority en is geregistreerd onder nr. 166063.

De Sub-Fondsen zijn in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website www.kempen.nl op de pagina van het Sub-Fonds zijn de landen te vinden waar de Sub-Fondsen geregistreerd zijn. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten van de Sub-Fondsen en KIF, alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van KIF, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van Kempen https://www.kempen.com/nl/asset-management).