SDG Farmland

Duurzame landbouwgrond vormt een aantrekkelijke maar relatief onontgonnen beleggingscategorie. Schommelingen in waarde door economische cycli spelen een beperkte rol, de correlatie met de financiële markten is laag en doorgaans houden grondprijzen gelijke tred met algemene prijsontwikkelingen. Met name langetermijn investeerders beschouwen landbouwgrond als een complementaire belegging binnen een portefeuille, naast ondermeer vastgoed en infrastructuur.

Voor het investeren in duurzame landbouwgrond is een actieve houding vereist. Door goed te zorgen voor landbouwgronden en de bodemkwaliteit verbetert de biodiversiteit waardoor minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Dat is essentieel voor de kwaliteit van water en lucht en zorgt voor minder schade aan de natuur. Bovendien draagt een gezonde bodem bij aan gezond voedsel en aan het terugdringen van klimaatverandering.

De duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds maken een expliciet onderdeel uit van de beleggingsstrategie. De doelstellingen zijn gebaseerd op vijf duurzame indicatoren opgesteld door de Verenigde Naties, de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s). Onafhankelijke experts voeren metingen in de bodem en in de directe omgeving uit om de doelstellingen te monitoren. 

Er wordt in verschillende soorten gewassen geïnvesteerd, zoals in permanente gewassen als olijven en avocado’s en jaarlijkse gewassen als granen en aardappelen. Vanwege de risicospreiding is de verhouding tussen permanente en jaarlijkse gewassen ongeveer gelijk.

Voor investeringen in duurzame landbouwgrond is een lange investeringshorizon vereist. Het verwachte nettorendement ligt uiteindelijk tussen de 6 en 8 procent per jaar. Gebeurtenissen zoals droogte, ziektes en insectenplagen kunnen de oogst tijdelijk schade toebrengen, maar zullen over de gehele portefeuille en over een langere periode een relatief beperkt effect hebben.

Het fonds is gericht op ontwikkelde economieën over de gehele wereld. Naar verwachting vinden de meeste investeringen plaats in Noord-Amerika, West-Europa, Australië en Nieuw Zeeland. De fondsbeheerders werken in deze gebieden nauw samen met in landbouw gespecialiseerde lokale partners voor het operationele beheer en voor lokale kennis en deskundigheid.

 

Van kolen naar koala

Kempen SDG Farmland heeft opnieuw landbouwgrond gekocht in Australië. Aanvankelijk zou een Chinese mijnbouwgigant het gebied gebruiken voor steenkolenwinning. Na felle en langdurige protesten van de regionale bevolking vanwege vervuiling van de grond en het bedreigen van de Koala-populatie, werd de vergunning ingetrokken. Het Kempen SDG Farmland fund kocht een deel van de grond en gaat dat duurzaam verbouwen.

lees meer

SDG Farmland strategy overview

KEMPEN FARMLAND STRATEGY OVERVIEW

Onze Fondsen:

Declaration Non-U.S. Person

The information on this website is not intended to be available to any person in the United States or any "U.S. person". Therefore, please read the following user terms and legal information carefully.

By clicking on the “Yes I am not a U.S. Person” button, you confirm that you meet the following conditions:

  • You are not a U.S. Person as defined in Regulation S of the U.S. Securities act of 1933, as amended; or acting for the account of such U.S. Person;
  • You are not located in the United States; and
  • You agree that you will not transmit or otherwise send any information contained in this website to any person in the United States or to publication with a general circulation in the United States.
If you click on the “No I am a U.S. Person” button, we regret that we cannot provide you with access to the information on this website. For more information click here.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Ons team