Asset management

Welkom! U vindt bij Kempen:

Pensioenfonds Bolletje is op zoek naar een nieuwe fiduciair manager. Wij zijn verheugd gevraagd te zijn om mee te doen in het aanbestedingstraject. Bij ons vindt u diepgaande expertise; keuzevrijheid en de mogelijkheid tot implementatie van het ESG- beleid in de gehele portefeuille.
Het uitgangspunt van de klant is voor ons altijd leidend. Onze klanten helpen om hun belofte te houden aan hun achterban is ons doel.
Het uitoefenen van stemrecht vormt een essentieel onderdeel van verantwoord beleggen en actief aandeelhouderschap. Het is onze fiduciaire plicht om ook via onze stemactiviteiten de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te behartigen. Wij geloven dat stemmen essentieel is voor een democratisch en goed functionerend governancesysteem. Onze stemactiviteiten omvatten niet alleen het persoonlijk uitbrengen van stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen, maar ook het stemmen bij volmacht.

Bekijk uw RFP

 

Download uw RFP

Bekijk uw bijlagen

Download ISAE 3402 report

Download gedragscode

Download annual report 2019

Neem contact met ons op:

Bas Haasnoot
Peter Ruesink