Uitsluitingen & vermijdingen

We zijn er van overtuigd dat een focus op de lange termijn de beste resultaten geeft voor onze klanten. Bedrijven en fondsbeheerders waar de inspanningen op het gebied van ESG onvoldoende resultaten geven, kunnen echter worden uitgesloten van de beleggingsportefeuille. Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens worden direct uitgesloten van het beleggingsuniversum. Controversiële wapens worden gedefinieerd als antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische en biologische wapens en kernwapens.

Naast controversiële wapens kunnen bedrijven worden uitgesloten gebaseerd op gedrag of aangeboden producten/diensten. Hiervoor heeft Kempen een raamwerk gemaakt dat gebaseerd is op een aantal ESG-gerelateerde principes. Met behulp van dit raamwerk bepalen we of het verantwoord is om in bedrijven, die bepaalde producten/diensten aanbieden, wel of niet te beleggen. Tabak wordt uitgesloten uit het beleggingsuniversum van de Kempenfondsen voor eind december 2018.

Kempen selecteert voor beleggingen alleen bedrijven die zich met wapens bezighouden wanneer: 

1. deze bedrijven zich houden aan de internationale wapengerelateerde conventies en verdragen zoals genoemd in de Convention Library; 
2. deze bedrijven de lokale wet- en regelgeving naleven met betrekking tot de productie, opslag, handel in en het gebruik van wapens; 
3. het geen controversiële wapens betreft; 
4. de wapens niet worden geleverd aan landen of personen die voorkomen op de sanctielijst van de EU en/of de VN, of aan kwetsbare of onstabiele landen of falende staten, of aan landen waar burgeroorlog heerst, of aan verdachte en/of corrupte kopers, terroristische organisaties, criminele bendes of de georganiseerde misdaad.

Lees onze uitsluitingen en vermijdingen

2022, 19 september

Vermijdingen

Download
2022, 19 september

Uitsluitingen

Download
2022, 19 september

Tabak uitsluitingslijst

Download
2022, 19 september

Staatsobligaties uitsluitingslijst

Download

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Ons team

Narina Mnatsaka-nian
Danny Dekker
Eszter Vitorino-Füleky