Beleidsverklaring Klimaatverandering

Kempen en klimaatverandering

Kempen erkent de risico’s en mogelijkheden van klimaatverandering zoals vastgelegd in het klimaatakkoord in Parijs in december 2015. Kempen is lid van de International Investor Group of Climate Change (IIGCC) en heeft de Investor Statement on Climate Change en de Paris Pledge ondertekend. Kempen heeft als doel om middels engagement de CO2 uitstoot van de ondernemingen waarin wordt belegd te verminderen. Kempen neemt deel aan collectieve engagement initiatieven, onder andere via het platform van de PRI en van de IIGCC. 

Onze aanpak:

 • meten 
 • monitoren 
 • engagement 
 • rapporteren van de activiteiten aan onze klanten

Klimaatverandering geïntegreerd in ons ESG beleid

Klimaatverandering is een materieel ESG-risico en is een geïntegreerd onderdeel van ons ESG beleid.

 • Klimaatverandering is onderdeel van onze ESG-kwartaalscreening: ondernemingen die ondergemiddeld presteren worden verder onderzocht en besproken met de portefeuillemanagers.
 • Klimaatverandering is onderdeel van onze engagementactiviteiten: we stimuleren ondernemingen om concrete maatregelen te nemen om CO2 uitstoot te verminderen en een positieve bijdrage te leveren aan klimaatvriendelijke oplossingen.
Kempen beleidsverklaring klimaatverandering:

Kempen wil:

 • haar invloed gebruiken om de risico’s van klimaatverandering te beperken;
 • een bijdrage leveren aan de wereldwijde reductie van CO2 uitstoot; 
 • de CO2 uitstoot van haar beleggingen meten;
 • de dialoog aangaan met ondernemingen die veel CO2 uitstoten en onvoldoende maatregelen nemen om deze uitstoot te verminderen;
 • participeren in collectieve engagement initiatieven en gaat de dialoog aan met ondernemingen in de Kempen beleggingsfondsen. 
 • de resultaten van de metingen en de engagementactiviteiten op periodieke basis rapporteren aan haar klanten.
 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Ons team

Narina Mnatsakanian
Danny Dekker
Eszter Vitorino-Füleky