Verantwoord beleggen

Wij brengen onze visie in praktijk door het gesprek aan te gaan met beoogde partijen over een breed palet aan strategische, financiële, milieu-, maatschappelijke en governance-onderwerpen (ESG). Ons wereldbeeld ten aanzien van beleggen met een lange horizon gekoppeld aan grondige analyses en een ervaren ESG-team bestaande uit experts op verschillende terreinen stelt ons in staat om zowel stemgedrag als actief aandeelhouderschap in te zetten als instrumenten om consistent positieve verandering te stimuleren. Dankzij dit proces van constructieve betrokkenheid kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van principes en normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen organisaties.

De activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen kunnen in vier categorieën gesplitst worden:

  • ESG integratie
  • Uitsluiting
  • Betrokkenheid
  • Positieve invloed

Lees hier het Annual Stewardship and Responsible investment Report van het jaar 2020:

Het jaar 2020 was een gedenkwaardig jaar voor duurzame beleggingen, ondanks - maar wellicht deels ook dankzij - de enorme uitdagingen…sectoren van transport tot technologie worden misschien nooit meer hetzelfde.

Lees onze Jaarverslag Betrokken en Duurzaam Beleggen 2020

Lees hier het Annual Stewardship and Responsible investment Report van het jaar 2019:     

ESG-integratie

Bij Kempen zijn  ESG-criteria onderdeel van het  beleggingsproces. Dat betekent dat portfoliomanagers een diepte-analyse van ESG-data, ESG-risico’s en mogelijkheden meenemen in de manier waarop zij bedrijven selecteren en monitoren. Bij het selecteren van externe managers toetsen we het verantwoord beleggingsbeleid en de implementatiemogelijkheden.

Kempen baseert deze criteria voor verantwoord beleggen op internationale conventies zoals de United Nations Global Compact (UNGC) en de Principles for Responsible Investment (PRI). In combinatie met de Guiding Principles on Business and Human Rights vormen deze twee raamwerken de basis voor de ‘Convention Library’ van Kempen. 

In de beleggingsportefeuilles die we beheren of waar we in beleggen worden ESG-factoren meegenomen, zowel onze interne kennis als met behulp van onze ESG-dataleverancier, MSCI ESG Research. Deze screening betreft zowel eigen fondsen als fondsen onder beheer bij externe fondsmanagers.

Deze screening en interne analyse van ondernemingen brengt onderpresteerders op het gebied van ESG aan het licht en maakt duidelijk welke specifieke kwesties een rol spelen. Dit raamwerk kan zorgen voor wijzigingen in de waardering van vennootschappen wanneer de problemen van materiële aard geacht worden. Daarnaast worden de engagement cases geselecteerd. Mocht een bedrijf verwikkeld blijken te zijn in een situatie die fundamenteel indruist tegen de ESG-criteria van KCM, dan wordt het uitgesloten van ons investeerbaar universum. 

Uitsluitingen & vermijdingen

Betrokken aandeelhouderschap 

Engagement

Kempen kiest er bewust voor om de dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin we investeren en met externe fondsmanagers. Deze dialoog, ofwel deze engagement, geeft ons de mogelijkheid om ondernemingen aan te moedigen om verbeteringen aan te brengen in het beleid en in praktijken waarin specifieke ESG-problemen zijn gesignaleerd.

Een complete en gestructureerde aanpak

Kempen kiest bewust voor een proces van engagement bij het verbeteren van ESG-normen bij bedrijven en fondsmanagers waarin we beleggen, liefst door middel van een themabenadering. De thema's zijn onder andere geweest:  

kLIMaAT
Mensenrechten 
werk
CORRUPTIe

De beleggingsteams werken nauw samen met de afdeling Responsible Investment. De betrokkenheid is gericht op achterblijvers in de portefeuille en op het verhogen van het niveau van het ESG-beleid en de gebruiken binnen de bedrijven en bij fondsmanagers. Verder hanteren we eenengagementbenadering voor vastrentende core-strategieën. Via discussiegroepen gaat Kempen de dialoog aan met kredietbeoordelaars, benchmarkaanbieders en andere fondsmanagers om de integratie te bevorderen van ESG-indicatoren in landenratings.

 

Collective engagement

Wij geloven dat we onze invloed en onze rol als betrokken aandeelhouder vergroten wanneer we actief en direct betrokken zijn bij de ondernemingen en fondsmanagers waarin we beleggen. Bovendien gelooft Kempen in de kracht van collective engagement. Door samen te werken met andere beleggers en fondsmanagers kunnen we met onze engagementactiviteiten meer invloed uitoefenen. 

 

Lees meer over engagement in onze cases:

Klimaatverandering

Stemmen 

Het uitoefenen van stemrecht is een essentieel onderdeel van verantwoord beleggen en actief aandeelhouderschap. In overeenstemming met onze fiduciaire plicht stemmen we op een manier die de belangen van onze klanten zo goed mogelijk dient. Wij geloven dat stemmen essentieel is voor een democratisch en goed functionerend governancesysteem. Onze stemactiviteiten omvatten zowel het persoonlijk uitbrengen van stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen als stemmen bij volmacht.

Meer informatie hierover is te vinden bij Stembeleid en stemproces.

Van alle stemmen die zijn uitgebracht worden stemverslagen bewaard, waar nodig met bijbehorende uitleg. Jaarlijks brengen we verslag uit van ons stemgedrag in ons Verantwoord Beleggingsverslag. Daarnaast publiceren we ons stemverslag.

 Voor meer stemverslagen kunt u een e-mail sturen aan: Hanna.Waltsgott@kempen.nl.

Positieve impact

In 2015 hebben de landen van de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen. Deze doelstellingen bestaan uit 169 subdoelstellingen en zijn bedoeld om armoede te bestrijden, milieubescherming en voor 2030 voor iedereen welvaart te creëren. Wereldwijde partnerschips tussen de regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld zijn belangrijk onderdeel van deze nieuwe ontwikkeling en zijn nodig om de kosten te financieren voor de SDG's. Met de beleggingsactiviteiten wil Kempen hieraan bijdragen.

In Nederland, samen met 18 Nederlandse banken, zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen onderdeel van het Sustainable Development Goals Investment-initiatief (SDGI). Via deze groep is een gemeenschappelijke SDGI agenda opgesteld. Voor meer informatie, bekijk de 'Building Highways to SDG Investing'. Van Lanschot Kempen neemt ook deel aan de SDI Impact Measurement Group via het Platform voor Duurzame Financiën van De Nederlandsche Bank.


Positieve impact

In 2015 hebben de landen van de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen. De ze doelstellingen bestaan uit 169 subdoelstellingen en zijn bedoeld om armoede te bestrijden, milieubescherming en voor 2030 voor iedereen welvaart te creëren. Wereldwijde partnerschips tussen de regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld zijn belangrijk onderdeel van deze nieuwe ontwikkeling en zijn nodig om de kosten te financieren voor de SDG's. Met de beleggingsactiviteiten wil Kempen hieraan bijdragen.

In Nederland, samen met 18 Nederlandse banken, zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen onderdeel van het Sustainable Development Goals Investment-initiatief (SDGI). Via deze groep is een gemeenschappelijke SDGI agenda opgesteld. Voor meer informatie, bekijk de 'Building Highways to SDG Investing'. Van Lanschot Kempen neemt ook deel aan de SDI Impact Measurement Group via het Platform voor Duurzame Financiën van De Nederlandsche Bank.

 

Positieve impact

In 2015 hebben de landen van de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen. De ze doelstellingen bestaan uit 169 subdoelstellingen en zijn bedoeld om armoede te bestrijden, milieubescherming en voor 2030 voor iedereen welvaart te creëren. Wereldwijde partnerschips tussen de regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld zijn belangrijk onderdeel van deze nieuwe ontwikkeling en zijn nodig om de kosten te financieren voor de SDG's. Met de beleggingsactiviteiten wil Kempen hieraan bijdragen.

In Nederland, samen met 18 Nederlandse banken, zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen onderdeel van het Sustainable Development Goals Investment-initiatief (SDGI). Via deze groep is een gemeenschappelijke SDGI agenda opgesteld. Voor meer informatie, bekijk de 'Building Highways to SDG Investing'. Van Lanschot Kempen neemt ook deel aan de SDI Impact Measurement Group via het Platform voor Duurzame Financiën van De Nederlandsche Bank.

 

Positieve impact

In 2015 hebben de landen van de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen. De ze doelstellingen bestaan uit 169 subdoelstellingen en zijn bedoeld om armoede te bestrijden, milieubescherming en voor 2030 voor iedereen welvaart te creëren. Wereldwijde partnerschips tussen de regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld zijn belangrijk onderdeel van deze nieuwe ontwikkeling en zijn nodig om de kosten te financieren voor de SDG's. Met de beleggingsactiviteiten wil Kempen hieraan bijdragen.

In Nederland, samen met 18 Nederlandse banken, zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen onderdeel van het Sustainable Development Goals Investment-initiatief (SDGI). Via deze groep is een gemeenschappelijke SDGI agenda opgesteld. Voor meer informatie, bekijk de 'Building Highways to SDG Investing'. Van Lanschot Kempen neemt ook deel aan de SDI Impact Measurement Group via het Platform voor Duurzame Financiën van De Nederlandsche Bank.

 

Positieve impact

In 2015 hebben de landen van de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen. De ze doelstellingen bestaan uit 169 subdoelstellingen en zijn bedoeld om armoede te bestrijden, milieubescherming en voor 2030 voor iedereen welvaart te creëren. Wereldwijde partnerschips tussen de regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld zijn belangrijk onderdeel van deze nieuwe ontwikkeling en zijn nodig om de kosten te financieren voor de SDG's. Met de beleggingsactiviteiten wil Kempen hieraan bijdragen.

In Nederland, samen met 18 Nederlandse banken, zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen onderdeel van het Sustainable Development Goals Investment-initiatief (SDGI). Via deze groep is een gemeenschappelijke SDGI agenda opgesteld. Voor meer informatie, bekijk de 'Building Highways to SDG Investing'. Van Lanschot Kempen neemt ook deel aan de SDI Impact Measurement Group via het Platform voor Duurzame Financiën van De Nederlandsche Bank.

 

Positieve impact

In 2015 hebben de landen van de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen. De ze doelstellingen bestaan uit 169 subdoelstellingen en zijn bedoeld om armoede te bestrijden, milieubescherming en voor 2030 voor iedereen welvaart te creëren. Wereldwijde partnerschips tussen de regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld zijn belangrijk onderdeel van deze nieuwe ontwikkeling en zijn nodig om de kosten te financieren voor de SDG's. Met de beleggingsactiviteiten wil Kempen hieraan bijdragen.

In Nederland, samen met 18 Nederlandse banken, zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen onderdeel van het Sustainable Development Goals Investment-initiatief (SDGI). Via deze groep is een gemeenschappelijke SDGI agenda opgesteld. Voor meer informatie, bekijk de 'Building Highways to SDG Investing'. Van Lanschot Kempen neemt ook deel aan de SDI Impact Measurement Group via het Platform voor Duurzame Financiën van De Nederlandsche Bank.

 

“Using our influence to encourage positive change”

Narina Mnatsakanian

Jaarverslag

2022, 04 maart

Jaarverslag verantwoord en betrokken beleggen 2021

Download
2021, 28 april

Jaarverslag verantwoord en betrokken beleggen 2020

Download
2020, 21 april

Jaarverslag verantwoord en betrokken beleggen 2019

Download
2019, 21 mei

Jaarverslag 2018

Download

Ons beleid

2021, 23 april

Business Conduct Policy

Download
2021, 24 december

Voting Policy

Download
2022, 17 augustus

Stewardship & Engagement Policy

Download
2020, 08 oktober

Stewardship Policy

Download
2020, 29 september

Climate Change Policy

Download
2022, 14 maart

Exclusion & Avoidance policy

Download
2021, 26 november

Biodiversity Policy

Download

Commitments & Regulation

2019, 12 november

Convention Library

Download
2021, 10 maart

SFDR Disclosure

Download
2021, 13 januari

Dutch Stewardship Statement

Download
2017, 01 januari

UK Stewardship Code

Download

Downloads

2022, 27 september

PRI Assessment Report 2021

Download
2020, 13 augustus

PRI Assessment Report 2020

Download
2019, 08 augustus

PRI Assessment Report 2019

Download

RI Certificaten

2021, 09 februari

Forum Ethibel

Download

Whitepapers

Impact investing

Download

Duurzaam beleggen en actief management

Download

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Ons team

Narina Mnatsaka-nian
Danny Dekker
Eszter Vitorino-Füleky