Verantwoord beleggen

Wij brengen onze visie in praktijk door het gesprek aan te gaan met beoogde partijen over een breed palet aan strategische, financiële, milieu-, maatschappelijke en governance-onderwerpen (ESG). Ons wereldbeeld ten aanzien van beleggen met een lange horizon gekoppeld aan grondige analyses en een ervaren ESG-team bestaande uit experts op verschillende terreinen stelt ons in staat om zowel stemgedrag als actief aandeelhouderschap in te zetten als instrumenten om consistent positieve verandering te stimuleren. Dankzij dit proces van constructieve betrokkenheid kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van principes en normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen organisaties.

De activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen kunnen in vier categorieën gesplitst worden:

  • ESG integratie
  • Uitsluiting
  • Betrokkenheid
  • Positieve invloed

ESG integratie

Bij Kempen zijn   ESG-criteria onderdeel van het  beleggingsproces.. Dat betekent dat portfoliomanagers een diepte-analyse van ESG data, ESG risico’s en mogelijkheden meenemen in de manier waarop zij bedrijven selecteren en monitoren. Bij het selecteren van externe managers toetsen we het verantwoord beleggensbeleid en de implementatiemogelijkheden.

Kempen baseert deze criteria voor verantwoord beleggen op internationale conventies zoals de United Nations Global Compact (UNGC) en de Principles for Responsible Investment (PRI). In combinatie met de Guiding Principles on Business and Human Rights vormen deze twee raamwerken de basis voor de ‘Convention Library’ van KCM. 

In de beleggingsportefeuilles die we beheren of waar we in investeren worden ESG-factoren meegenomen, zowel onze interne kennis als met behulp van onze ESG-dataleverancier, MSCI ESG Research. Deze screening betreft zowel eigen fondsen als fondsen onder beheer bij externe fondsmanagers.

Deze screening en interne analyse van ondernemingen brengt onderpresteerders op het gebied van ESG aan het licht en maakt duidelijk welke specifieke incidenten een rol spelen. Dit raamwerk kan zorgen voor wijzigingen in de waardering van vennootschappen wanneer de problemen van materiële aard geacht worden. Daarnaast worden de opdrachtgevers geselecteerd. Mocht een bedrijf verwikkeld blijken te zijn in een situatie die fundamenteel indruist tegen de ESG-criteria van KCM, dan wordt het uitgesloten van ons investeerbaar universum. 

Uitsluitingen

Betrokkenheid 

Het verschil maken

Kempen kiest er bewust voor om de dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin we investeren en met externe fondsmanagers. Deze dialoog, ofwel deze betrokkenheid, geeft ons de mogelijkheid om ondernemingen aan te moedigen om verbeteringen aan te brengen in het beleid en in gebruiken waarin specifieke ESG-problemen zijn gesignaleerd.

Systematische totaalbenadering

Kempen kiest bewust voor een proces van betrokkenheid bij het verbeteren van ESG-normen bij bedrijven en fondsmanagers waarin we investeren, liefst door middel van een themabenadering. De beleggingsteams werken nauw samen met de verantwoordelijke beleggingsafdeling. De betrokkenheid is gericht op achterblijvers in de portefeuille en op het verhogen van het niveau van het ESG-beleid en de gebruiken binnen de bedrijven en bij fondsmanagers. Verder hanteren we een betrokkenheidsbenadering voor vastrentende kernwaarden. Door middel van discussiegroepen gaat Kempen de dialoog aan met kredietbeoordelaars, benchmark providers en andere fondsmanagers om de integratie te bevorderen van ESG-indicatoren in landelijke beoordelingen en waarderingen.

Samenwerken

Wij geloven dat we onze invloed en ons stewardship vergroten wanneer we actief en direct betrokken zijn bij de ondernemingen en fondsmanagers waarin we investeren. Bovendien gelooft Kempen in de kracht van verbonden betrokkenheid. Door samen te werken met andere beleggers en fondsmanagers kunnen we de hefboomwerking van onze betrokkenheidsactiviteiten vergroten. 


Positieve impact

In 2015 hebben de landen van de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen. De ze doelstellingen bestaan uit 169 subdoelstellingen en zijn bedoeld om armoede te bestrijden, milieubescherming en voor 2030 voor iedereen welvaart te creëren. Wereldwijde partnerschips tussen de regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld zijn belangrijk onderdeel van deze nieuwe ontwikkeling en zijn nodig om de kosten te financieren voor de SDG's. Met de beleggingsactiviteiten wil Kempen hieraan bijdragen.

In Nederland, samen met 18 Nederlandse banken, zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen onderdeel van het Sustainable Development Goals Investment-initiatief (SDGI). Via deze groep is een gemeenschappelijke SDGI agenda opgesteld. Voor meer informatie, bekijk de 'Building Highways to SDG Investing'. Van Lanschot Kempen neemt ook deel aan de SDI Impact Measurement Group via het Platform voor Duurzame Financiën van De Nederlandse Bank.

“Using our influence to encourage positive change”

vALERIA dINERSHTEYN

Klimaatverandering

Stemmen 

Het uitoefenen van stemrecht is een essentieel onderdeel van verantwoord beleggen en actief aandeelhouderschap. In overeenstemming met onze fiduciaire plicht stemmen we op een manier die de belangen van onze klanten zo goed mogelijk dient. Wij geloven dat stemmen essentieel is voor een democratisch en goed functionerend governancesysteem. Onze stemactiviteiten omvatten zowel het persoonlijk uitbrengen van stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen als stemmen bij volmacht.

Meer informatie hierover is te vinden bij Stembeleid en stemproces.

Van alle stemmen die zijn uitgebracht worden stemverslagen bewaard, waar nodig met bijbehorende uitleg. Jaarlijks brengen we verslag uit van ons stemgedrag in ons Verantwoord Beleggingsverslag. Daarnaast publiceren we ieder kwartaal ons stemverslag. Voor meer stemverslagen kunt u een e-mail sturen aan: Hanna.Waltsgott@kempen.nl.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we nemen contact met u op.

Ons team

Narina Mnatsakanian
Valeria Dinershteyn
Hannah Waltsgott