Real assets: Toekomstbestendig investeren

Beleggen kan een abstracte aangelegenheid lijken. Voor veel mensen zijn aandelen niet veel meer dan namen op een computerscherm, waarvan de prijzen met grillige markten mee op en neer bewegen.

Maar met real assets is dat anders. Zoals de naam al aangeeft zijn dit reële, fysieke objecten - dingen die je kunt zien, aanraken en gebruiken en waaraan je plezier kunt beleven. Bijvoorbeeld vastgoed - niet zomaar kantoorgebouwen, maar grote winkelcentra waarvan iedereen wel heeft gehoord, zoals Westfield in Londen. Of infrastructuur. Denk hierbij aan duurzame energiecentrales die de wereld helpen om de doelen voor uitstootvermindering te halen. En landbouwgrond, waarop het voedsel dat wij eten wordt verbouwd.

Real assets voelen niet alleen anders vanuit het perspectief van de belegger, maar reageren als belegging ook anders dan aandelen en obligaties. Hierdoor kunnen ze grote voordelen opleveren binnen een brede beleggingsportefeuille: het rendement beweegt over het algemeen niet mee met dat van aandelen en obligaties. Daarom kan een allocatie naar real assets een uitstekende manier zijn om het totale portefeuillerisico te verminderen.

Ook kunnen ze een goed rendement opleveren in een wereld waarin de rendementen over het geheel genomen nog steeds laag zijn. En nu de prijzen stijgen kunnen ze uw portefeuille helpen beschermen tegen de onaangename gevolgen van inflatie. De huurinkomsten uit vastgoed stijgen namelijk over het algemeen in lijn met de inflatie, evenals de prijzen voor infrastructuurcontracten en landbouwgrond.

Toekomstbestendig; duurzame waarde creëren
Door te beleggen in real assets kunt u duurzame waarde creëren.

Vastgoed is een van de grootste veroorzakers van broeikasgassen. Wanneer u belegt in de groenste gebouwen en vastgoedbeheerders geeft u een duidelijke boodschap af dat er iets moet veranderen.

Er moet wereldwijd veel geld worden geïnvesteerd in duurzame energiecentrales als we de doelen van het akkoord van Parijs willen halen en klimaatverandering willen beperken. Ook is er nieuwe infrastructuur nodig om de kwaliteit van leven van mensen wereldwijd te verbeteren.

En door te beleggen in landbouwgrond kunnen we duurzame, milieuvriendelijke landbouwmethodes bevorderen die onze negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk beperken terwijl we de groeiende wereldbevolking van voedsel voorzien.   

Ons onderscheiden van de menigte
Kempen belegt al in real assets sinds 2000, en wij zijn van mening dat wij ons op twee manieren echt onderscheiden.

We hebben een uitgesproken focus op duurzaamheid.

De CO2-voetafdruk van onze vastgoedportefeuilles is door de tijd heen steeds lager geweest dan die van de vastgoedmarkt in het geheel en onze beoordeling van het gedrag van ondernemingen op basis van duurzaamheidscriteria (ESG) is sterk bepalend voor de totale score die we aan ondernemingen toekennen en de waarschijnlijkheid om in deze bedrijven te beleggen.

Onze infrastructuurfondsen beleggen in ondernemingen die bijdragen aan de realisatie van vijf verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Daarbij gaan we toekomstgericht te werk, door te analyseren welke bijdrage ondernemingen naar verwachting nu en in de toekomst leveren aan duurzaamheid.

Met onze beleggingen in landbouwgrond investeren wij in bedrijven die regeneratieve of natuur-inclusieve agrarische technieken toepassen en daarmee een significante bijdrage leveren aan verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen.

Naast onze focus op duurzaamheid lopen we voorop in ons gebruik van data.

Ons vastgoedteam kijkt naar ruim 500.000 gebouwen die eigendom zijn van ongeveer 300 beursgenoteerde en 60 niet-genoteerde vastgoedfondsen. Onze data-infrastructuur maakt het mogelijk om de de miljoenen datapunten naadloos te integreren in onze analyses en belegggingsproces. Hierdoor kunnen wij objectief vaststellen of er wereldwijd sprake is van prijsonevenwichtigheden.

Daarnaast maakt ons infrastructuurteam gebruik van enorme hoeveelheden andere data, zoals locatiegegevens over wind- en zonnekracht op microniveau om de beste locaties voor duurzame energieprojecten te bepalen. Of locatie-analyses op microniveau uit te voeren van klimaatrisico's,  zoals orkanen en overstromingen, waaraan individuele infrastructuurbezittingen zijn blootgesteld.

Om aan de 2030 afspraken van Parijs te voldoen moet 30 gigaton CO2 uit de lucht worden gehaald. Landbouwgrond biedt ongekende mogelijkheden om permantent CO2 op te slaan¹.   


1. In 2017 werd een studie gepubliceerd onder de naam Griscomet al genaamd "Natural Climate Solutions" (hierna 'de Griscom-studie'). Het onderzoek werd uitgevoerd onder supervisie van verschillende NGO's (waaronder The Nature Conservancy) en een groep van meer dan 20 onderzoekscentra van gerenommeerde universiteiten zoals Ohio, Cornellen Wageningen. De groep onderzocht hoeveel de natuur kan bijdragen aan het doel om de gemiddelde stijging van de temperatuur wereldwijd onder de 2°C te houden.

meer over real assets

Wilt u meer weten? Laat dan uw contactgegevens achter

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (Kempen) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.