Pensioenfondsen & Verzekeraars

DE DRIE ALPHA’S

Drie Alpha's

Kempen bedient verschillende middelgrote en grote pensioenfondsen, verzekeraars, family offices en stichtingen, in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Wij hebben een brede klantenbasis en beheren DB (CDC)- en verschillende (C)IDC-regelingen. Kempen is in Nederland de grootste beheerder van DC-regelingen met een vermogen van circa €2 miljard en ruim 1,3 miljoen deelnemers. Wij hebben inmiddels een van de grootste fiduciaire teams dat actief is voor Nederlandse institutionele beleggers. U kunt er op vertrouwen dat we in de toekomst blijven investeren in onze mensen en systemen. Fiduciair management is nu en in de toekomst een strategische dienstverlening voor Van Lanschot Kempen.

DC- en life cycle

In totaal beheren wij ruim € 1,9 miljard aan vermogen dat is belegd via beschikbare premieregelingen en lifecycle-fondsen. Dit is voor ons een kernactiviteit en hierin zijn we één van de grootste partijen in Nederland. Wij werken onder meer voor het Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (Stipp) en Stichting Pensioenfonds Flexsecurity. Daarnaast werken wij samen met de PPI van BeFrank voor de uitvoering van het vermogensbeheer van DC-vermogen via verschillende maatwerk life cycles. Ook bieden we vrijwillige 3e- en 4e-pijler oplossingen aan via EVI. Onze aantoonbare kennis en ervaring zetten wij graag in om ervoor te zorgen dat de deelnemers kunnen rekenen op een transparant en betaalbaar pensioen. 

 
 

Algemeen pensioenfonds

Door de onafhankelijke rolverdeling tussen de fiduciair manager en de onderliggende vermogensbeheerders zet Het nederlandse pensioenfonds (Hnpf) een onderscheidend en verantwoord model neer. Met Kempen en a.s.r. als krachtige partners voor fiduciair management en pensioenuitvoering beschikken we over de juiste expertise en ondersteuning om tot de beste pensioenoplossing te komen voor onze klanten. Dit maakt hnpf tot een solide pensioenfonds. Met een DNA dat over 100 jaar nog springlevend is.

Kempen is de exclusieve fiduciair manager van hnpf. In 2018 groeit hnpf naar een vermogen van zo’n €1,5 mrld.
 

“Turning long-term goals into achievable plans and solid results”

Gerard Roelofs

Verzekeraars

Kempen heeft veel ervaring in het werken met verzekeraars. Verzekeraars zijn voor Kempen een belangrijke doelgroep, nu en in de toekomst. Hierdoor kan Kempen de rol van een toegankelijke sparring partner vervullen. Kempen ziet de relatie ook als een partnership waarbij in nauwe dialoog tot een beleid wordt gekomen dat past bij uw doelstelling, karakteristieken en het beleidskader. 

De geboden begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  •  Kempen biedt advisering bij het opstellen van het beleggingsbeleid, de strategische allocatie en het beleggingsmandaat. De (lange termijn) vooruitzichten voor uiteenlopende beleggingscategorieën vormen hiervoor het vertrekpunt. Vanzelfsprekend zijn Solvency II/balansmanagement belangrijke aspecten die geadresseerd worden
  • Kempen voert het vermogensbeheer binnen de overeengekomen richtlijnen. Deze richtlijnen bestaan uit harde restricties (bijvoorbeeld ten aanzien van wegingen voor beleggingscategorieën) en signaleringsniveaus (bijvoorbeeld ten aanzien van risicobudget). De invulling zal grotendeels plaatsvinden met externe beleggingsfondsen. Selectie (na een grondige due diligence) en monitoring van deze beleggingsfondsen wordt uitgevoerd door het managerselectieteam. Slechts na instemming van Donatus kan gebruik gemaakt worden van Kempen fondsen/invulling. Bij het beheer worden portefeuillewegingen binnen afgestemde richtlijnen gehouden en periodiek geherbalanceerd; 
  • Kempen rapporteert over ontwikkeling, samenstelling, resultaten en risico van de portefeuille. In bijeenkomsten van de BeleggingsToezichtCommissie kan Kempen deze ontwikkeling toelichten. Daarnaast zal Kempen de benodigde S.06.02 en S.06.03 rapportages leveren waarbij de “look through” gegevens van beleggingsfondsen worden opgevraagd en verwerkt;
  • Cultuur van korte lijnen: Wij bieden op diverse manieren inzicht in de portefeuille en onze activiteiten, waarbij wordt aangesloten op uw gewenste informatiebehoeften. Hierbij is een belangrijk uitgangspunt dat proactiviteit en interactie cruciaal zijn. De markten bewegen, kansen en risico’s doen zich voor. Wij willen niet wachten tot formele rapportagemomenten, maar gaan ervan uit dat alle betrokken partijen met elkaar afstemmen als een van die partijen daar behoefte aan heeft.

 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Nieuwsbrief Nu, Institutioneel

Ons team