Naar het overzicht

Pensioenfondsen & Verzekeraars

U draagt aan uw fiduciaire manager cruciale verantwoordelijkheden over. We zijn dan ook trots dat klanten ons als een strategische partner zien die de beleggingsdoelstellingen van de klant in alles vooropstelt. Dit commitment rust op stevige pijlers:
een zeer ervaren team
een robuust en toch uiterst transparant beleggingsproces 
een geïntegreerde beheeroplossing die uitvoerig is afgestemd op uw risicoprofiel, doelstellingen en verplichtingen

Algemeen pensioenfonds

Door de onafhankelijke rolverdeling tussen de fiduciair manager en de onderliggende vermogensbeheerders zet Het nederlandse pensioenfonds (Hnpf) een onderscheidend en verantwoord model neer. Met Kempen en a.s.r. als krachtige partners voor fiduciair management en pensioenuitvoering beschikken we over de juiste expertise en ondersteuning om tot de beste pensioenoplossing te komen voor onze klanten. Dit maakt hnpf tot een solide pensioenfonds. Met een DNA dat over 100 jaar nog springlevend is.

Kempen is de exclusieve fiduciair manager van hnpf. In 2018 groeit hnpf naar een vermogen van zo’n €1,5 mrld.
 

“Turning long-term goals into achievable plans and solid results”

Gerard Roelofs

Verzekeraars

Kempen heeft veel ervaring in het werken met verzekeraars. Verzekeraars zijn voor Kempen een belangrijke doelgroep, nu en in de toekomst. Hierdoor kan Kempen de rol van een toegankelijke sparring partner vervullen. Kempen ziet de relatie ook als een partnership waarbij in nauwe dialoog tot een beleid wordt gekomen dat past bij uw doelstelling, karakteristieken en het beleidskader. 

De geboden begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  •  Kempen biedt advisering bij het opstellen van het beleggingsbeleid, de strategische allocatie en het beleggingsmandaat. De (lange termijn) vooruitzichten voor uiteenlopende beleggingscategorieën vormen hiervoor het vertrekpunt. Vanzelfsprekend zijn Solvency II/balansmanagement belangrijke aspecten die geadresseerd worden
  • Kempen voert het vermogensbeheer binnen de overeengekomen richtlijnen. Deze richtlijnen bestaan uit harde restricties (bijvoorbeeld ten aanzien van wegingen voor beleggingscategorieën) en signaleringsniveaus (bijvoorbeeld ten aanzien van risicobudget). De invulling zal grotendeels plaatsvinden met externe beleggingsfondsen. Selectie (na een grondige due diligence) en monitoring van deze beleggingsfondsen wordt uitgevoerd door het managerselectieteam. Slechts na instemming van Donatus kan gebruik gemaakt worden van Kempen fondsen/invulling. Bij het beheer worden portefeuillewegingen binnen afgestemde richtlijnen gehouden en periodiek geherbalanceerd; 
  • Kempen rapporteert over ontwikkeling, samenstelling, resultaten en risico van de portefeuille. In bijeenkomsten van de BeleggingsToezichtCommissie kan Kempen deze ontwikkeling toelichten. Daarnaast zal Kempen de benodigde S.06.02 en S.06.03 rapportages leveren waarbij de “look through” gegevens van beleggingsfondsen worden opgevraagd en verwerkt;
  • Cultuur van korte lijnen: Wij bieden op diverse manieren inzicht in de portefeuille en onze activiteiten, waarbij wordt aangesloten op uw gewenste informatiebehoeften. Hierbij is een belangrijk uitgangspunt dat proactiviteit en interactie cruciaal zijn. De markten bewegen, kansen en risico’s doen zich voor. Wij willen niet wachten tot formele rapportagemomenten, maar gaan ervan uit dat alle betrokken partijen met elkaar afstemmen als een van die partijen daar behoefte aan heeft.

 

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

Nieuwsbrief Nu, Institutioneel

Ons team