Outlook 2023

Ieder najaar kijken we vooruit en bestuderen we een aantal thema’s die van grote invloed kunnen zijn op de economie en financiële markten.

Vier mogelijke scenario’s voor de langetermijn
Van Lanschot Kempen heeft, naast de blik op 2023, voor de langetermijn (10-jaars cyclus) vier mogelijke scenario’s opgesteld voor de wereldeconomie. Het scenario waaraan wij de hoogste kans toedichten, is het Verwacht scenario. Daarnaast zijn er drie alternatieve scenario’s: Verregaande regionalisering, Klimaatomslag en Techno-optimisme.

lEES VERDER

Vooruitblik 2023: 6 prognoses over de economie
1. Europa belandt in een recessie 
2. De VS blijven de economische krimp nipt voor (of net niet)
3. China maakt zijn eigen groeiambities niet langer waar
4. De vrees voor stagflatie, zoals in de jaren 70, is voorbarig
5. Renteverschillen tussen eurolanden blijven (uiteindelijk) onder controle
6. Rentemarkten in het Verenigd Koninkrijk komen weer tot rust

lEES VERDER

Heeft u al nagedacht over het potentieel van de economie en financiële markten voor volgend jaar?

Blijf op de hoogte door je hieronder aan te melden

Disclaimer

De standpunten in dit document kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is niet verplicht om de inhoud van dit document bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM beleggingen hebben, in het algemeen ten behoeve van derden, in financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en het kan het op elk moment besluiten om over te gaan tot koop- of verkooptransacties van deze financiële instrumenten.

De informatie in dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Dat betekent dat het geen beleggingsadvies bevat, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of verkopen en het dient ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we stellen niet dat die accuraat of volledig is en dat er als zodanig op moet worden vertrouwd.

De standpunten in dit artikel zijn onze huidige standpunten vanaf de datum die in dit document wordt weergegeven. Dit document is onafhankelijk van het bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM.

KCM heeft een licentie als beheerder van verschillende UCITS en AIF’s om beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.