Niet traditioneel wel actueel

Alternatieve beleggingen zijn explosief gegroeid in het afgelopen decennium. Diversificatievoordelen en een aantrekkelijk rendement zijn de twee grootste redenen voor deze groei. Nu sparen al een tijdje niet meer beloond wordt, gaan beleggers letterlijk op zoek naar alternatieven. In deze serie niet traditioneel maar actueel, behandelen we juist deze alternatieve beleggingen.

Diversified Structured Credit Pool haar vijfde verjaardag

Deze maand viert de Diversified Structured Credit Pool haar vijfde verjaardag. In de afgelopen vijf jaar heeft de pool sinds de oprichting een netto jaarlijks rendement van 4,0% (USD) gerealiseerd en de pool zag haar activa onder beheer (AUM) groeien tot meer dan 400 miljoen USD. De pool heeft een sterke performance neergezet versus zijn concurrenten en is erkend in zijn succes door het winnen van meerdere prijzen, waaronder de "Best Fixed Income/Credit FoHF" door HFR in 2020.

Lees meer

Distressed Debt: levenslijn voor bedrijven in zwaar weer

Eén van de smaken van alternative credit - een verzamelnaam voor verschillende categorieën niet-reguliere obligaties - is distressed debt. Kortweg schuldpapier van noodlijdende bedrijven. Dit zijn bedrijfsobligaties of ander schuldpapier waarvan de koers om twee redenen aanzienlijk onder pari (onder 100% van de hoofdsom) staat. Omdat de onderneming in zwaar financieel weer verkeert en moeite heeft met betalen van rente en aflossing, en soms al surseance van betaling heeft aangevraagd. Of omdat de markt denkt dat een faillissement van de onderneming steeds meer tot de mogelijkheden behoort.

Remko van der Erf is managing director fixed income & alternative credit bij het Manager Research Solutions team van Van Lanschot Kempen. Hij beantwoordt vragen over distressed debt, investeringssuccessen en voor welk type belegger deze belegging geschikt  is.

Ik wil meer weten over Distressed Debt

Ik zou graag de nieuwsbrief "Niet traditioneel, wel actueel" willen ontvangen

Blijf op de hoogte door je hieronder aan te melden

Disclaimer

De standpunten in dit document kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is niet verplicht om de inhoud van dit document bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM beleggingen hebben, in het algemeen ten behoeve van derden, in financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en het kan het op elk moment besluiten om over te gaan tot koop- of verkooptransacties van deze financiële instrumenten.

De informatie in dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Dat betekent dat het geen beleggingsadvies bevat, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of verkopen en het dient ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we stellen niet dat die accuraat of volledig is en dat er als zodanig op moet worden vertrouwd.

De standpunten in dit artikel zijn onze huidige standpunten vanaf de datum die in dit document wordt weergegeven. Dit document is onafhankelijk van het bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM.

KCM heeft een licentie als beheerder van verschillende UCITS en AIF’s om beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten