Duurzaam beleggen in een veranderende wereld

“Geschiedschrijvers gaan 2021 wellicht zien als een keerpunt voor duurzaam beleggen. Vanuit onze optiek zijn nieuwe regels en eisen die beleggers dwingen om zich op een positieve reële impact te richten, niet alleen welkom, maar ook essentieel om gedeelde duurzaamheidsuitdagingen doortastend te kunnen aanpakken.”
Eszter Vitorino, Lead Expert, Sustainability Advisory

Voor Kempen draaide duurzaam beleggen in 2021 om drie onderwerpen: Covid-19, de COP26 en regelgeving. Elk van deze onderwerpen liet zijn sporen na op ons werk.

Zoals ook gold voor de rest van de wereld, beheerste Covid-19 onze sector nog steeds in alle facetten en concentreerde het nieuws zich terecht op de menselijke tragedie die door het virus werd veroorzaakt. Maar op de achtergrond dwong de pandemie beleggers en ondernemingen ook om hun weerbaarheid tegen systeemschokken te versterken en meer aandacht te schenken aan ESG-aspecten. Hierdoor kwam de instroom van vermogen bij duurzame fondsen in 2021 volgens één bron uit op een recordbedrag van USD 4 biljoen. 

Dit leidde vervolgens tot een gezonde discussie over de werkelijke waarde van duurzaam beleggen en maakte duidelijk dat beleggers, en de entiteiten waarin zij beleggen, moeten laten zien dat de gecreëerde waarde positief is voor alle stakeholders binnen de samenleving.

Verder bleek uit het nieuwste evaluatierapport van het IPCC dat er een onmiskenbaar verband bestaat tussen menselijke activiteit en de ongekende opwarming van de aarde. Wetenschappers onderzochten vijf potentiële scenario’s voor de opwarming van de aarde. Uit elk scenario bleek dat de aarde in de komende 20 jaar ten minste 1,5 oC warmer wordt.

Figuur 9: Conclusies IPCC over mogelijk toenemende frequentie van extreem weer bij elke graad temperatuurstijging

Bron: IPCC Sixth assessment report

Dit verontrustende rapport vormde de onderliggende wetenschappelijke basis voor de COP26, de klimaatconferentie die in november werd gehouden in Glasgow en waar een aantal opmerkelijke mondiale beloftes werd gedaan om strengere klimaatdoelen na te leven, de uitstoot van methaan te verminderen en een eind te maken aan ontbossing. 

Hoewel de topconferentie niet het keerpunt werd waar velen op hadden gehoopt, markeerde het wel een omslagpunt voor de financiële sector en de sectoren waarin wij beleggen. De financiële sector beschikt zowel over het kapitaal als de motivatie om echte verandering mogelijk te maken. Via het Net Zero Asset Managers Initiative (waar Kempen zich in december 2020 bij heeft aangesloten) en de Glasgow Financial Alliance for Net Zero is USD 130 biljoen aan vermogen toegezegd om de CO2-uitstoot voor 2050 naar netto nul terug te dringen en een rechtvaardige transitie te financieren.

Zeker is dat er binnen duurzaam beleggen nog meer verantwoording afgelegd zal moeten worden. Er werden in 2021 nieuwe invloedrijke organisaties aangekondigd, zoals de International Sustainability Standards Board (ISSB), evenals nieuwe regelgeving, zoals de EU-Verordening betreffende in formatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR), die in maart 2021 in werking trad, en de EU-taxonomie, die vanaf januari 2022 geldt. Afgezien van de regelgevingsagenda, betekenen het feit dat ook het algemene publiek zich steeds meer bezighoudt met duurzaamheidskwesties en de toegenomen aandacht voor verantwoorde werkwijzen dat alle systemen binnen de financiële wereld verbetering behoeven. Gebeurt dit niet, dan gaat dit ten koste van het concurrentievoordeel en schaadt dit het publieke vertrouwen.

Vanuit het perspectief van de drie bovengenoeme onderwerpen gingen we samen met onze klanten aan de slag om de duurzame beleggingsactiviteiten en initiatieven als betrokken aandeelhouder van Kempen verder tot ontwikkeling te brengen. In de volgende paragrafen lichten wij toe hoe we op deze onderwerpen hebben ingespeeld: hoe we onze ambities hebben uitgebreid, hoe we onze beloften zijn nagekomen en wat wij doen om verantwoording af te leggen. Daarna kijken we vooruit naar 2022.

Meer weten over onze duurzaamheidsaanpak?

Meld je hieronder aan en we sturen je iedere 2 maanden onze ESG nieuwsbrief.